Dosje javnega naročila 004975/2021
Naročnik: OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
Storitve: Prevozi osnovnošolskih otrok na območju občine Bovec od 2021 do 2025
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 729.504,49 EUR

JN004975/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.07.2021
JN004975/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2021
JN004975/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.10.2021
JN004975/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2022
JN004975/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004975/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 139-370457
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230
SI
Bovec
Slovenija
Jožica Kavs
obcina.neg@bovec.si
+386 53841900
+386 53841915

Internetni naslovi
http://www.obcina.bovec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/406913/Obcina_Bovec_-_RD_za_prevoz_solskih_otrok_2021-2025.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4819
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevozi osnovnošolskih otrok na območju občine Bovec od 2021 do 2025
Referenčna številka dokumenta: 4302-03/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Občina Bovec bo izvedla javno naročilo za izvajanje prevoza osnovnošolskih otrok v obdobju od 2021 - 2025.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI04 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Bovec
II.2.4 Opis javnega naročila
4302-03/2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
kot v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
kot v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.08.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.08.2021   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.08.2021   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230
Bovec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.07.2021   11:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali bo naročnik objavil ESPD obrazec?
Lp

ODGOVOR
Spoštovani, naročnik je ESPD obrazec objavil na svoji spletni strani.Datum objave: 23.07.2021   11:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji navajate kot podpisnika vseh obrazcev zakonitega zastopnika. Ali lahko podpisuje ponudbene obrazce tudi pooblaščena oseba s strani zakonitih zastopnikov ponudnika?

lp

ODGOVOR
Spoštovani, da.Datum objave: 12.08.2021   15:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji oz. natančneje v Razpisnem obrazcu št. 3 je prišlo najverjetneje do naslednjih tiskarskih napak :
1. Stran 27 : Zahteve naročnika za relacije po zap. št. 4. in 5. se spremeni v Zahteve naročnika za relacije pod zap. št. 5. in 6.
2. Stran 28 : Zahteve naročnika za relacije po zap. št. 6. in 7. se spremeni v Zahteve naročnika za relacije pod zap. št. 7. in 8 in pod točko b)se prav tako zamenja št. 6 in 7 v 7. in 8.

LP

ODGOVOR
Spoštovani,
za tiskarske napake se opravičujemo in potrjujemo vaše ugotovitve.
LpDatum objave: 12.08.2021   15:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisnih pogojih, poglavje E Pogoji za sodelovanje je v točki 2 zahtevano, da ponudnik podpiše izjavo, da na dan pred rokom za oddajo ponudbe ni imel dospelih neporavnanih obveznosti in priloži BON-2 ali BON-1/SP ali potrdila poslovnih bank.
Ali to pomeni, da mora biti BON-2 ali BON-1/SP ali potrdila poslovnih bank datirani, oz. izdani na dan 15.08.2021, kar je nemogoče, saj je nedelja ali so lahko izdani na kakšen drug datum? V praksi naročniki zahtevajo, da ti dokumenti niso starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudbe.
V točki 3 istega poglavja se zahteva tudi vsaj ena referenca za podizvajalca. Ali mora podizvajalec predložiti referenčno potrdilo od naročnika, za katerega je izvajal prevoze kot podizvajalec preko izvajalca ali pa lahko priloži referenčno potrdilo izvajalca, kateri je imel sklenjeno pogodbo z naročnikom?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
Spoštovani,
1. glede obrazca oziroma potrdil poslovnih bank bo naročnik upošteval dokumente, ki ne bodo starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudbe in
2. glede referenčnega potrdila podizvajalca je naročnik v opombi k predmetni točki določil: "V primeru skupne ponudbe se pogoji iz točke a) seštevajo. V kolikor bo ponudnik predmetno storitev izvajal s podizvajalcem ali s soponudniki, mora predložiti vsaj eno referenčno potrdilo tudi za vsakega od njih." in ne razlikuje med podpisniki referenčnih poslov. Naročnik bo upošteval referenčna potrdila iz obeh opisanih primerov.
Lp