Dosje javnega naročila 005097/2021
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Gradnje: Deviacija obstoječe proge v Divači
ZJN-3: Odprti postopek

JN005097/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 23.07.2021
JN005097/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.08.2021
JN005097/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.09.2021
JN005097/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2021
JN005097/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 08.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005097/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 142-378844
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
https://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/407446/Za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4959
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Deviacija obstoječe proge v Divači
Referenčna številka dokumenta: JN-08/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Deviacija obstoječe proge v Divači
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izgradnja deviacije obstoječe proge v Divači
Številka sklopa: A
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Divača
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja deviacije obstoječe proge v Divači
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja SV naprave na postaji Divača zaradi deviacije
Številka sklopa: B
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34632000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Divača
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja SV naprave na postaji Divača zaradi deviacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Prilagoditev sistema ETCS zaradi deviacije
Številka sklopa: C
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34632000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Divača
II.2.4 Opis javnega naročila
Prilagoditev sistema ETCS zaradi deviacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.08.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.08.2021   10:20
Kraj: Odpiranje ponudb poteka avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno. Zapisnik o odpiranju ponudb se kreira avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.08.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.07.2021   14:30
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo PZI dokumentacije.

Hvala in lp

ODGOVOR


Pozdravljeni,

Kot je navedeno v točki 2.2.1 razpisne dokumentacije, je PZI dokumentacija objavljena kot priloga k Specifikaciji naročila in se nahaja na povezavi http://www.drugitir.si/priloge, kjer je na tretji povezavi stisnjena datoteka "Deviacija obstoječe proge v Divači.zip" s PZI dokumentacijo in tehničnimi specifikacijami.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 11.08.2021   17:14
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za vsaj 2 meseca.
Hvala, lep pozdrav,

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 15. 9. 2021 do 10:00 in rok za postavitev vprašanj do 24. 8. 2021 do 10:00.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 11.08.2021   17:15
VPRAŠANJE
Sklop B: Podaljšanje roka za oddajo ponudbe
prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj do 25.10.2021.
Na portal smo postavili veliko tehtnih in tehničnih vprašanj, na katere še nismo dobili odgovora, kateri pa bodo ključno vplivali na pripravo korektne ponudbe. Glede na to, da so vrednosti limitirane je potrebno skrbno preučiti odgovore, ki jih (ko jih) boste objavili. Poleg tega pa imamo velike težave s tujim partnerjev vsled COVID-19 pandemije, ker delajo v večini od doma in ni možno normalna sestava ponudbe v tako kratkem času.
Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 15. 9. 2021 do 10:00 in rok za postavitev vprašanj do 24. 8. 2021 do 10:00.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 11.08.2021   17:16
VPRAŠANJE
Sklop A: Podaljšanje roka za oddajo ponudbe
Naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe do 29.10.2021.
Ponudbo za sklop A pripravljamo skupaj s tujim partnerjem. RD je potrebno prevesti, narediti ponudbo, ponovno prevesti in oddati. Zaradi trenutnih pandemičnih razmer je normalno delo pri pripravi ponudbe onemogočeno, zato potrebujemo več časa za njeno pripravo. Poleg tega pa vemo, da se dela tako ali tako ne bodo pričela pred končanjem izdelave spodnjega ustroja, kateri se bo izvedel po drugi pogodbi.
Zato vas naprošamo za navedeno podaljšanje roka oddaje ponudbe.
lep pozdrav!


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 15. 9. 2021 do 10:00 in rok za postavitev vprašanj do 24. 8. 2021 do 10:00.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 11.08.2021   17:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Tehnične specifikacije:
Po pregledu RD ugotavljamo, da objavljena RD in tehnične specifikacije ne ustrezajo obsegu in vrsti potrebnih del za izvedbo sklop C. Kot na primer v 2TDK_PAP_PZI_TS_DOC_11_SL_SVTK_004.pdf za železniške signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave so zahteve, ki po našem mnenju niso predmet prilagoditve ETCS sistema zaradi deviacije Divača (avtonomija brezprekinitvenega napajanja, baterije, centralna diagnostika, šolanje sistemskih inženirjev, rezervni deli, orodje in instrumenti). Ravno tako za te zahteve ni predvidene postavke v popisu del. Še posebej pa je, glede na te zahteve, ocenjena vrednost izvedbe sklopa C močno podcenjena.
Tehnične specifikacije po našem mnenju zajemajo pogoje za končno implementacijo sistemov drugega tira, kar pa prilagoditev obstoječega sistema ETCS na postaji Divača ni. Prosimo naročnika da popravi in objavi tehnične zahteve, ki se nanašajo na prilagoditev ETCS sistema zaradi izvedbe deviacije na postaji Divača.
Hvala!


ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik razpolaga z dokumenti, ki so bili pripravljeni v okviru izdelave PZI vključno s Tehničnimi specifikacijami za vsa potrebna dela. Tisti del PZI in TS, ki podajajo tehnične rešitve in zahteve razpisanih del je objavil na spletni povezavi. Iz opisov razpisanih del po posameznih sklopih ter iz pripadajočih popisov je jasno razvidno, kaj je predmet in obseg del po posameznih sklopih. Deli PZI in Tehničnih specifikacij, ki obravnavajo izvedbo del ter rešitve in zahteve, ki za posamezen sklop niso razpisana, seveda za ponudnika teh del po tem javnem naročilu, niso relevantna oziroma so brezpredmetna.

Naročnik ocenjuje, da izkušeni ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvedbo posameznih del, na tej osnovi lahko brez težav pripravijo ustrezno ponudbo. V primeru da ponudniki potrebujejo dodatna pojasnila pa prosimo, da zastavijo vprašanja s konkretno nejasnostjo, da bo naročnik na to lahko odgovoril.

Tako tudi primeri oziroma zahteve za izvedbo del, ki jih navajate v vprašanju (avtonomija brezprekinitvenega napajanja, baterije, centralna diagnostika, šolanje sistemskih inženirjev, rezervni deli, orodje in instrumenti) seveda za pripravo ponudbe po tem javnem naročilu niso relevantni, če iz opisa in popisa zahtevanih del izhaja, da ti ne vsebujejo dela in storitve, na katere se nanašajo zahteve.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 11.08.2021   17:21
VPRAŠANJE
Glede na določila RD, da bodo dela za pripravo spodnjega ustroja za deviacijo Divača izvedena po ločeni pogodbi.
Naročniku predlagamo, da se v času izvedbe spodnjega ustroja, ki ga bo izvajal izvajalec po drugi pogodbi izvedejo vsi ukrepi za preprečevanje škode na obstoječih objektih in sanacij poškodb.
LP

ODGOVOR


Spoštovani,

Izvedba spodnjega ustroja za deviacijo Divača je predmet ločene pogodbe Naročnika. Za preprečevanje škode na obstoječih objektih in sanacijo poškodb je ta Izvajalec za svoj pogodbeni obseg del že odgovoren, enako bo odgovoren vsak drug izvajalec za svoj pogodbeni obseg del.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 11.08.2021   17:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Za sistem ETCS je potrebno izdelati verifikacijo s strani DeBo in NoBo. V točki 3.15 »Specifikacij naročila« navajate, da bo naročnik sklenil pogodbo z priglašenim in imenovanim organom. Iz tega naslova imamo dve vprašanji:

1. Ali bo za verificiranje s strani NoBo zadovoljiva dokumentacija v angleškem jeziku ali je potrebno vso dokumentacijo sodno prevesti v slovenski jezik. Namreč v sklopu projekta se izdela velika količina interne dokumentacije, ki za naročnika in upravljavca ni relevantna, jo bo pa verjetno NoBo želel vključiti v svojo presojo. V kolikor je potrebno vso dokumentacijo prevajati nam prosimo povejte, kam lahko vključimo te stroške. Ravno tako to močno vpliva na terminski plan izvedbe del

2. S katerim imenovanim/priglašenim organom ima naročnik sklenjen pogodben odnos?

Hvala !


ODGOVOR


Spoštovani,

1. Dokumentacije v angleškem jeziku, ki bi jo NoBo vključil v svojo presojo in ni relevantna za naročnika in upravljavca, ni treba sodno prevajati v slovenski jezik.

2. Priglašeni in imenovani organ na projektu je konzorcij: Q TECHNA, Institut za zagotavljanje in kontrolo kakovosti d.o.o., DIS CONSULTING Družba za svetovanje, pripravo in izvajanje investicij d.o.o., Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Ljubljana ter podizvajalec Bureau Veritas, d.o.o.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 11.08.2021   17:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V predračunu za klop C je projektant predvidel balizni kabel UEXOH9M 1x2x0,9.
Ali lahko ponudimo enakovreden kabel, ki se ga ravno tako uporablja pri implementaciji ETCS sistema na JŽI v Sloveniji?
LP

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik se strinja, da ponudnik lahko uporabi drug enakovreden kabel, ki pa mora imeti primerljive tehnične lastnosti in v nobenem primeru ne vpliva oziroma spremeni zahtevanih funkcionalnih lastnosti sistema.

Enakovredni kabel se predvidi v tehnološkem elaboratu, vgradi pa se ga lahko po Potrditvi projektanta in Inženirja.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 11.08.2021   17:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Za sklop C je PZI dokumentacija neustrezna, pomanjkljiva in nepopolna. Glede na zgoraj definirano problematiko predlagamo, da naročnik odda dela za izvedbo sklopa C kot izvedbo na ključ, ki bo vključevala vse potrebne prilagoditve obstoječega ETCS sistema na novo tirno sliko postaje Divača.
hvala

ODGOVOR


Spoštovani,

Iz vprašanja ni razvidno, zakaj je PZI dokumentacija neustrezna, pomanjkljiva in nepopolna. Da obstoječa PZI dokumentacija ni popolna oziroma za neposredno izvedbo del še ni zadostna, je sicer razvidno že iz zahteve, da jo mora izbrani ponudnik dopolniti v smislu podrobnejših rešitev, ki jih lahko izdela le izbrani ponudnik na osnovi svoje tehnologije. V kolikor ponudnik ocenjuje, da je obseg predvidenih sprememb pomanjkljiv, prosimo, da poda konkretnejše vprašanje in navede pomanjkljivosti rešitve in popisa.

Pri tem Naročnik opozarja ponudnike, da mora biti v skladu z navodili za pripravo ponudbenega predračuna, vrednost vseh del, potrebnih za popolno dokončanje prevzetih del po ponudbi, pa ta vrednost ni neposredno razvidna iz posameznih postavk ponudbenega predračuna, zajeta v ostalih enotnih cenah ponudbenega predračuna. To pomeni, da mora za prevzeta dela, ki izhajajo iz opisa in popisa del, ponudnik v ustrezne postavke vključiti vsa dela in storitve, ki jih je skladno s pravili stroke potrebno opraviti v okviru priprave, izvedbe in zaključevanja del ter predaje v obratovanje, razen če je v razpisni dokumentaciji navedeno, da določena dela storitev pri izvedbi razpisanih del niso izvajalčeva obveznost. Glede na način oddaje del po izvedenih količinah pa seveda ponudnik ni obvezen pri oddaji ponudbe upoštevati dela na drugih objektih in sistemih, ki jih opis in popis del ne vključujeta, pa bi jih po oceni ponudnika bilo potrebno vključiti v opis in popis del.

Naročnik ne bo spreminjal načina oddaje del. Morebitne potrebne spremembe in dopolnitve naročila bo Naročnik izvedel v skladu s predvidenimi postopki v ta namen.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 11.08.2021   17:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V predračunu za sklop C ni predvidene postavke za izdelavo potrebne PZI in PID dokumentacije, validacije, verifikacije in Certificiranja sistema ETCS.
Kam lahko v obstoječem popisu obračunamo vse te stroške?
hvala

ODGOVOR


Spoštovani,

V popisu sklopa C bodo dodane postavke za dopolnitev PZI in izdelava PID dokumentacije. Ostali stroški morajo biti vsebovani v ponudnikovih enotnih cenah.

Naročnik bo pripravil čistopis razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 11.08.2021   17:35
VPRAŠANJE
V obstoječi RD v predračunu za sklop B in C ni predvidene postavke za izdelavo in sodelovanje z izvajalcem sklopa A v zvezi z BIM.
Kam lahko v obstoječem popisu vključimo te stroške?
LP

ODGOVOR


Spoštovani,

Stroški sodelovanja z drugimi izvajalci morajo biti vsebovani v ponudnikovih enotnih cenah.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 11.08.2021   17:37
VPRAŠANJE
Popis sklop A, B in C
Naročnik je v predračunu predvidel stroške upravljavca - kos 1 (04.01.01.01.0004). To stanje ni določljivo pod nobenim pogojem.
Predlagamo, da se priznajo dejanski stroški upravljavca. Prosimo za odgovor.


ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik bo spremenil popise za vse sklope in določil predviden obseg za postavko stroški upravljavca (04.01.01.01.0004). Naročnik bo upravičene stroške poravnal po dejanskem računu.

Naročnik bo pripravil čistopis razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 11.08.2021   17:38
VPRAŠANJE
07_Specifikacija naročila: točka 3.13.3.
V specifikaciji naročila so navedene točke, ki se po našem mnenju ne nanašaj na izvedbo deviacije, so pa v specifikaciji vseeno navedene in se mora ponudnik z njimi strinjati ter jih vključiti v svojo ponudbo. Zato prosimo naročnika, da prečisti dokument in odstrani ne relevantne zahteve za ponudnike sklopov A, B ali C, kot na primer:
- V Osapski reki s pritoki, na odseku pred prehodom čez državno mejo z Republiko Italijo, v Vinjanskem potoku in v potoku Sekolovec, je treba tudi v času minimalnih pretokov vode, zagotoviti razmere brez kalnosti (motnosti) vode in ustrezne razmere s kisikom;
- Pri postavitvi čeljustnih drobilnikov se morajo postaviti gradbiščne protihrupne ograje v smeri naselij Lokev, Mihele in Črnega Kala;
- Potrebna je postavitev začasnih protihrupnih ograj za zaščito posameznih stavb z varovanimi prostori v okolici gradbiščnih platojev v Črnem Kalu in Dekanih;
- Izvesti se mora začasna protihrupna ograja na severovzhodni meji gradbiščnega portala predora T8 v Dekanih;
- V primeru, da bo zaradi prevoza viškov materiala po regionalni cesti R2-409, na območju naselja Dekani med gradnjo z meritvami ugotovljena prekomerna obremenitev okolja s hrupom pri stavbah ob gradbiščni cesti T-8b, je potrebno varovane prostore v preobremenjenih stavbah dodatno zaščititi s pasivnimi protihrupnimi ukrepi;

Prosimo naročnika, da prečisti specifikacije naročila ter vse točke, ki se ne nanašajo na izvedbo deviacije na postaji Divača črta iz razpisne dokumentacije za sklope A, B in C. Ravno tako naj naročnik nedvoumno določi katere zahteve mora vključiti v svojo ponudbo ponudnik posameznega sklopa A, B oziroma C.
Lep pozdrav!


ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik razpolaga z dokumenti, ki so bili pripravljeni v okviru priprave projekta in izdelave PZI vključno s Tehničnimi specifikacijami za vsa potrebna dela. Tisti del dokumentacije, ki podaja tehnične rešitve in zahteve za razpisana del je objavil na spletni povezavi. Iz opisov razpisanih del po posameznih sklopih ter iz pripadajočih popisov je jasno razvidno, kaj je predmet in obseg del po posameznih sklopih. Deli objavljene dokumentacije, ki obravnavajo izvedbo del ter rešitve in zahteve, ki za posamezen sklop niso razpisana, seveda za ponudnika teh del potem javnem naročilu niso relevantna oziroma so brezpredmetna.
Naročnik ocenjuje, da izkušeni ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvedbo posameznih del, na tej osnovi lahko brez težav pripravijo ustrezno ponudbo ter pri tem upoštevajo le tiste zahteve in tveganja, ki so relevantna za izvedbo ponujenih del. V primeru da ponudniki potrebujejo dodatna pojasnila pa prosimo, da zastavijo vprašanja s konkretno nejasnostjo, da bo naročnik na to lahko odgovoril.

Tako tudi primeri oziroma zahteve za izvedbo del, ki jih navajate v vprašanju in se nanašajo na predvidena dela za gradnjo drugega tira, vendar ne na območju deviacije tira v Divači, seveda za pripravo ponudbe po tem javnem naročilu niso relevantni.

Naročnik zato ocenjuje, da manjše prilagoditve specifikacij z okoljskimi zahtevami, ki sicer veljajo za vse izvajalce del, izključno za izvedbo razpisanih del ni potrebno in jih zato ne bo spreminjal.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 11.08.2021   17:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
07_Specifikacija naročila Deviacija _Divača

Popisi sklopa A za področje, zavihek »SVTK Divača sklop A« vključuje »Prestavitev SV in TK vodov in naprav«.

Po našem mnenju nabor dela vključen v sklop A ni popoln saj manjkajo kompletno vsa dela povezana s prestavitvami, ki pa jih je naročnik vključil v sklop B. V Sklopu A, tako manjkajo vsa dela za prestavitev in zaščito obstoječih vodov, kot tudi izgradnje kabelske kanalizacije na področju gradnje deviacije novega tira. Narava del je taka, da je po našem mnenju potrebno pod prestavitev SV in TK vodov ter naprav izvesti tudi celotno kabelsko kanalizacijo in kabliranje za novo zgrajeni tir, saj je potrebno za izvedbo veliko usklajevanja z izvajalcem zgornjega ustroja, ki se tudi izvaja v sklopu A.
Temu v prid govori tudi dejstvo, da je področje ki ga pokriva SV naprava postaje Divača izključno do uvoznega signala B3 (novega B5).
Zato naročniku predlagamo, da se del popisa iz sklopa B in sicer celotno poglavje 01. »Prestavitev SV in TK vodov in naprav« prestavi v Sklop A in sicer pod že obstoječe poglavje 01 »Prestavitev SV in TK vodov in naprav«. To utemeljujemo tudi iz vidika dolgoletnih pozitivnih izkušenj izvedbe podobnih projektov le enkratnega gradbenega posega zaradi SVTK naprav ter dejstva, da lahko dela iz poglavja »01. Prestavitev SV in TK vodov in naprav« sklopa B izvaja kateri koli izvajalec ki je strokovnjak na SV in TK področju in ne le želeni izvajalec Postajnih SV naprav na postaji Divači. Tako predlagana prestavitev del iz sklopa B v sklop A tudi ni vprašljiva glede predaje garancije v funkcionalnem smislu ker je pri takšni delitvi del upoštevana funkcionalna celovitost izvedenih del.

Hvala in Lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani,

Izvedba del posameznih sklopov zahteva v vsakem primeru usklajeno (terminsko in tehnološko) izvajanje del. Naročnik ne bo spreminjal obsega del posameznih sklopov.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 11.08.2021   17:45
VPRAŠANJE
07_Specifikacija naročila Deviacija _Divača
Naročnika naprošamo, da za vsak sklop posebej objavi nabor PZI dokumentacije (v obliki arhivske datoteke na portalu), ki pride v poštev samo za določen sklop izvedbe. V nasprotnem primeru je objavljena razpisna dokumentacije dvoumna, saj ponudniki posameznega sklopa ne vemo kaj je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe posameznega sklopa, kar bo imelo za posledico podvajanje stroškov v posameznih sklopih. Ravno tako so izdelani PZI med seboj delijo v različne sklope, zaradi česar ni natančnega opisa kaj iz posameznega PZI mora posamezen ponudnik upoštevati.


ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik razpolaga z izdelano PZI dokumentacijo, ki je na navedeni povezavi. Delitev del med sklopi je razvidna iz specifikacije naročila in popisov del za posamezen sklop. Natančen opis vseh postopkov in potrebnih del je podrobneje podan v izdelani dokumentaciji PZI, ki je navedena v specifikaciji naročila pri opisu posameznih vrst del.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 11.08.2021   17:47
VPRAŠANJE
06. Vzorec pogodbe sklop C: 23. člen pogodbe, točka 7.
Naročnika pozivamo, da iz nabora in vrstnega reda te pogodbe odstrani točko 7 : Projektna dokumentacija PZI, saj bo to izdelal šele izbrani izvajalec sklopa C in to v fazi izvedbe del (v tej RD objavljeni PZI-ji za sklop C so namreč neustrezni oz. neuporabni, saj so nepopolni oz. predstavljajo zgolj osnovo za izdelavo izvajalčevega PZI-ja, ki je nujno potreben za pričetek izvedbe del).
Hvala.

ODGOVOR


Spoštovani,

Izdelani PZI predstavlja osnovo za izvedbo razpisanih del, zato ga naročnik ne bo izločil. Skladno s specifikacijo naročila mora izbrani izvajalec predhodno pripraviti dokumentacijo za preparametriranje, kar predstavlja dopolnitev PZI, kar bo osnova za izvedbo del. V kolikor bodo potrebne spremembe in dopolnitve PZI, bodo te izvedene v skladu z v ta namen predvidenimi postopki.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 11.08.2021   17:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ker smo ponudnik iz tujine, moramo razpisno dokumentacijo najprej prevesti v tuj jezik, za kar je
potreben čas. Prav tako bo pred oddajo ponudbe potrebno izvesti prevajanje dokumentov in
dokazil iz tujega jezika v slovenski jezik. Vsled navedenega, zaradi dolgih postopkov pridobivanja
dokazil, ki so daljši tudi zaradi časa dopustov, kompleksnosti javnega naročila in zaradi cilja pripraviti celovito in kar najboljšo ponudbo,
vljudno prosimo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudbe in določi kot novi datum oddaje ponudb 30. 9. 2021.


ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 15. 9. 2021 do 10:00 in rok za postavitev vprašanj do 24. 8. 2021 do 10:00.

Naročnik bo objavil dokumente v angleškem jeziku (PZI in tehnične specifikacije) s katerimi razpolagamo. Dokumentacija v angleškem jeziku služi ponudnikom zgolj kot pomoč pri pripravi ponudbe, pri čemer je ponudnik skladno z razpisno dokumentacijo dolžan pripraviti ponudbo v slovenskem jeziku. Za morebitne napake v prevodu naročnik ni odgovoren.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 11.08.2021   17:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji dokument Deviacija obstoječe proge v Divači, pog. 2.2.1 podana naslednja zahteva:
Prav tako so sestavni del razpisne dokumentacije priloge k Specifikaciji naročila, ki se nahajajo na povezavi http://www.drugitir.si/priloge.
Prvi pregled dokumentacije na dotični povezavi je pokazal ogromno količino dokumentacije (več kakor 10GB). Vsebuje obilico dokumentov kateri že po glede na naslov dokumenta niso relevantni za sklop B. Npr. Odločba o veljavnosti GD za spremembo servisnih cevi, Geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper, itd. zato ta dokumentacija ne more biti del razpisne dokumentacije za sklop B in tudi ne predmetne pogodbe
ZJN navaja, da mora biti razpisna dokumentacija enoznačna in nedvoumna in mora vsebovati vse podatke kateri so relevantni za pripravo ponudbe. Vaš pristop, da nam ponudnikom prepustite, da si sami iščemo dokumente za katere mi smatramo, da so morda relevantni zagotovo ni skladen z ZJN in ne omogoča pridobitev primerljivih ponudb.
Iz zgoraj navedenih razlogov prosimo da:
- Umaknete iz razpisne dokumentacije celotno zahtevo:
Prav tako so sestavni del razpisne dokumentacije priloge k Specifikaciji naročila, ki se nahajajo na povezavi http://www.drugitir.si/priloge.
- Posredujete relevantno dokumentacijo za posamezne sklope, na osnovi katere se bo pripravila ponudba za predmetni sklop.


ODGOVOR

Spoštovani,

Relevantna dokumentacija za posamezne sklope je podana v Specifikaciji naročila v okviru opisa predvidenih del.

Podana je na povezavi v posebni mapi z imenom » Deviacija proge na postaji Divača«. Naročnik s tem odgovorom pojasnjuje, da se kot dejanska priloga k specifikaciji naročila štejejo zgolj dokumenti v tej mapi, medtem ko ostali dokumenti za pripravo ponudbe za to javno naročilo zgolj podajajo dodatne informacije o projektu, ne predstavljajo pa Priloge k Specifikaciji naročila in s tem tudi niso sestavni del razpisne dokumentacije.

Izjemo predstavljajo soglasja in dovoljenja (npr. gradbeno dovoljenje, okoljevarstveno dovoljenje), ki so tudi sicer javno objavljeni na spletni strani naročnika in katerih vsebino oziroma pogoje izvajanja del morajo upoštevati pri svojem delu vsi izvajalci del v okviru gradnje drugega tira Divača Koper.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 11.08.2021   17:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
skladno z razpisno dokumentacijo Ponudbeni predračun (popis sklop B) ni možno in tudi ni dovoljeno spreminjati. Dokument Popis del je nastal na osnovi PZI dokumentacije katera je navedena v dokumentu 07_Specifikacija naročila na strani 17/78 (PZI ponudnikom trenutno ni na razpolago).
Kako se bo reševalo težavo, da tako PZI kakor tudi ponudbeni predračun (popis sklop B) ne ustrezajo dejanskim projektnim zahtevam in jih bo potrebno prilagajati. Tega se zaveda tudi sam naročnik ko navaja:
Opisan potek del izhaja iz izdelane PZI in za izvajalca nadgradnje predstavlja usmeritev poteka del, ki pa ga izvajalec nadgradnje obstoječih sistemov lahko oziroma mora prilagoditi poteku del in/ali optimalnejši izvedbi del, s katerim izvede vsa potrebna dela.
FIDIC rdeča knjiga pomeni, da nosi odgovornost za pravilnost popisov v celoti naročnik. V kolikor popisi ne odgovarjajo tehnološkim zahtevam vse morebitne dodatne stroške nosi naročnik.
Prosimo za pojasnilo!


ODGOVOR


Spoštovani,

PZI dokumentacija je po ponovnem preverjanju na voljo na spletni povezavi, kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

Popis del ustreza projektnim zahtevam. Zahteva za morebiti potrebno prilagoditev se nanaša predvsem na predvideno dinamiko izvajanja del, ki mora biti med sklopi usklajena.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 11.08.2021   17:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
predlagamo, da naročnik zaradi obilice nejasnosti organizira sestanek z zainteresiranimi ponudniki za sklop B, na katerem bo možno pojasniti in razjasniti posamezne pomanjkljivosti oziroma nejasnosti in s tem pospešiti postopek priprave ponudbe.
Naročnika prosimo naj določi termin sestanka vsaj 5 delovnih dni pred zadnjim rokom za postavljanje vprašanj.


ODGOVOR

Spoštovani,

Iz vprašanja ni možno razbrati, kakšne nejasnosti ima potencialni ponudnik. Obseg del za sklop B je razviden iz specifikacije naročila in popisa del za sklop B. V kolikor potencialni ponudnik potrebuje dodatna pojasnila, prosimo, da postavi konkretna vprašanja z opisom nejasnosti.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 11.08.2021   17:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Kot tuji ponudnik moramo prevesti obilico razpisne dokumentacije in potrebujemo vsaj tri tedne za ustrezne prevode. V kolikor imate kot naročnik razpisno ali vsaj tehnično dokumentacijo tudi v angleščini ali nemščini, vas prosimo, da jo nam date na razpolago.
Da bi nam omogocili enakopravno in konkurenčno sodelovanje na razpisu, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo do 18.10.2021.


ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 15. 9. 2021 do 10:00 in rok za postavitev vprašanj do 24. 8. 2021 do 10:00.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 11.08.2021   17:55
VPRAŠANJE
Podaljšanje roka za sklop C
Vljudno vas naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe iz 31.8.2021 na 21.10.2021.
Ponudbo za sklop C pripravljamo skupaj s partnerjem iz tujine. Ker je potrebno vso razpisno dokumentacijo prevesti v tuj jezik (vključno s PZI in tehničnimi specifikacijami), pripravo in oddajo vprašanj kot tudi ponudbe, v sedaj predvidenem roku korektne ponudbe ni možno pripraviti in pravočasno oddati. Poleg zelo striktnih ukrepov COVID-19 v tujini je zelo problematična objava razpisa ravno v času dopustov, ko ni ključnih kadrov za pripravo ponudbe. Zato prosimo za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj ter roka za oddajo ponudbe za vsaj 1,5 meseca, do 21.10.2021. Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 15. 9. 2021 do 10:00 in rok za postavitev vprašanj do 24. 8. 2021 do 10:00.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 11.08.2021   17:56
VPRAŠANJE
Prosimo za naročnikov odgovor za 3_RD Deviacija Divača, točka 3.2.2.1:

Ali je potrebno pogoj o neblokadi nobenega TRR izkazovati zgolj za TRR račune bank v državi kjer ima podjetje sedež ali tudi za vse morebitne podružnice podjetja ter hčerinske družbe v drugih državah?

Hvala !


ODGOVOR


Spoštovani,

Pogoj o neblokadi TRR mora izkazovati vsak posamezni gospodarski subjekt za vse račune TRR v državi, kjer ima podjetje sedež. Če na razpisu sodeluje hčerinska družba v drugi državi, mora le ta tudi predložiti potrdilo o neblokadi TRR.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 11.08.2021   17:57
VPRAŠANJE
Spoštovani, posredujemo vam vprašanje in prosimo za odgovor:
3_RD Deviacija Divača, Točka 3.2.3. točka 2 Kadrovska sposobnost:

Ali bo naročnik upošteval referenčna dela izvedena v Sloveniji tudi v primeru ko je bilo za opravljeno delo s strani naročnika izdano potrdilo o izvedbi/prevzemu ali enakovredno potrdilo, ki izkazuje datum sprejema in izročitev referenčnega dela, kot je to praksa pri ostalih podobnih projektih ?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

V RD je v poglavju 2.3.3 že navedeno (str. 16):
»Naročnik bo upošteval le referenčna dela, ki so dokončana. Kot datum dokončanja bo naročnik upošteval datum obratovalnega ali uporabnega dovoljenja. V kolikor država, kjer je bilo referenčno delo izvedeno, obratovalnega oziroma uporabnega dovoljenja ne izdaja, bo naročnik kot datum dokončanja upošteval datum izdaje potrdila o prevzemu ali enakovrednega potrdila, ki izkazuje datum sprejema in izročitve referenčnega dela.«

Iz vprašanja ni jasno razvidno kaj dodatnega predlaga potencialni ponudnik. Če referenčni projekt osebja izpolnjuje vse druge zahteve, pa se za ta projekt s strani upravnih organov v RS ni zahtevala izdaja uporabnega in/ali (novega) obratovalnega dovoljenja, potem to pomeni, da država (za projekt kot je referenčni) dovoljenja ne izdaja, zato je skladno z zapisanim dovolj tudi potrdilo o prevzemu ali enakovredno potrdilo, ki izkazuje datum sprejema in izročitve referenčnega dela.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 11.08.2021   17:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ker v RD v poglavju 04_Navodila za pripravo ponudbenega predračuna - Deviacija Divača nismo nedvoumno razbrali vaše zahteve, prosimo za razlago in korekcijo razpisne dokumentacije:

Zahteve, kaj vse mora vsebovati cena na enoto so dvoumne, nerazumne in nesprejemljive za potencialne ponudnike posameznih sklopov B in C (na primer alineje 2, 3, 4, 5, 6, 7 na strani 3). Tehnološki projekti s svojo naravo del ne obremenjujejo močno obstoječe infrastrukture in posledično tudi ni potreb po izvajanju monitoringa in sanacije poškodb., dostopnih cest in poti ter gradbiščnih poti ter z njimi povezanimi stroški. Takin dvoumnih in nerazumnih zahtev je v razpisni dokumentaciji preveč. Zato vas prosimo, da ponovno preučite Navodila za pripravo ponudbenega predračuna ter jih v celoti ločite na posamezne sklope in ne tako kot do sedaj, kot skupna navodila za vse tri sklope. Ali pa se opredelite do vsake zahteve posebej kateri izvajalec (katerega sklopa) mora posamezne alineje vključiti v svojo ceno.
V nasprotnem primeru bo vsak ponudnik, ki bo ponujal posamezen sklop obračunal vse morebitne s temi zahtevami povezane stroške, kar pa zagotovo ni v interesu naročnika še posebej, ker ste objavili limitirane vrednosti, ki bodo iz tega naslova kaj hitro prekoračene.
Lep pozdrav!


ODGOVOR

Spoštovani,

Navodila za pripravo predračuna so pripravljena so pripravljena za vse vrste del na osnovi gradiv s katerimi razpolaga Naročnik in ki so obvezni za upoštevanje pri izvajanju del za gradnjo drugega tira. Ker je iz opisa in popisa del razvidno, kaj je predmet naročila za posamezen sklop, naročnik ocenjuje, da izkušeni ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvedbo posameznih del, na tej osnovi lahko brez težav pripravijo ustrezno ponudbo ter pri tem upoštevajo le tiste zahteve in tveganja, ki so relevantna za izvedbo ponujenih del.

V primeru da ponudniki potrebujejo dodatna pojasnila pa prosimo, da zastavijo vprašanja s konkretno nejasnostjo, da bo naročnik na to lahko odgovoril.
Naročnik zato ocenjuje, da manjše prilagoditve navodil, ki sicer veljajo za izvedbo del pri gradnji drugega tira, izključno za izvedbo razpisanih del ni potrebno in jih zato ne bo spreminjal.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 11.08.2021   17:59
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo vas za pojasnilo:

04_Navodila za pripravo ponudbenega predračuna - Deviacija Divača:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, se bodo pred tem projektom na področju Divače izvajala gradbena dela za izgradnjo drugega tira po drugi pogodbi, kar pomeni, da bo nekaj obstoječe infrastrukture za izvedbo deviacije Divača bistveno bolj obremenjeval drugi izvajalec.
Praktično bo izvajalec po drugi pogodbi, ki bo izvajal gradbena dela na spodnjem ustroju, bistveno in drastično posegal v okolje in le-ta bo glavni dejavnik za morebitno povzročeno škodo na obstoječi infrastrukturi. Izvajalci po tem projektu za zgornji ustroj, vozno mrežo in SVTK naprave tovrstne škode v naravi po definiciji NE povzročajo.

Ker v obstoječi razpisni dokumentaciji ni določeno vas pozivamo, da v razpisni dokumentaciji jasno opredelite, kako in kdaj boste vi ali lokalna skupnost določila, kdo je povzročil nastalo škodo na obstoječi infrastrukturi in objektih?

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR

Spoštovani,

Izvedba spodnjega ustroja za deviacijo Divača je predmet ločene pogodbe Naročnika. Za preprečevanje škode na obstoječih objektih in sanacijo poškodb je odgovoren vsak izvajalec za svoj pogodbeni obseg del.

Ugotavljanje morebitnih poškodb se bo izvajalo zapisniško ob prisotnosti Izvajalca.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 11.08.2021   18:00
VPRAŠANJE
Imamo vprašanje iz 06. Vzorec pogodbe:
V točki h) 10. člena navajate, da mora Izvajalec zagotoviti ustrezen prostor za sestanke, v poglavju 5 3.20 Specifikacij naročila pa, da mora Izvajalec sklopa A zagotoviti prostore tudi za izvajalca sklopa B in C.
Pripravljamo ponudbo za sklop B in C. Ali moramo glede na navedeno vključiti stroške za zagotovitev prostorov za sestanke ali ne?


ODGOVOR


Spoštovani,

Kot izhaja iz specifikacije naročila, zagotavlja skupne prostore za sestanke le izvajalec sklopa A.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 16.08.2021   08:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v RD poglavju 06. Vzorec pogodbe sklop C, v 17. členu vzorca pogodbe navajate 2 letni garancijski rok za izvedena dela.
Opozarjamo vas, da za ponovno uporabljeno ETCS opremo (LEU in evrobalize) ni možno dati nobene garancije. Garancijski roki za tovrstno opremo so namreč že davno nazaj potekli. Prosimo za potrditev.


ODGOVOR


Spoštovani,

Vzorec pogodbe predvideva garancijski rok za izvedena dela. Za opremo, ki se zgolj prestavlja, garancija seveda ne velja za prestavljeno opremo, velja pa za izvedbo del. Tako naročnik ne zahteva od izvajalca, da nudi garancijo za ponovno vgrajeno opremo (LEU in balize), nosi pa polno garancijo za dobro opravljene storitve in programske rešitve, tudi za ponovno vgrajeno opremo.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 16.08.2021   08:54
VPRAŠANJE
06. Vzorec pogodbe sklop C
Prosimo, da se doda v 8. člen pogodbe, da bo naročnik pravočasno in še pred pričetkom izvedbe za sklop C, predal izvajalcu tega sklopa tudi gradiente proge, končne voznoredne hitrosti na odseku Divača-Rodik, ter PZI končne tirne situacije v odprti .dwg obliki.


ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik bo ob uvedbi v delo izvajalcu kot del PZI dokumentacije predal gradiente proge, končne voznoredne hitrosti na odseku Divača-Rodik, ter PZI predvidene končne tirne situacije v dwg. obliki.

Vzorec pogodbe se ne bo spreminjal.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 16.08.2021   08:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
06. Vzorec pogodbe
V točki bb) ter dd) 10. člena navajate, da mora izvajalec izvajati in upoštevati zahteve naročnika, ki izhajajo iz pogodb o sofinanciranju projekta ter zahtev, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti naročnika v zvezi s sofinanciranjem. Prosim konkretizirajte vse zahteve, ki jih bo moral izvajalec upoštevati in izvajati, nam namreč iz obstoječe RD te zahteve in obveznosti niso znane oz. niso opredeljene. Velja za vse sklope.
Prosimo za nedvoumna pojasnila.


ODGOVOR

Spoštovani,

Gre za običajno prakso pri tovrstnih projektih, ki so financirani iz evropskih virov. To so predvsem občasno sodelovanje ponudnikovega osebja pri nadzoru inštitucij nad projektom, npr. pri obiskih gradbišča in sestankih in priprava poročil ali pojasnil o poteku projekta, ipd.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 16.08.2021   09:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v poglavju 07_Specifikacija naročila, je Razpisna dokumentacija zelo dvoumna.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji objavil tri različne sklope (A, B in C). Hkrati pa je objavil le eno specifikacijo naročila.
Prosimo naročnika da točno specificira kdo od ponudnikov Sklopa A, B ali C, mora upoštevati posamezne zahteve v tehničnih specifikacijah pri oblikovanju ponudbene cene. Kot primer navajamo le nekaj točk:

3.13.2 Kateri od izvajalcev bo moral vzpostaviti videonadzor? Ali izvajalec sklopa A, ali izvajalec sklopa B ali izvajalec sklopa C ? Verjetno ne vsak za svoj sklop !

