Dosje javnega naročila 005032/2021
Naročnik: OBČINA ŽIRI, Loška cesta 1, 4226 Žiri
Gradnje: »Novogradnja interne povezovalne ceste med obstoječima krakoma Industrijske ceste Odsek 2; Poclain-Etiketa-Žakelj-priključek na LC, etapa 2.1 Poclain Etiketa, etapa 2.2 Etiketa Žakelj in etapa 2.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.407.377,63 EUR

JN005032/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.07.2021
JN005032/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.08.2021
JN005032/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.08.2021
JN005032/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.08.2021
JN005032/2021-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.08.2021
JN005032/2021-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.08.2021
JN005032/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2021
JN005032/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.12.2021
JN005032/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005032/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽIRI
Loška cesta 1
4226
SI
Žiri
Slovenija
Franci Kranjc
franci.kranjc@ziri.si
+386 41639609
+386 45105444

Internetni naslovi
http://www.ziri.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ziri.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6024
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Novogradnja interne povezovalne ceste med obstoječima krakoma Industrijske ceste Odsek 2; Poclain-Etiketa-Žakelj-priključek na LC, etapa 2.1 Poclain Etiketa, etapa 2.2 Etiketa Žakelj in etapa 2.
Referenčna številka dokumenta: 430-0009/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je gradnja nove lokalne ceste na področju industrijske cone v Žireh, na relaciji od obstoječe lokalne ceste LK 409201 do podjetja Etiketa v dolžini cca. 330m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je gradnja nove lokalne ceste na področju industrijske cone v Žireh, na relaciji od obstoječe lokalne ceste LK 409201 do podjetja Etiketa v dolžini cca. 330m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 360
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Odločitev št. 3032-49/2021/3 o podpori št. 3-1/2/MGRT/0 za operacijo »Poslovna cona Žiri: komunalno opremljanje«. Podlago predstavlja Dopolnitev št. 3 k Dogovoru za razvoj Gorenjske razvojne regije št. 3030-147/2017/115 z dne 22.1.2021, ki v II. poglavju, kot enega od prioritetnih projektov, v točki A pod št. 1 opredeljuje izvedbo projekta »Poslovna cona Žiri: komunalno opremljanje«.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.08.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.08.2021   10:05
Kraj: eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.08.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŽIRI
Loška cesta 1
4226
Žiri
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.07.2021   11:58
VPRAŠANJE
Dokumentacijo ste objavili pod kategorijo Javni razpisi, natečaji in ne pod javno naročilo.

lp

ODGOVOR


zadeva urejena.

Datum objave: 27.07.2021   12:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Dne 22.7.2021 ste objavili predmetno JN s povezavo na dokumentacijo (spletna stran Občine Žiri).
Danes, dne 27.07.2021 še vedno no objavljene razpisne dokumentacije!!??

Lep pozdrav

Upamo, da boste za zamudo pri objavi RD ustrezno podaljšali tudi rok oddaje ponudbe. Hvala.


ODGOVOR


Dokumentacija je bila objavljena 22. 7. 2021 ob 9.31 uri na spletni strani Občine Žiri.
Prilagamo povezavo do dokumentacije: https://www.ziri.si/vsebina/javni-razpis-novogradnja-interne-povezovalne-ceste-med-obstojecima-krakoma-industrijske-ceste-odsek-2-poclain-etiketa-zakelj-prikljucek-na-lc-etapa-21-poclain--etiketa-etapa-22-etiketa--zakelj-in-etapa-23-zakelj--prikljucek-na-lc

Lp.

Datum objave: 28.07.2021   08:12
VPRAŠANJE
Zdravo,
prosimo za obrazce v Wordu in ESPD obrazec.

lp

ODGOVOR

Dokumentacija je objavljena na spletni strani.


Datum objave: 30.07.2021   09:52
VPRAŠANJE
Pozdrav,

Izdelava (prestavitev) mešanega kanala sestavljenega iz cevi (EKK f 160, TK f 110 in vodovoda 3"), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 2,0 m - obodna togost SN 8 kN/m2 - ali upoštevamo samo prestavitev obstoječega kanala ali gre za izdelavo novega vključno z vsemi cevmi?
LP

ODGOVOR


Gre za izgradnjo novega kanala (izkopni kanal) v katerega se v skupni trasi izvedejo navedene cevi (EKK f 160, TK f 110 in vodovoda 3"). Upoštevati vključno z dobavo in polaganjem vseh navedenih cevi.

Datum objave: 30.07.2021   12:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim za obrazložitev naslednjih postavk, kaj vključimo v ceno izvedbe:

1. Marker s postavitvijo..... kpl 8,00
2. Izvedba ureditve struge dolvodno od iztoka iz RVV B do novega AB montažnega škatlastega prepusta...m1 110,00

Hvala

ODGOVOR

1. Izvedba ureditve struge dolvodno od iztoka iz RVV B do novega AB montažnega škatlastega prepusta je predvidena v skladu s prikaznim v karakterističnim prerezom. Predvidena je izdelava kamnite obloge brežine jarka s skalami premera 20-30 cm položenimi v beton C25/30, deb. 15 cm na podlagi TD v deb. 20 cm. Predvidena je izvedba kamnite obloge v količini 5 m po tekočem metru prereza (110 m' * 5 m' =550 m2 obloge).

2. Markerji so predvideni za označevanje pri TK vodu in so za postavitev predvideni v skladu z zahtevami Telekoma. Postavka predstavlja dobavo in postavitev tablic za označevanje spremembe smeri/odcepov TK vodov, kjer le-ti niso izvedeni v jaških.Datum objave: 03.08.2021   15:30
VPRAŠANJE
Naročnik na strani 23 in 24 razpisne dokumentacije postavlja pogoje za referenčna del in sicer: "Ponudnik mora predložiti najmanj dve (2) referenci, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za prejem ponudb uspešno izvedel primerljiva gradbena dela, ki so predmet tega naročila, pri novogradnji, rekonstrukciji ali obnovi ceste, pri čemer je vrednost pogodbe, na podlagi katere je izvajalec izvedel referenčna dela, znašala najmanj 500.000,00 EUR brez DDV po posameznem projektu. Pogoj za priznanje reference je pridobljeno uporabno dovoljenje za cesto, ki je bila predmet gradnje."
Naročnika prosimo, da uskladi navodila.
Najprej naročnik postavi pogoj, da so reference lahko pri novogradnji, rekonstrukciji ali obnovi ceste.
V naslednjem stavku naročnik pogojuje dokazilo reference z uporabnim dovoljenjem. V primeru rekonstrukcije ali novogradnje izvajalec ne more pridobiti uporabno dovoljenje, ker tudi gradbenega dovoljenja ni bilo.
Hvala za jasen odgovor.

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da bo upošteval uspešno zaključena pogodbena dela, kar pomeni, da je bilo do datuma objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil za objekt, ki ga je ponudnik gradil, pridobljeno uporabno dovoljenje (v kolikor je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo) oziroma da je bila za objekt opravljena primopredaja del (v primeru ko pridobitev uporabnega dovoljenja ni bila potrebna). Ponudniki v slednjem primeru namesto datuma izdaje uporabnega dovoljenja navedejo datum opravljene primopredaje objekta.


Datum objave: 03.08.2021   15:30
VPRAŠANJE
Spoštovani. Naročnik za reference zahteva 2x novogradnjo ali rekonstrukcijo ali obnovo ceste v vrednosti vsaj 500.000 EUR brez DDV vsako. Pogoj je pridobljeno uporabno dovoljenje.
Ker gre v večini primerov pri obnovah za obnovitvena dela v javno korist, uporabno dovoljenje ni izdano. Kljub vsemu pa gre za obnovo ceste, kot to za referenco zahteva naročnik. Naročnika prosimo, da upošteva tud referenco, za katero ni bilo izdano uporabno dovoljenje, ker tudi ni bilo predvideno. Hvala.

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da bo upošteval uspešno zaključena pogodbena dela, kar pomeni, da je bilo do datuma objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil za objekt, ki ga je ponudnik gradil, pridobljeno uporabno dovoljenje (v kolikor je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo) oziroma da je bila za objekt opravljena primopredaja del (v primeru ko pridobitev uporabnega dovoljenja ni bila potrebna). Ponudniki v slednjem primeru namesto datuma izdaje uporabnega dovoljenja navedejo datum opravljene primopredaje objekta.


Datum objave: 03.08.2021   15:30
VPRAŠANJE

Prosimo naročnika za razširitev pogoja glede imenovanja vodje del in sicer, da lahko kot vodjo del imenujemo osebo, ki izpolnjuje naročnikove pogoje iz GZ, na referenčnem objektu pa je bil imenovan kot vodja posameznih del.

Tudi po priporočilih IZS ter praksi, ki jo prakticira tudi DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, lahko na projektih za javno naročanje imenujemo kader/osebo, ki je bil na referenčnem objektu imenovan kot vodja posameznih del.

Predvidevamo, da je tudi naročnik seznanjen s problematiko, s katero se srečujemo ponudniki in vodje del glede referenčnih objektov in pridobivanjem le teh.

Glede na to, da je objekt za izvedbo kategoriziran kot nezahteven, prosimo naročnika za ugodno rešitev naše prošnje.
Lepo vas pozdravljamo.


ODGOVOR

Naročnik bo referenco priznal tudi subjektu, ki je pri referenčnem poslu opravljal funkcijo vodje posameznih del za gradbena dela (ne pa tudi za strojne ali elektro inštalacije).


Datum objave: 07.08.2021   09:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo za podatke za:

1. iz kakšnega materiala je meteorni kanal v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) mešanega meteornega kanala iz cevi s premerom F 1000 m1 80
2. iz kakšnega materiala je meteorni kanal v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) meteornega kanala iz cevi s premerom Ø100 m1 82
3. iz kakšnega materiala je sanitarni kanal v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) sanitarne kanalizacije iz cevi s premerom DN 400 m1 125
4. iz kakšnega materiala je meteorni kanal v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) meteornega kanala iz cevi s premerom Ø100 m1 105
5. iz kakšnega materiala je sanitarni kanal v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) sanitarne kanalizacije iz cevi s premerom DN 400 m1 70
6. iz kakšnega materiala je vodovod v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) vodovoda iz cevi s premerom DN 150 m1 107

ODGOVOR

Spoštovani,

1. iz kakšnega materiala je meteorni kanal v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) mešanega meteornega kanala iz cevi s premerom F 1000 m1 80:
Gre za obstoječi kanal iz betonskih cevi.

2. iz kakšnega materiala je meteorni kanal v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) meteornega kanala iz cevi s premerom Ø100 m1 82:
Gre za obstoječi kanal iz betonskih cevi.

3. iz kakšnega materiala je sanitarni kanal v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) sanitarne kanalizacije iz cevi s premerom DN 400 m1 125:
Gre za obstoječi kanal iz betonskih cevi.

4. iz kakšnega materiala je meteorni kanal v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) meteornega kanala iz cevi s premerom Ø100 m1 105:
Gre za obstoječi kanal iz betonskih cevi.

5. iz kakšnega materiala je sanitarni kanal v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) sanitarne kanalizacije iz cevi s premerom DN 400 m1 70:
Gre za obstoječi kanal iz betonskih cevi.

6. iz kakšnega materiala je vodovod v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) vodovoda iz cevi s premerom DN 150 m1 107:
Predvidoma gre za cev iz nodularne litine.

Datum objave: 07.08.2021   09:37
VPRAŠANJE
V vseh datotekah je v zavihkih PREDRAČUN, 8.0 OSTALO zadnja postavka: Nepredvidena dela - ocena 10 %.
Proimo vas, da predračune ustrezno popravite, saj ne vemo na kaj se teh 10% nanaša. V zadnjem stolpcu je namreč formula, ki zajema predzadnji stolpec in enega pred njim. V predzadnjem stolpcu pa ni formule...
Prosimo za popravek.

Hvala vam.

ODGOVOR

Spoštovani,
postavka je dopolnjena s formulo v novo objavljenem popisu del.
Objavljen je nov ponudbeni predračun.

Lp.
Datum objave: 07.08.2021   09:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za objavo gradbene situacije.

ODGOVOR

Na spletni strani naročnika je objavljena celotna PZI projektna dokumentacija, vključno z vsemi situativnimi prikazi ureditev.


Datum objave: 07.08.2021   09:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri cestni razsvetljavi na vseh odsekih se pojavlja postavka: Izredni stroški - gradbena dela zaradi sprememb med izvajanjem, vpis v gradbeni dnevnik, ocenjeno kpl 1

1.) Ali se bo obračun vršil po dejanskih srtoških?
2.) Menimo, da je postavka na način, na katerega je zastavljena povsem nepotrebna in samo dviguje ceno projektu. Predlagamo, da se navezuje na nek odstotek del, oz. jo iz popisa umaknete, saj je vseeno ali damo ponudniki ceno1,00 ali pa milijon, saj se pri zahtevam nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik morajo ta dela obračunati in plačati. Kot že rečeno, postavka kot je zdaj oblikovana ne služi drugemu namenu, kot da dviguje ponudbeno ceno.

ODGOVOR

Postavka je izločena iz (TK in CR popisa del) v novo objavljenem popisu del.

Lp.


Datum objave: 07.08.2021   09:42
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za objavo načrtov:
1. podpornega L-zidu višine 2.07 do 2.15 m, š=20 cm z ograjo
2. ograje iz postavke: Dobava in vgraditev mreže za zaščitno ograjo h=2 m iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 in stebričkov iz alu. cevi; vkjlučno z vgradnjo nadvišanja zaščitne ograje iz alu. žice; komplet izvedba po detajlu dobavitelja pobrani s trikotno letvijo m2 170
3. podpornega L-zidu višine 1.77 do 2.07 m, š=20 cm z ograjo
4. Izvedba ureditve struge obstoječega jarka dolvodno od iztoka iz RVV B do škatlastega prepusta m2 103
5. ograje iz postavke: Dobava in vgraditev mreže za zaščitno ograjo h=2 m iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 in stebričkov iz alu. cevi; vkjlučno z vgradnjo nadvišanja zaščitne ograje iz alu. žice; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 40


Hvala.


ODGOVOR

1. podpornega L-zidu višine 2.07 do 2.15 m, š=20 cm z ograjo
2. ograje iz postavke: Dobava in vgraditev mreže za zaščitno ograjo h=2 m iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 in stebričkov iz alu. cevi; vkjlučno z vgradnjo nadvišanja zaščitne ograje iz alu. žice; komplet izvedba po detajlu dobavitelja pobrani s trikotno letvijo m2 170:
Postavka za izvedbo ograje je dopolnjena v novo objavljenem popisu del.

3. podpornega L-zidu višine 1.77 do 2.07 m, š=20 cm z ograjo
4. Izvedba ureditve struge obstoječega jarka dolvodno od iztoka iz RVV B do škatlastega prepusta m2 103:
Izvedba ureditve struge dolvodno od iztoka iz RVV B do novega AB montažnega škatlastega prepusta je predvidena v skladu s prikaznim v karakterističnim prerezom. Predvidena je izdelava kamnite obloge brežine jarka s skalami premera 20-30 cm položenimi v beton C25/30, deb. 15 cm na podlagi TD v deb. 20 cm. Predvidena je izvedba kamnite obloge v količini 5 m po tekočem metru prereza (110 m' * 5 m' =550 m2 obloge).
Postavka za izvedbo ureditve struge je dopolnjena v novo objavljenem popisu del.

5. ograje iz postavke: Dobava in vgraditev mreže za zaščitno ograjo h=2 m iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 in stebričkov iz alu. cevi; vkjlučno z vgradnjo nadvišanja zaščitne ograje iz alu. žice; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 40:
Postavka za izvedbo ograje je dopolnjena v novo objavljenem popisu del.

Na spletni strani naročnika je objavljena celotna PZI projektna dokumentacija.

Datum objave: 07.08.2021   09:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za objavo načrta AB škatlastega propusta, vključno z armaturnim načrtom.

Hvala!

ODGOVOR

Na spletni strani naročnika je objavljena celotna PZI projektna dokumentacija. Predvidena je vgradnja prefabriciranega škatlastega propusta.

Lp.


Datum objave: 07.08.2021   09:43
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo situacije:
1. fekalna kanalizacija
2. mešani kanal
3. vodovod
4. AB škatlast prepust s prerezi

ODGOVOR

Na spletni strani naročnika je objavljena celotna PZI projektna dokumentacija, vključno z vsemi situativnimi prikazi ureditev, karakterističnimi in prečnimi prerezi.

Lp.


Datum objave: 07.08.2021   09:44
VPRAŠANJE
Prosimo za podatek o širini in dolžini robne rešetke v postavki:
Dobava in vgraditev robne rešetke, razred C 250 KN, EN 124, iz duktilne litine ISO 1083, T profil z dvignjeno rešetko (robnik h=15cm), zaklep in pokrov s tečajem....16 kos

ODGOVOR

Gre za vgradnjo tipske robne rešetke. V objavljeni dokumentaciji je detajl robne rešetke enega od potencialnih ponudnikov.

Lp.


Datum objave: 07.08.2021   09:44
VPRAŠANJE
Pozdrvljeni!

Prosimo za objavo fotografije-načrta silosa, ki ga je potrebno porušiti.

ODGOVOR

Silos je bil v vmesnem času od zaključka PZI projekta že odstranjen. Postavka se izloči iz popisa. Objavljen je nov ponudbeni predračun.

Lp.


Datum objave: 07.08.2021   09:45
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo karekterističnih prečnih profilov.

ODGOVOR

Na spletni strani naročnika je objavljena celotna PZI projektna dokumentacija, vključno s karakterističnimi profili.

Lp.


Datum objave: 07.08.2021   09:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V datoteki Popis del-razpis-faza 2.3 v zavihku CR-vod pri spodnji postavki manjka formula kaj upošteva ta odstotek
3 Drobna demontažna dela in montažni material % 5
- vijaki, matice, PVC vložki, napisi, oznake, ipd.

Prosimo za popravek popisa del.

ODGOVOR

Postavka je dopolnjena s formulo v novo objavljenem popisu del.

Lp.


Datum objave: 07.08.2021   09:48
Marker s postavitvijo..... kpl 8,00

Glede na zahteve upravljalca Telekom objavljamo dodatno obrazložitev. Gre za vgradnjo podzemnih markerjev za označevanje poteka TK vodov, ki omogočajo naknadno detekcijo ključnih točk poteka TK vodov.
Datum objave: 09.08.2021   14:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika vljudno naprošamo, da glede na trenutno veliko obremenjenosti dela pri podizvajalcih kakor tudi sočasno pomanjkanje delovne sile in času letnih dopustov podaljša rok za oddajo ponudbe vsaj za 7 dni.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR

Naročnik je v obvestilu o naročilu določil rok za oddajo ponudb, upoštevaje minimalne roke, ki jih določa ZJN-3. Rok za oddajo ponudb se izteče 25.08.2021, kar pomeni, da imajo potencialni ponudniki na tej točki za pripravo ponudbe še dovolj časa, zato roka za oddajo ponudb NE bo podaljšal.
Datum objave: 12.08.2021   08:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V popisih so predvidene cevi klase K9 oz. C64 in z zunanjo zaščito 300gr/m2 ter spoji varovani proti izvleku.
Predvidevamo, da je mišljena zaščita 400 gr/m2.
Sprašujemo ali lahko nudimo cevi klase C50 in fazone s sidrnimi spoji z zobci TYT SIT(+) oz. STD VI?

lp,

ODGOVOR

- Tako je, mišljena zaščita 400 gr/m2. .
- Lahko nudite cevi klase C50 in fazone s sidrnimi spoji z zobci TYT SIT(+) oz. STD VI.


Datum objave: 12.08.2021   15:44
VPRAŠANJE
Pozdrav,

Vljudno naprošamo naročnika, da za KADROVSKO REFERENCO funkcija vodje del zmanjša število zahtevanih referenc - iz zahteve po predložitvi 2 referenčnih projektov dovoli 1 ( eno) referenčno delo.
S spremembami zahtev bo naročnik omogočal oddajo ponudbe več ponudnikom, s čimer si bo zagotovil tudi konkurenčnejšo (nižjo) ponudbeno ceno.
Smatramo, da tudi z enim referenčnim poslom, vodja del izkazuje izkušnje in usposobljenost za izvedbo razpisanih del.
Po priporočilih RS Ministrstva za javno upravo Smernice za javno naročanje gradnje, tudi izvajalci in vodje del z najmanj enim referenčnim poslom na objektu izkazujemo zadostne izkušnje in usposobljenost za izvedbo razpisanih del.
Namen referenc namreč ni omejevanje konkurence in omejevanje kompetentnih ponudnikov, ampak dokazovanje primernosti.

Pozdravljamo naročnikovo odločitev, da zastopi problematiko ponudnikov/ izvajalcev, kjer je dovolil imenovanje vodje del tudi kader, ki je po ZGO nastopal v funkciji imenovanja » vodja posameznih del » (gradbenih).

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik bo sledil predlogu potencialnega ponudnika in bo kot ustrezno štel kadrovsko referenco, če nominirani vodja del razpolaga z vsaj eno (1) referenco, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb opravljal funkcijo vodje del oziroma odgovornega vodje del (OVD) oz. vodje posameznih del za gradbena dela pri novogradnji, rekonstrukciji ali obnovi ceste, pri čemer je vrednost pogodbe, na podlagi katere so bila izvedena referenčna dela, znašala najmanj 500.000,00 EUR brez DDV po posameznem projektu.


Datum objave: 14.08.2021   11:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Objavili ste PZI. Nikjer ne najdemo načrta AB zidu, armaturnega in opažnega načrta za ta zid. Prosimo za objavo.

Hvala.

ODGOVOR

Predvidena je izvedba AB podpornega zida spremenljive višine od 1.80 m do 2.15 m (skupna višina zida) v navedenih dolžinah. Predvidena poraba betona znaša 0.60 m3/m1, armature = 60 kg/m1, opaža = 4.4 m2/m1. Priložen je detajl.
Postavka za AB podporni zid je dopolnjena v novo objavljenem popisu del.

Lp.


Datum objave: 14.08.2021   11:36
VPRAŠANJE
Dober dan, na oseku 2.3 je po načrtu potrebno zgraditi 71 m ceste, v popisu del pa je zakoličbe trase 710 m.
Kateri podatek je pravi?

ODGOVOR

Gre za tipkarsko napako. Odsek na etapi 2.3 je dolžine 71 m.
Postavka za dolžino zakoličbe trase je popravljena v novo objavljenem popisu del.

Lp.


Datum objave: 14.08.2021   11:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Postavki:
Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm m3 2.369
Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 25 cm m3 865


Vprašanje: ali sta posteljici enakih frakcij? Če ne, prosimo za podatek o frakcijah.

ODGOVOR

Posteljica je enake frakcije (KNM 0/100), gre za kamnito posteljico d=30 cm in dodatno KMN (na območju izven obstoječe ceste) d=25 cm.
Postavka za posteljico je dopolnjena v novo objavljenem popisu del.

Lp.


Datum objave: 14.08.2021   11:38
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Količine pri AB pasovnem temelju niso v redu. Pri višini 0,75 m in širini 0,25 m bi morala biti ograja dolga 106 m1, v opisu del pa piše, da je poraba betona 0,6 m3/m1...to ne gre skupaj. Prosimo za ustrezen popravek postavk.

ODGOVOR

Gre za AB pasovni temelj višine 0.75 m in širine 0.25 m, dolžine 104 m1.
Predvidena poraba betona za izvedbo pasovnega temelja = 0.19 m3/m1, armature mreže Q283 = 29 kg/m1, opaža = 1.5 m2/m1. Priložen je detajl.
Postavka za AB pasovni temelj je dopolnjena v novo objavljenem popisu del.

Lp.


Datum objave: 14.08.2021   11:39
VPRAŠANJE
Izdelava podpornega L-zidu. Pri odseku 2.1 in 2.2 navajate kvadraturo zidu. Ponudniku si s kvadrturo zidu nimamo kaj dosti pomagati, potrebujemo:
1. kubaturo betona
2. kvadraturo opaža
3. kilažo armature

Enake podatka potrebujemo za AB pasovni temelj, pri katerem imate enoto mere m3.

Z objavljenimi načrti si nimamo kaj dosti pomagati.

Prosimo za popravek popisa del.

ODGOVOR

Izdelava podpornega L-zidu. Pri odseku 2.1 in 2.2 navajate kvadraturo zidu. Ponudniku si s kvadrturo zidu nimamo kaj dosti pomagati, potrebujemo:
1. kubaturo betona
2. kvadraturo opaža
3. kilažo armature:
Predvidena je izvedba AB podpornega zida spremenljive višine od 1.80 m do 2.15 m (skupna višina zida) v navedenih dolžinah. Predvidena poraba betona znaša 0.60 m3/m1, armature = 60 kg/m1, opaža = 4.4 m2/m1. Priložen je detajl.
Postavka za AB podporni zid je dopolnjena v novo objavljenem popisu del.


Enake podatka potrebujemo za AB pasovni temelj, pri katerem imate enoto mere m3:
Gre za AB pasovni temelj višine 0.75 m in širine 0.25 m, dolžine 104 m1.
Predvidena poraba betona za izvedbo pasovnega temelja = 0.19 m3/m1, armature mreže Q283 = 29 kg/m1, opaža = 1.5 m2/m1. Priložen je detajl.
Postavka za AB pasovni temelj je dopolnjena v novo objavljenem popisu del.

Datum objave: 16.08.2021   11:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Izdelava zaščite obstoječega podzemnega EE voda (zaščita s PE HD/SF 2 x Ø110 mm)

Ali je pri zgornji postavki potrebno SF cevi prerezati in natakniti na obstoječe kable?
Ali je potrebno te cevi tudi obbetonirati oziroma obsuti z finim peskom?

LP


ODGOVOR

Da, cev je potrebno prerezati.
Da. Upoštevati obbetoniranje v količini 0.4 m3/m'


Datum objave: 16.08.2021   11:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V večih poglavjih zemeljskih del se pojavlja, da imamo izkop komplet z odvozom v stalno depobijo, potem pa je še dodatno postavka za odvoz v stalno deponijo, prosim da popise uskladite tako, da se ne bodo strari podvajale.


- Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse.
m3 307
- Dodatni strojni izkop za revizijske jaške, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse.
m3 114
- Odvoz viška izkopanega materiala iz začasnega na stalno odlagališče, vključno s takso za odlaganje.
t 673

LPODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim, če pri spodnjih postavkah označite za kakšne merska enote gre pri premerih cevi (cm, mm).1. iz kakšnega materiala je meteorni kanal v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) mešanega meteornega kanala iz cevi s premerom F 1000 m1 80:
Gre za obstoječi kanal iz betonskih cevi.

2. iz kakšnega materiala je meteorni kanal v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) meteornega kanala iz cevi s premerom Ø100 m1 82:
Gre za obstoječi kanal iz betonskih cevi.

3. iz kakšnega materiala je sanitarni kanal v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) sanitarne kanalizacije iz cevi s premerom DN 400 m1 125:
Gre za obstoječi kanal iz betonskih cevi.

4. iz kakšnega materiala je meteorni kanal v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) meteornega kanala iz cevi s premerom Ø100 m1 105:
Gre za obstoječi kanal iz betonskih cevi.

5. iz kakšnega materiala je sanitarni kanal v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) sanitarne kanalizacije iz cevi s premerom DN 400 m1 70:
Gre za obstoječi kanal iz betonskih cevi.

6. iz kakšnega materiala je vodovod v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) vodovoda iz cevi s premerom DN 150 m1 107:
Predvidoma gre za cev iz nodularne litine.


LP


ODGOVOR
1. iz kakšnega materiala je meteorni kanal v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) mešanega meteornega kanala iz cevi s premerom F 1000 m1 80:
Gre za obstoječi kanal iz betonskih cevi (dimenzija cevi 1000 mm/100 cm)

2. iz kakšnega materiala je meteorni kanal v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) meteornega kanala iz cevi s premerom Ø100 m1 82:
Gre za obstoječi kanal iz betonskih cevi (dimenzija cevi 1000 mm/100 cm)

3. iz kakšnega materiala je sanitarni kanal v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) sanitarne kanalizacije iz cevi s premerom DN 400 m1 125:
Gre za obstoječi kanal iz betonskih cevi (dimenzija cevi 400 mm/40 cm)

4. iz kakšnega materiala je meteorni kanal v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) meteornega kanala iz cevi s premerom Ø100 m1 105:
Gre za obstoječi kanal iz betonskih cevi (dimenzija cevi 1000 mm/100 cm)

5. iz kakšnega materiala je sanitarni kanal v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) sanitarne kanalizacije iz cevi s premerom DN 400 m1 70:
Gre za obstoječi kanal iz betonskih cevi (dimenzija cevi 400 mm/40 cm)

6. iz kakšnega materiala je vodovod v postavki: Porušitev in odstranitev (ukinitev) vodovoda iz cevi s premerom DN 150 m1 107:
Predvidoma gre za cev iz nodularne litine (dimenzija cevi 150 mm/15 cm).
Datum objave: 17.08.2021   08:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali se kanal zasuje z tamponskim materialom ali z izkopanim, kakšne so dimenzije izkopa, globine?

- Izdelava (prestavitev) mešanega kanala sestavljenega iz cevi (EKK f 160, TK f 110 in vodovoda 3"), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 2,0 m - obodna togost SN 8 kN/m2 m1 198


ODGOVOR
Teme predmetnih cevi je v skladu s karakterističnimi prečnimi profili na koti -1.00 m pod terenom. V postavki upoštevati zasutje kanala/navedenih cevi s peščenim materialom do 25 cm nad temenom cevi (0.25 m3/m1), v nadaljevanju se kanal do kote obstoječega terena zasuje z izkopanim materialom (0.50 m3/m1).Datum objave: 17.08.2021   08:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kakšne nosilnosti so pokrovi na kabelskih jaških?

Kabelski jaški (120x150x190) - izdelan na lokaciji, 1x LTŽ pokrov 60x60 Telekom, z armaturo, ki jo izdela izvajalec in izračun predloži nadzoru v potrditev pred izvedbo, kotno prehodni, ozemljilo - valjanec, z vgrajenimi cevmi in tesnitvijo med gradnjo FeZn25x4, zaščitni trak, vgrajene kabelske cevi, 2x110, izdelava cevne povezave z obstoječo EKK


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali se kanal zasuje z tamponskim materialom ali z izkopanim, kakšne so dimenzije izkopa, globine?

- Izdelava (prestavitev) mešanega kanala sestavljenega iz cevi (EKK f 160, TK f 110 in vodovoda 3"), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 2,0 m - obodna togost SN 8 kN/m2 m1 198


ODGOVOR
Upoštevati nosilnosti pokrovov 400 KN (D400).Datum objave: 17.08.2021   08:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kakšne nosilnosti so pokrovi na kabelskih jaških?

Kabelski jaški (120x150x190) - izdelan na lokaciji, 1x LTŽ pokrov 60x60 Telekom, z armaturo, ki jo izdela izvajalec in izračun predloži nadzoru v potrditev pred izvedbo, kotno prehodni, ozemljilo - valjanec, z vgrajenimi cevmi in tesnitvijo med gradnjo FeZn25x4, zaščitni trak, vgrajene kabelske cevi, 2x110, izdelava cevne povezave z obstoječo EKK


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Zdravo,
- Izdelava jaška na mešanem kanalu iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m (in prizkus tesnosti jaška) kos 3
- Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi. kos 3
- Dobava in montaža LŽ pokrovov DN800 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep in odprtine za zračenje. PE vložek za preprečitev hrupa. kos 3

Litoželezni pokrovi v popisu so fi 800 mm, v načrtu pa fi 600 mm, prosimo da uskladite načrte in popis.

LP


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali se kanal zasuje z tamponskim materialom ali z izkopanim, kakšne so dimenzije izkopa, globine?

- Izdelava (prestavitev) mešanega kanala sestavljenega iz cevi (EKK f 160, TK f 110 in vodovoda 3"), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 2,0 m - obodna togost SN 8 kN/m2 m1 198


ODGOVOR
Upoštevati pokrove DN600Datum objave: 17.08.2021   08:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kakšne nosilnosti so pokrovi na kabelskih jaških?

Kabelski jaški (120x150x190) - izdelan na lokaciji, 1x LTŽ pokrov 60x60 Telekom, z armaturo, ki jo izdela izvajalec in izračun predloži nadzoru v potrditev pred izvedbo, kotno prehodni, ozemljilo - valjanec, z vgrajenimi cevmi in tesnitvijo med gradnjo FeZn25x4, zaščitni trak, vgrajene kabelske cevi, 2x110, izdelava cevne povezave z obstoječo EKK


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Zdravo,
- Izdelava jaška na mešanem kanalu iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m (in prizkus tesnosti jaška) kos 3
- Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi. kos 3
- Dobava in montaža LŽ pokrovov DN800 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep in odprtine za zračenje. PE vložek za preprečitev hrupa. kos 3

Litoželezni pokrovi v popisu so fi 800 mm, v načrtu pa fi 600 mm, prosimo da uskladite načrte in popis.

LP


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali se kanal zasuje z tamponskim materialom ali z izkopanim, kakšne so dimenzije izkopa, globine?

- Izdelava (prestavitev) mešanega kanala sestavljenega iz cevi (EKK f 160, TK f 110 in vodovoda 3"), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 2,0 m - obodna togost SN 8 kN/m2 m1 198


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
4.3.2. KANALIZACIJA - MONTAŽNA IN BET. DELA
- Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi.
kos 4

Prosim, da natančneje opišete za kakšen jašek gre pri zgornji postavki.

lep pozdrav!


ODGOVOR
V postavki je zajeta montaža revizijskih jaškov (kot navedeno v postavki). Dobava jaškov je predmet ločene postavke, v kateri je navedeno za kašne jaške gre.Datum objave: 17.08.2021   08:41
VPRAŠANJE
Glede na to, da še vedno niso usklajeni popisi in je ogromno vprašanj, prosimo naročnika za podaljšanje roka oddaje.
Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Roka za prejem ponudb se ne podaljša.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kakšne nosilnosti so pokrovi na kabelskih jaških?

Kabelski jaški (120x150x190) - izdelan na lokaciji, 1x LTŽ pokrov 60x60 Telekom, z armaturo, ki jo izdela izvajalec in izračun predloži nadzoru v potrditev pred izvedbo, kotno prehodni, ozemljilo - valjanec, z vgrajenimi cevmi in tesnitvijo med gradnjo FeZn25x4, zaščitni trak, vgrajene kabelske cevi, 2x110, izdelava cevne povezave z obstoječo EKK


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Zdravo,
- Izdelava jaška na mešanem kanalu iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m (in prizkus tesnosti jaška) kos 3
- Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi. kos 3
- Dobava in montaža LŽ pokrovov DN800 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep in odprtine za zračenje. PE vložek za preprečitev hrupa. kos 3

Litoželezni pokrovi v popisu so fi 800 mm, v načrtu pa fi 600 mm, prosimo da uskladite načrte in popis.

LP


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali se kanal zasuje z tamponskim materialom ali z izkopanim, kakšne so dimenzije izkopa, globine?

- Izdelava (prestavitev) mešanega kanala sestavljenega iz cevi (EKK f 160, TK f 110 in vodovoda 3"), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 2,0 m - obodna togost SN 8 kN/m2 m1 198


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
4.3.2. KANALIZACIJA - MONTAŽNA IN BET. DELA
- Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi.
kos 4

Prosim, da natančneje opišete za kakšen jašek gre pri zgornji postavki.

lep pozdrav!


ODGOVOR
Datum objave: 18.08.2021   08:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali lahko vezano na objavljen vzorec pogodbe naročnik pojasni:

Ko so dela izvršena se opravi primopredaja del, kjer je navedeno, da je pogoj tudi predaja garancije za odpravo napak v garancijski dobi (19.člen).

KONČNI OBRAČUN (22. člen) pa se opravi po primopredaji del in predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Vsekakor vam pred izdelavo končnega obračuna ne moremo izstaviti oz. predati zahtevane garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Prosimo, da uskladite zaporedje predaje dokumentov.

Hvala in pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik določil vzorca pogodbe v zadevnem delu ne bo spreminjal in vztraja pri navedenih določilih, tj. da izvajalec naročniku, kot pogoj za uspešno izvedeno primopredajo, izroči finančno zavarovanje za odpravo napak, torej še pred izdelavo končnega obračuna. Finančno zavarovanje mora biti v višini 5% od realizirane pogodbene vrednosti z DDV, kar predstavlja 5% od vrednost vseh (do primopredaje) izvedenih del (ne glede na to ali so bila že obračunana).Datum objave: 18.08.2021   08:41
VPRAŠANJE

Zdravo,

XII. ZAVAROVANJA / 30. člen pogodbe

ponudniki/izvajalci moramo imeti v skladu s 14. členom GZ sklenjeno zavarovanje splošne odgovornosti - zavarovano svojo odgovornost v minimalni vrednosti 50.000,00 ( nekateri imamo sklenjeno zavarovanje tudi za več). V kolikor med letom spreminjamo splošno civilno zavarovanje na višje vrednosti, je za nas to kar precejšen strošek (pogoji zavarovalnice).

Smatramo, da zadostuje splošna odgovornost skladno z Zakonom.
Poleg tega ima naročnik tudi zahtevo po sklenitvi gradbenega zavarovanja v višini 400.000,00 EUR s točnimi zahtevami zavarovanja škodnih dogodkov,
Izvajalci/ponudniki pa po svoji presoji zavarujemo tudi druge morebitne (glede na naravo dela) škodne dogodke.

