Dosje javnega naročila 004928/2021
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Gradnje: Ureditev vozišča glavne ceste G1-5 odsek od krožišča Narpel do križišča pri pokopališču Krško
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.106.164,01 EUR

JN004928/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.07.2021
JN004928/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.08.2021
JN004928/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.10.2021
JN004928/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.10.2021
JN004928/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 20.12.2022
JN004928/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004928/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI
Krško
Slovenija
Nataša Lisec
natasa.lisec@krsko.si
+386 74981278
+386 74922221

Internetni naslovi
http://www.krsko.si

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
jn.drsi@gov.si
+386 22341421

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/407076/RD_G1_5_NarpelDoPokopaliscaKK_2021_07_19_final.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4881
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev vozišča glavne ceste G1-5 odsek od krožišča Narpel do križišča pri pokopališču Krško
Referenčna številka dokumenta: JNV-GI-0003/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev vozišča glavne ceste G1-5 odsek od krožišča Narpel do križišča pri pokopališču Krško
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev vozišča glavne ceste G1-5 odsek od krožišča Narpel do križišča pri pokopališču Krško
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.08.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.10.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.08.2021   10:05
Kraj: https://ejn.gov.si

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.08.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.07.2021   08:52
Da, ponudnik vpiše v stolpec D "cena za enoto" 1,00, kar pomeni, da je končna vrednost te postavke ocenjena.
Obračun pa se izvede po dejansko nastalih stroških, kar se dokazuje z računi za opravljeno storitev.

Datum objave: 27.07.2021   08:53
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe zaradi dopustov....
hvala

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka.Datum objave: 27.07.2021   09:25
VPRAŠANJE
ali pri postavkah kot so:
1,20 šifra: N 00.000
Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih upravljalcev
* ocena (računi upravljavcev) 5.500,00

1.3.1 OMEJITVE PROMETA

1,21 šifra: N 13.111
Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji
* ocena (računi koncesionarjev) 20.000,00
vpišemo ceno 1,00?

ODGOVOR
Da, ponudnik vpiše v stolpec D "cena za enoto" 1,00, kar pomeni, da je končna vrednost te postavke ocenjena.
Obračun pa se izvede po dejansko nastalih stroških, kar se dokazuje z računi za opravljeno storitev.