3.13.3. katere ukrepe mora predvideti pri sestavi ponudbene cene ponudnik za posamezen sklop kot na primer:
- redno vlaženje in čiščenje poti
- asfaltiranje dostopnih poti
- na izvozih iz gradbišča predvideti rešetko opremljeno s filtri in lovilcem olj
- opremljenost površin namenjene prevozu, manipulaciji ali parkiranju je potrebno utrditi in opremiti z robniki
- itd.

Prosimo naročnika, da točno naredi in objavi ločene specifikacije za posamezne sklopa ali pa točno in nedvoumno navede katere ukrepe in zahteve mora v svoji ponudbi upoštevati ponudnik posameznega sklopa. Saj ni smiselno, da se z zahtevanimi obsegom del iz sklopa A ukvarja izvajalec železniške tehnologije iz sklopa B oz. C, pri dejstvu, da ste limitirali ponudbene cene !
hvala


ODGOVOR

Spoštovani,

Splošne zahteve in tehnični pogoji so pripravljeni na vse vrste del na osnovi gradiv s katerimi razpolaga Naročnik in ki so obvezni za upoštevanje pri izvajanju del za gradnjo drugega tira. Ker je iz opisa in popisa del razvidno, kaj je predmet naročila za posamezen sklop, naročnik ocenjuje, da izkušeni ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvedbo posameznih del, na tej osnovi lahko brez težav pripravijo ustrezno ponudbo ter pri tem upoštevajo le tiste zahteve in tveganja, ki so relevantna za izvedbo ponujenih del. Izjemo od tega pa predstavlja vzpostavitev videonadzora, zato Naročnik s tem odgovorom dopolnjuje zahteve poglavja 3.13.2 s pojasnilom, da mora navedeno obveznost izpolniti le izvajalec sklopa A in sicer v dogovoru z Inženirjem in Upravljavcem.

V primeru da ponudniki potrebujejo dodatna pojasnila pa prosimo, da zastavijo vprašanja s konkretno nejasnostjo, da bo naročnik na to lahko odgovoril.
Naročnik zato ocenjuje, da manjše prilagoditve specifikacij z okoljskimi in specifičnimi zahtevami, ki sicer veljajo za izvedbo del pri gradnji drugega tira, izključno za izvedbo razpisanih del niso potrebne in jih zato ne bo spreminjal.

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 16.08.2021   09:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,
imamo vprašanje iz dela RD in sicer 03_RD Deviacija Divača splošna RD
3_RD Deviacija Divača, točka 2.3.8, točka b)

Naročnika pozivamo, da iz razlogov za unovčitev zavarovanja za resnost ponudbe, iz razpisne dokumentacije (RD) odstrani točko b), ker predstavlja nesorazmerno zahtevo. Rok veljavnosti ponudbe je v RD namreč določen in je 4 mesece od oddaje ponudbe. Logično in korektno bi bilo, da po izteku tega časa ponudniku, če iz kateregakoli razloga ni zmožen podaljševati svoje ponudbe, le-te ne bi bilo potrebno podaljševati v kolikor v tem času ne pride do odločitve in sklenitve pogodbe. Takšna je tudi praksa v dosedanjih jn pri tovrstnih projektih.
Poziv utemeljujemo z dejstvom, da je pričetek izvedbe projekta prestavljen v popolnoma nedefinirano prihodnost, kajti ta projekt se lahko začne šele po končan izvedbe spodnjega ustroja, ki pa se izvaja po drugi pogodbi. S takšnim pogojem namreč, ko investitor z unovčitvijo garancije za resnost ponudbe ponudnika prisili da podaljšuje svojo ponudbo, ne glede na njegovo voljo oz. še posebej ne glede na kaotične razmere na trgu vsled povišanja cen materialov ter s tem povezane enormno podaljšane dobavne roke opremi ter napravam. Če naročnik v RD ne bo odpravil tega razloga za unovčitev garancije za resnost ponudbe, na ponudnikovo stran v celoti prevaljuje vse rizike, povezane s pričetkom in izvedbo projekta, kar ga postavlja v izrazito privilegiran položaj. V tem primeru bomo razmislili, ali sploh oddati katerokoli ponudbo iz vseh 3 sklopov oz. ali vložiti zahtevek za revizijo RD.

Pozdrav.


ODGOVOR


Spoštovani,

Predviden razlog za podaljšanje zavarovanja za resnost ponudbe je morebitni revizijski zahtevek, na katerega naročnik nima vpliva. Zato naročnik točko 2.3.8, podtočka b) spreminja v:

"b) če ponudnik na poziv naročnika zaradi uvedenega revizijskega zahtevka ni pravočasno (torej v roku, ki ga je določil naročnik) dostavil zahtevanega podaljšanja zavarovanja za resnost ponudbe ali ..." (ostale podtočke ostanejo nespremenjene)

Naročnik bo pripravil čistopis razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 19.08.2021   13:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Popis sklop C:
S strani projektanta je ocena potrebnih sprememb programske opreme evrobaliz na postaji Divača močno podcenjena. Zaradi prestavitve elementov in novih voznih poti zaradi spremenjene tirne konfiguracije (razdalje, gradienti, hitrosti) bo potrebno prilagoditi programsko opremo na veliko večjem številu tako evrobaliz kot tudi LEU enot na postaji Divača, kot tudi medpostajnem odseku, vključno z elementi na postaji Rodik. Zaradi omenjenega neskladja in trenutno objavljenega predračuna ne moremo podati pravilne ponudbe. Prosimo, da projektant PZI ponovno oceni število potrebnih sprememb in da po tem objavite nov predračun ter hkrati tudi korigirate ocenjeno vrednost izvedbe za sklop C, ki je trenutno močno podcenjena.
Lep pozdrav!


ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik je pri projektantu ponovno preveril opise in popise potrebnih sprememb programske opreme evrobaliz na postaji Divača. Iz mnenja projektanta izhaja, da so v postavki 01.03.01.01.0026. upoštevana vsa dela, ki jih je, poleg prestavljenih elementov, potrebno zaradi predvidene gradnje spremeniti v obstoječem sistemu ERTMS/ETCS na obravnavanem odseku Divača Rodik, vključno s postajama. Glede na podano mnenje projektanta naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   13:32
VPRAŠANJE
"Spoštovani, Podčlen 18.4. : glede na to, da je v razpisni dokumentaciji navedeno, da mora izvajalec skleniti zavarovanje delodajalčeve odgovornosti za vse osebje, ki sodeluje pri gradnji predlagamo spremembo Podčlen 18.4., Zavarovanje osebja izvajalca, 5. odstavek, na način:
»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 200.000,00 EUR, pri čemer maksimalno kritje za vse škodne dogodke skupaj znaša največ 1.000.000,00 EUR v letnem agregatu. Navedeni znesek je lahko podlimit zavarovanja po podčlenu 18.3.
- Odbitna franšiza soudeležba pri škodi na osebah in pri škodah na premoženju ne sme znašati več kot 10% na škodni dogodek, vendar min. 250 EUR in max. 2.000 EUR.« "

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik ne bo spreminjal pogojev.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   13:33
VPRAŠANJE
"Spoštovani,
zaradi novega datuma oddaje ponudbe vas prosimo za potrditev, da morajo biti bančne garancije za resnost ponudbe veljavne do 13.1.2022."


ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik potrjuje, da morajo biti bančne garancije za resnost ponudbe veljavne do 13. 1. 2022.
Naročnik bo pripravil čistopis razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   13:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi novega datuma oddaje ponudbe vas prosimo za potrditev, da morajo biti bančne garancije za resnost ponudbe veljavne do 13.1.2021.

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik potrjuje, da morajo biti bančne garancije za resnost ponudbe veljavne do 13. 1. 2022.
Naročnik bo pripravil čistopis razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   13:34
VPRAŠANJE
Na odgovor 11.08.2021, 17:24 odgovarjate:
Naročnik se strinja, da ponudnik lahko uporabi drug enakovreden kabel, ki pa mora imeti primerljive tehnične lastnosti in v nobenem primeru ne vpliva oziroma spremeni zahtevanih funkcionalnih lastnosti sistema.
Enakovredni kabel se predvidi v tehnološkem elaboratu, vgradi pa se ga lahko po Potrditvi projektanta in Inženirja.

Prosimo za pojasnilo, kako lahko spremenimo predračunu za klop C, saj se novi kabel imenuje drugače in ima tudi drugačno ceno kakor v prvotno predvideni?


ODGOVOR


Spoštovani,

Potencialni ponudnik skladno s podanim odgovorom, ponudi ustrezno ceno enakovrednega kabla v predvideni postavki za kabel, saj je z odgovorom dopolnjena razpisna dokumentacija in podana možnost pod postavko enega tipa kabla podati ponudbo tudi za enakovreden drug kabel, za kar ni potrebno spreminjati opis postavke v ponudbi.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   13:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, če je po podpisu pogodbe predviden sestanek "uvedba v delo"?

ODGOVOR


Spoštovani,

V posebnih pogojih pogodbe, je v podčlenu 8.1 Začetek del, glede na FIDIC Rdečo knjigo, definiran termin in pogoji za Datum začetka. Po dogovoru se seveda lahko z izbranim ponudnikom skliče in izvede po podpisu pogodbe tudi sestanek, ki pa ne bo določal datuma začetka oziroma ne bo imel značaja »Uvedbe v delo«, ampak drugo problematiko naročnika in izvajalca.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   13:36
VPRAŠANJE
Skladno z vašimi odgovori je prepuščeno izkušnji ponudnikov, da si poskušajo pridobiti potrebne podatke iz obilice dokumentov od katerih je 98% nepotrebnih za sklop b in c.
Na kakšen način bo naročnik zagotovil primerljivost ponudb skladno z ZJN, čeprav ne ve katere dokumente in informacije so upoštevali posamezni ponudniki pri pripravi svoje ponudbe?

Prosimo za pojasnilo!

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik je na vprašanje že podal odgovor dne 3.8.2021 16:29 in pojasnil, da so dokumenti, ki določajo potrebna dela za izvedbo deviacije v Divači podani v posebni mapi, in da so podrobnejši podatki o potrebnem obsegu del za sklope podani v opisu del sklopov A, B in C in sicer v Specifikaciji naročila, kjer so pri opisih navedeni tudi relevantni PZI, ki podajajo tehnične rešitve za posamezen sklop oziroma obseg del, kar v kombinaciji s popisi del v predračunih za posamezen sklop ponudnikom daje potrebne informacije za pripravo ponudbe.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   13:37
VPRAŠANJE
Pri nekaterih vprašanjih podajate odgovor, da pričakujete da bodo izkušeni ponudniki brez težav našli potrebne podatke za pripravo ponudbe.
Smo zelo izkušeni ponudnik za sklop b i c. Vendar ugotavljamo, da kljub izkušnjam na razpisih v celi Evropi, zaradi popolnoma nejasne razpisne dokumentacije in trenutno danih odgovorov, nismo v stanju z nekaj konkretnimi vprašanji razrešiti nejasnosti!
V kolikor bi hoteli ponujati, bi bilo potrebno postaviti nekaj sto vprašanj, s katerimi bi morda uspeli razjasniti tehnične in predvsem pravne nejasnosti.
Dejansko se postavlja vprašanje, ob takšni razpisni dokumentaciji in prenizkim limitiranimi vrednosti, ali sodelovati na razpisu.


ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik je na vprašanje že podal odgovor dne 3.8.2021 16:29 in pojasnil, da so dokumenti, ki določajo potrebna dela za izvedbo deviacije v Divači podani v posebni mapi, in da so podrobnejši podatki o potreben obsegu del za sklope podani v opisu del sklopov A, B in C in sicer v Specifikaciji naročila, kjer so pri opisih navedeni tudi relevantni PZI, ki podajajo tehnične rešitve za posamezen sklop oziroma obseg del, kar v kombinaciji s popisi del v predračunih za posamezen sklop ponudnikom daje potrebne informacije za pripravo ponudbe.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
polovica postavljenih vprašanj ima enako vsebino: ponudniki ne vedo katero dokumentacijo morajo upoštevati pri pripravi ponudbe.
Popolnoma vas razumemo, da poskušate prevati celotno odgovornost na ponudnike. Vendar nikakor ni sprejemljivo da podajate zavajajoče odgovore!
Na odgovor 11.08.2021, 17:44 odgovarjate:
Iz opisov razpisanih del po posameznih sklopih ter iz pripadajočih popisov je jasno razvidno, kaj je predmet in obseg del po posameznih sklopih. Deli objavljene dokumentacije, ki obravnavajo izvedbo del ter rešitve in zahteve, ki za posamezen sklop niso razpisana, seveda za ponudnika teh del potem javnem naročilu niso relevantna oziroma so brezpredmetna.

To enostavno ni res!

Dokler obstaja v razpisni dokumentaciji zahteva:
Prav tako so sestavni del razpisne dokumentacije priloge k Specifikaciji naročila, ki se nahajajo na povezavi http://www.drugitir.si/priloge. (cit Dokument Deviacija obstoječe proge v Divači, pog. 2.2.1),
je tudi ta v celoti sestavni del pogodbe za izvedbo!

Zato vas ponovno prosimo, da uredite razpisno dokumentacijo v stroki primerno obliko, kakor se pričakuje od izkušenega naročnika. V nasprotnem primeru bomo prisiljeni zaščiti naše interese po pravni poti.


ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik je glede vseh prilog, ki so objavljene na povezavi že podal pojasnilo, kaj predstavlja dejansko prilogo k specifikaciji naročila, sam odgovor pa je postal sestavni del RD. Ker se tako z odgovori in pojasnili dopolnjuje RD, dodatna sprememba RD ni potrebna. Ponudniki pri ponudbi upoštevajo, da je sestavni del RD zgolj dokumentacija, kot navedeno v odgovoru dne 11.08.2021 ob 17:49.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   13:38
VPRAŠANJE
Posebni pogoji, Zavarovanje, člen 18.1: Naročnika prosimo za potrditev, da v primeru skupnega nastopa, posamezen partner v skupnem nastopu predoči potrdila o zavarovanju v skladu z navedenimi zahtevami.

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik odgovarja, da mora glavni izvajalec predložiti skupno polico / potrdilo o zavarovanju za vse partnerje / podizvajalce.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   13:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pošiljamo vam vprašanji vezani na zavarovanje:
1. FIDIC, zavarovanje, člen 18.1: člen (6 odstavek, točka (b)) zahteva, da mora izvajalec predložiti kopije zavarovalnih polic. Smo mednarodno podjetje, zato so nekatera zavarovanja sklenjena globalno na ravni korporacije in težko pridobimo kopije zavarovalnih polic, saj so poslovna skrivnost.
Prosim vas za potrditev, da bo naročnik sprejel tudi potrdila o kritju oz. certifikate o zavarovanju?

2. Posebni pogoji, Zvarovanje, člen 18.1: 8. oz. zadnji odstavek: Pdoana je zahteva, da mora izvajalec predočiti naročniku zavarovalno polico v skladu z zahtevami. Smo mednarodno podjetje, zato so nekatera zavarovanja sklenjena globalno na ravni korporacije in težko pridobimo kopije zavarovalnih polic, saj so poslovna skrivnost.
Prosim vas za potrditev, da bo naročnik sprejel tudi potrdila o kritju oz. certifikate o zavarovanju?


ODGOVOR


Spoštovani,

Potrjujemo, da je potrdilo o kritju oz. certifikat sprejemljiv.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   13:41
VPRAŠANJE
1. Za tirni zaključek prosim podatek o:

Masa kompozicije (t)
Potrebno zavorno delo (kJ)
Dolžina zavorne poti (m)
Hitrost kompozicije
Prostor za tirnim zaključkom

2. Ali so za kretnice zahtevana eksplozivno utrjena malgamska srca?


LP!

ODGOVOR


Spoštovani,

1. V projektni dokumentaciji S3-x2-03 je v poglavju 4.8 definiran tirni zaključek. Za maso kompozicije upoštevajte podatek 1000 ton, za naletno hitrost pa hitrost pri premiku 2,8 m/s . Vsi ostali podatki so podani v razpisni dokumentaciji in Pravilniku o zgornjem ustroju.
2. Zahteve za kretnice so navedene v tehničnih specifikacijah (2TDK_PZI_SZP_TS_DOC_10: Tir, zgornji ustroj in spodnji ustroj ter električno vozno omrežje).


Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   13:42
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,
Lepo vas naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudb in roka za postavitev vprašanj. Sedaj je čas rednih letnih dopustov in ponudbe dobaviteljev ne pridobivamo kot sicer prav tako je delo v podjetju v zmanjšanem obsegu. Lepo vas prosimo za upoštevanje zgoraj navedenega in podaljšate rok za oddajo ponudb in rok za postavitev vprašanj.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 15. 9. 2021 do 10:00 in rok za postavitev vprašanj do 24. 8. 2021 do 10:00.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   13:43
VPRAŠANJE
1. Spoštovani. V razpisni dokumentaciji je v točkah 2.3.8. , 2.3.15 in 2.3.16 podana zahteva, da mora biti finančno zavarovanje izdano s strani prvovrstne banke, zavarovalnice ali druge ustrezne inštitucije (v nadaljevanju: banke). Prvovrstnost se presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch oziroma primerljiva inštitucija. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno, ki je primerljiva bonitetni oceni najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's ali drugo primerljivo oceno.
Naročnika prosimo za potrditev, da se za banke v Sloveniji, ki nimajo zunanje bonitetne ocene, ugotavlja bonitetna ocena na osnovi lastniške strukture, to pomeni, da banka prevzema bonitetno oceno matične banke.

2.Spoštovani. V razpisni dokumentaciji, točka 3.1. , je navedeno: ""Naročnik si pridržuje pravico, da bo v fazi preverjanja ponudbe za tuje gospodarske subjekte zahteval predložitev dokazil iz uradnih evidenc v matični državi o neobstoju razlogov za izključitev (točka 1, 2 in 4). Zaželeno pa je, da so ta dokazila predložena že v ponudbi.""
Naročnika prosimo za potrditev, da ponudnik lahko že v ponudbi predloži potrdila o nekaznovanosti za pravne in fizične osebe, ki niso starejša od 3 mesecev, šteto od dneva objave javnega naročila.

3.Spoštovani. Razpis je bil objavljen v času največje sezone dopustov. Ker delamo z partnerji iz tujine, je potrebno razpisno dokumentacijo tudi ustrezno prevesti. Zaradi vsega navedenega vas prosimo, da podaljšate rok za postavljanje vprašanj na 31.8.2021 ter rok za oddajo ponudbe na 14.9.2021.


ODGOVOR


Spoštovani,

1. : Naročnik potrjuje, da se za banke v Sloveniji, ki nimajo zunanje bonitetne ocene, ugotavlja bonitetna ocena na osnovi lastniške strukture, to pomeni, da banka prevzema bonitetno oceno matične banke.

