Dosje javnega naročila 004977/2021
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Blago: Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.112.203,82 EUR

JN004977/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.07.2021
JN004977/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.08.2021
JN004977/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2021
JN004977/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.01.2022
JN004977/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004977/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 139-369410
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Služba za nabavo
javno.narocanje@dars.si
+386 13009908
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/406754/OBJAVA_-_Poslovni_najem_vozil_z_nizkimi_emisijami.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4793
I.4 Vrsta javnega naročnika
Naročnik v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami
Referenčna številka dokumenta: 000147/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami:
SKLOP 1 - Osebno vozilo, vsaj 80 kW
SKLOP 2 - Karavan, vsaj 80 kW
SKLOP 3 - Karavan, vsaj 110 kW
SKLOP 4 - Karavan z večjo oddaljenostjo od tal, vsaj 140 kW
SKLOP 5 - Električni avtomobil, vsaj 70 kW
SKLOP 6 - Električni avtomobil, vsaj 150 kW
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.044.600,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Osebno vozilo, vsaj 80 kW
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Osebno vozilo, vsaj 80 kW
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 77
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Karavan, vsaj 80 kW
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Karavan, vsaj 80 kW
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 220.800,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 77
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Karavan, vsaj 110 kW
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Karavan, vsaj 110 kW
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 177.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 77
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Karavan z večjo oddaljenostjo od tal, vsaj 140 kW
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Karavan z večjo oddaljenostjo od tal, vsaj 140 kW
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 167.400,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 77
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Električni avtomobil, vsaj 70 kW
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Električni avtomobil, vsaj 70 kW
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 201.600,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 77
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Električni avtomobil, vsaj 150 kW
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Električni avtomobil, vsaj 150 kW
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 114.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 77
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno s k tej objavi pripeto razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno s k tej objavi pripeto razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.08.2021   09:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20. 8. 2021 in se bo začelo ob 9.01 uri.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku za to določenega roka.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.08.2021   08:00

Dodatne informacije:
Ponudnik lahko predloži ponudbo za celotno javno naročilo, za zgolj en ali več sklopov.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.07.2021   08:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vezano na tehnične specifikacije v sklopih 5. in 6. kjer gre za električna vozila, prosimo za popravek zahteve
- servisni interval je vsaj 15.000 km ali več.

Pri električnih vozilih je servisni interval vezan na obdobje in ne na število km.
Predlagamo servisni interval vsaki 2 leti brez omejitve km.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Se strinjamo, alineja (za sklop 5 in 6) po novem glasi: servisni interval je ali po navodilih proizvajalca ali na 2 leti, odvisno od tega, kaj nastopi prej.Datum objave: 29.07.2021   08:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vljudno prosimo za podaljšanje roka za postavitev ponudnikovih vprašanj do 10.8.2021, zaradi specifike določenih vozil in trenutnega obdobja dopustov tudi na strani proizvajalcev vozil.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo z današnjim dnem poslal v objavo dodatek, s katerim bo podaljšal rok za postavljanje ponudnikovih vprašanj do 10. 8. 2021 do 13. ure.Datum objave: 29.07.2021   08:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali se lahko v sklop 3 - Karavan, vsaj 110 kW, prijavimo z karavanom z motorjem v izvedbi priključni Hybrid ( bencinski agregat 110 kW s pomočjo elektromotorja pa znaša skupna nazivna moč 132kW/180 HP)?
Prosim za podrobno obrazložitev, kaj se smatra pod tehnično zahtevo - 3 conska avtomatska klimatska naprava?
Hvala za vaš odgovor

