Dosje javnega naročila 004873/2021
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana
Storitve: Avtobusni prevozi za potrebe UL, Biotehniške fakultete za 2 leti
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 622.200,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004873/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.07.2021
JN004873/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.08.2021
JN004873/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.09.2021
JN004873/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
JN004873/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
JN004873/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004873/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva ulica 101
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Kaplan Novak
ana.kaplan.novak@bf.uni-lj.si
+386 13203030
+386 12565782

Internetni naslovi
https://www.bf.uni-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/406810/412-12-2021-3_Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4804
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Avtobusni prevozi za potrebe UL, Biotehniške fakultete za 2 leti
Referenčna številka dokumenta: 402-12/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Avtobusni prevozi za potrebe UL, Biotehniške fakultete za 2 leti
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Običajne lokacije odhodov in prihodov avtobusov so: Dekanat, Oddelek za agronomijo, Oddelek za krajinsko arhitekturo in Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Oddelek za biologijo, Ve
II.2.4 Opis javnega naročila
Avtobusni prevozi za potrebe UL, Biotehniške fakultete za 2 leti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V okviru omejitev 95. člena ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 6
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.08.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.08.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.07.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.07.2021   10:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
-1. Zahtevate vozila standarda EURO 6, vozite se pa po ozkih gozdnih cestah in ozkih dostopih do kmetij, hlevov, polj, njiv..... To je nerazumljivo?
-2. Cena mora vsebovati vse stroške, tudi cestnino?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da zadostuje, da vozila ustrezajo standardu EURO 5, vendar ob poteku roka za oddajo ponudb ne smejo biti starejša od 12 let.
2. Cena na kilometer ne vsebuje cestnine, ta se obračuna posebej. Izvajalec bo moral računu priložiti dokazilo o obračunani cestnini (na primer izpis iz uporabniškega računa darsgo.si).