2. Razpisna dokumentacija v točki 3.1. določa: Naročnik bo kot ustrezna štel dokazila o nekaznovanosti, ki so izdana v obdobju dveh mesecev pred dnevom roka za prejem ponudb ali v obdobju dveh mesecev po dnevu roka za prejem ponudb.
Ponudnik lahko že v ponudbi odda navedena dokazila, vendar morajo biti ta izdana v obdobju dveh mesecev pred dnevom roka za prejem ponudb ali v obdobju dveh mesecev po dnevu roka za prejem ponudb.

3. Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 15. 9. 2021 do 10:00 in rok za postavitev vprašanj do 24. 8. 2021 do 10:00.


Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   13:43
VPRAŠANJE
Spoštovani, pri pregledu razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe smo opazili, da naročnik nima izdelane zanj obvezujoče časovnice oz. terminskega plana izvedbe tega javnega naročila (jn). To pomeni, da se bodo dela na sklopih A, B in C po tem jn pričela, ko bodo dane razmere za to. Drugače povedano: ponudniki nam daste ponudbo, katere veljavnost morate obvezno podaljševati tudi v neskončnost če bo potrebno, če ne, vam unovčimo bančno garancijo za resnost ponudbe. Vsa tveganja za izvedbo (pričetek del, cene materialov, roke dobav, ) torej kot naročnik v časih, ko je svetovna kriza dobave materialov na višku, prenašate le na ponudnike. Hkrati pa ste postavili tako za sklope A, B in C limitirane vrednosti, ki so :
- prvič nerealne, ker niso upoštevane podražitve materialov od jeseni 2020 do danes (navkljub temu, da ste aprila 2021 naredili novelacijo IP, ki pa sploh ne govori o tej problematiki),
- drugič nerealne, ker niste prečistili besedila tega jn ki sedaj tako zahteva, da ponudniki v sklopu A, B in C ponujajo iste stvari, ki se vsaj podvajajo,
- tretjič nerealne, ker od ponudnikov zahtevate izvajanje ukrepov, ki se na deviacijo Divača niti vsebinsko niti lokacijsko sploh ne nanašajo saj so npr. od deviacije Divača fizično oddaljeni vsaj 25 km, ...

Naročniku mora biti v interesu, da s strokovnim in kompetentnim javnim naročilom omogoči enakopravno okolje, da bo lahko prejel več konkurenčnih ponudb in bo med njimi lahko izbral najugodnejšo. Po sedaj izvedenih jn pa kot opažamo temu ni tako.
Če naročnik ne bo spremenil svojega pristopa k izdelavi in zahtevam razpisne dokumentacije se lahko zgodi tudi v tem jn, da bo nabor prejetih ponudb precej skromen oz. ga sploh ne bo.

Vprašanja:
1: Naročnika sprašujemo ali bo iz razpisne dokumentacije umaknil zahtevo, da bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe, če ponudnik pred iztekom veljavnosti svoje ponudbe le-to ne bo podaljšal,
2. Naročnika sprašujemo, ali bo ponovno pregledal vsebino tega jn in iz njega odstranil zahteve, ki ne spadajo v razpisan obseg del in zaradi tega nerealno vsaj podvajajo stroške ponudbe?
3. Naročnika sprašujemo, ali bo preveril objavljene nerealne limitirane vrednosti, vsaj iz naslova podražitve materialov ?
4. Naročnika sprašujemo, ali bo objavil ključen dokument jn - terminski plan z začetkom in potekom del ?
5. Naročnika sprašujemo ali je v izogib prenosu vseh tveganj pri oddaji ponudbe pripravljen dopolniti svojo razpisno dokumentacijo v smeri da izvajalcu, izključno za nabavo strateških materialov, ki so predmet oddane ponudbe, v roku 7 dni po sklenitvi pogodbe po ponudbeni ceni plačati 100 % namenski avans, izvajalec pa bi se naročniku iz naslova prejetega namenskega avansa zavezal za zavarovanje svoje obveznosti, izročiti naročniku bančno garancijo.«?

Pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

1: Naročnik je odgovor podal na vprašanje z dne 03.08.2021 ob 15:49.
2: Naročnik je glede vseh prilog, ki so objavljene na povezavi že podal pojasnilo, kaj predstavlja dejansko prilogo k specifikaciji naročila, sam odgovor pa je postal sestavni del RD. Ker se tako z odgovori in pojasnili dopolnjuje RD, dodatna sprememba RD ni potrebna. Ponudniki pri ponudbi upoštevajo, da je sestavni del RD zgolj dokumentacija, kot navedeno v odgovoru dne 11.08.2021 ob 17:49.
3: Naročnik je navedene vrednosti že preveril pri projektantu pred objavo JN in jih upošteval pri limitirani vrednosti.
4: Izdelava terminskega plana je skladno z zahtevami v specifikaciji naročila obveznost izbranega izvajalca del, pri čemer mora upoštevati zahteve in pogoje v razpisni dokumentaciji.
5: Kot naročnik iz področja javnega naročanja ne zagotavljamo avansnih plačil.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   13:46
VPRAŠANJE
Dear Sir,

We are planning to participate in a tender through your system. When we register the digital certificate and user and click "next" to participate in the relevant tender, it asks for the "registration number" for the final approval.

How can we create "Registration number"? Or how can we register?

"P O O B L A S T I L O" and "REGISTRATION FORM FOR
REPRESENTATIVE OR LEGAL ENTITIES ESTABLISHED OUTSIDE
OF SLOVENIA" I think we will fill out and send the forms.

We are waiting for your answers,
Best Regards,


ODGOVOR


Spoštovani,

Skladno s 36. členom ZJN-3 poteka postopek javnega naročanja v slovenskem jeziku, zato morajo biti vsa vprašanja postavljena v slovenskem jeziku.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   13:47
VPRAŠANJE
Prosimo za odgovor iz Sklopa C:
V sklopu testiranja po izvedeni prilagoditvi ETCS je potrebno izvesti tudi dinamična testiranja z vlakom z ustreznim OBS sistemom.
Kam v obstoječem ponudbenem popisu lahko vključimo stroške dinamičnega testiranja sistema ETCS?
Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani,

Dinamično testiranje skladno s projektno dokumentacijo ni predvideno.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 19.08.2021   13:48
VPRAŠANJE
Popis sklop C
Naročnik je v predračunu za sklop C predvidel stroške čuvajniške službe (04.01.01.01.0003) in sicer le za 2 dneva. To je vsekakor premalo za izvedbo vseh potrebnih del. Ali bo izvajalec upravičen nadomestila za stroške čuvajev po dejanskih dneh uporabe čuvajev in števila čuvajev?
Lep pozdrav!

ODGOVOR


Spoštovani,

Ponudniki podajo ponudbo skladno s popisom in naj predvidijo, da se morajo dela po vseh sklopih izvajajo koordinirano tudi v smislu, da se v največji možni meri zmanjša potrebo po čuvajniški službi.

Stroški za dela na SV in TK napravah bodo obračunani po dejanskih in upravičenih količinah. Stroške čuvajniške službe, ki bodo posledica odpravljanja napak in pomanjkljivosti, ki jih je povzročil izvajalec, naročnik ne bo priznal.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 19.08.2021   13:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Popis sklop A
Naročnik je v predračunu za sklop A predvidel stroške čuvajniške službe (04.01.02.02.0003) le v sklopu SVTK del in sicer le za 2 dneva. To je vsekakor premalo za izvedbo vseh potrebnih del. Ali bo izvajalec upravičen nadomestila za stroške čuvajev po dejanskih dneh uporabe čuvajev in števila čuvajev? Predlagamo, da naročnik v tem delu spremeni RD in progovne čuvaje priznava po dejanskih stroških izkazanih z računi s ponudnika čuvajev.
LP


ODGOVOR


Spoštovani,

Ponudniki podajo ponudbo skladno z opisom in popisom del in naj predvidijo, da se morajo dela po vseh vrstah del in sklopih izvajati koordinirano tudi v smislu, da se v največji možni meri zmanjša potrebo po čuvajniški službi. Pri tem morajo ponudniki upoštevati, da so projektanti za gradbena dela in dela na voznem omrežju upoštevali dejansko prakso in usposobljenost ponudnikov na trgu, ki lahko izvajajo dela pod prometom z lastnim usposobljenim osebjem, zato posebnih postavk v popisih za to vrsto del ni, tako da morajo biti stroški izvajanja varovanja delavcev pred nevarnostjo železniškega prometa v primeru izvajanja del pod prometom, upoštevani v ustreznih enotnih cenah izvedbe del, s čimer se doseže tudi primerljivost cen med izvajalci z ali brez takšne usposobljenosti.
Ker takšne prakse pri delih na SVTK napravah na trgu ni, projektant teh del v popise del vključuje tudi eksterne stroške čuvajev.
Stroški izvajanja čuvajniške službe za dela na SV in TK napravah, ki bodo nujno potrebni oziroma dela ne bo možno izvesti koordinirano z ostali del tako, da dodatni čuvaji ne bodo potrebni, bodo obračunani po dejanskih in upravičenih količinah. Stroške čuvajniške službe, ki bodo posledica odpravljanja napak in pomanjkljivosti, ki jih je povzročil izvajalec, naročnik ne bo priznal.
Stroški čuvajniške službe za izvajanje gradbenih del in del na voznem omrežju morajo biti skladno s popisi del vključeni v enotne stroške.


Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   13:49
VPRAŠANJE
06. Vzorec pogodbe sklop C: 24. člen predpredzadnji odstavek
Naročniku predlagamo, da iz vzorca pogodbe odstrani prepredzadnji odstavek, ki dovoljuje prenos materialnih avtorskih pravic ali drugih pravic avtorja naprej na tretje osebe. Zaradi zaščite tehničnih in poslovnih skrivnosti je ta člen za ponudnika absolutno nesprejemljiv. Naročnika s tem tudi opozarjamo, da v primeru če ta člen ostane v RD, ponudbe ne bo mogoče oddati.
Lep pozdrav,

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik bo popravil vzorec pogodbe tako, da lahko naročnik materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na upravljavca oziroma skladno s koncesijsko pogodbo na koncedenta, torej ne na katerikoli tretjo osebo, ampak le tisto, ki s svojim delovanjem potrebuje te pravice na območju deviacije Divače.

Naročnik bo pripravil čistopis razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   13:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Smo podjetje ki je realiziralo veliko projektov po FIDIC, tako v Sloveniji kakor tudi na svetovnih trgih. Zelo nas preseneča obseg: Posebni pogoji pogodbe za sklop B. FIDIC Red Book (1999) ima vključno z obširnimi kazali in uvodi skupaj 78 strani. Vaši Posebni pogoji pogodbe za sklop B imajo 19 strani! Očitno ste dokument, kateri je mednarodno usklajen in predvsem uravnovešen med strankami, popolnoma spremenili do te mere da je izrecno enostranski v korist naročnika. Poleg tega ugotavljamo, da naročnik ni upošteval specifičnih potreb za realizacijo SVTK projekta in je gledal vse iz vidika gradbenega projekta.
Predlagamo, za umaknete naziv FIDIC Rdeča knjiga saj v tej obliki nima več prvotnega smisla uravnovešenega pogodbenega razmerja.
Kot alternativo predlagamo da naročnik ponovno razmisli o spremembi posebnih pogojev, do te mere kakor je to običajno na SVTK projektih na železniški infrastrukturi Rep. Slovenije in zagotovi uravnoteženost zahtev med partnerji na projektu. To bi pomenilo občutno olajšanje in pocenitev projekta.


ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik bo izdelal Popravke posebnih pogojev pogodbe in sicer tako, da se v Posebnih pogojih:
Izbriše se podčlen 1.9. Zamude pri risbah in navodilih
Izbriše se člen 2 Naročnik, podčlen 2.1 Pravica dostopa na gradbišče
Izbriše se prvi odstavek podčlena 4.7 Zakoličenje (črta se sprememba alineje b)
Izbriše se podčlen 2.24. Fosili
Izbriše se podčlen 8.10. Plačilo za obratno opremo in materiala v primeru ustavitve del
Dopolni se Podčlen 12.3. Ocena, tako da se zadnji stavek prvega odstavka glasi:
»Če ustreznih tarif v teh navedenih prilogah ni, Izvajalec višino le-teh dokazuje s ceniki ali drugimi dokazljivimi podatki, naročnik pa ima vedno pravico preverbe in korekcije cen.«
Dopolni se Podčlen 14.7. Plačila, tako da se spremenjen odstavek glasi:
»Plačila Izvajalcu s strani Naročnika se bodo vršila na bančni račun ali račune, ki so navedeni na izdanih situacijah, kateri morajo biti skladni s pogodbo.«
Izbriše se zadnji odstavek podčlena 16.1 Pravica Izvajalca do zaustavitve del (črta se sprememba alineje b)
Izbriše se člen 17- Tveganje in odgovornost, podčlen 17.4
Izbriše se Podčlen 19.4.- Posledice višje sile

Z izbrisom podčlenov v Posebnih pogojih pogodbe postanejo veljavni ustrezni členi Splošnih pogojev pogodbe.
Naročnik bo pripravil čistopis razpisne dokumentacije in objavil popravke dokumenta.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   13:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
moramo vas opozoriti, da so glede na prvo oceno stroškov izvedbe projekta limitirane vrednosti za javno naročilo sklop B ti stroški ovrednoteni prenizko. Poleg pomanjkljive razpisne dokumentacije, katera ne zajema vsa potrebna dela, povečuje stroške predvsem tudi pristop naročnika, da popolnoma nesorazmerno prenaša vse rizike oziroma svojo odgovornost v celoti na izvajalca.
Navajamo kot primer iz posebnih pogojev:
»Izvajalec ni upravičen do plačila kakršnihkoli stroškov ali dobička zaradi zamude Inženirja pri izročitvi Risb ali navodila.«
»Izvajalec ni upravičen zahtevati plačila kakršnihkoli stroškov ali dobička v zvezi z obveznostjo Naročnika, da Izvajalcu omogoči dostop do gradbišča in razpolaganje z njim.«
Naročnik zagotovo razume, da moramo izvajalci finančno ovrednotiti rizike in obveznosti in jih vključiti v ponudbo, kar ima neposreden vpliv na dvig cene in tako prekoračitev limitirane vrednosti.


ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik bo izdelal Popravke posebnih pogojev pogodbe, kot navedeno v odgovoru na vprašanje postavljeno 02.08.2021 ob 11:55.

Naročnik bo pripravil čistopis razpisne dokumentacije in objavil popravke dokumenta.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 19.08.2021   13:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji sklop B (smiselno tudi v sklopu C) se zahteva predelava, razširitev in druga dela katera so neposredno vezana na elektronsko postavljalno SV napravo SIMIS W proizvajalca Siemens Mobility. Pri pregledu razpisne dokumentacije smo ugotovili, da nikjer ni podana zahteva da ponudnik predloži dokazilo o usposobljenosti oziroma da je ponudnik avtoriziran in strokovno usposobljen s strani proizvajalca elektronske postavljalnice za izvedbo predmetnih del na signalno varnostni napravi.
Pogosto je dobavitel SVTK opreme podizvajalec gradbenim podetjem katera so nosilec celotnega projekta. Na ta način je gradbeno podetje formalno pridobilo referenco in izpolnjuje tudi vaše pogoje za SVTK dela (sklop B in C), čeprav nima niti znanja ne tehničnih pogojev za realizacijo SVTK del.
Na kakšen način se namerava naročnik zavarovati pred nevarnostjo da bo moral izbrati ponudbo ponudnika, za katerega se bo šele fazi izvedbe projekta ugotovilo da ne razpolaga z ustreznim znanjem, nima pooblastil za poseganje v signalno varnostno napravo in da teh del ni sposoben izvesti?


ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik bo spremenil pogoje in med pogoje vključil tudi predložitev dokazil, da je ponudnik usposobljen in pooblaščen posegati v programsko opremo.
Naročnik bo pripravil čistopis razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 03.09.2021   13:58
VPRAŠANJE
Spoštovani

Naročnika vprašujemo ali je ponudnik pri nabavi nasipnih materialov (nasipnih materialov, agregatov za beton) kakorkoli vezan na uporabo materialov iz izkopa oz. izvedbe glavnih gradbenih del na odseku Divača - Črni Kal, ki so zajeta v Lot 1?


ODGOVOR


Spoštovani,

Izvajalec razpisanih del ni vezan na uporabo materialov iz Lot 1.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 03.09.2021   13:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kdaj namerava naročnik predati obljubljeno prečišceno razpisno dokumentacijo in PZI dokumentacijo v angleščini?


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik bo pravočasno objavil čistopis razpisne dokumentacije. PZI dokumentacija v angleškem jeziku je že objavljena.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 03.09.2021   14:05
VPRAŠANJE
41. XVI poglavje SP Avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine
Člen o intelektualni lastnini je popolnoma nesprejemljiv, zato ponudnik predlaga brisanje člena 24 SP ter nadomestitev z:

»Naročnik ima neizključno pravico do uporabe programske opreme, ki je sestavni del dobave, (v nadaljevanju: programska oprema). Uporaba je dopustna le skupaj s predmetom dobave, v nespremenjeni obliki in za predviden namen ter na način, opredeljen v tehnični dokumentaciji (kadar je slednja na voljo). Prenos pravic v zvezi s programsko opremo na tretje osebe je dovoljen le skupaj z ustreznimi predmeti dobave. V kolikor dobava vključuje programsko opreme tretjih oseb, za katero veljajo drugačni pogoji uporabe, bo izvajalec izročil te pogoje uporabe skupaj z dobavo. Naročnik se zavezuje, da bo spoštoval pogoje uporabe tretjih oseb.«

Izvajalec si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine, tako avtorske pravice kot tudi pravice industrijske lastnine na programski opremi, strojni opremi, strokovnem znanju (»know-how«) (v nadaljevanju: intelektualna lastnina), ki je predmet dobave ali povezana s predmetom dobave in vsej naročniku predani dokumentaciji, kot npr. načrtih, skicah, tehnični dokumentaciji, vzorcih, katalogih, prospektih, fotografijah (v nadaljevanju: dokumentacija).

Reproduciranje, predelava in nadaljnja distribucija ponudbene in projektne dokumentacije ter
intelektualne lastnine, brez soglasja izvajalca ni dopustno. Naročnik lahko dokumentacijo in intelektualno lastnino uporablja le v nespremenjeni obliki, za namen in v obsegu, potrebnem za obratovanje in vzdrževanje predmeta dobave. Drugačna uporaba je dopustna le na podlagi predhodnega pisnega soglasja izvajalca. Izvajalec bo v primeru, da tretja oseba do naročnika
upravičeno uveljavlja zahtevek zaradi kršitve pravic intelektualne lastnine v zvezi s predmetom dobave, po lastni izbiri in na lastne stroške bodisi:
a) zagotovil pravico do uporabe ustrezne intelektualne lastnine v zvezi s predmetom dobave,
b) prilagodil dobavo na takšen način, da ustrezna pravica intelektualne lastnine ne bo več kršena ali
c) opravil zamenjavo tistega dela dobave, ki krši pravice intelektualne lastnine.
Izvajalec bo ustrezen predmet dobave v primeru, da po njegovi oceni ne bo na voljo nobena od zgoraj naštetih možnosti, vzel nazaj in naročniku vrnil plačilo.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik bo, ne glede na odgovor z dne 03.08.2021 16:08 spremenil 24. člen Pogodbe, tako da se ta po novem v celoti glasi:
»Vse pravice intelektualne lastnine, ki jih izvajalec podeljuje naročniku po tej pogodbi v zvezi z dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, ostanejo še naprej pravice izvajalca, ki pa jih lahko naročnik uporablja za interne namene brez plačila kakršnekoli odškodnine.

