Dosje javnega naročila 004881/2021
Naročnik: Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o., Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje
Blago: Vodovodni materiali - vodovod Trnovec-Pobrežje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 86.302,18 EUR

JN004881/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.07.2021
JN004881/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2021
JN004881/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.08.2021
JN004881/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004881/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o.
Savinjska cesta 2
3331
SI034
Nazarje
Slovenija
Maja Koželjnik
maja.kozeljnik@ra-sasa.si
+386 41559896

Internetni naslovi
http://ra-sasa.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/406852/Razpisna_dokumentacija_Vodovodni_materiali_vodovod_Trnovec_Pobrezje.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4717
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vodovodni materiali - vodovod Trnovec-Pobrežje
Referenčna številka dokumenta: JN-4717
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava vodovodnega materiala cevi in cevnega materiala za sanacijo vodovoda Pobrežje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-4717
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji in izpolnjevanje posameznih pogojev so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.07.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.10.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.07.2021   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.07.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.07.2021   14:22
Instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti sta dve lastni (bianco) menici, skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic, ki morata biti predloženi v originalu. Naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev.