Dosje javnega naročila 005026/2021
Naročnik: SLOVENSKA KINOTEKA, Miklošičeva cesta 28, 1000 Ljubljana
Gradnje: Obnova poslovnih prostorov Slovenske kinoteke
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005026/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.07.2021
JN005026/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.08.2021
JN005026/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2021
JN005026/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005026/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKA KINOTEKA
Miklošičeva cesta 28
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Darja Gartner, Darja Gartner
tajnistvo@kinoteka.si
+386 14342510
+386 14342516

Internetni naslovi
http://www.kinoteka.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/407671/RD_Obnova_poslovnih_prostorov_Slovenska_kinoteka.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/407671/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4990
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova poslovnih prostorov Slovenske kinoteke
Referenčna številka dokumenta: 2021/J/10
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova poslovnih prostorov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova poslovnih prostorov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 75
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.08.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.08.2021   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.08.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.07.2021   20:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za objavo načrtov.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je načrte objavil na svoji spletni strani.

Objavljamo povezavo do objave : http://www.kinoteka.si/si/587/gradbena_dokumentacija.aspx

Lep pozdrav.


Datum objave: 27.07.2021   20:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo načrtov, in sicer za: arhitekturo, elektro in strojne instalacije.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je načrte objavil na svoji spletni strani.

Objavljamo povezavo do objave : http://www.kinoteka.si/si/587/gradbena_dokumentacija.aspx

Lep pozdrav.


Datum objave: 28.07.2021   11:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, na vaši spletni strani je skupaj z načrti objavljen tudi popis del. Ali gre za isti popis kot je bil objavljen skupaj z razpisno dokumentacijo ali gre za popravek? Prosimo za jasno navodilo kateri popis je relevanten za oddajo ponudbe?

ODGOVOR


Spoštovani ponudnik,

gre za isti popis. Za oddajo ponudbe sta relevantna oba popisa.

Lep pozdrav.

Datum objave: 29.07.2021   17:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu elektroinštalacijski del navajate opombo, in sicer: "VSI KABLI V POPISU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA
"Eca" . V popisu pa navajate navadne kable?

Torej prosimo za pojasnilo, katere kable zahtevate, če zahtevate HF, napišite tip in če zahtevate tudi HF cevi?

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani ponudnik!

Zahteva se kable, kot je v popisu, s klasifikacijo Eca.
Eca kabli so lahko tudi z oznako NYM-J - prilaga kataloški list.
Cevi so lahko običajne.

Izvajalec lahko ponudi in izvede inštalacijo tudi z boljšo klasifikacijo kabla.

Lep pozdrav.

Datum objave: 29.07.2021   17:08
VPRAŠANJE
Zdravo,

ali za protivlomno varovanje obstaja obstoječi sistem, oziroma kateri?

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani ponudnik,

obstaja obstoječi sistem v razstavnih prostorih v neposredni bližini prostorov, v katerih se bodo izvajala dela. Gre za sistem Paradox.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.08.2021   10:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo načrta zapore, saj v popisu navajate, da je že izdelan:

2. Pridobitev dovoljenja za začasno zaporo pločnika za potrebe gradbiščne deponije, kompletno vloga, pridobitev dovoljenja, postavitev in odstranitev zapore, strošek najema površin ter vzpostavitev v prvotno stanje. Opomba: naročnik že ima izdelan načrt zapore!

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani ponudnik,

naročnik je objavil načrt zapore, in sicer v popravku EU-14. Popravek bo viden v najkrajšem možnem času na Portalu javnih naročil.

Lep pozdrav.

Datum objave: 09.08.2021   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pid-e imate zajete v popisu elektro del, v popisu arhitekture ter strojnih del pa ni zajetih PIDOV???
Prosim za pojasnila.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani ponudnik,

Po izkušnjah naročnik uvaja določene spremembe tekom del, ki se odražajo v postavitvah elektroinstalacij. Glede arhitekture in strojnih instalacij pa ni pričakovati odstopanj.

Lep pozdrav.


Datum objave: 09.08.2021   08:21
VPRAŠANJE
Zdravo,

prosim za pojasnilo: 6. STAVBNO POHIŠTVO

Prosim za podatek o tipu stekla v poziciji 5.:
Zamenjava stekel v okenskih krilih, velikosti do cca 55x55cm, zamenja se vsa poškodovana stekla in stekla, ki ne ustrezajo, z odvozom v delavnico.


ODGOVOR

Spoštovani ponudnik,

Gre za navadna 4mm stekla.

Lep pozdrav.