Dosje javnega naročila 005015/2021
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Naročilo telefonskih aparatov GSM-R OPS in stabilnih GSM-R terminalov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 100.607,28 EUR

JN005015/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.07.2021
JN005015/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.08.2021
JN005015/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.08.2021
JN005015/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2021
JN005015/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.10.2021
JN005015/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005015/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice
https://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/407577/Objava_oprema_GSMR.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/407577/espd/Narocnik_ESPD_GSMR_terminalna_oprema.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4978
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Naročilo telefonskih aparatov GSM-R OPS in stabilnih GSM-R terminalov
Referenčna številka dokumenta: JN-4978
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32552100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je naročilo oziroma dobava telefonskih aparatov GSM-R OPS (21 kos) in stabilnih GSM-R terminalov (2 kos). Tehnične zahteve naročnika so zapisane v Prilogi Tehnične zahteve za GSM-R terminalno opremo - telefonski aparat GSM-R OPS in stabilni GSM-R terminal.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32552100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-4978
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.08.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.08.2021   09:01
Kraj: Avtomatsko v informacijskem sistemu eJN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.08.2021   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.08.2021   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
za razpisano opremo na svetovnem trgu obstaja le peščica dobaviteljev, zato naročnika vljudno prosimo, da v razpisni dokumentaciji v poglavju »5.1.2 Pogoji za sodelovanje« spremeni razpisno zahtevo pod točko »3. Pogoji za sodelovanje glede tehnične sposobnosti« na način, da bo zadostovala referenca za dobavo katerekoli GSM-R terminalne opreme kot sledi:

»Ponudnik mora izpolnjevati pogoj za dokazovanje tehnične sposobnosti:
Ponudnik mora v obrazcu 4 navesti najmanj 2 referenci, to je podatke za dve dobavi, iz katerih bo razvidno, da je ponudnik v zadnjih 3 (treh) letih pred dnevom objave tega javnega naročila, vsaj dvema naročnikoma dobavil GSM-R terminalno opremo.«

Hkrati naročnika prosimo, da se posledično ta tekst upošteva tudi v obrazcu 4 »Seznam referenc ponudnika«, v obrazcu 5 »Potrdilo reference« pa se stavek:

»Izjavljamo, da je podjetje: .................................dobavilo naslednje število.. telefonskih aparatov GSM-R OPS/stabilnih GSM-R terminalov v vrednosti..«

spremeni na:
»Izjavljamo, da je podjetje: .................................dobavilo naslednje število.. GSM-R terminalne opreme v vrednosti..«

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik bo spremenil Pogoje za sodelovanje, zapisane v razpisni dokumentaciji. Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!


Datum objave: 05.08.2021   09:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika vljudno prosimo, da zaradi objave razpisa v času dopustov in s tem povezanimi odsotnostmi potrebnih podpisnikov številnih zahtevanih obrazcev, podaljša rok za oddajo ponudbe in rok za postavitev vprašanj za vsaj 3 tedne.
Hvala za razumevanje.


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik podaljšuje rok za postavljanje vprašanj in predložitev ponudbe kot sledi:
- Rok za postavljanje vprašanje je: 17.08.2021
- Rok za predložitev ponudb je: 25.08.2021

Lep pozdrav!Datum objave: 05.08.2021   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika vljudno prosimo, da zaradi objave razpisa v času dopustov in s tem povezanimi odsotnostmi potrebnih podpisnikov številnih zahtevanih obrazcev, podaljša rok za oddajo ponudbe in rok za postavitev vprašanj za vsaj 3 tedne.
Hvala za razumevanje.


ODGOVOR

Spoštovani!

Prišlo je do pomote pri navedbi novega roka za postavljanje vprašanj.
Rok za postavljanje vprašanj je 16.08.2021.

Lep pozdrav!
Datum objave: 12.08.2021   14:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali naročnik dovoli, da se točka »3. Pogoji za sodelovanje glede tehnične sposobnosti«, »Obrazec 4 - Seznam referenc ponudnika« in »Obrazec 5 - Potrdilo reference« nanaša bodisi na »GSM terminalno opremo« ali »«GSM-R terminalno opremo« in se temu ustrezno lahko prilagodi tekst omenjenih obrazcev?

ODGOVOR


Spoštovani!

Da, naročnik dovoli prilagoditev teksta omenjenih obrazcev na GSM ali GSM-R opremo.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.08.2021   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
z objavo JN005015/2021-K02 je bil 05.08.2021 objavljen Popravek razpisne dokumentacije s katero je naročnik v točki 3. Pogoji za sodelovanje glede tehnične sposobnosti zapisal:

Ponudnik mora v obrazcu 4 navesti najmanj 2 referenci, to je podatke za dve dobavi, iz katerih bo razvidno, da je ponudnik v zadnjih 3 (treh) letih pred dnevom objave tega javnega naročila, vsaj dvema naročnikoma dobavil GSM terminalno opremo.

Glede na dejstvo, da gre v tem javnem naročilu za dobavo »GSM-R terminalne opreme« naročnika prosimo za potrditev, da je zgoraj navedena zahteva izpolnjena tudi v primeru, če je ponudnik dobavil »GSM-R terminalno opremo«, saj je le ta predmet razpisa.


ODGOVOR


Spoštovani!

Da, zgoraj navedena zahteva je izpolnjena tudi v primeru, če je ponudnik dobavil »GSM-R terminalno opremo«, saj je le ta predmet razpisa.

Lep pozdrav!