Vsa materialna upravičenja avtorske pravice na projektni in uporabniški dokumentaciji, katerih priprava je predmet pogodbe, preidejo s prevzemom na naročnika. Prenos je brezplačen, izključen, časovno in teritorialno neomejen. Navedeno ne velja za tehnično produktno dokumentacijo, ki predstavlja ponudnikovo poslovno skrivnost, ter ostali t. i. ""know-how"" ponudnika, ki predstavlja njegovo konkurenčno prednost na trgu, npr. načrte, skice, tehnično dokumentacijo, vzorce, kataloge, prospekte, fotografije. Na tovrstni tehnično produktni dokumentaciji preide na naročnika pravica do uporabe, in sicer brezplačno, neizključno, časovno neomejeno, teritorialno omejeno na območje Republike Slovenije, izključno v obsegu, potrebnem za uporabo, upravljanje, nadgradnjo in vzdrževanje signalno-varnostnih naprav, ki so predmet pogodbe.

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja na naročnika preidejo pravice intelektualne lastnine na strojni opremi, in sicer brezplačno, neizključno, časovno neomejeno, teritorialno omejeno na območje Republike Slovenije. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja naročnika na programski opremi pridobi pravico do njene uporabe, in sicer brezplačno, neizključno, časovno neomejeno, teritorialno omejeno na območje Republike Slovenije. Uporaba je dopustna s pripadajočo strojno opremo, v nespremenjeni obliki in za predviden namen ter na način, opredeljen v tehnični dokumentaciji. Prenos pravic v zvezi s programsko opremo na tretje osebe je dovoljen le skupaj s strojno opremo. Za standardno programsko opremo (t. i. ""off-the-shelf software"") veljajo pogoji in pravice, kot izhajajo iz ""licenčne pogodbe"" proizvajalca.

Reproduciranje, predelava in nadaljnja distribucija ponudbene in projektne dokumentacije ter programske opreme, kakor tudi razkrivanje slednjih tretjim osebam brez soglasja izvajalca, ni dopustno. Naročnik lahko dokumentacijo uporablja le za namen in v obsegu potrebnem za obratovanje, vzdrževanje, obnove in nadgradnje predmeta dobave. Drugačna uporaba je dopustna le na podlagi predhodnega pisnega soglasja izvajalca. Naročnik brez posebnega pisnega soglasja ne sme kopirati ali posnemati predmeta dobave ali njegovih delov za namene, ki niso neposredno povezani z uporabo, upravljanjem, vzdrževanjem, obnovo in nadgradnjo opreme, ki je predmet pogodbe.

Naročnik si pridržuje vse pravice za kopiranje programske opreme za namene varnostnih kopij (backup) na ustreznih nosilcih za potrebe arhiviranja in vzdrževanja računalniških programov, ter vse pravice za nadaljnjo vgradnjo in nadgradnjo opreme ter nadgradnje računalniške in strojne opreme na vseh sistemih, ki so predmet pogodbe. Licenčna pogodba strojne in programske opreme dovoli naročniku izključno uporabo le-te za delovanje omrežja JŽI. Izvajalec bo navedel vse dobavljene pakete s programsko opremo in priskrbel licence in ostale stroške za vzdrževanje le-te, za vsak paket posebej.

Izvajalec bo naročniku v skladu s pogodbo zagotovil ustrezno število licenc in ostale opreme za nemoteno uporabo računalniških programov. Spisek licenc, potrebnih za delovanje vseh naprav in sistemov, ki so predmet pogodbe, je izvajalec ob prevzemu dolžan izročiti naročniku. Izvajalec se zavezuje da bo, v kolikor bi posamezen poseg naročnika v naprave in sisteme ter računalniške programe, v skladu s pravico predelave vplival na veljavnost garancije izvajalca za naprave in sisteme ter računalniške programe, ki so predmet pogodbe, sodeloval pri izvedbi posameznega posega, z njim soglašal in tudi potrdil veljavnost garancije za vsak opravljeni poseg. Izvajalec se zavezuje, da v zvezi s svojimi dolžnostmi iz tega odstavka naročniku na bo zaračunaval nesorazmernih stroškov za dela, ki bi jih na poenotenju računalniških programov (izdelavi vmesnikov ipd.) opravil sam.

Izvajalec mora na svoje lastne stroške braniti, varovati in nadomestiti naročniku škodo glede vseh odgovornosti, terjatev, izdatkov in postopkov zaradi kršitve ali domnevne kršitve neke patentne pravice, avtorske pravice za načrte, zaščitne znamke, imena ali drugih zaščitenih pravic z ozirom na načrt, material, blago, stroje ali delovanje tega. V primeru, da se naročniku prepreči po krivdi izvajalca izvajanje katerekoli obveznosti v okviru te pogodbe, mora izvajalec nadomestiti naročniku vso nastalo škodo. Če bi prišlo do kakršnekoli zahteve ali uvedbe postopka proti naročniku zaradi katerekoli od navedenih kršitev ali domnevnih kršitev, mora naročnik takoj obvestiti izvajalca o takšni zahtevi ali postopku in izvajalec je dolžan obravnavati tako zahtevo ali sodelovati v takšnem postopku in plačati vse upravičene zahtevke v zvezi s to zadevo.«

Naročnik lahko pravice po tem členu prenese na tretje osebe ali upravljavca, in sicer za potrebe uporabe, upravljanja, nadgradnje in vzdrževanja naprav, ki so predmet pogodbe«.

Naročnik s tem spreminja tudi svoj odgovor objavljen 19. 08. 2021 ob 13:49.

Naročnik bo v pogodbah za vse 3 sklope pripravil čistopis vzorca pogodbe, ki bo vključeval zgoraj navedeno spremembo 24. člena.

Lep pozdrav, 2TDK


Datum objave: 03.09.2021   14:06
VPRAŠANJE
40. Podčlen 17.6 - Omejitev odgovornosti

Zainteresirani ponudnik vljudno prosi naročnika, da določilo o omejitvi odškodninske odgovornosti izvajalca iz SPP ohrani vendar delno spremenjenega, in sicer:

-na koncu prvega odstavka črta besedi "in podčlen 17.1 [Odškodnine]", nato za besedami " razen v skladu s podčlenom " vstavi:
»...podčlenom 14.8 [Zamuda pri plačilu], podčlenom 15.5 [upravičenost naročnika do odpovedi] ter

-v drugem odstavku črta besedi "podčlen 17.1 [Odškodnine] in podčlen 17.5 [Intelektualne in industrijske lastnine]".

-Vsota iz drugega odstavka podčlena 17.6 znaša 75% pogodbene vrednosti pogodbe ASP.

-Prav tako vljudno prosi, da na koncu drugega odstavka naročnik doda:
»Izvajalec ne odgovarja naročniku za kakršno koli izgubo ali škodo, ne glede na vzrok, ki se pojavi ali odkrije po izteku obdobja za prijavo napak.«

-Prav tako, da se tretji odstavek črta in nadomesti z:
»Ta podčlen ne omejuje odgovornosti v nobenem primeru naklepa ali hude malomarnosti s strani pogodbenice, ki ne izpolnjuje obveznosti, .«

Alternativno z navedenimi premembami pa zainteresirani ponudnik predlaga, da naročnik podčlen 17.6 nadomesti z členom:
»Izvajalec odškodninsko odgovarja naročniku za pravilno izpolnitev svojih obveznosti po tej pogodbi, in sicer največ do 50% pogodbene vrednosti za vsak posamezni škodni primer, in največ 100% pogodbene vrednosti za vse škodne primere skupaj. V nobenem primeru izvajalec ne odgovarja naročniku za morebitno refleksno škodo, izgubo dobička, izpad proizvodnje, izgubo podatkov, izpad prodaje, zahtevke tretjih, oziroma druge oblike posredne škode, razen če do takšne škode pride zaradi izvajalčeve hude malomarnosti ali njegovega namernega ravnanja.«


ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK

Datum objave: 03.09.2021   14:06
VPRAŠANJE
39. Podčlen 16.1 PPP Pravica Izvajalca do zaustavitve Del

a) Zainteresirani ponudnik vljudno prosi naročnika, da pravico izvajalca do zaustavitev del pogojuje s pretekom časa ne več kot 21 dni, skladno s 16.1. SPP.


ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 03.09.2021   14:08
VPRAŠANJE
38. Podčlen 15.2 PPP - Odstop s strani naročnika
a) Zainteresirani ponudnik vljudno prosi naročnika, da na koncu drugega odstavka podčlena 15.2 SPP "... lahko naročnik s predhodnim 14-dnevnim odpovednim rokom prekine Pogodbo..." doda:
»...pod izrecnim pogojem, da od izvajalca ni mogoče upravičeno pričakovati, da bo ostal pogodbeno zavezan.«
ter
briše odstavek 3 "... Naročnikova odločitev za prekinitev..." in se nadomesti z:
Odločitev naročnika za prekinitev pogodbe lahko izključi pravice naročnika po pogodbi ali kako drugače, razen po podtočki 15.4 [Plačilo po odpovedi].«

b) Ponudnik prosi naročnika, da briše spremembe v podčlenu 15.2 PPP ter ohrani ureditev iz SPP.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE
37. Podčlen 13.3 PPP- Postopek spremembe
Ponudnik prosi naročnika, da briše spremembe v podčlenu 13.3 PPP ter ohrani ureditev iz SPP.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE
36. Podčlen 12.1 PPP- Merjenje del
Ponudnik vljudno prosi za podaljšanje roka za podajo razlogov za nestrinjanje na 8 dni.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik bo popravil PPP tako, da se tri dnevni rok nadomesti z rokom »v roku 3 delovnih dni«.

Lep pozdrav, 2TDKDatum objave: 03.09.2021   14:12
VPRAŠANJE
35. Podčlen 11.10 SPP- Neizpolnjene obveznosti
Zainteresirani ponudnik vljudno prosi naročnika, da briše podčlen 11.10 in ga nadomesti z:
Razen v primeru naklepa ter velike malomarnosti, so naročniku za napake ali neizpolnjene obveznosti na voljo povračila škode izključno po tem 11. členu [Odgovornost za napake].


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK

VPRAŠANJE
34. Podčlen 11.3 SPP- Podaljšanje roka za reklamacijo napak
Zainteresirani ponudnik vljudno prosi naročnika, da v prvem odstavku podčlena 11.3 črta besedilo niso uporabni za predvidene namene in nadomesti z:
"ni mogoče uporabiti, kot je določeno v pogodbi".


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK

VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi pospešitve in zmanjšanja stroškov priprave ponude, prosimo za potrditev, da ni potrebno dokazil v tujih jezikih overjeno prevajati.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav, 2TDK

VPRAŠANJE
33. Podčlen 11.1 SPP - Dokončanje nedokončanih del in odprava napak
Zainteresirani ponudnik vljudno prosi naročnika, da v odstavku (b) podčlena 11.1 črta besede "ali škode" in na koncu doda: ».., vendar ob upoštevanju določb iz podčlena 11.2.«


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK


Datum objave: 03.09.2021   14:19
VPRAŠANJE
32. Podčlen 10.3 PPP Oviranje preskusov ob dokončanju
Ponovno naročnik izvajalcu odreka pravico do povračila stroškov, ki bi bili posledica zamude pri izvajanju preskusov ob dokončanju. Na drugi strani pa naročnik sankcionira vsako zamudo izvajalca, kar je neuravnotežena razdelitev pogodbenih bremen. Ponudnik zato predlaga, da se Podčlen 10.3 PPP v celoti briše ter se ohrani določilo SPP.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK


VPRAŠANJE
31. Podčlen 10.2 PPP Prevzem delov del
Ponudnik opozarja na nesorazmerno zahtevo naročnika, da izvajalec ne more zahtevati plačila stroškov, vezanih na prevzem ali uporabo s strani naročnika. Ponudnik predlaga, da se podčlen 10.2 PPP v celoti briše in povrne v podčlen 10.2. SPP, tako da velja: da naročnik ne more uporabljati del pred prevzemom, sicer se šteje predmet del za prevzet in da v kolikor izvajalec utrpi stroške kot posledica prevzema/uporabe v nasprotju s pogodbo, da je upravičen do povračila le-teh.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK


VPRAŠANJE
30. Podčlen 10.1 - Prevzem del in odsekov
a) Zainteresirani ponudnik vljudno prosi naročnika, da v odstavku 3 (a) podčlena 10.1 SPP črta besedilo uporaba del ali odseka za predvideni namen in nadomesti:
»uporabo del ali odseka, kot je predvideno v pogodbi«.
b) Ponudnik nasprotuje preveliki arbitrarnosti in pooblastilom Inženirja, zaradi česar predlaga brisanje stavkav podčlenu 10.1 PPP »Dela se ne štejejo kot dokončana za prevzem v skladu s pogodbo, dokler ti dokumenti niso bili predloženi in s strani Inženirja sprejeti brez pripomb.« Prevzem je ključen trenutek, ki ne more biti podvržen arbitrarnosti inženirja.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK


VPRAŠANJE
29. Podčlen 8.11 Podaljšana ustavitev
Zainteresirani ponudnik vljudno prosi naročnika, da v prvem stavku podčlena 8.11 za besedami "več kot 84 dni" vstavi: »...v celoti..«.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK
Datum objave: 03.09.2021   14:22
VPRAŠANJE
28. Podčlen 8.9 PPP Posledice ustavitve
Ponovno naročnik izvajalcu odreka pravico do povračila stroškov zaradi ustavitve, ki ni posledica njegovih ravnanj, kar je nesprejemljivo.
a) Ponudnik predlaga brisanje sprememb/dostavka v podčlenu 8.9. s PPP in prosi za ohranitev člena po SPP.
b) Alternativno ponudnik predlaga, da se v dostavek vstavi časovna meja če ustavitev ne traja dlje kot 7 dni:
»Izvajalec ni upravičen do plačila kakršnihkoli stroškov, ki bi bili posledica ustavitve v skladu s podčlenom 8.8 Ustavitev del, če ustavitev ne traja dlje kot 7 dni.«


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK


VPRAŠANJE
Člen 13 SP in Podčlen 17.6 PPP - Omejitev odgovornosti
Naročnik je z brisanjem podčlena 17.6 SPP možno posegel v ustaljeno prakso in dobre poslovne običaje javnih naročil, ki praviloma omejujejo odškodninsko odgovornost na odstotek pogodbene vrednosti. Neomejena odškodninska odgovornost predstavlja prevelik riziko ponudnikov, zato zainteresirani ponudnik predlaga brisanje podčlena 17.6 PPP ter popravek zadnjega odstavka člena 13 SP tako, da se ta glasi:
»Izvajalec je odgovoren za škodo, ki jo povzroči zaradi nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti. Njegova odgovornost za škodo je omejena na 50% pogodbene vrednosti za vsak posamezni škodni primer, vendar največ 100% pogodbene vrednosti za vse škodne primere skupaj. Izvajalec ne odgovarja za refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička, izgube podatkov, izpada proizvodnje, izpada prodaje, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin ter zagotovitev drugih koristi na podlagi zahtevkov tretjih oseb, oziroma drugih oblik posredne škode. Te omejitve odškodninske odgovornosti ne veljajo, če je izvajalec škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma. Vse omejitve odgovornosti, določene v pogodbi v korist izvajalca, veljajo tudi v korist njegovih
podizvajalcev oziroma poddobaviteljev.«


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK

VPRAŠANJE
26. Podčlen 8. 7 - Odškodnina za zamudo in 13. člen SP
a) Naročnik je z brisanjem Podčlena 8.7 SPP posegel v omejitev pogodbene kazni po SPP, ki uravnoteži pogodbena tveganja tako, da predstavlja pogodbena kazen za zamudo edini in izključni zahtevek naročnika zaradi zamude. Ponudnik zato predlaga, da v PS naročnik briše predzadnji in zadnji odstavek člena 13 ter namesto niju doda nov odstavek:
»Plačilo pogodbene kazni je edini in izključni zahtevek naročnika zaradi zamude, poleg zahteve za izpolnitev«.
b) Ponudnik prosi tudi za dopolnitev člena 13 SP z dotavkom, da je odstop od pogodbe s strani naročnika zaradi nepravočasne ali nepravilne izpolnitve, zaradi katere ima naročnik pravico do uveljavljanja pogodbene kazni, mogoč le po tem, ko so pogodbene kazni dosegle najvišjo vrednost po pogodbi (ko je torej naročnik izčrpal vse druge možnosti).
c) Ponudnik vljudno prosi za zmanjšanje najvišjega zneska pogodbene kazni, saj je 10% vrednosti pogodbe izjemno visok znesek za tak projekt, in sicer na 5 % vrednosti pogodbe.
d) Ponudnik prosi za dopolnitev člena o pogodbeni kazni z omejitvami višine posamezne vrste pogodbene kazni tako, da določi najvišji možni skupni znesek posamezne pogodbene kazni - za predložitev potrdil za izženirja, za analize cen, za zavarovanja, za spremembo kadra ali podizvajalca ipd. ker izvajalec kot dober gospodarstvenik samo tako lahko opredeli rizike te pogodbe.


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK

VPRAŠANJE
25. Podčlen 8.6 - Stopnja napredka
Zainteresirani ponudnik vljudno prosi naročnika, da v zadnjem odstavku podčlena 8.6 SPP, prvi stavek, za besedami " v obvestilu ne določi drugače " vstavi: »...v tem primeru je izvajalec upravičen do podaljšanja časa, ki je enak času, ko bi napredek del lahko pospešil po metodah, ki jih predlaga izvajalec..«
ter
v drugem stavku zadnjega odstavka podčlena 8.6, pred besedno zvezo " te stroške naročniku plačati poleg odškodnin za zamudo (če je tak primer) v skladu s podčlenom 8.7 spodaj " vstavi:
»...in pod pogojem, da je manjši napredek posledica namernega ali malomarnega ravnanja ali opustitve izvajalca..«
ter
na koncu zadnjega odstavka podčlena 8.6.doda:
»...pod pogojem, da taka plačila naročniku ne smejo presegati zneska, ki bi jo poleg tega moral plačati izvajalec v skladu s členom o pogodbeni kazni za zamudo, če revidirane metode ne bi bile sprejete.«


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDKDatum objave: 03.09.2021   14:25
VPRAŠANJE
24. Podčlen 8.5 - Zamude, ki so jih povzročile oblasti
Zainteresirani ponudnik vljudno prosi naročnika, da briše podtočko(c).


