Dosje javnega naročila 004970/2021
Naročnik: OBČINA STRAŽA, Ulica talcev 9, 8351 Straža pri Novem mestu
Gradnje: Izgradnja padavinskega kanala in retencije jug v GC Zalog
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004970/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.07.2021
JN004970/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.08.2021
JN004970/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004970/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA STRAŽA
Ulica talcev 9
8351
SI
Straža pri Novem mestu
Slovenija
Matjaž Petruna
matjaz.petruna@obcina-straza.si
+386 73848550

Internetni naslovi
http://obcina-straza.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/407280/01-Razpisna_dokumentacija_-Kanal_GC_Zalog.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4926
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja padavinskega kanala in retencije jug v GC Zalog
Referenčna številka dokumenta: 43005-2/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja nove padavinske kanalizacije in retencije padavinskih vod z iztokom v vodotok. Del kanalizacije poteka v občinski cesti in prečka železniški tir. Retencija se zgradi na obstoječih zelenih površinah.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Straža
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja nove padavinske kanalizacije in retencije padavinskih vod z iztokom v vodotok. Del kanalizacije poteka v občinski cesti in prečka železniški tir. Retencija se zgradi na obstoječih zelenih površinah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2021
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.08.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.08.2021   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.08.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.07.2021   13:39
VPRAŠANJE:
Ali prav razumemo , da se za ustrezno referenco šteje
-izgradnja kanalizacije nazivnega premera najmanj DN800 v dolžini 300 m
ali
-izvedba kanalizacije v vrednosti 200.000 Eur brez DDV.
Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR:
Ponudnik mora izkazati sposobnost graditi kanalizacijo večjih premerov torej najmanj DN800 v dolžini 300 m in v vrednosti najmanj 200.000 .

Datum objave: 04.08.2021   09:20
VPRAŠANJE:
Naročnika naprošamo naj dodatno obrazloži kaj vse je potrebno zajeti v postavki 3,09. V kolikor so predvidene zagatne stene naj opredeli dolžino le teh in poda detajl, v kolikor je predviden začasen nasip detajl le tega, oziroma detajl kakršnega koli varovanja jame.
Postavka naj se temu primerno razdeli na podpostavke, saj obstoječo postavko na način kot je napisana ni možno ovrednotiti!

ODGOVOR:
Stališče naročnika in projektanta v zvezi s postavljenim vprašanjem je naslednje:
- s popisom del in detajlom (načrt št. 2.4.2) je jasno določeno kako mora biti izdelan izpust v vodotok;
- s točko 3,09 je predvideno, da je potrebno za izvedbo izpusta varovati gradbeno jamo;
- glede na to, da obstaja več možnih načinov izvedbe zaščite gradbene jame, je izbor le tega prepuščen ponudniku glede na osvojeno tehnologijo izvajanja gradbenih del in razpoložljivost opreme vsakega posameznega ponudnika.
Naročnik ne bo spremenil oz. dopolnil popisa del v zvezi z izvedbo zaščite gradbene jame.

Datum objave: 09.08.2021   11:12
VPRAŠANJE:
Za ustrezno ovrednotenje del na prekopu (prečenju kanala preko žel. proge) nujno potrebujemo
Soglasje , katerega ste pridobili v sklopu DGD za predmetni objekt. Prosimo da ustrezno dopolnite
Razpisno dokumentacijo z navedenim dokumentom

ODGOVOR:
Na Portalu javnih naročil je objavljeno mnenje Slovenskih železnic.