Dosje javnega naročila 005003/2021
Naročnik: IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3, 2000 Maribor
Blago: Sukcesivna dobava embalaže, folij, kartonskih in papirnih izdelkov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 22.739,46 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005003/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.07.2021
JN005003/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.08.2021
JN005003/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.09.2021
JN005003/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2021
JN005003/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.08.2023
Zahtevek za revizijo

    JN005003/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR
Park mladih 3
2000
SI
Maribor
Slovenija
Bernarda Marot
mic@icp-mb.si
+386 23208600
+386 23313048

Internetni naslovi
https://www.icp-mb.si
http://www.icp-mb.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/407459/IC_Piramida-_Embalaza._folije._kartonski_in_papirni_izdelki.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4965
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava embalaže, folij, kartonskih in papirnih izdelkov
Referenčna številka dokumenta: JNMV- 2021/B/3/1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18937000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
dobava embalaže za slaščičarstvo, folije, kartonski, papirni izdelki, vrečke
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22993000
44617100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava embalaže za slaščičarstvo, folije, kartonski, papirni izdelki, vrečke
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
navedeni v RD


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.08.2021   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.08.2021   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.08.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.07.2021