Dosje javnega naročila 005124/2021
Naročnik: OBČINA IZOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola - Isola
Gradnje: Obnova ribiškega pristanišča - Izola - II faza (severni del)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.747.169,49 EUR

JN005124/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.07.2021
JN005124/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.07.2021
JN005124/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.08.2021
JN005124/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2021
JN005124/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.09.2021
JN005124/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.09.2021
JN005124/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 03.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005124/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 143-379292
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Dean Starc
dean.starc@izola.si
+386 56600150

Internetni naslovi
https://www.izola.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://izola.si/obcina-izola/razpisi-in-objave/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5476
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova ribiškega pristanišča - Izola - II faza (severni del)
Referenčna številka dokumenta: 1/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45241000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo je sofinancirano s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. Glede na navedeno je naročnik do sredstev upravičen le v primeru, da se projekt zaključi do določenega roka. V primeru zamude zaradi arheoloških najdišč se projekt ne bo izvedel, saj naročnik ne bo imel zadostnih lastnih sredstev za dokončanje. V takšnem primeru izvajalec zaključi z deli, dokonča dela, da vzpostavi pristanišče v stanje namenske uporabe, naročnik pa poravna nastale stroške iz lastnih sredstev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45241000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo je sofinancirano s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. Glede na navedeno je naročnik do sredstev upravičen le v primeru, da se projekt zaključi do določenega roka. V primeru zamude zaradi arheoloških najdišč se projekt ne bo izvedel, saj naročnik ne bo imel zadostnih lastnih sredstev za dokončanje. V takšnem primeru izvajalec zaključi z deli, dokonča dela, da vzpostavi pristanišče v stanje namenske uporabe, naročnik pa poravna nastale stroške iz lastnih sredstev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo se lahko podaljša za največ en mesec
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Javno naročilo je sofinancirano s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. Glede na navedeno je naročnik do sredstev upravičen le v primeru, da se projekt zaključi do določenega roka. V primeru zamude zaradi arheoloških najdišč se projekt ne bo izvedel.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
so določeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
je določeno v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
so določeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.08.2021   15:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.08.2021   15:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Naročnik je prvotno že neuspešno izvedel dva postopka za predmetno javno naročilo, vendar sta se oba postopka zaključila brez izbire izvajalca.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.08.2021   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.07.2021   11:48
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo popisov del.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

popisi del so sedaj objavljeni na navedeni povezavi
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo da objavite razpisno dokumentacijo. Rok za pripravo ponudb že teče, razpisne dokumentacije pa niste objavili.
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

razpisna dokumentacija za predmetno javno naročilo je sedaj objavljena na navedeni povezavi
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Na naslovu, ki ga navajate je naročilo za umetno travo, prosim preverite, kje ste objavili razpisno dokumentacijo za ribiško pristanišče.

ODGOVOR
Spoštovani,

razpisna dokumentacija za predmetno javno naročilo je sedaj objavljena na navedeni povezavi
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
narocnik naj pojasni zakaj je rok za oddajo krajsi od tega, ki je predviden za odprti postopek. hvala

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je določil rok, ki je skladen s četrtim oziroma šestim odstavkom 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) ter upoštevajoč dejstvo, da je bilo za predmet naročila že objavljeno javno naročilo z daljšim rokom, ki pa je bilo neuspešno.
Razlog za krajši rok za prejem ponudb je vezanost izvedbe investicije na sofinanciranje s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ki je vezano na skrajne roke, do katerih lahko naročnik prijavi povrnitev upravičenih stroškov.
S spoštovanjemDatum objave: 30.07.2021   10:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo za pojasnilo naslednje postavke:

"Dobava in montaža kovinskih pilotov zapolnjeni z betonom,betonskim železom( VELJA POPIS GLOBOKO TEMELJENJE OBALNEGA ZIDA ) l=do 25 m debelina stene kovinske cevi d=12mm in pripadajočim zaključkom iz inox pločevine po priloženem detajlu. Kovinska cev je vroče cinkana in opleskana v antracit barvi odporna na morja."

1. Kaj je mišljeno z "VELJA POPIS GLOBOKO TEMELJENJE OBALNEGA ZIDU"?
2. Ali prav razumemo, da v tej postavki vključimo vrtanje in izkop v morskem dnu, dobava in namestitev železnih cevi in zapolnitev prostora okoli cevi v tleh in v cevi?
3. Kakšna je predvidena globina in premer vrtanja v morsko dno? Kakšen beton je potrebno uporabiti?
4. Prosimo za dodaten detajl zaključka iz inox pločevine saj ga med načrti ne najdemo.
5. Kakšno barvo in v kakšni debelini jo je potrebno nanesti?