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK

VPRAŠANJE
Podčlen 8.4 Podaljšanje roka za dokončanje
Ponudnik opozarja na okoliščine, povezane z epidemijo, ki vplivajo na dobavljivosti materialov potrebnih za dobave, na svetovnem trgu. Naročnikovo brisanje epidemije kot pravno upoštevne okoliščine pomeni bodisi poskus prevalitve tveganja z epidemijo na izvajalca bodisi nepoznavanje trga surovin s strani naročnika. V vsakem primeru pa ponudnik kot strokovnjak prosi za razumno rešitev ter vrnitev prvega odstavka podčlena 8.4. po PPP v prvotno stanje po SPP.


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK


VPRAŠANJE
Podčlen 8.1 PPP - Začetek del
Dodano besedilo v podčlenu 8.1 PPP, po katerem lahko zamakne datum začetka del za 6 mesecev, je skrajno nesprejemljiva zahteva upoštevaje, da izvajalec ni upravičen do povračila stroškov ali dobička. Prvič zaradi določitve fiksnosti cen za ves čas trajanja pogodbe. Drugič zaradi dolgega obdobja, v času katerega se lahko razmere na trgu surovin popolnoma spremenijo. Tretjič ker dobav, ki so predmet te pogodbe, ni mogoče zamrzniti za tako dolgo trajanje brez stroškovnih posledic in ogrozitve zagotavljanja količin, delovne sile, podizvajalcev in dobaviteljev. Ponudnik vljudno prosi, da se dostavek briše.


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK


VPRAŠANJE
21. Podčlen 7.4 PPP - Preskušanje
Dostavek naročnika, ki v podčlenu 7.4 PPP ponovno izvajalca prikrajša za povračilo stroškov, ki so posledica naročnikove zamude je v nasprotju z načeli FIDIC izbrane knjige, zaradi česar ponudnik predlaga brisanje tega dostavka.


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK


VPRAŠANJE
20. Podčlen 4.25 PPP - Ravnanje ob izrednih dogodkih
Ponudnik zaradi nesprejemljivosti odgovornosti izvajalca za posredno škodo predlaga brisanje dolžnosti, da Izvajalec krije vse stroške za odpravo izrednega dogodka, vključno s stroški zamud vlakov, saj gre za povsem nerazumno zahtevo naročnika ter nesorazmerno pogodbeno tveganje.


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK


VPRAŠANJE
19. Podčlen 4.22 SPP- Varovanje gradbišča
Zainteresirani ponudnik vljudno prosi naročnika, da v pododstavku (a) podčlena 4.22 SPP črta besedo "izvajalec" in jo nadomesti z: »Naročnik«.


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK
Datum objave: 06.09.2021   10:41
VPRAŠANJE
18. Podčlen 4.17 SPP- Oprema izvajalca
Zainteresirani ponudnik vljudno prosi naročnika, da zbriše stavke 2, 3 in 4 podčlena 4.17 ter na koncu 1. stavka doda:
»ki jo pripelje na gradbišče«.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK


VPRAŠANJE
17. Podčlen 4.15 SPP- Dostopna pot
Zainteresirani ponudnik vljudno prosi naročnika, da črta prvi stavek prvega odstavka podčlena 4.15 SPP. Prav tako, da briše odstavek 2 podčlena 4.15 SPP, vključno s pododstavki (a) do (e), in ju nadomesti z:
»Če pa izvajalec naleti na neustreznost ali nerazpoložljivost za uporabo dostopnih poti, ki jih zahteva izvajalec, ter obvesti inženirja takoj, ko je izvedljivo, ter pri tem utrpi iz tega razloga utrpi zamudo in / ali dodatne stroške, ima izvajalec ob upoštevanju podtočke 20.1 [Zahteve izvajalca] pravico:
(a) podaljšanje roka za čas trajanja takšne zamude, v primeru da je prišlo do zamude rokov iz Terminskega plana, v skladu s pododdelkom 8.4 [Podaljšanje roka za dokončanje] in
(b) plačilo takšnih stroškov, ki bodo vključeni v pogodbeno ceno.«

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK


VPRAŠANJE
16. Podčlen 4.12 SPP- Nepredvidljivi fizični pogoji
Zainteresirani ponudnik vljudno prosi naročnika, da na koncu prvega odstavka podčlena 4.12 črta beseda "razen podnebnih razmer" in v 4. odstavku tega podčlena 4.12 črta besede "ki so nepredvidljive" in jih nadomestiti z: »ki jih izvajalec ni mogel razumno predvideti«, ter briše zadnji in predzadnji odstavek podčlena 4.12 SPP.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK


VPRAŠANJE
15. Podčlen 4.10 SPP - Podatki o gradbišču
Zainteresirani ponudnik vljudno prosi naročnika, da briše podčlen 4.10 in ga nadomesti z:
»Šteje se, da je ponudba temeljila na podatkih o podnebnih, hidroloških in splošnih razmerah na lokaciji in za izvajanje del, ki jih je naročnik ali inženir dal na voljo izvajalcu za namene izdelave ponudbe. Izvajalec je odgovoren za lastno razlago takšnih podatkov.«

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK


VPRAŠANJE
14. Podčlen 4.6 SPP - Sodelovanje
Zainteresirani ponudnik vljudno prosi naročnika, da briše podčlen 4.6 in ga nadomesti z:
»Izvajalec v skladu z navodili inženirja drugim izvajalcem, ki jih naročnik najame za delo na gradbišču, in osebam, ki se zakonito nahajajo na gradbišču, omogoči vse razumne možnosti za opravljanje del, pod pogojem, da to ne ovira ali moti napredka dela ter očisti ta del gradbišča, ko zapusti svoje delovno območje. Enako tudi zaposlenim osebam pri naročniku.
Če izvajalec na pisno zahtevo inženirja da na voljo katero koli svojo opremo ali opravi katero koli drugo storitev, naročnik to plača izvajalcu. Znesek, ki ga je treba plačati, potrdi inženir in doda pogodbeni ceni.«

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK


VPRAŠANJE
13. Podčlen 4.2 SPP Finančno zavarovanje za dobro izvedbo
Zainteresirani ponudnik vljudno prosi naročnika, da v odstavku (b) črta besede:
»Podtočka 2.5 [Zahtevki naročnika] oziroma«.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK


VPRAŠANJE
12. Člen 10. točka k SP ter Podčlen 4.6. PPP

Ponudnik prosi za spremembo točke k 10. člena SP tako, da briše dostavek »ter za to ne bo prejel dodatnega plačila« ter drugi odstavek Podčlena 4.6. PPP, kajti v kolikor bodo izvajalcu zaradi drugih izvajalcev gradnje ali pa prilagoditve izvedbe del zaradi drugih izvajalcev nastali dodatni stroški, je skladno s FIDIC pogoji upravičen, da zahteva njihovo povračilo.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDKDatum objave: 06.09.2021   10:42
VPRAŠANJE
11. Podčlen 4.12 PPP Nepredvidljive fizične razmere

Ponudnik meni, da je skrajšanje roka za izvedbo po dopolnitvi podčlena 4.12 PPP skrajno pretiran ukrep in prosi, da ga naročnik briše.


ODGOVOR


Spoštovani,
Naročnik bo upošteval pripombo in popravil PPP.

Lep pozdrav, 2TDK


Datum objave: 06.09.2021   10:44
VPRAŠANJE
10. Podčlen 4.1 PPP - Splošne obveznosti izvajalca
a) Ponudnik opozarja na skrajno kratek rok iz podčlena 4.1 PPP, glede katerega ponudnik predlaga, da ga naročnik vsaj podvoji, v koliko ne podaljša še za več kot 2 meseca.
b) Prav tako ponudnik opozarja na pretirano sankcijo neupoštevanja roka za pregled dokumentacije, ki preširoko in presplošno preprečuje zahteve izvajalca za povračilo stroškov. Ponudnik predlaga brisanje zadnjega stavka prvega dodatnega odstavka po podčlenu 4.1. PPP, ki glasi: »Če Izvajalec tega ne stori in zaradi tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od Pogodbe, Izvajalec nima pravice postavljati zahtev za povračilo stroškov in bo poleg tega odgovoren za škodo, ki bi zaradi tega nastala Naročniku.«.
c) Podredno ponudnik predlaga, da naročnik specificira katerih stroškov za povračilo nima pravice postavljati izvajalec ter definira ter omeji škodo, ki bi nastala naročniku.


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDKDatum objave: 06.09.2021   10:46
VPRAŠANJE
9. Podčlen 3.3 PPP Navodila inženirja
Ponudnik prosi naročnika za potrditev, da podčlen 3.3. PPP pomeni tudi, da v kolikor navodila inženirja spreminjajo pogodbeni obseg ali določila, da se navodilo šteje kot dodatno delo, glede katerega se bosta pogodbeni stranki dogovorili o ceni in roku in postopali skladno s členom 13 SPP FIDIC Rdeča knjiga.

Prav tako ponudnik prosi, da naročnik v podčlenu 3.3. PPP prepove navodila v ustni obliki. Naročnik daje namreč inženirju s tem podčlenom PPP velika pooblastila, zaradi katerih različna interpretacija navodil ni dopustna.


ODGOVOR

Spoštovani v nadaljevanju podajamo dva ločena odgovora, in sicer:

Odgovor na prvi odstavek:

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Odgovor na drugi odstavek:

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP. Naročnik bo zgolj oblikovno popravil zapis podčlena 3.3.

Lep pozdrav, 2TDK

Datum objave: 06.09.2021   11:19
VPRAŠANJE
8. Podčlen 2.5 SPP- Zahtevki naročnika
Zainteresirani ponudnik vljudno prosi naročnika, da v odstavku 2 za besedami " takoj, ko je to mogoče " vstavi: »..in najpozneje v 28 dneh«.


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK


Datum objave: 06.09.2021   11:21
VPRAŠANJE
7. Podčlen 1.13 SPP :
Zainteresirani ponudnik vljudno prosi naročnika, da za podčlenom 1.13 SPP doda: »Izvajalec bo podatke o blagu pravočasno predložil naročniku, ki bo nato pridobil dovoljenje za obratovanje.«


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK


Datum objave: 06.09.2021   11:24
VPRAŠANJE
5. Podčlen 1.8 PPP Priskrba dokumentov in skrb zanje
Ponudnik vljudno prosi naročnika za potrditev, da so dokumenti lahko dostavljeni elektronsko.

ODGOVOR

Spoštovani,
Dokumente mora izbrani ponudnik dostaviti v elektronski obliki in tiskani obliki, kot to določa razpisna dokumentacija.

Lep pozdrav, 2TDK

Datum objave: 06.09.2021   11:25
VPRAŠANJE
3. Vrednost pogodbenih del (3. člen PS v povezavi z 14. členom PPP in SPP ter Podčlenom 4.11 PPP, podčlenom 13.3 PPP ter počlenom 13.8 PPP)

Pogodbeni pogoji (3. člen PS v povezavi z 14. členom PPP in SPP ter Podčlenom 4.11 PPP, podčlenom 13.3 PPP ter počlenom 13.8 PPP) določajo fiksnost in nesprejemljivost cen. Glede na FIDIC Rdečo knjigo je pogodbena cena skupaj dogovorjena cena, ki v osnovi dopušča prilagoditve cene zaradi spremembe stroškov ter nepredvidenih del (ki jih izvajalec v času sklenitve ni mogel predvideti).
- Zainteresirani ponudnik prosi za odgovor, ali bo naročnik izvajalcu v okviru takšne cenovne klavzule plačal nepredvidena dela, torej tudi tista, ki jih ob sklepanju izvajalec ni mogel predvideti. Ravnanje naročnikov, ki v pogoje po Rdeči Fidic knjigi vnašajo fiksnost cen, je po mnenju pravne stroke neustrezno, saj je večina določb te knjige namenjena klavzuli »skupaj dogovorjene cene«, prav tako pa s tem na izvajalca prevali nesorazmerno breme, ki je v nasprotju s pravili gradbene stroke.
- Zainteresirani ponudnik prosi, da naročnik briše drugi odstavek 3. člena, ki v pogodbeno ceno vključuje 10% vrednosti nepredvidenih del. Pravna stroka zagovarja stališče, da nepredvidena dela, ki jih izvajalec ni mogel predvideti ob sklenitvi pogodbe, niso vključena v pogodbeno ceno ter je do njih izvajalec upravičen dodatno.
- Zainteresirani ponudnik vljudno prosi naročnika, da briše zadnji odstavek 3. člena PS, podčlen 4.11 PP ter se glede cene drži SPP, predvidenih za Rdečo knjigo.


ODGOVOR


Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK

Datum objave: 06.09.2021   11:26
VPRAŠANJE
2. Definicije SP
1.1.4.11 dopolnitev "Zadržanega zneska" z besedilom, da »ta predstavlja sredstva, ki so namenjena poplačilu stroškov in škode Naročnika, ki jih je ta utrpel, ker Izvajalec ni izvedel ali ni dokončal Del ali ni odpravil vseh napak v skladu s pogoji Pogodbe« pomeni dvojno finančno zavarovanje naročnika, ki ni v skladu ne pravili javnega naročanja, ne dobre poslovne prakse.

ODGOVOR

Spoštovani,
Pogoj je postavljen v skladu z veljavno zakonodajo.

Lep pozdrav, 2TDK

Datum objave: 06.09.2021   11:28
VPRAŠANJE
Posebni pogoji pogodbe za sklop C: v spremenjenem členu 17.6 besedlio »Odgovornost Izvajalca do Naročnika v okviru te Pogodbe ali v zvezi z njo ni omejena in velja načelo popolne odškodnine.« za nas ni sprejemljivo, saj predstavlja v fazi oddaje ponudbe nedoločljivo in neobvladljivo tveganje. Predlagamo, da naročnik odstrani zahtevo po neomejeni odgovornosti in določi maksimalno višino odškodnine z pogodbeno vrednostjo. Prosimo za odgovor in spremembo RD

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK

VPRAŠANJE
2. Definicije SP
1.1.3.1 »Osnovni datum« je po SP definiran kot 7 dni pred iztekom roka za izdajo ponudbe, medtem ko je skladno s Rdečo FIDIC knjigo SPP rok določen 28 dni pred končnim rokom za predložitev Ponudbe. Ponudnik prosi, da se osnovni datum definira kot 28 dni pred rokom za oddajo ponudbe.


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDKDatum objave: 06.09.2021   11:29
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik predvidel 5 razlogov za unovčitev zavarovanja za resnost ponudbe, iz b. točke pa izhaja, da se zavarovanje lahko unovči:
- če naročnik zavarovanja na poziv upravičenca garancije ni pravočasno (torej v roku, ki ga je določil upravičenec) dostavil zahtevanega podaljšanja zavarovanja za resnost ponudbe); ali ..

Z odgovorom objavljenim 16.08.2021 ob 09:18 je naročnik razlog spremenil na način, da se zavarovanje lahko unovči:
"b) če ponudnik na poziv naročnika zaradi uvedenega revizijskega zahtevka ni pravočasno (torej v roku, ki ga je določil naročnik) dostavil zahtevanega podaljšanja zavarovanja za resnost ponudbe ali ..." (ostale podtočke ostanejo nespremenjene)"

Opozarjamo naročnika, da predmetna zahteva ni skladna z veljavno zakonodajo, saj je po Obligacijskem zakoniku cena oblikovana glede na podano veljavnost ponudbe. Kot ponudnik ne moremo jamčiti, da lahko za isto ceno, storitev izvedemo tudi v primeru kasnejšega podpisa pogodbe.

Pozivamo naročnika, da razpisno dokumentacijo v tem delu spremeni, da ustrezno popravi obrazec Garancija za resnost ponudbe ter objavi čistopis celotne razpisne dokumentacije.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik bo izločil zahtevo v alineji b) in podaljšal zahtevani rok veljavnosti ponudb na 180 dni. Naročnik bo ustrezno podaljšal rok veljavnosti garancije za resnost ponudbe.

Lep pozdrav, 2TDK


Datum objave: 06.09.2021   11:30
VPRAŠANJE
1. Oblikovanje ponudbene cene (Navodila za pripravo ponudbe in Pogodba)

Naročnik je v Navodilih za pripravo ponudbe navedel, da morajo biti enotne cene iz ponudbenega predračuna fiksne in nespremenljive do zaključka izvedbe predmeta naročila. Navedeno fiksnost cen je naročnik predvidel na več mestih tudi v Pogodbi, zato ponudnik najprej opozarja, da so tveganja v zvezi s fiksnostjo cen nesorazmerno prevaljena na izvajalca, mestoma pa tudi v nasprotju s pravili Obligacijskega zakonika, Gradbenimi uzancami ter pravili FIDIC, saj je naročnik praktično onemogočil spremembo cen iz kateregakoli razloga, ki bi mu po FIDIC SPP pripadala. Ponudnik opozarja, da je naročnik v predmetnem javnem naročilu spremenil FIDIC pogoje, ki naj bi služili enakomerni porazdelitvi tveganj med strankama v izredno enostranske, ki so v nasprotju z načeli FIDIC in dobre poslovne prakse. Podobno kot je za naročnika pomembno, da ima možnost sprememb projekta, je za izvajalca pomembno, da ima v zvezi s cenami možnost sprememb v primeru spremenjenih okoliščin. Ponudnik zato prosi, da naročnik potrdi, da v primeru utemeljenih okoliščin po FIDIC Rdeča knjiga SPP zahteva prilagoditev cene.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDK

VPRAŠANJE
Sklop B in C, posebni pogoji pogodbe: Da bi bila pogodba poštena, uravnotežena in v skladu s preteklimi pogodbami za podobna dela, ljubeznivo prosimo, da se posebni pogoj, ki ste ga predlagali kot dopolnitev splošnega pogoja 17.6 izbriše in se uporablja splošni pogoj 17.6 brez vsakršnih sprememb. To pomeni, da je odškodninska odgovornost omejena na pogodbeno ceno, odškodnine za posredno in posledično škodo pa so izključene.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Lep pozdrav, 2TDKDatum objave: 06.09.2021   11:51
VPRAŠANJE
V predračunu pod splošnimi in ostalimi deli je potrebno ovrednotiti stroške upravljavca. Glede na to da v RD ni natančno opredeljeno, katere stroške upravljavca je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe za posamezen sklop naročnika prosimo za potrditev našega videnja glede sodelovanja upravljavca na podobnih projektih:
-pregled in revizija PZI dokumentacije,
-prisotnost upravljavca pri izvedbi nadgradnje in testiranju programske opreme,
-prisotnost pri testiranju in spuščanju v obratovanje,
-organizacije faznih tehničnih pregledov,
-pregled in potrditev PID dokumentacije ter DZO
-sodelovanje na končnem tehničnem pregledu
Prosimo za potrditev, da je potrebno vse te stroške predvideti in vključiti v ponudbo?


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je v Tehničnih specifikacijah za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača Koper (dokument 2TDK_PAP_PZI_TS_DOC_11) v poglavju 3.8 določil storitve upravljavca za katere ima sklenjeno medsebojno pogodbo. V popisih je naročnik za vsak sklop določil strošek upravljavca, ki je fiksen za vse ponudnike.

