Dosje javnega naročila 004892/2021
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzpostavitev in razvoj javno dostopnega Spletišča ZRSZ, s prenovo nacionalne spletne strani EURES, ter triletnim vzdrževanjem platforme za upravljanje spletnih vsebin
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004892/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.07.2021
JN004892/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2021
JN004892/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004892/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Rožna dolina, cesta IX 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Japelj
sjn@ess.gov.si
+386 14790900
+386 14790981

Internetni naslovi
http://ess.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/406930/RD-NMVPSS-11-2021.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4838
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev in razvoj javno dostopnega Spletišča ZRSZ, s prenovo nacionalne spletne strani EURES, ter triletnim vzdrževanjem platforme za upravljanje spletnih vsebin
Referenčna številka dokumenta: 4300-11/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev in razvoj javno dostopnega Spletišča ZRSZ, s prenovo nacionalne spletne strani EURES, ter triletnim vzdrževanjem platforme za upravljanje spletnih vsebin
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NMVPSS-11/2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Dodatna tehnična sposobnost ponudnika40
Dodatna strokovna sposobnost10

Merilo stroškov:
imeponder
Vzpostavitev in razvoj Spletišča30
Osnovno in dopolnilno vzdrževanje20

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
ESS Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile EURES, s postavke Stroški storitev zunanjih izvajalcev za razvoj IKT-podpore storitvam EURES, v okviru aktivnosti 4 Razvoj vsebin in izvajanje storitev EURES preko različnih komunikacijskih kanalov in izvedba nacionalne sheme mobilnosti


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.08.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.08.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.07.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.07.2021   08:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za pojasnitev razpisne dokumentacije v točki 5.2.3. Tehnična in strokovna sposobnost, kaj točno pomeni, da mora gospodarski subjekt imeti urejeno in vzpostavljeno razmerje z odprtokodno razvojno skupnostjo (ali drugo neprofitno organizacijo)? Ali je lahko ena oseba zadolžena za več pozicij na projektu (od navedenih strokovnjakov - vodja projekta, načrtovalec spletnih mest, oblikovalec, frontend programer, programer)? Ali so reference, ki jih zahtevate glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko tudi iz tujine?
Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni.

Kaj točno pomeni, da mora gospodarski subjekt imeti urejeno in vzpostavljeno razmerje z odprtokodno razvojno skupnostjo (ali drugo neprofitno organizacijo)?

Vzpostavljeno in urejeno razmerje z odprtokodno razvojno skupnostjo ali drugo neprofitno organizacijo, ki skrbi za razvoj in podporo ponujenega sistema za upravljanje spletnih vsebin (CMS), pomeni:

- veljaven dogovor ali pogodbo med ponudnikom in odprtokodno razvojno skupnostjo ali drugo neprofitno organizacijo, ki skrbi za razvoj in podporo rešitve CM (ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogoja s priloženo kopijo pogodbe ali dogovora z veljavnostjo na dan oddaje ponudbe),
- članstvo ali partnerstvo v odprtokodni razvojni skupnosti ali drugi neprofitni organizaciji, ki skrbi za razvoj in podporo rešitve CMS (status ponudnika, npr. professional partner, partnership, partner program, association membership, mora biti razviden na javno dostopni spletni strani odprtokodne razvojne skupnosti ali druge neprofitne organizacije, ki skrbi za razvoj in podporo rešitve CMS).

Ali je lahko ena oseba zadolžena za več pozicij na projektu (od navedenih strokovnjakov - vodja projekta, načrtovalec spletnih mest, oblikovalec, frontend programer, programer)?

Med navedenimi strokovnjaki je ena oseba lahko zadolžena le za eno pozicijo v projektu.

Ali so reference, ki jih zahtevate glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko tudi iz tujine?

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Tehnična dokumentacija za CMS in listine, ki se nanašajo na nagrade (dokazila o nagradah), so lahko v angleškem jeziku.

Če ponudnik za dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti predloži referenco iz tujine, mora originalu priložiti tudi sodno overjen prevod reference v slovenski jezik.

Lep pozdrav.


Datum objave: 28.07.2021   14:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vezano na objavljeno razpisno dokumentacijo imamo še nekaj vprašanj:

1. V tehnični specifikaciji navajate dostopnost spletišča skladno z ZDSMA. Smatramo, da gre za doseganja standarda WCAG AA.
2. Kot prenovo navajate tudi integralni del strani EURES, ki je dostopen kot iframe na strani https://www.ess.gov.si/eures. Ali je predvideno, da se vsebina, ki je sedaj dostopna preko iframe-a pripravi v okviru strani ZRSZ ali je predvideno, da se stran https://ec.europa.eu/eures/public/sl/homepage prenovi?
3. Ali je predvideno, da je za izdelavo življenjepisa v sistemu že nastavljena predloga?
4. koliko jezikov bo poleg slovenskega narejenih v okviru razpisanega projekta? V razpisni dokumentaciji so navedene 4 jezikovne različice. Smatramo, da se pripravi stran v slovenščini + 3 tuje jezikovne različice.
5. Ali je izvajalec za eMail marketing že izbran in ali se to obravnava kot ločen projekt?
6. Kako je predvidena integracija Ize na novo stran?

