Dosje javnega naročila 005014/2021
Naročnik: OBČINA SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
Gradnje: Rekonstrukcija lokalne ceste LC 383 051 Gabrovnik-Sv. Barbara, odsek Dom krajanov-občinska meja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 146.828,64 EUR

JN005014/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.07.2021
JN005014/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2021
JN005014/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.11.2021
JN005014/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005014/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SLOVENSKE KONJICE
Stari trg 29
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
Anita Semprimožnik
info@slovenskekonjice.si
+386 37573373
+386 35754328

Internetni naslovi
http://www.slovenskekonjice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.slovenskekonjice.si/objava/537849
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4973
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija lokalne ceste LC 383 051 Gabrovnik-Sv. Barbara, odsek Dom krajanov-občinska meja
Referenčna številka dokumenta: 4303-0056/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija lokalne ceste Gabrovnik Sv. Barbara, odsek Dom krajanov-občinska meja, v dolžini 430m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija lokalne ceste Gabrovnik Sv. Barbara, odsek Dom krajanov-občinska meja, v dolžini 430m. Horizontalni elementi ceste se bodo prilagajali obstoječi trasi ceste, pri čemer se bo širina vozišča povečala iz 2,80 m na maksimalno možno širino 3,50 m. Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij - popisi del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.08.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.11.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.08.2021   10:01
Kraj: sistem eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.07.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.07.2021