Lep pozdrav, 2TDK

VPRAŠANJE
"Spoštovani,
V popisu del za sklop B je podan opis: Dobava in montaža LB telefonske omare s solarnim napajanjem (npr. Krone, tip KOS) ob progi z vso opremo, povezava na ozemljitev, kpl - kos2.
Ali pravilno razumemo, da programske licence, strojna nadgradnja DDS vozlišč in konfiguracija sistema ni predmet te ponudbe?
"

ODGOVOR

Spoštovani,

Na postaji Divača so na voljo obstoječi prosti vmesniki na DDS sistemu. Strojna nadgradnja sistema DDS ni potrebna. Dodatno se zasede 1 prosti vmesnik na DDS sistemu pri uvoznem signalu B5. V primeru telefonske omare pri novem B3 signalu se uporabi obstoječi vmesnik ukinjene LB omare pri starem uvoznem signalu B3.

Lep pozdrav, 2TDK


Datum objave: 06.09.2021   11:55
VPRAŠANJE
Sklop C , Vzorec pogodbe: Ali prav razumemo točko XVI Avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine, člen 24, da bo naročnik vse dokumente, ki jih predložijo dobavitelji, in pripadajoče avtorske pravice uporabljal le za namene projekta Deviacija obstoječe proge v Divači, sklop C? V primeru, da naročnik posreduje kakršne koli od dobavitelja prejete dokumente ali informacije tretji osebi, mora naročnik skleniti dogovor o nerazkrivanju podatkov s to tretjo osebo. Poleg tega prej omenjeno velja le za morebitne novosti, ki jih je dobavitelj razvil za potrebe tega projekta. Vse osnovne informacije ostajajo izključna lastnina dobavitelja in jih naročnik nima pravice uporabljati ali razširjati brez izrecnega vsakokratnega dovoljenja dobavitelja. Prosimo, potrdite in spremenite besedilo pogodbe.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik bo ne glede na odgovor na prejeto vprašanje z dne 03.08.2021 ob 16:08 spremenil 24. člen Pogodbe, tako da se ta po novem v celoti glasi:

»Vse pravice intelektualne lastnine, ki jih izvajalec podeljuje naročniku po tej pogodbi v zvezi z dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, ostanejo še naprej pravice izvajalca, ki pa jih lahko naročnik uporablja za interne namene brez plačila kakršnekoli odškodnine.

Vsa materialna upravičenja avtorske pravice na projektni in uporabniški dokumentaciji, katerih priprava je predmet pogodbe, preidejo s prevzemom na naročnika. Prenos je brezplačen, izključen, časovno in teritorialno neomejen. Navedeno ne velja za tehnično produktno dokumentacijo, ki predstavlja ponudnikovo poslovno skrivnost, ter ostali t. i. ""know-how"" ponudnika, ki predstavlja njegovo konkurenčno prednost na trgu, npr. načrte, skice, tehnično dokumentacijo, vzorce, kataloge, prospekte, fotografije. Na tovrstni tehnično produktni dokumentaciji preide na naročnika pravica do uporabe, in sicer brezplačno, neizključno, časovno neomejeno, teritorialno omejeno na območje Republike Slovenije, izključno v obsegu, potrebnem za uporabo, upravljanje, nadgradnjo in vzdrževanje signalno-varnostnih naprav, ki so predmet pogodbe.

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja na naročnika preidejo pravice intelektualne lastnine na strojni opremi, in sicer brezplačno, neizključno, časovno neomejeno, teritorialno omejeno na območje Republike Slovenije. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja naročnika na programski opremi pridobi pravico do njene uporabe, in sicer brezplačno, neizključno, časovno neomejeno, teritorialno omejeno na območje Republike Slovenije. Uporaba je dopustna s pripadajočo strojno opremo, v nespremenjeni obliki in za predviden namen ter na način, opredeljen v tehnični dokumentaciji. Prenos pravic v zvezi s programsko opremo na tretje osebe je dovoljen le skupaj s strojno opremo. Za standardno programsko opremo (t. i. ""off-the-shelf software"") veljajo pogoji in pravice, kot izhajajo iz ""licenčne pogodbe"" proizvajalca.

Reproduciranje, predelava in nadaljnja distribucija ponudbene in projektne dokumentacije ter programske opreme, kakor tudi razkrivanje slednjih tretjim osebam brez soglasja izvajalca, ni dopustno. Naročnik lahko dokumentacijo uporablja le za namen in v obsegu potrebnem za obratovanje, vzdrževanje, obnove in nadgradnje predmeta dobave. Drugačna uporaba je dopustna le na podlagi predhodnega pisnega soglasja izvajalca. Naročnik brez posebnega pisnega soglasja ne sme kopirati ali posnemati predmeta dobave ali njegovih delov za namene, ki niso neposredno povezani z uporabo, upravljanjem, vzdrževanjem, obnovo in nadgradnjo opreme, ki je predmet pogodbe.

Naročnik si pridržuje vse pravice za kopiranje programske opreme za namene varnostnih kopij (backup) na ustreznih nosilcih za potrebe arhiviranja in vzdrževanja računalniških programov, ter vse pravice za nadaljnjo vgradnjo in nadgradnjo opreme ter nadgradnje računalniške in strojne opreme na vseh sistemih, ki so predmet pogodbe. Licenčna pogodba strojne in programske opreme dovoli naročniku izključno uporabo le-te za delovanje omrežja JŽI. Izvajalec bo navedel vse dobavljene pakete s programsko opremo in priskrbel licence in ostale stroške za vzdrževanje le-te, za vsak paket posebej. Izvajalec bo naročniku v skladu s pogodbo zagotovil ustrezno število licenc in ostale opreme za nemoteno uporabo računalniških programov. Spisek licenc, potrebnih za delovanje vseh naprav in sistemov, ki so predmet pogodbe, je izvajalec ob prevzemu dolžan izročiti naročniku. Izvajalec se zavezuje da bo, v kolikor bi posamezen poseg naročnika v naprave in sisteme ter računalniške programe, v skladu s pravico predelave vplival na veljavnost garancije izvajalca za naprave in sisteme ter računalniške programe, ki so predmet pogodbe, sodeloval pri izvedbi posameznega posega, z njim soglašal in tudi potrdil veljavnost garancije za vsak opravljeni poseg. Izvajalec se zavezuje, da v zvezi s svojimi dolžnostmi iz tega odstavka naročniku na bo zaračunaval nesorazmernih stroškov za dela, ki bi jih na poenotenju računalniških programov (izdelavi vmesnikov ipd.) opravil sam.

Izvajalec mora na svoje lastne stroške braniti, varovati in nadomestiti naročniku škodo glede vseh odgovornosti, terjatev, izdatkov in postopkov zaradi kršitve ali domnevne kršitve neke patentne pravice, avtorske pravice za načrte, zaščitne znamke, imena ali drugih zaščitenih pravic z ozirom na načrt, material, blago, stroje ali delovanje tega. V primeru, da se naročniku prepreči po krivdi izvajalca izvajanje katerekoli obveznosti v okviru te pogodbe, mora izvajalec nadomestiti naročniku vso nastalo škodo. Če bi prišlo do kakršnekoli zahteve ali uvedbe postopka proti naročniku zaradi katerekoli od navedenih kršitev ali domnevnih kršitev, mora naročnik takoj obvestiti izvajalca o takšni zahtevi ali postopku in izvajalec je dolžan obravnavati tako zahtevo ali sodelovati v takšnem postopku in plačati vse upravičene zahtevke v zvezi s to zadevo.«

Naročnik lahko pravice po tem členu prenese na tretje osebe ali upravljavca, in sicer za potrebe uporabe, upravljanja, nadgradnje in vzdrževanja naprav, ki so predmet pogodbe«.

Naročnik s tem spreminja tudi odgovor podan dne 19. 8. 2021 ob 13:49.

Naročnik bo v pogodbah za vse 3 sklope pripravil čistopis vzorca pogodbe, ki bo vključeval zgoraj navedeno spremembo 24. člena.

Lep pozdrav, 2TDK


Datum objave: 06.09.2021   12:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo, da dokumente iz razpisne dokumentacije - 04a_Navodila za pripravo predračuna - Priloga 1 - Divača_Sklop A,B,C objavite v obliki, ki omogoča enostaven vnos podatkov.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik bo objavil ustrezen dokument.

Lep pozdrav, 2TDK

VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da kot dokazilo za izpolnjevanje zahteve: " Ponudnik mora izkazati, da je vodja gradnje in vodja del zaposlen pri ponudniku (vodilni partner, partner v skupnem nastopu) ali podizvajalcu... " ponudnik lahko predloži kopijo pogodbe o zaposlitvi ali kopijo M1 oz. M3 obrazca.
Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,
Ponudnik pogoj izkaže s kopijo pogobe o zaposlitvi ali kopijo M1 obrazca.

Lep pozdrav, 2TDK

VPRAŠANJE
Spostovani,
pri pregledu dokumentacije za sklop B smo ugotovili neskladja med Specifikacijo narocila in dejansko predanimi PZI.

Specifikacija narocila: 2TDK_PAP_PZI_EL_S3-x3-02_J1_XX_TR_XX_SL_1001_P_003
PZI (???): 2TDK_PAP_PZI_EL_S3-x3-02_J1_XX_TR_XX_SL_1001_P_004

Specifikacija narocila: 2TDK_PAP_PZI_EL_S3-x3-02_J2_XX_TR_XX_SL_2002_P_003
PZI (???): 2TDK_PAP_PZI_EL_S3-x3-02_J2_XX_TR_XX_SL_2002_P_004

Specifikacija narocila: 2TDK_SZP_PZI_XX_S3-EL-01_XX_XX_TR_XX_SL_0000_P_003
PZI (???): 2TDK_SZP_PZI_XX_S3-EL-01_XX_XX_TR_XX_SL_0000_P_004

Dejansko smo ugotovili, da se 75% dokumentov (3 od 4) navedenih kot relevantnih za sklop B v Specifikacija narocila poglavje 2.2.3, ne najde v predani PZI dokumentaciji.
Ta rezultat postavlja pod vprasanje kvaliteto celotne razpisne dokumentacije.
Ponovno vas prosimo da vi kot odgovorni narocnik ustrezno predelate razpisno dokumentacijo po sklopih, da bomo ponudniki v stanju pripraviti ustrezne ponudbe.


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik je napako v navedbi verzije dokumentov popravil in bo objavil čistopis razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav, 2TDK


VPRAŠANJE
Spoštovani,
ob pripravi ponudbe za sklop B ugotavljamo, da je limitirana vrednost za ta sklop, glede na obseg ponudbenih dobav in storitev ter ob upoštevanju vseh tveganj, ki jih mora izvajalec prevzeti, ovrednotena občutno prenizko in nerealno, poleg tega pa že vključuje tudi 10% nepredvidenih del. Predlagamo naročniku, da s projektantom ponovno preveri ocenjeno vrednost in ustrezno prilagodi razpisno dokumentacijo.
Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik je navedene vrednosti že preveril pri projektantu pred objavo JN in jih upošteval pri limitirani vrednosti.

Lep pozdrav, 2TDK

VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi z odgovorom objavljenim 16.08.2021 ob 09:18:
"Predviden razlog za podaljšanje zavarovanja za resnost ponudbe je morebitni revizijski zahtevek, na katerega naročnik nima vpliva. Zato naročnik točko 2.3.8, podtočka b) spreminja v:
"b) če ponudnik na poziv naročnika zaradi uvedenega revizijskega zahtevka ni pravočasno (torej v roku, ki ga je določil naročnik) dostavil zahtevanega podaljšanja zavarovanja za resnost ponudbe ali ..." (ostale podtočke ostanejo nespremenjene)"

opozarjamo naročnika, da ponudniki v nobenem primeru ne morejo trpeti škodljivih posledic morebitno vloženih revizijskih zahtevkov. V sistemu javnega naročanja morajo biti riziki enakomerno porazdeljeni med vse udeležene subjekte.
V predhodnih postopkih je bilo zoper ravnanje naročnika vloženo večje število revizijskih zahtevkov, kot posledica določil razpisne dokumentacije, ki so si jih ponudniki tolmačili na različne načine.

Glede na nejasna določila razpisne dokumentacije v predmetnem postopku, na oblikovanje katerih pa naročnik ima vpliv, pozivamo naročnika, da iz razlogov za unovčitev zavarovanja za resnost ponudbe črta zahtevo: »b) če ponudnik na poziv naročnika zaradi uvedenega revizijskega zahtevka ni pravočasno (torej v roku, ki ga je določil naročnik) dostavil zahtevanega podaljšanja zavarovanja za resnost ponudbe ali«.

Ponudbeno vprašanje predstavlja predhodno opozorilo po tretjem odstavku 16. člena ZPVPJN in bomo kot zainteresirani ponudnik to možnost v slučaju ne ukrepanja naročnika vsekakor tudi uveljavili.

Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik bo izločil zahtevo v alineji b) in podaljšal zahtevani rok veljavnosti ponudb na 180 dni. Naročnik bo ustrezno podaljšal rok veljavnosti garancije za resnost ponudbe.

Lep pozdrav, 2TDK


Datum objave: 06.09.2021   12:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na odgovore naročnika kot npr. 19.08.2022: "Naročnik bo pripravil čistopis razpisne dokumentacije", ugotavljamo, da do danes, 24.08.2021, ko izteče rok za postavljanje vprašanj preko portala JN, čistopis še vedno ni objavljen.

Pozivamo naročnika, da popravke objavi v najkrajšem času ter ustrezno podaljša rok za postavljanje vprašanj preko portala JN, ter s tem omogoči ponudnikom razjasnitev morebitnih neskladnosti v čistopisu razpisne dokumentacije.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik bo objavil čistopis razpisne dokumentacije. Roka naročnik ne bo podaljševal.

Lep pozdrav, 2TDK

Datum objave: 06.09.2021   12:58
VPRAŠANJE
Sklop C:
V zadnjih odgovorih navajate, da izvedba dinamičnih meritev sistema ETCS ni predmet tega javnega naročila. Obveščamo vas, da vam brez teh meritev sistema ne moremo predati oz. vi ne boste vedeli, kaj ste kupili !
Prosimo za popravek vašega odgovora.


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik bo zagotovil vozilo za izvedbo dinamičnih testov, ponudnik pa naj predvidi lastne stroške za izvedbo dinamičnih testov. Ponudnik naj te stroške vključi v postavko 04.01.01.01.0001 (Pripravljalna in zaključna dela, organizacija gradbišča). Naročnik s tem odgovorom popravlja odgovor z dne 19.08.2021 ob 13:47.

Lep pozdrav, 2TDK

Datum objave: 06.09.2021   13:06
VPRAŠANJE
Navajate, da je rok za izvedbo projekta 12 mesecev od datuma začetka. Nikjer v razpisni dokumentaciji pa nismo zasledili, kdaj naročnik predvideva začetek izvedbe projekta ?
Ta podatek je za nas pri pripravi ponudbe bistvenega pomena, kajti zaradi določitve korektnih cen in planiranja resursov moramo vedeti, od kdaj najprej in kdaj najkasneje se bo začela izvedba projekta ?
Brez tega podatka zavezujoče ponudbe ne moremo predati.


ODGOVOR

Spoštovani,
Ob normalnem poteku postopka javnega naročila naročnik predvideva pričetek del v drugem kvartalu 2022.

Lep pozdrav, 2TDK

Datum objave: 06.09.2021   13:13
VPRAŠANJE
V Popisu za sklop C je predvidena sprememba programske opreme ter preprogramiranje na zgolj 11 evrobalizah (postavka 01.03.01.01.0025). Zaradi novo vgrajenih kretnic, nove pozicije ter preimenovanje obstoječega uvoznega signala B5(sedanji B3) ter spremenjene lokacije prostornih signalov 12 in P11 bo potrebna prilagoditev programske opreme na skoraj vseh elementih (LEU ter evrobalizah) postaje Divača ter odseka Divača-Rodik, ter celo elementov na postaji Rodik. Limitirana vrednost za izvedbo sklopa C je zato močno podcenjena.

Prosimo naročnika, da ponovno preuči pravilnost določene limitirane vrednosti za sklop C.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je pri projektantu ponovno preveril opise in popise potrebnih sprememb programske opreme evrobaliz na postaji Divača. Iz mnenja projektanta izhaja, da so v postavki 01.03.01.01.0026. upoštevana vsa dela, ki jih je, poleg prestavljenih elementov, potrebno zaradi predvidene gradnje spremeniti v obstoječem sistemu ERTMS/ETCS na obravnavanem odseku Divača Rodik, vključno s postajama. Glede na podano mnenje projektanta naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav, 2TDK


VPRAŠANJE
Pripravljamo ponudbo za sklop C. V tehničnih opisih je navedeno, da moramo dobaviti 3 nova ohišja (omarice) za LEU, v popisu za sklop C pa je predvidena le demontaža in ponovna montaža za 3 signalne omarice LEU (ohišja) ne pa tudi dobava. Prosimo potrdite, da se v sklopu C ne dobavi nobenih novih ETCS oprema razen napajalni ter balizni kabli.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik pritrjuje vprašanju in popravlja specifikacijo naročila.

Lep pozdrav, 2TDK

VPRAŠANJE
V Popisu za sklop C je predvidena sprememba programske opreme ter prepogramiranje na zgolj 11 evrobalizah (postavka 01.03.01.01.0025). Zaradi novo vgrajenih kretnic, nove pozicije ter preimenovanje obstoječega uvoznega signala B5(sedanji B3) ter spremenjene lokacije prostornih signalov 12 in P11, pa bo potrebna prilagoditev programske opreme na skoraj vseh elementih (LEU ter evrobalizah) postaje Divača ter odseka Divača-Rodik, ter celo elementov na postaji Rodik. Ali pravilno razumemo, da vse stroške spremembe programske opreme ter preprogramiranje in izvedbo potrebnih testov na vseh ostalih elementih vključimo v postavko »Preprogramiranje sistema ERTMS/ETCS, za celoten odsek« (01.03.01.01.0026) ?

Prosimo za potrditev!


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je pri projektantu ponovno preveril opise in popise potrebnih sprememb programske opreme evrobaliz na postaji Divača. Iz mnenja projektanta izhaja, da so v postavki 01.03.01.01.0026. upoštevana vsa dela, ki jih je, poleg prestavljenih elementov, potrebno zaradi predvidene gradnje spremeniti v obstoječem sistemu ERTMS/ETCS na obravnavanem odseku Divača Rodik, vključno s postajama. Glede na podano mnenje projektanta naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav, 2TDK


Datum objave: 06.09.2021   13:21
VPRAŠANJE
Pripravljamo ponudbo za sklop C
Glede na to, da v popisu za sklop C ni predvidene nove opreme (LEU in evrobaliz) za signal B3 smatramo, da se novi uvozni signal B3 v tem koraku ne vključuje v sistem ETCS na postaji Divača in bo to predmet ločenega javnega naročila ?

Prosimo za potrditev.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik pritrjuje vprašanju, da se uvozni signal B3 v tem koraku ne vključuje v sistem ETCS.

Lep pozdrav, 2TDK


VPRAŠANJE
Pripravljamo ponudbo za sklop C. Prosimo za odgovora na naslednji vprašanji:

1. Ali pravilno razumemo, da se v sklopu tega javnega naročila preuredi samo obstoječ sistem ETCS na postaji Divača in odseku Divača-Rodik, tako da se zagotovi normalno obratovanje ETCS sistema na postaji Divača in obstoječem tiru zaradi novo vgrajenih kretnic 308 in 309 ter spremenjene pozicije in imena uvoznega signala B5 (bivši B3) ter spremenjene pozicije prostornih signalov 12 (v km 1+868) in P11(v km 2+155) na odseku Divača-Rodik ?

