Dosje javnega naročila 005054/2021
Naročnik: Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
Storitve: Izbira izvajalca za storitve varovanja za potrebe Javnega zavoda Šport Ljubljana za 4 leta
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji

JN005054/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.07.2021
JN005054/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.09.2021
JN005054/2021-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2021
JN005054/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2021
JN005054/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.01.2022
JN005054/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.02.2022

Revizijski zahtevki
26.10.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
26.10.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
15.11.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
17.11.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
23.12.2021 Državna revizijska komisija je ugodila zahtevku za revizijo 018-182_Javni_zavod_Sport_Ljubljana.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN005054/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 141-374551
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA
Celovška cesta 25
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Špela Burgar
spela.burgar@ljubljana.si
+386 13064446

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/407225/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4895
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca za storitve varovanja za potrebe Javnega zavoda Šport Ljubljana za 4 leta
Referenčna številka dokumenta: 430-1292/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so storitve varovanja za naročnika Javni zavod Šport Ljubljana za štiri leta.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so storitve varovanja za naročnika Javni zavod Šport Ljubljana za štiri leta. Natančnejša vsebina nalog je razvidna iz Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.08.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.07.2021   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA
Celovška cesta 25
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.07.2021   13:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Na strani 11/57 razpisne dokumentacije imate zapisano, da "V primeru pogodbeno zagotovljenega nadomestnega (back-up) VNC, le tega ni potrebno prijaviti kot podizvajalca ali skupnega ponudnika." Ali to pomeni, da za nadomestni VNC ni potrebno prilagati nobenih dokumentov? Kaj pa za primarni VNC?
Prosimo vas, da natančno opredelite katere dokumente je potrebno priložiti k ponudbi, v kolikor ima ponudnik pogodbeno zagotovljen tako primarni VNC kot tudi nadomestni VNC.

ODGOVOR
Za oba VNCja (primarni in nadomestni) morate predložiti:
- kopijo licence za upravljanje z varnostno nadzornim centrom in
- kopijo dokazila za oba varnostno nadzorna centra, da delujeta v skladu s SIST EN 50518 (Priloga 6).
Prav tako morate predložiti izpolnjeno Izjavo gospodarskega subjekta o ustreznosti varnostno nadzornega centra (Priloga 6/1).

Za izpolnjevanje navedenega pogoja za sodelovanje morate predložiti navedena dokazila v vsakem primeru, torej če ponudnik sam zagotavlja storitve primarnega in nadomestnega VNC, v primeru da ponudnik zagotavlja storitve primarnega VNC sam, nadomestnega pa ima pogodbeno zagotovljenega ali v primeru, da ima ponudnik storitve primarnega in nadomestnega VNCja pogodbeno zagotovljene.

Izvajalec storitev VNC (primarni VNC) mora sodelovati v ponudbi kot ponudnik, partner v skupni ponudbi ali podizvajalec, izvajalca storitev za nadomestni VNC pa ni potrebno prijaviti kot partnerja v skupni ponudbi ali podizvajalca, v primeru ko ga ne zagotavlja ponudnik sam (torej v primeru pogodbeno zagotovljenega nadomestnega VNCja).Datum objave: 30.07.2021   13:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo, da opišete protokol prevoza denarja. Ali se prevzema vsak dan na vseh lokacijah in kdaj (okvirno)? Kam se denar odvaža? Ali so to prevozi I. kategorije?

LP

ODGOVOR
Prosimo, da opišete protokol prevoza denarja. Kam se denar odvaža?
Denar se prevzema dnevno na navedenih lokacijah (Park Tivoli, Hala Tivoli, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, Park Tivoli, Kopališče Tivoli, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, Park Kodeljevo, Gortanova 21, 1000 Ljubljana, Park Kodeljevo, Kopališče Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11, 1000 Ljubljana (v času kopalne sezone), Park Zalog, Dvorana Zalog, Hladilniška pot 36, 1000 Ljubljana, Kopališče Kolezija, Gunduličeva 7, 1000 Ljubljana, Park Vič, Gimnastični center Ljubljana, Koprska ulica 29, 1000 Ljubljana, Mladinski golf center Stanežiče, Stanežiče, 1210 Ljubljana-Šentvid, Center Stožice, Dvorana Stožice, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana) in se dostavi v halo Tivoli. Dvakrat tedensko se iz hale Tivoli pelje v dnevno nočni trezor banke. Enkrat do dvakrat mesečno se iz trezorja banke dostavlja drobiž v halo Tivoli.

Ali se prevzema vsak dan na vseh lokacijah in kdaj (okvirno)?
Nekatere lokacije so sezonske in se izven sezone ne pobira denarja ali pa redkeje. Denar se pobira zjutraj ali zvečer (po dogovoru). Če se pobere zvečer, se dostavi v halo Tivoli naslednji dan.

Ali so to prevozi I. kategorije?
Večina so prevozi I. kategorije.Datum objave: 30.07.2021   13:36
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisni dokumentciji na strani 29/57 je zapisano, da mora gospodarski subjekt na vsako fotokopijo dokumenta, oziroma vsako fotokopirano stran napisati, da potrjuje resničnost navedenih podatkov in to izjavo na vsaki fotokopirani strani potrditi s svojim žigom in podpisom. Ali to pomeni, da moramo na vsak dokument, ki ga priložimo k ponudbi napisati ta tekst? Tudi na vse licence in ostale dokumente, ki so preverljivi v uradnih evidencah? Menimo, da izdana garancija za resnost ponudbe zagotavlja resničnost oddanih dokumentov.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Predmetni odstavek se nanaša na zamenjavo oziroma nadomestitev imenovanega varnostnika z novim varnostnikom, za katerega bo moral izvajalec oz. gospodarski subjekt predhodno predložiti vso zahtevano dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (vse v skladu s 3. točko pogojev za sodelovanje Kadrovske zmogljivosti, opredeljenih v poglavju III: Izpolnjevanje pogojev Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila številka 430-1292/2021-3 z dne 20.7.2021).

Potrditev resničnosti navedenih podatkov bo moral izvajalec oz. gospodarski subjekt napisati na naslednje dokumente:
- kopije izkaznic/licenc za delavce, ki bodo opravljali storitve varovanja,
- dokazila, da so delavci pri gospodarskem subjektu v delovnem razmerju,
- dokazila, da delavci izvajalca izpolnjujejo strokovne pogoje za izvajanje storitev varovanja.

Zamenjava oz. nadomestitev varnostnika z novim varnostnikom se nanaša že na pogodbeno razmerje oz. po izvedenem postopku izbire izvajalca javnega naročila in nima nikakršne veze s potrjevanjem resničnosti podatkov v fazi oddaje ponudbe.