ODGOVOR
1. Za globoko temeljenje oz. pilote pri plavajočih pomolih (pomoli 1 do 6) se upošteva opis upošteva opis temeljenja iz postavke D GLOBOKO TEMELJENJE OBALNIH ZIDOV, razen za kar je drugače opredeljeno v samem opisu: »l=do 25 m debelina stene kovinske cevi d=12mm in pripadajočim zaključkom iz inox pločevine po priloženem detajlu. Kovinska cev je vroče cinkana in opleskana v antracit barvi odporna na morja.«
2. Da.
3. Predvidena globina je opredeljena v točki 20 postavke D GLOBOKO TEMELJENJE OBALNIH ZIDOV, na katero se sklicuje opis točke 4. Predvidena je globina 3D (3 x debelina pilota) v trdno podlago (kamen) skladno z geološkim poročilom (»Geološko-geotehnično poročilo« v mapi »01 DGD«) in ustreznega premera skladno s standardi za uvrtavanje predmetnih pilotov. Kvaliteta betona je opredeljena v postavki D GLOBOKO TEMELJENJE OBALNIH ZIDOV in sicer C35/45, XS3, XC4.
4. Detajl je prikazan v točki 7 dokumenta »Oprema_mandrac« v mapi »05 Opisi in fotografije opreme z lokacijami«.
5. Kvaliteta in debelina barve mora biti taka, da bo glede na lokacijo in predvideno uporabo pilotov (vremenske razmere, morje) zagotovljen kvaliteten obstoj barve za življenjsko dobo, ki se pričakuje skladno z uveljavljenimi standardi.VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za dodatno pojasnilo glede postavke H Oprema - 3. Zabojniki za ribiško opremo iz AISI 316.

1. V opisu postavke je navedeno, da morajo imeti dno zabojnika odprtine za odtok vode, v načrtih pa dna sploh ni narisanega in se oprema v zabojnikih shranjuje na tleh. Kaj je prav?
2. V opisu postavke je navedeno, da mora biti obloga zabojnika iz pločevine, v dokumentu Oprema_mandrac.pdf pa je navedeno, da so stranice in pokrov iz potiskanih laminatnih plošč. Prosimo za pojasnilo kaj je prav? Kakšne je predviden tip laminatnih plošč (materijal, debelina, barva, način stikovanja)?
3. Prosimo za objavo potiskov, ki se tiskajo na plošče saj je od tega odvisna cena
4. V dokumentu Oprema_mandrac.pdf je navedeno, da mora imeti pokrov hidravlični tečaj. Ka je s tem mišljeno, prosimo za dodatno pojasnilo.

ODGOVOR
1. Oblika, mere, vse dimenzije in ostale zahteve za zabojnike so pravilno opredeljene v dokumentu »Zabojniki za ribiče« v mapi »05 Opisi in fotografije opreme z lokacijami«.
V primeru, da opis postavke oz. točke 3 v H Oprema ali načrt »52Zabojnik za mreže« predvideva drugačne rešitve, vselej veljajo opisi in mere iz dokumenta »Zabojniki za ribiče«.
2. Pravilna rešitev je opisana v 2. točki dokumenta »Zabojniki za ribiče« v mapi »05 Opisi in fotografije opreme z lokacijami« in sicer visokokakovostne laminatne plošče odporne na zunanje vremenske razmere in bližino morja, debeline 10 do 12 mm. Barva plošč je opredeljena v točki 3b dokumenta »Oprema_mandrac« v mapi »05 Opisi in fotografije opreme z lokacijami« in sicer srednje svetlo siv barvni ton. Plošče so na konstrukcijo vijačene. Ves pritrdilni material je iz jekla 316. Način stikovanja naj bo prekrivni.
3. Poslikava bo v črno belem tonu na vseh vertikalnih ploščah zabojnikov. Konkretna slika (fotografija) še ni izbrana/potrjena.
4. Mišljen je hidravlični tečaj kot podpora za odpiranje in zapiranje vrat oz. pokrova zabojnika. Pod pokrov se namestijo ustrezne plinske vzmeti.
Datum objave: 03.08.2021   10:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Postavili bi vprašanje, ki se nanaša na podzemni otok pod opisom opreme z lokacijami.

Predvidevamo, da je prišlo do "tiskarskega škrata", kajti že pri prvotnem razpisu in tehničnih zahtevah je prišlo do napake pri zahtevanih merah nadzemne enote.
V datoteki "Opisi in fotografije opreme z lokacijami/Podzemni otok" navajate, da mora biti velikost nadzemne enote: max. 750 mm x 750 mm x 1300 mm, medtem, ko ste že pri prvotnih zahtevah, zaradi dovoljenih odstopanj, zahtevanih volumnov in zahtev za avtomatske oz identifikacijske sisteme dovolili velikost nadzemne enote max. 900 mm x 800 mm x 1300 mm. Prosimo za ponovno potrditev mer nadzemne enote max. 900 mm x 800 mm x 1300 mm.

Hvala za odgovor.ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik dovoljuje vgradnjo nadzemne enote max. 900 mm x 800 mm x 1300 mm.
S spoštovanjem