Hvala.


ODGOVOR

Pozdravljeni.

1. V tehnični specifikaciji navajate dostopnost spletišča skladno z ZDSMA. Smatramo, da gre za doseganja standarda WCAG AA.

DA.


2. Kot prenovo navajate tudi integralni del strani EURES, ki je dostopen kot iframe na strani https://www.ess.gov.si/eures. Ali je predvideno, da se vsebina, ki je sedaj dostopna preko iframe-a pripravi v okviru strani ZRSZ ali je predvideno, da se stran https://ec.europa.eu/eures/public/sl/homepage prenovi?

V okviru izvedbe naročila je predvidena temeljita prenova vsebin EURES, ki so sedaj dostopne na podnaslovnici https://www.ess.gov.si/eures s pripadajočimi podstranmi.

Prenova vsebin EURES na evropskem portalu, ki deluje pod okriljem Evropske komisije, ni predmet tega naročila.3. Ali je predvideno, da je za izdelavo življenjepisa v sistemu že nastavljena predloga?

Izdelava življenjepisa sodi v razvoj elektronskih storitev Zavoda (t. i. 2. in 3. nivo vsebin za identificirane uporabnike, glej Tehnične specifikacije, poglavje 1.3 Pojmi in kratice, str. 6) in ni del predmetnega naročila.4. koliko jezikov bo poleg slovenskega narejenih v okviru razpisanega projekta? V razpisni dokumentaciji so navedene 4 jezikovne različice. Smatramo, da se pripravi stran v slovenščini + 3 tuje jezikovne različice.

Tako je, predvidena je vzpostavitev:
- spletne strani v slovenskem jeziku (s svojo drevesno strukturo),
- spletne strani v angleškem jeziku (s prilagojenimi vsebinami glede na ciljne publike, v ločeni drevesni strukturi) ter
- jezikovnih različic v italijanskem in madžarskem jeziku (vsaka s svojo drevesno strukturo in prilagojenim naborom vsebin glede na slovensko verzijo).


5. Ali je izvajalec za eMail marketing že izbran in ali se to obravnava kot ločen projekt?

Da, izvajalec za eMail marketing je že izbran in ni del predmetnega naročila.


6. Kako je predvidena integracija Ize na novo stran?

Spletna asistentka IZA ni del predmetnega naročila. Predvideva se, da bo IZA v enaki obliki kot sedaj integrirana v prenovljeno Spletišče Zavoda (slovenska spletna stran), integracija pa bo potekala s sodelovanjem zunanjega izvajalca, ki skrbi za njeno delovanje.

Lep pozdrav.

Datum objave: 29.07.2021   06:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V zvezi z zahtevo »Kopija veljavnega dogovora ali pogodbe med ponudnikom in odprtokodno razvojno skupnostjo (ali drugo neprofitno organizacijo, ki skrbi za razvoj in podporo rešitve CMS), s katero izkazuje izpolnjevanje pogoja, ali povezava na javno objavljeno spletno stran odprtokodne razvojne skupnosti (ali druge neprofitne organizacije, ki skrbi za razvoj in podporo rešitve CMS), iz katere je razviden status ponudnika. «

Ali moramo predložiti pisno pogodbo ali dogovor z organizacijo ali pa zadostuje samo navedba imena ponudnika na spletni strani skupnosti? Ali mora biti dogovor s formalno neprofitno pravno osebo ali zadostuje dogovor z neformalnim združenjem razvijalcem ali podjetjem, ki skrbi za razvoj CMSja?

lp

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Če ima ponudnik sklenjeno pisno pogodbo ali dogovor z odprtokodno razvojno skupnostjo (ali drugo neprofitno organizacijo, ki skrbi za razvoj in podporo ponujene rešitve CMS), priloži kopijo veljavne pogodbe ali dogovora na dan oddaje ponudbe.
Pri članstvu ali partnerstvu v odprtokodni razvojni skupnosti ali drugi neprofitni organizaciji, ki skrbi za razvoj in podporo ponujene rešitve CMS, ponudnik priloži povezavo na javno dostopno spletno stran omenjene skupnosti ali neprofitne organizacije, na kateri je razviden ponudnikov status. Dogovora z neformalnim združenjem razvijalcev ali podjetjem, ki skrbi za razvoj CMS-ja, naročnik ne bo upošteval.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2021   10:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Vprašanje je vezano na merilo M3.1 prejete nagrade "Ponudniku se dodeli 15 točk za vsako dodatno referenco"
Ali to pomeni, da je možno dobiti dodatnih 30 točk po merilu M3.1 samo v primeru, da se poleg dveh osnovnih referenc, prijavi še do dve nagrajeni referenci. Kakšno je točkovanje v primeru, da prijavimo samo dve osnovni referenci a je npr. ena izmed njih nagrajena?

