Dosje javnega naročila 004867/2021
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: SANACIJA RAVNIH STREH PRIZIDKOV UL FMF
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004867/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.07.2021
JN004867/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.07.2021
JN004867/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.07.2021
JN004867/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.08.2021
JN004867/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004867/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Jadranska ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Bernarda Golob Hribar
tajnik@fmf.uni-lj.si
+386 14766508
+386 12517281

Internetni naslovi
http://www.fmf.uni-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/406743/OBJAVA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4795
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SANACIJA RAVNIH STREH PRIZIDKOV UL FMF
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sanacija ravnih streh prizidkov in stavbe na Jadranski 21 Fakultete za matematiko in fiziko, Univerze v Ljubljani, v skladu z izdelanim elaboratom podjetja IRMA d.o.o., »Elaborat sanacije PZI št. 02-037-21/DP, z dne 06.05.2021.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214000
45260000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sanacija ravnih streh prizidkov in stavbe na Jadranski 21 Fakultete za matematiko in fiziko, Univerze v Ljubljani, v skladu z izdelanim elaboratom podjetja IRMA d.o.o., »Elaborat sanacije PZI št. 02-037-21/DP, z dne 06.05.2021. Naročnik izvaja ponovitev postopka.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.07.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.07.2021   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.07.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.07.2021   13:31
VPRAŠANJE
spoštovani,
v pogojih je zapisano Citiram:
Potrdila iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki niso starejša od 4 mesecev, šteto od
roka za oddajo ponudb, za pravno osebo ter za vse fizične osebe, ki so članice upravnega,
vodstvenega ali nadzornega organa v tej pravni osebi in
- Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravno osebo (Razpisni obrazec št. 3a)
in vse zgoraj navedene fizične osebe (Razpisni obrazec št. 3b)

običajno so obrazci naročnika pridobitev podatkov iz kazenske evidence dovolj in ni potrebno da ponudnik sam pridobi za pravni subjekt in njegove pooblaščence sam Potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanju. V vašem razpisu je zahtevano oboje.
Prosimo za obrazložitev ali je res potrebno da pridobimo tudi sami zahtevano Potrdilo o nekaznovanosti kljub podpisanim obrazcem da to storite vi.

ODGOVOR

Spoštovani,

Skladno s prakso DKOM izhaja, da mora biti nekaznovanost izkazana na dan roka za oddajo ponudb. Ker kazenska evidenca, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje ne izdaja potrdila na točno določen dan, naročnik izpolnjevanja tega pogoja ne more preveriti sam, le na podlagi predloženih pooblastil ponudnika. Upoštevajoč dejstvo, da obsodba ne more biti izbrisana iz kazenske evidence pred potekom 6 mesecev od takrat, ko je bila kazen izvršena, zastarana ali odpuščena, naročnik od ponudnikov zahteva predložitev potrdil o nekaznovanosti za posamezno pravno osebo in fizične osebe, pri čemer bo takšno potrdilo izdano pred rokom za oddajo ponudb, drugo potrdilo pa bo naročnik pridobil sam na podlagi pooblastil ponudnikov (po odpiranju ponudb). Ker med izdajo prvega in drugega potrdila tako ne bo preteklo več kot 6 mesecev, bo nekaznovanost izkazana na dan roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav,
UL FMF


Datum objave: 23.07.2021   12:31
Naročnik obvešča ponudnike, da bo na Portalu JN objavil popravek v katerem se podaljšuje rok za oddajo ponudbe. Nov rok za oddajo bo 2.8.2021 do 10h.

Datum objave: 23.07.2021   12:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ministrstvo za pravosodje ima rok za izdajo Potrdila o nekaznovanosti 15 dni. Vaš rok za izdajo razpisa od dne prijave v JN pa je 10 dni. V primeru da do oddaje ponudbe ne bomo še dobili potrdila od Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti pravnega subjekta in fizičnih oseb povezanih z njim prosimo za možnost naknadne dostave Potrdil o nekaznovanosti.


lp

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe (2.8.2021 do 10h).

Lep pozdrav,
UL FMF

Datum objave: 27.07.2021   15:00
VPRAŠANJE
Prosim za možnost vpogleda v Elaborat sanacije, načrt PZI.

Hvala

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji navajate elaborat sanacije - PZI št. 02-037-21/DP, z dne 6.5.2021, katerega pa med razpoložljivo dokumentacijo ni. Zaradi možnosti korektnega formiranja cen na enoto, prosim, da le tega priložite oziroma omogočite vpogled v elaborat.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Naročnik je na Portal JN poslal obrazec EU-14 v katerem objavlja Elaborat.

Lep pozdrav,
UL FMF