ODGOVOR
Da, če vozilo izpolnjuje vse zahteve naročnika za sklop 3, saj energent ni predpisan.
Kot 3 conska avtomatska klimatska naprava se smatra: klima v prednjem delu vozila se individualno uravnava posebej za levi in desni del vozila, v zadnjem delu pa preko nastavljivih šob.
Datum objave: 29.07.2021   08:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali se lahko na sklop 1 - OSEBNO VOZILO , vsaj 80kW prijavimo z osebnim vozilom v izvedbi - manjši, mestni SUV?
Vozilo v celoti ustreza vsem tehnični specifikacijam.
Hvala za vaš odgovor. LEP POZDRAV

ODGOVOR
Da, če vozilo izpolnjuje vse zahteve naročnika. Oblika avtomobila ni predpisana.Datum objave: 04.08.2021   10:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vezano na tehnične specifikacije imamo sledeča vprašanja:

1. - sklop 2: zahtevate dolžino vozila vsaj 4.700mm
ali lahko ponudimo vozilo z dolžino vozila vsaj 4.635 mm?

2. - sklop 5: kjer zahtevate potovalno asistenco in asistenco za zastoje - prosimo vas za pojasnilo, kaj je mišljeno pod potovalno asistenco?

Najlepša hvala za pojasnila.
Lep pozdrav

ODGOVOR
1. Da. Namreč tehnična zahteva glede dolžine vozila za sklop 2 Karavan, vsaj 80 kW znaša vsaj oziroma minimalno 4.600 mm in ne 4.700 mm, kot ste to napačno navedli v svojem vprašanju.

2. Vklopljena potovalna asistenca omogoča v prometnem zastoju samodejno ustavitev vozila in ponoven zagon vozila, da ta sledi premikanju ostalih vozil. Voznik lahko potovalno asistenco vklopi ali izklopi.Datum objave: 09.08.2021   10:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali se lahko na sklop 1 prijavimo z vozilom dolžine 3990 mm namesto zahtevane 4.100 mm in prostornino prtljažnika namesto zahtevanih 370 litrov z 300 litrov?
Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR
Ne, naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na tehnične specifikacije za vozila, v sklopu 4, kjer zahtevate: karavan z večjo oddaljenostjo od tal, vsaj 140 kW:
ali za naročnika ustreza tudi model vozila v izvedbi SUV?
Hvala za odgovor in lp

ODGOVOR
Ne, naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vezano na tehnične specifikacije, 4. sklop, kjer zahtevate dolžino vozila vsaj 4.700 mm:
ali lahko ponudimo vozilo z dolžino vozila vsaj 4.635 mm?
Najlepša hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Ne, naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev.Datum objave: 11.08.2021   07:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vezano na JN004977/2021-B01 prosimo naročnika za odgovore na vprašanja:
1. Ali bo naročnik pred vrnitvijo vozila na svoje stroške iz vozila odstranil nalepke?
2. Ali se določbe Obligacijskega zakonika uporabljajo za vsa pravna razmerja med naročnikom in izbranim ponudnikom, ki v razpisu niso izrecno urejena ali le kolikor je izrecno navedeno v osnutku pogodbe (20. in 21. člen)?
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
1. Naročnik pred vračilom vozila običajno odstrani nalepke iz vozila z namenom, da prepreči nepooblaščeno uporabo DARS oznak. Naročnik ne prevzema odgovornosti oziroma posledic, ki jih lahko nalepke pustijo na barvi, laku vozila.
2. Določbe Obligacijskega zakonika se uporabljajo za vsa pravna razmerja med naročnikom in izbranim ponudnikom, ki v razpisu niso izrecno urejena.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vezano na tehnične specifikacije, kjer navajate ''navigacija na zaslonu vozila'' za sklope 4, 5 in 6, lepo prosimo za pojasnilo:
ali je mišljena navigacija na sredinskem zaslonu v vozilu (kjer je tudi radio, itn.) ali je mišljena na vetrobranskem steklu (head-up display)?
Najlepša hvala in LP

ODGOVOR
Zahteva »Navigacija na zaslonu vozila« pomeni, da mora biti navigacija na osrednjem zaslonu vozila, običajno tam kjer je radio.