Ali si pravilno interpretiramo besedilo razpisa, da za uspešno prijavo ni potrebno imeti nagrajenih referenc, lahko pa dodatne točke predstavljata nagrajena tretja in četrta referenca?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Na razpisu lahko enakopravno kandidirajo vsi ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje. Pri tem morajo zagotoviti tudi najmanj 2 referenci, pri čemer mora posamezen referenčni projekt v celoti izpolnjevati zahteve, navedene v povabilu k sodelovanju (tehnična in strokovna sposobnost, poglavje 5.2.3.2), vendar neodvisno od prejetih nagrad in priznanj (torej: nagrade in priznanja niso pogoj!).

Pri ocenjevanju ponudbe na podlagi meril ponudnik prejme 30 točk, če pri merilu M3.1 predloži 2 dodatni referenci za projekta, ki sta bila nagrajena in v celoti ustrezata drugim navedenim zahtevam za točkovanje dodatnega referenčnega projekta.

Reference, ki jih je ponudnik predložil kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev, se ne upoštevajo pri ocenjevanju ponudbe (točkovanju) na podlagi opredeljenih meril.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2021   10:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Med dodatnim točkovanjem so navedene 4 točno določene nagrade za oblikovanje spletnih projektov. Vse so slovenske in marketinškega značaja. V svetu obstaja veliko število veliko bolj referenčnih in neodvisnih priznanj. Zakaj se je Naročnik omejil le na navedene in tako po nepotrebnem omejil konkurenco? Predlagamo, da Naročnik ne prizna tudi tuje nagrade, oz. da umakne zahtevo po nagradah.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Na razpisu lahko enakopravno kandidirajo vsi ponudniki, ki izpolnjujejo potrebne pogoje, vendar neodvisno od prejetih nagrad in priznanj (torej: nagrade in priznanja niso pogoj!).

Naročnik bo pri ocenjevanju dodatnih predloženih referenc po merilu M3.1 upošteval referenčne projekte, ki so prejeli vsaj eno od navedenih nagrad in v celoti ustrezajo drugim navedenim zahtevam za točkovanje dodatnega referenčnega projekta.

Komunikacijsko-marketinški in oblikovalski vidik je ena od bistvenih komponent predmetnega naročila, od katere je odvisna tudi uspešnost celotnega projekta za vzpostavitev novega, sodobnega, uporabnikom prijaznega in prilagojenega Spletišča ZRSZ, s slovensko spletno stranjo kot osrednjo in nosilno. Na podlagi tega je naročnik opredelil tudi seznam nagrad za ocenjevanje (točkovanje) dodatnih referenčnih projektov po merilu M3.1. Navedene nagrade predstavljajo odličnost oblikovanja spletnih projektov predvsem na slovenskem trgu in so povezane s predmetom naročila.

V skladu z navedenim je naročnik odločil, da meril ne bo spreminjal.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2021   10:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V sistemu točkovanja vsaj 40% ocene prinesejo nagrade in priznanja za oblikovanje spletnih strani, tudi prijavljeni kadri morajo imeti reference iz točno nagrajenih projektov (oblikovalski in komunikcijsko marketinški vidik), kar pomeni, da ponudniki, ki se ukvarjamo zgolj s programiranjem in razvojem spletnih strani in nismo marketinške agencije (ena ali dve) in se zato ne prijavljamo na priznanja, sploh nimamo možnosti za konkuriranje. Zato pozivamo Naročnika da spremeni razpisno dokumentacijo in umakne iz točkovanja vse dodatne točke, ki so vezane na nagrade in tako omogoči enakopravno obravnavo različnih ponudnikov!

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Oblikovalski in komunikacijsko-marketinški vidik je ena od bistvenih komponent predmetnega naročila, od katere je odvisna uspešnost celotnega projekta za vzpostavitev novega, sodobnega, uporabnikom prijaznega in prilagojenega Spletišča ZRSZ. Slednje bo v nadaljnjih fazah, ki niso predmet tega naročila, tesno povezano tudi s celovito prenovo elektronskih storitev Zavoda.

Na razpisu lahko enakopravno kandidirajo vsi ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje. Pri tem morajo zagotoviti tudi potrebne kadre, opredeljene v pogojih (tehnična in strokovna sposobnost, poglavje 5.2.3.3), vendar neodvisno od prejetih nagrad in priznanj (torej: nagrade in priznanja niso pogoj!).

Poleg tega je ponudnikom zagotovljena možnost, da predložijo skupno ponudbo (skupina ponudnikov) ali ponudbo s podizvajalci.

Na podlagi navedenega je naročnik odločil, da meril ne bo spreminjal.


Lep pozdrav