2. Ali pravilno razumemo, da se bo ponovna prilagoditev sistema ETCS na postaji Divača, zaradi izvozov na drugi tir ter novi uvozni signal B3 ter vključitev podatkov za drugi tir zaradi novi voznih poti na novo grajen tir (preko signala B3 in novih APB signalov 11 in 12) izvedla naknadno, po izgrajenem novem tiru, ko se bo z ETCS sistemom opremljalo tudi novi drugi tir ?
Zaradi pridobivanja končnega varnostnega izkaza, ISA in NoBo certifikata namreč drugače niti ni možno izpeljati projekta.


ODGOVOR

Spoštovani,

1. Naročnik pritrjuje vprašanju.
2. Naročnik pritrjuje vprašanju.

Lep pozdrav, 2TDK

VPRAŠANJE
Naročnik na več mestih navaja da je za vgradnjo novih kretnic 308 in 309 skupaj z SV napravo na voljo 24 urna zapora. Kot potencialni izvajalec SV naprave ocenjujemo, da za vgradnjo kretniškega pogona na kretnici 308, dograditev SV naprave v postavljalnici, vključitev signalov, nov software ter vsa potrebna testiranja potrebujemo 12-16 ur. Naročnika sprašujemo koliko časa v 24 urni zapori bo na voljo za SV naprave.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik je v specifikaciji naročila, poglavje 5 predvidel, da se glavna, do 48 urna, zapora izvede v obdobju zmanjšanega tovornega prometa iz in v Luko Koper (predvidoma med 31.10.2022 in 1.11.2022).

Lep pozdrav, 2TDK


Datum objave: 06.09.2021   13:22
VPRAŠANJE
Vljudno prosimo naročnika, da v 23. člen na 3.mesto v vrstnem redu prednosti dokumentov doda razpisno dokumentacijo, ki je po ZJN-3 vir pravic in obveznosti.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik ne bo spreminjal navedenega člena vzorca pogodbe.

Lep pozdrav, 2TDK

VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo naročnika da čimprej objavite čistopis razpisne dokumentacije.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik bo pravočasno objavil čistopis razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav, 2TDKDatum objave: 06.09.2021   13:25
VPRAŠANJE
"Novi tir (»proga 63«) se ne nadaljuje na prostorni odsek ipd., kar pomeni, da je treba na ustrezen način preprečiti izvoze na tir 404, in sicer z uporabo ustrezne zapore v sistemu ILTIS (zapora tira 404, zapora kretnice 308) oziroma drugih ustreznih ukrepov na strani upravljavca. Izvajalec sam ne more oziroma ni upravičen do sprejemanja takšnih ukrepov.
Prosimo za potrditev."

ODGOVOR

Spoštovani,

Postavljalnica mora omogočiti vozne poti na in iz bodoče proge z vsemi funkcionalnostmi, ki so možne na posameznih elementih vozne poti. Posluževanje ustreznih zapor za preprečitev postavitve voznih poti je v domeni upravljavca.

Lep pozdrav, 2TDK

VPRAŠANJE
"V skladu s postavko 04.01.01.01.0004 »Popisa del« je kot merska enota za »Stroške upravljavca« določen »kos«. Predvidevamo, da gre pri tem za ceno na dan (enako kot pri postavki 04.01.01.01.0003).
Prosimo za potrditev."

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je v Tehničnih specifikacijah za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača Koper (dokument 2TDK_PAP_PZI_TS_DOC_11) v poglavju 3.8 določil storitve upravljavca za katere ima sklenjeno medsebojno pogodbo. V popisih je naročnik za vsak sklop določil strošek upravljavca, ki je fiksen za vse ponudnike.

Lep pozdrav, 2TDK

Datum objave: 06.09.2021   13:31
VPRAŠANJE
"
V skladu s poglavjem 2.2.1 dokumenta »Specifikacija naročila«, je izvajalec dolžan zagotoviti sodelovanje upravljavca.
V zvezi s tem želimo poudariti, da izvajalec nima sklenjene pogodbe o sodelovanju z upravljavcem, ki bi slednjega zavezovala k sodelovanju. Prosimo za potrditev, da ima naročnik sklenjeno ustrezno pogodbo z upravljavcem in da bo v celoti kril v zvezi s tem nastale stroške."

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik je v Tehničnih specifikacijah za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača Koper (dokument 2TDK_PAP_PZI_TS_DOC_11) v poglavju 3.8 določil storitve upravljavca za katere ima sklenjeno medsebojno pogodbo. V popisih je naročnik za vsak sklop določil strošek upravljavca, ki je fiksen za vse ponudnike.

Lep pozdrav, 2TDK

VPRAŠANJE
"V skladu z razpisno dokumentacijo je za pripravo terminskega plana odgovoren izvajalec za sklop A, ki sta se mu izvajalca za sklopa B in C dolžna prilagoditi, pri čemer pa je prvi dolžan upoštevati tudi zahteve slednjih dveh. Po naših izkušnjah prihaja v takšnih primerih do konfliktov med izvajalci. Ponudnika za sklopa B in C bosta kot podlago za obračun stroškov na razpisu pripravila lasten terminski plan, pri čemer bo vsakršno odstopanje od slednjega povezano z dodatnimi stroški, ki pa jih v ponudbi ni mogoče upoštevati!
Prosimo vas za pojasnilo glede tega, na kakšen način bo omenjene konflikte razreševal FIDIC-ov inženir, hkrati pa vas prosimo za potrditev, da bo iz tega izhajajoče dodatne stroške kril naročnik."

ODGOVOR

Spoštovani,
Inženir in Naročnik bosta postopala skladno z veljavno zakonodajo in sklenjeno pogodbo.

Lep pozdrav, 2TDK

VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da prosta kapaciteta (rezervne) napajalne naprave na postaji Divača zadostuje za potrebe nadgradnje SV naprav.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik ocenjuje, da kapaciteta napajalne naprave zadostuje.

Lep pozdrav, 2TDKDatum objave: 06.09.2021   13:38
VPRAŠANJE
"V poglavju 2.2.2 dokumenta »07_Specifikacija naročila_Deviacija_Divača« zahtevate naslednje:
»... Po izvedeni pripravi del in izvedenih delih na zunanjih napravah izvajalec izvede še nadgradnjo (zamenjavo z novo verzijo) obstoječe programske opreme na postaji Divača (SIMIS W, vključno s simulacijo US B3, P11 iz bodoče proge (ki predvidoma še v tej fazi ne bo vgrajen in PrS 308D) ter nadgradnjo (zamenjavo z novo verzijo) programske opreme za vodenje prometa (ILTIS) na postaji in v CVP Postojna. ...«

Pod »... nadgradnjo (zamenjavo z novo verzijo) obstoječe programske opreme na postaji Divača (SIMIS W) ...« razumemo spremembo topologije (konfiguracijskih podatkov), zato izhajamo iz tega, da razen zahtevanih sprememb konfiguracijskih podatkov ne bo treba zagotoviti nobene nove funkcionalnosti oz. izdaje programske opreme.
Prosimo za potrditev!"

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik potrjuje, da je z nadgradnjo programske opreme na postaji Divača mišljena nadgradnja zaradi spremenjene topologije (novih voznih poti).

Lep pozdrav, 2TDK

VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da znaša najdaljši dovoljeni rok za izdajo potrdila o dokončanju del 12 mesecev plus 90 (koledarskih) dni, skupaj torej 15 mesecev. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik potrdila o dokončanju del ni predvidel (izrazoslovje je skladno s FIDIC).

Lep pozdrav, 2TDK

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Preštevilčenje števcev osi na postaji Divača je povezano z znatnimi dodatnimi stroški ne le na strani izvajalca, temveč tudi na naročnikovi strani, saj bo treba zahtevanim spremembam prilagoditi tako obstoječo dokumentacijo in tehnična poročila kot tudi tehnične sisteme same.
Z namenom zmanjšanja stroškov zato predlagamo ohranitev obstoječega oštevilčenja števcev.
Prosimo za potrditev.

ODGOVOR

Spoštovani,
Skladno s projektno dokumentacijo se na postaji Divača izvede tudi preštevičenje števcev osi.

Lep pozdrav, 2TDK

VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo za pregled seštevkov in popravek le teh, kjer so nepravilni (npr. zavihek Vodilni načrt, seštevek v vrstici 12 se zajema vrstice 17).
Prosimo za objavo novega popisa del.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik je popravil napako v popisu in bo objavil čistopis.

Lep pozdrav, 2TDK

VPRAŠANJE
Spoštovani, Podčlen 18.2. (zavarovanje del in opreme), zahtevana odbitna franšiza na škodni dogodek je zelo nizka. Naročniku predlagamo spremembo minimalne franšize na 10%, minimalno 50.000 EUR in največ 250.000 EUR.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik ne bo spremenil višine odbitne franšize.

Lep pozdrav, 2TDK


Datum objave: 06.09.2021   13:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji: 07_Specifikacija naročila_Deviacija_Divača poglavje 3.11.1 Prevzem materialov, proizvodov in opreme pri proizvajalcu s strani Naročnika si naročnik pridržuje pravico do FAT.
Prosimo naročnika, da navede, za katero opremo, dobavljeno in vgrajeno v sklopu B bo zahtevan tovarniški prevzem opreme, največ koliko oseb naročnika/inženirja oz. njunih pooblaščencev bo sodelovalo na tovarniških prevzemih opreme in katere stroške mora nositi ponudnik (prehrana, nočitev, stroški prevoza, ..) pri FAT. Podatke potrebujemo tudi zaradi zagotavljanja skladnosti poslovanja. Ker ponudbeni predračun nima temu namenjene postavke, vas prosimo, da navedete v katero pozicijo ponudbenega predračuna vnesemo stroške tovarniških prevzemov, v kolikor bo naročnik vztrajal pri tovarniških prevzemih dobavljene opreme.


ODGOVOR


Spoštovani,

Kot je navedeno v 07_Specifikacija naročila_Deviacija_Divača poglavje 3.11.1 se velikost vzorca za pregled določa na poziv Inženirja glede na dinamiko dobave materiala in opreme. V projektni dokumentaciji (S3-x3-02_J2) je navedeno, da način zamenjave programske opreme na postaji Divača določi izdelovalec programske opreme.

FAT testiranja so definirana v dokumentu 2TDK_PZI_PAP_TS_DOC_11: Železniške signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave. Kot ponudnik programske opreme za elektronsko postavljalnico poznate postopek izvedbe FAT testiranja. Pri FAT testiranju se prevzema programska oprema. Ponudnik naj upošteva prevozne stroške in stroške nočitev za 2 udeleženca. Ponudnik stroške vključi v postavki 02.01.01.01.0001 in 02.01.01.01.002.

Lep pozdrav, 2TDK


Datum objave: 06.09.2021   13:42
VPRAŠANJE
Spoštovani

Pri popisu del za podhod so pri prvih dveh postavkah (S 11 313 in S 11 322) količine 500 kos, pri naslednjih dveh S 13 311 in S 13 312 (Organizacija gradbišča) pa je količina 1000 kos.
Prosimo za pojasnilo oz za popravek količin.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik bo pripravil čistopis razpisne dokumentacije tako, da bo količina za postavke S 11 313, S 11 322, S 13 311 in S 13 312 znašala 1 kos.

Lep pozdrav, 2TDK


VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Pri popisu del za spodnji ustroj ni postavk, ki se nanašajo na transport materiala do stalnih deponij ter postavk za deponiranje odvečnega izkopnega materiala.

Prosimo, da se omenjene postavke vključi v popis del, kot je na sklopu 1 in 2 - glavna dela za izgradnjo drugega tira.

ODGOVOR

Spoštovani,
Za transport materiala glejte postavko 3.0.00.00.0001. (S3-x2-03).

Lep pozdrav, 2TDK


VPRAŠANJE
Dobri jutro,

zanima nas, kdaj boste spremenili razpisno dokumentacijo, kar ste navedli v svojih odgovorih ? Vprašanja lahko postavljamo le do jutri, 24.8.2021.
Kolikor smo uspeli videti iz vaših odgovorov, bo potrebno spremeniti tako od tehničnih zahtev, do ponudbenih popisov in ostalih splošnih zahtev.
Roka za oddajo pa se približuje.

LP


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik bo pravočasno objavil čistopis razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav, 2TDKDatum objave: 06.09.2021   13:43
VPRAŠANJE
Pozdrav,

dne 11.8. 2021 ste na naše vprašanje odgovorili :

Datum objave: 11.08.2021 17:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
07_Specifikacija naročila Deviacija _Divača

Popisi sklopa A za področje, zavihek »SVTK Divača sklop A« vključuje »Prestavitev SV in TK vodov in naprav«.
Po našem mnenju nabor dela vključen v sklop A ni popoln saj manjkajo kompletno vsa dela povezana s prestavitvami, ki pa jih je naročnik vključil v sklop B. V Sklopu A, tako manjkajo vsa dela za prestavitev in zaščito obstoječih vodov, kot tudi izgradnje kabelske kanalizacije na področju gradnje deviacije novega tira. Narava del je taka, da je po našem mnenju potrebno pod prestavitev SV in TK vodov ter naprav izvesti tudi celotno kabelsko kanalizacijo in kabliranje za novo zgrajeni tir, saj je potrebno za izvedbo veliko usklajevanja z izvajalcem zgornjega ustroja, ki se tudi izvaja v sklopu A.
Temu v prid govori tudi dejstvo, da je področje ki ga pokriva SV naprava postaje Divača izključno do uvoznega signala B3 (novega B5).
Zato naročniku predlagamo, da se del popisa iz sklopa B in sicer celotno poglavje 01. »Prestavitev SV in TK vodov in naprav« prestavi v Sklop A in sicer pod že obstoječe poglavje 01 »Prestavitev SV in TK vodov in naprav«. To utemeljujemo tudi iz vidika dolgoletnih pozitivnih izkušenj izvedbe podobnih projektov le enkratnega gradbenega posega zaradi SVTK naprav ter dejstva, da lahko dela iz poglavja »01. Prestavitev SV in TK vodov in naprav« sklopa B izvaja kateri koli izvajalec ki je strokovnjak na SV in TK področju in ne le želeni izvajalec Postajnih SV naprav na postaji Divači. Tako predlagana prestavitev del iz sklopa B v sklop A tudi ni vprašljiva glede predaje garancije v funkcionalnem smislu ker je pri takšni delitvi del upoštevana funkcionalna celovitost izvedenih del.
Hvala in Lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani,

Izvedba del posameznih sklopov zahteva v vsakem primeru usklajeno (terminsko in tehnološko) izvajanje del. Naročnik ne bo spreminjal obsega del posameznih sklopov.
Lep pozdrav,
2TDK

Novo vprašanje:
Na osnovi vašega odgovora vam ponovno predlagamo, da resno in še enkrat preverite vašo zavrnitev prestavitve celotnega poglavja 01. »Prestavitev SV in TK vodov in naprav« iz sklopa B v sklop A. Ponovno smo analizirali tehnologijo in vrste del in ugotavljamo, da je le-ta naš predlog več kot smiseln, potreben in stroškovno učinkovit, npr. samo če pogledamo izdelavo stojišč APB signalov, ki je sedaj v sklopu B, ostala dela za ABP-je pa so v sklopu A.
Poleg tega razpisujete vsa dela po FIDIC rdeči knjigi, kar pomeni, da nosi odgovornost za pravilnost popisov v celoti naročnik. V kolikor popisi ne odgovarjajo tehnološkim zahtevam za izvedbo SV in TK področja, morebitne dodatne stroške nosi naročnik. Samo z pavšalnim prenosom odgovornosti na izvajalca v smislu "da mora izvajalec tekom del poiskati najoptimalnejši način izvedbe del" se odgovornosti napačnega deljenja del za SV in TK na sklop A in B ne boste mogli izogniti.
Pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani,
Pri razporejanju del na sklope A, B in C s strani projektanta je v sklopu B ostala postavka za izdelavo stojišča APB signalov (02.02.01.01.0018.), preostala dela na APB signalih so sicer v sklopu A. Postavka 02.02.01.01.0018. bo prenesena v popis za sklop A.
Naročnik bo pripravil čistopis razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav, 2TDKDatum objave: 06.09.2021   13:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

3_RD Deviacija Divača, točka 2.3.8, točka b)

Pogoj, ki je v osnutku Pogodbe določen za unovčitev bančne garancije za resnost ponudbe tudi v primeru, ko ponudnik ne bi več podaljševal veljavnosti svoje ponudbe, je tudi po vašem delnem popravku te dikcije še vedno nesorazmeren in s tem očitno krši ZJN-3. Zahtevki naročnika za podaljšanja bančne garancije za resnost ponudbe se lahko zavlečejo tudi za daljše obdobje in popolnoma nesprejemljivo, da bo ponudnik ob razmerah, kakršne vladajo glede cen surovin, zagotavljal veljavnost ponudbe v nedogled. Iz razloga nesorazmernosti, ki je eno temeljnih načel ZJN-3 tako zahtevamo črtanje tega pogoja. Kot to določa ZJN-3 se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Z opisanim pogojem je naročnik očitno kršil to določbo ZJN-3, zavoljo česar v izogib različnim pravnim postopkom za zavarovanje našega interesa, zahtevamo črtanje te določbe.

Pozdrav!


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik bo izločil zahtevo v alineji b) in podaljšal zahtevani rok veljavnosti ponudb na 180 dni. Naročnik bo ustrezno podaljšal rok veljavnosti garancije za resnost ponudbe.

Lep pozdrav, 2TDK

Datum objave: 06.09.2021   13:48
VPRAŠANJE
6. Podčlen 1.9 PPP Zamude pri risbah ali navodilih

a) Skozi pogodbene pogoje naročnik zahteva od izvajalca, da preveri celovitost dokumentacije. Izvajalčeva dolžnost obveščanja o možnosti nastanka zamud zaradi manjkajoče dokumentacije je v službi preprečevanja zamud pri projektu. Ponudnik prosi za potrditev razumevanja, da je podaljšanje roka v tem primeru Podčlena 1.9 PPP dovoljeno.


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik pojasnjuje, da je izbrisal podčlen 1.9. iz PPP, tako da člen 1.9. SPP ostaja v celoti v veljavi.

Lep pozdrav, 2TDK


Datum objave: 06.09.2021   15:38
VPRAŠANJE
4. Podčlen 1.7 PPP Odstop Pogodbe

Ker je odstop pogodbe predviden v ZJN-3, ponudnik vljudno prosi za popravek podčlena 1.7. PPP z dostavkom: »....razen v primerih, ki jih določa ZJN-3.«

Ponudnik tudi prosi za potrditev, da navedeno ne velja v primeru odstopa povezanim osebam.


ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in vzorca pogodbenega sporazuma, SPP in PPP.

Naročnik k temu dodaja, da to velja tudi za povezane osebe.

Lep pozdrav, 2TDK