Hvala na razumevanju. Lep pozdrav.ODGOVOR
Predlog oziroma razumevanje potencialnega ponudnika, da splošna odgovornost zadostuje, ni pravilno. Naročnik pojasnjuje, da je zavarovanje iz 14. člena GZ gradbeno zavarovanje, ki splošne civilne odgovornosti ne pokriva (je ne vsebuje) ter je sklenjeno za celo leto in pokriva vse objekte. Vrednost zavarovanja v višini 50.000 EUR je za predmetni posel prenizka, zato naročnik vztraja pri postavljeni zahtevi v točki 8.2.3.2 (tj. zahtevanih zavarovanjih v zahtevanih višinah) in je ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali lahko vezano na objavljen vzorec pogodbe naročnik pojasni:

Ko so dela izvršena se opravi primopredaja del, kjer je navedeno, da je pogoj tudi predaja garancije za odpravo napak v garancijski dobi (19.člen).

KONČNI OBRAČUN (22. člen) pa se opravi po primopredaji del in predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Vsekakor vam pred izdelavo končnega obračuna ne moremo izstaviti oz. predati zahtevane garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Prosimo, da uskladite zaporedje predaje dokumentov.

Hvala in pozdrav.


ODGOVOR
Datum objave: 19.08.2021   08:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisih imate količine brez decimalke, v ozadju pa so te decimalke skrite, vsled tega zmnožki niso pravilni, prosim da to popravite.

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v deb. 15 cm - strojno m2 293 1,00 293,33
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 293 1,00 293,33
29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije m3 260 1,00 260,20
29 141 Ureditev deponije zemljine m3 1.041 1,00 1.040,80
29 153 Odlaganje odpadnega asfalta do predelovalca (recikliranje odpadnega asfalta) t 3 1,00 2,88


ODGOVOR

Popravki decimalnih mest so upoštevani v dopolnjeni tabeli.


Datum objave: 19.08.2021   08:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo naročnika, da še enkrat preveri ustreznost popisa ograj - razlikuje se namreč popis ter načrt PZI:

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 46
ETAPA 2.2
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 154
PONUDIMO RES POLNILO IZ PERFORIRANE PLOČEVINE - CENA JE NAMREČ OGROMNA?
JE MIŠLJENA SLUČAJNO PANELNA OGRAJA?

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 170
ETAPA 2.3
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 40
JE PRAVA KOLIČINA TM ALI M2?

Lp


ODGOVOR
1. Gre za ograjo na območju novega podpornega zidu, na območju bivalnih objektov. Gre za omenjeno ograjo s polnilom iz perforirane pločevine.

2. Gre za območja z demontirano obstoječo panelno ograjo, ki se nadomestijo z novo. Količina je v m2.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisih imate količine brez decimalke, v ozadju pa so te decimalke skrite, vsled tega zmnožki niso pravilni, prosim da to popravite.

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v deb. 15 cm - strojno m2 293 1,00 293,33
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 293 1,00 293,33
29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije m3 260 1,00 260,20
29 141 Ureditev deponije zemljine m3 1.041 1,00 1.040,80
29 153 Odlaganje odpadnega asfalta do predelovalca (recikliranje odpadnega asfalta) t 3 1,00 2,88


ODGOVOR

Popravki decimalnih mest so upoštevani v dopolnjeni tabeli.


Datum objave: 19.08.2021   08:12
VPRAŠANJE
Pozdrav,
Odsek 2,3, zakoličba trase ceste, odsek 71 m..... v popravljenem popisu del je še vedno navedena dolžina trase 710 m (0,71 km), s tem da trdite, da je opis popravljen v novo objavljenih popisih del.
Komu verjeti v vaših popravkih? Kaj upoštevamo?
Pozivamo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj kakor zgleda, dvoumnih postavk ne bo konca......

LP

ODGOVOR
V osnovnem popisu je bila tipkarska napaka. Odsek na etapi 2.3 je dolžine 71 m.
Odgovor in dopolnjen popis je bil posredovan že 13.8.2021.

Postavka za zakoličbo trase je dopolnjena v novo objavljenem popisu del.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo naročnika, da še enkrat preveri ustreznost popisa ograj - razlikuje se namreč popis ter načrt PZI:

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 46
ETAPA 2.2
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 154
PONUDIMO RES POLNILO IZ PERFORIRANE PLOČEVINE - CENA JE NAMREČ OGROMNA?
JE MIŠLJENA SLUČAJNO PANELNA OGRAJA?

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 170
ETAPA 2.3
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 40
JE PRAVA KOLIČINA TM ALI M2?

Lp


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisih imate količine brez decimalke, v ozadju pa so te decimalke skrite, vsled tega zmnožki niso pravilni, prosim da to popravite.

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v deb. 15 cm - strojno m2 293 1,00 293,33
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 293 1,00 293,33
29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije m3 260 1,00 260,20
29 141 Ureditev deponije zemljine m3 1.041 1,00 1.040,80
29 153 Odlaganje odpadnega asfalta do predelovalca (recikliranje odpadnega asfalta) t 3 1,00 2,88


ODGOVOR
Datum objave: 19.08.2021   08:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Za spodnjo postavko prosimo za podatek katere cevi je potrebno obbetonirati?:
4.4.2. MEŠANI KANAL - MONTAŽNA IN BET. DELA

- Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi. kos 4


ODGOVOR
V postavki je upoštevano polno obbetoniranje predvidenih cevi v debelini 15 cm, na uvodu in izvodu iz jaška, na dolžini 0.5 m pred in za jaškom (predvidena poraba betona je 0.25 m3/jašek).
Postavka je dopolnjena v novo objavljenem popisu del.


VPRAŠANJE
Pozdrav,
Odsek 2,3, zakoličba trase ceste, odsek 71 m..... v popravljenem popisu del je še vedno navedena dolžina trase 710 m (0,71 km), s tem da trdite, da je opis popravljen v novo objavljenih popisih del.
Komu verjeti v vaših popravkih? Kaj upoštevamo?
Pozivamo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj kakor zgleda, dvoumnih postavk ne bo konca......

LP

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo naročnika, da še enkrat preveri ustreznost popisa ograj - razlikuje se namreč popis ter načrt PZI:

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 46
ETAPA 2.2
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 154
PONUDIMO RES POLNILO IZ PERFORIRANE PLOČEVINE - CENA JE NAMREČ OGROMNA?
JE MIŠLJENA SLUČAJNO PANELNA OGRAJA?

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 170
ETAPA 2.3
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 40
JE PRAVA KOLIČINA TM ALI M2?

Lp


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisih imate količine brez decimalke, v ozadju pa so te decimalke skrite, vsled tega zmnožki niso pravilni, prosim da to popravite.

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v deb. 15 cm - strojno m2 293 1,00 293,33
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 293 1,00 293,33
29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije m3 260 1,00 260,20
29 141 Ureditev deponije zemljine m3 1.041 1,00 1.040,80
29 153 Odlaganje odpadnega asfalta do predelovalca (recikliranje odpadnega asfalta) t 3 1,00 2,88


ODGOVOR
Datum objave: 19.08.2021   08:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Za spodnjo postavko prosimo za podatek katere cevi je potrebno obbetonirati?:
4.4.2. MEŠANI KANAL - MONTAŽNA IN BET. DELA

- Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi. kos 4


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Za spodnjo postavko potrebujemo več podatkov, in sicer:
1. ali so potrebna zemeljska dela? izkop?, zasip z izkkopnim materialom?
2.ali je potrebno dobaviti nove cevi?
3. prosimo za objavo načrta te prestavitve

Postavka:
Izdelava (prestavitev) mešanega kanala sestavljenega iz cevi (EKK f 160, TK f 110 in vodovoda 3"), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 2,0 m - obodna togost SN 8 kN/m2 m1 198


ODGOVOR
Že posredovan ogovor:
Teme predmetnih cevi je v skladu s karakterističnimi prečnimi profili na koti -1.00 m pod terenom. V postavki upoštevati zasutje kanala/navedenih cevi s peščenim materialom do 25 cm nad temenom cevi (0.25 m3/m1), v nadaljevanju se kanal do kote obstoječega terena zasuje z izkopanim materialom (0.50 m3/m1).

Postavka je dopolnjena in dodatno definirana v novo objavljenem popisu del.


VPRAŠANJE
Pozdrav,
Odsek 2,3, zakoličba trase ceste, odsek 71 m..... v popravljenem popisu del je še vedno navedena dolžina trase 710 m (0,71 km), s tem da trdite, da je opis popravljen v novo objavljenih popisih del.
Komu verjeti v vaših popravkih? Kaj upoštevamo?
Pozivamo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj kakor zgleda, dvoumnih postavk ne bo konca......

LP

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo naročnika, da še enkrat preveri ustreznost popisa ograj - razlikuje se namreč popis ter načrt PZI:

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 46
ETAPA 2.2
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 154
PONUDIMO RES POLNILO IZ PERFORIRANE PLOČEVINE - CENA JE NAMREČ OGROMNA?
JE MIŠLJENA SLUČAJNO PANELNA OGRAJA?

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 170
ETAPA 2.3
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 40
JE PRAVA KOLIČINA TM ALI M2?

Lp


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisih imate količine brez decimalke, v ozadju pa so te decimalke skrite, vsled tega zmnožki niso pravilni, prosim da to popravite.

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v deb. 15 cm - strojno m2 293 1,00 293,33
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 293 1,00 293,33
29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije m3 260 1,00 260,20
29 141 Ureditev deponije zemljine m3 1.041 1,00 1.040,80
29 153 Odlaganje odpadnega asfalta do predelovalca (recikliranje odpadnega asfalta) t 3 1,00 2,88


ODGOVOR
Datum objave: 19.08.2021   08:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Za spodnjo postavko prosimo za podatek katere cevi je potrebno obbetonirati?:
4.4.2. MEŠANI KANAL - MONTAŽNA IN BET. DELA

- Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi. kos 4


ODGOVOR
Pri vprašanju ni jasno na kaj se nanaša.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Za spodnjo postavko potrebujemo več podatkov, in sicer:
1. ali so potrebna zemeljska dela? izkop?, zasip z izkkopnim materialom?
2.ali je potrebno dobaviti nove cevi?
3. prosimo za objavo načrta te prestavitve

Postavka:
Izdelava (prestavitev) mešanega kanala sestavljenega iz cevi (EKK f 160, TK f 110 in vodovoda 3"), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 2,0 m - obodna togost SN 8 kN/m2 m1 198


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri tem odgovoru ste združili tri različna vprašanja, odgovorili pa ste samo na drugo vprašanje.
Prosim za malo resnosti in odgovarjajte na vsako vprašanje posebej in ne delajte še večjo zmešnjavo kot je.
Prosim da podaljšate rok za oddajo ponudbe in v tem času uredite popise kot se za stroko spodobi.


Datum objave: 17.08.2021 08:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kakšne nosilnosti so pokrovi na kabelskih jaških?

Kabelski jaški (120x150x190) - izdelan na lokaciji, 1x LTŽ pokrov 60x60 Telekom, z armaturo, ki jo izdela izvajalec in izračun predloži nadzoru v potrditev pred izvedbo, kotno prehodni, ozemljilo - valjanec, z vgrajenimi cevmi in tesnitvijo med gradnjo FeZn25x4, zaščitni trak, vgrajene kabelske cevi, 2x110, izdelava cevne povezave z obstoječo EKK


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Zdravo,
- Izdelava jaška na mešanem kanalu iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m (in prizkus tesnosti jaška) kos 3
- Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi. kos 3
- Dobava in montaža LŽ pokrovov DN800 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep in odprtine za zračenje. PE vložek za preprečitev hrupa. kos 3

Litoželezni pokrovi v popisu so fi 800 mm, v načrtu pa fi 600 mm, prosimo da uskladite načrte in popis.

LP


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali se kanal zasuje z tamponskim materialom ali z izkopanim, kakšne so dimenzije izkopa, globine?

- Izdelava (prestavitev) mešanega kanala sestavljenega iz cevi (EKK f 160, TK f 110 in vodovoda 3"), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 2,0 m - obodna togost SN 8 kN/m2 m1 198


ODGOVOR
Upoštevati pokrove DN600


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdrav,
Odsek 2,3, zakoličba trase ceste, odsek 71 m..... v popravljenem popisu del je še vedno navedena dolžina trase 710 m (0,71 km), s tem da trdite, da je opis popravljen v novo objavljenih popisih del.
Komu verjeti v vaših popravkih? Kaj upoštevamo?
Pozivamo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj kakor zgleda, dvoumnih postavk ne bo konca......

LP

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo naročnika, da še enkrat preveri ustreznost popisa ograj - razlikuje se namreč popis ter načrt PZI:

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 46
ETAPA 2.2
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 154
PONUDIMO RES POLNILO IZ PERFORIRANE PLOČEVINE - CENA JE NAMREČ OGROMNA?
JE MIŠLJENA SLUČAJNO PANELNA OGRAJA?

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 170
ETAPA 2.3
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 40
JE PRAVA KOLIČINA TM ALI M2?

Lp


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisih imate količine brez decimalke, v ozadju pa so te decimalke skrite, vsled tega zmnožki niso pravilni, prosim da to popravite.

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v deb. 15 cm - strojno m2 293 1,00 293,33
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 293 1,00 293,33
29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije m3 260 1,00 260,20
29 141 Ureditev deponije zemljine m3 1.041 1,00 1.040,80
29 153 Odlaganje odpadnega asfalta do predelovalca (recikliranje odpadnega asfalta) t 3 1,00 2,88


ODGOVOR
Datum objave: 19.08.2021   08:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Za spodnjo postavko prosimo za podatek katere cevi je potrebno obbetonirati?:
4.4.2. MEŠANI KANAL - MONTAŽNA IN BET. DELA

- Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi. kos 4


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Za spodnjo postavko potrebujemo več podatkov, in sicer:
1. ali so potrebna zemeljska dela? izkop?, zasip z izkkopnim materialom?
2.ali je potrebno dobaviti nove cevi?
3. prosimo za objavo načrta te prestavitve

Postavka:
Izdelava (prestavitev) mešanega kanala sestavljenega iz cevi (EKK f 160, TK f 110 in vodovoda 3"), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 2,0 m - obodna togost SN 8 kN/m2 m1 198


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri tem odgovoru ste združili tri različna vprašanja, odgovorili pa ste samo na drugo vprašanje.
Prosim za malo resnosti in odgovarjajte na vsako vprašanje posebej in ne delajte še večjo zmešnjavo kot je.
Prosim da podaljšate rok za oddajo ponudbe in v tem času uredite popise kot se za stroko spodobi.


Datum objave: 17.08.2021 08:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kakšne nosilnosti so pokrovi na kabelskih jaških?

Kabelski jaški (120x150x190) - izdelan na lokaciji, 1x LTŽ pokrov 60x60 Telekom, z armaturo, ki jo izdela izvajalec in izračun predloži nadzoru v potrditev pred izvedbo, kotno prehodni, ozemljilo - valjanec, z vgrajenimi cevmi in tesnitvijo med gradnjo FeZn25x4, zaščitni trak, vgrajene kabelske cevi, 2x110, izdelava cevne povezave z obstoječo EKK


ODGOVOR
Odgovor je bil posredovan 16.8.2021.
Upoštevati nosilnosti pokrovov 400 KN (D400).

Postavka je dopolnjena in dodatno definirana v novo objavljenem popisu del.


VPRAŠANJE
Zdravo,
- Izdelava jaška na mešanem kanalu iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m (in prizkus tesnosti jaška) kos 3
- Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi. kos 3
- Dobava in montaža LŽ pokrovov DN800 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep in odprtine za zračenje. PE vložek za preprečitev hrupa. kos 3

Litoželezni pokrovi v popisu so fi 800 mm, v načrtu pa fi 600 mm, prosimo da uskladite načrte in popis.

LP


ODGOVOR
Odgovor je bil posredovan 16.8.2021.
Upoštevati pokrove DN600 ... Naročnik bo po zaključku vprašanj ponudnikov objavil čistopis razpisne tabele skladno s pojasnili tekom objave javnega naročila.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali se kanal zasuje z tamponskim materialom ali z izkopanim, kakšne so dimenzije izkopa, globine?

- Izdelava (prestavitev) mešanega kanala sestavljenega iz cevi (EKK f 160, TK f 110 in vodovoda 3"), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 2,0 m - obodna togost SN 8 kN/m2 m1 198


ODGOVOR
Upoštevati pokrove DN600


ODGOVOR
Odgovor je bil posredovan 16.8.2021.
Teme predmetnih cevi je v skladu s karakterističnimi prečnimi profili na koti -1.00 m pod terenom. V postavki upoštevati zasutje kanala/navedenih cevi s peščenim materialom do 25 cm nad temenom cevi (0.25 m3/m1), v nadaljevanju se kanal do kote obstoječega terena zasuje z izkopanim materialom (0.50 m3/m1).


VPRAŠANJE
Pozdrav,
Odsek 2,3, zakoličba trase ceste, odsek 71 m..... v popravljenem popisu del je še vedno navedena dolžina trase 710 m (0,71 km), s tem da trdite, da je opis popravljen v novo objavljenih popisih del.
Komu verjeti v vaših popravkih? Kaj upoštevamo?
Pozivamo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj kakor zgleda, dvoumnih postavk ne bo konca......

LP

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo naročnika, da še enkrat preveri ustreznost popisa ograj - razlikuje se namreč popis ter načrt PZI:

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 46
ETAPA 2.2
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 154
PONUDIMO RES POLNILO IZ PERFORIRANE PLOČEVINE - CENA JE NAMREČ OGROMNA?
JE MIŠLJENA SLUČAJNO PANELNA OGRAJA?

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 170
ETAPA 2.3
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 40
JE PRAVA KOLIČINA TM ALI M2?

Lp


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisih imate količine brez decimalke, v ozadju pa so te decimalke skrite, vsled tega zmnožki niso pravilni, prosim da to popravite.

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v deb. 15 cm - strojno m2 293 1,00 293,33
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 293 1,00 293,33
29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije m3 260 1,00 260,20
29 141 Ureditev deponije zemljine m3 1.041 1,00 1.040,80
29 153 Odlaganje odpadnega asfalta do predelovalca (recikliranje odpadnega asfalta) t 3 1,00 2,88


ODGOVOR
Datum objave: 19.08.2021   08:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Za spodnjo postavko prosimo za podatek katere cevi je potrebno obbetonirati?:
4.4.2. MEŠANI KANAL - MONTAŽNA IN BET. DELA

- Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi. kos 4


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Za spodnjo postavko potrebujemo več podatkov, in sicer:
1. ali so potrebna zemeljska dela? izkop?, zasip z izkkopnim materialom?
2.ali je potrebno dobaviti nove cevi?
3. prosimo za objavo načrta te prestavitve

Postavka:
Izdelava (prestavitev) mešanega kanala sestavljenega iz cevi (EKK f 160, TK f 110 in vodovoda 3"), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 2,0 m - obodna togost SN 8 kN/m2 m1 198


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri tem odgovoru ste združili tri različna vprašanja, odgovorili pa ste samo na drugo vprašanje.
Prosim za malo resnosti in odgovarjajte na vsako vprašanje posebej in ne delajte še večjo zmešnjavo kot je.
Prosim da podaljšate rok za oddajo ponudbe in v tem času uredite popise kot se za stroko spodobi.


Datum objave: 17.08.2021 08:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kakšne nosilnosti so pokrovi na kabelskih jaških?

Kabelski jaški (120x150x190) - izdelan na lokaciji, 1x LTŽ pokrov 60x60 Telekom, z armaturo, ki jo izdela izvajalec in izračun predloži nadzoru v potrditev pred izvedbo, kotno prehodni, ozemljilo - valjanec, z vgrajenimi cevmi in tesnitvijo med gradnjo FeZn25x4, zaščitni trak, vgrajene kabelske cevi, 2x110, izdelava cevne povezave z obstoječo EKK


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Zdravo,
- Izdelava jaška na mešanem kanalu iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m (in prizkus tesnosti jaška) kos 3
- Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi. kos 3
- Dobava in montaža LŽ pokrovov DN800 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep in odprtine za zračenje. PE vložek za preprečitev hrupa. kos 3

Litoželezni pokrovi v popisu so fi 800 mm, v načrtu pa fi 600 mm, prosimo da uskladite načrte in popis.

LP


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali se kanal zasuje z tamponskim materialom ali z izkopanim, kakšne so dimenzije izkopa, globine?

- Izdelava (prestavitev) mešanega kanala sestavljenega iz cevi (EKK f 160, TK f 110 in vodovoda 3"), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 2,0 m - obodna togost SN 8 kN/m2 m1 198


ODGOVOR
Upoštevati pokrove DN600


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Objavili ste samo vprašanje, odgovora pa ni.

Datum objave: 16.08.2021 11:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V večih poglavjih zemeljskih del se pojavlja, da imamo izkop komplet z odvozom v stalno deponijo, potem pa je še dodatno postavka za odvoz v stalno deponijo, prosim da popise uskladite tako, da se ne bodo stvari podvajale.


- Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse.
m3 307
- Dodatni strojni izkop za revizijske jaške, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse.
m3 114
- Odvoz viška izkopanega materiala iz začasnega na stalno odlagališče, vključno s takso za odlaganje.
t 673

LP


ODGOVOR
Naročnik zaradi faznosti in etapnosti gradnje postavk ne bo spreminjal. Obračun se bo vršil po dejansko izvedenih delih.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdrav,
Odsek 2,3, zakoličba trase ceste, odsek 71 m..... v popravljenem popisu del je še vedno navedena dolžina trase 710 m (0,71 km), s tem da trdite, da je opis popravljen v novo objavljenih popisih del.
Komu verjeti v vaših popravkih? Kaj upoštevamo?
Pozivamo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj kakor zgleda, dvoumnih postavk ne bo konca......

LP

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo naročnika, da še enkrat preveri ustreznost popisa ograj - razlikuje se namreč popis ter načrt PZI:

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 46
ETAPA 2.2
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 154
PONUDIMO RES POLNILO IZ PERFORIRANE PLOČEVINE - CENA JE NAMREČ OGROMNA?
JE MIŠLJENA SLUČAJNO PANELNA OGRAJA?

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 170
ETAPA 2.3
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 40
JE PRAVA KOLIČINA TM ALI M2?

Lp


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisih imate količine brez decimalke, v ozadju pa so te decimalke skrite, vsled tega zmnožki niso pravilni, prosim da to popravite.

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v deb. 15 cm - strojno m2 293 1,00 293,33
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 293 1,00 293,33
29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije m3 260 1,00 260,20
29 141 Ureditev deponije zemljine m3 1.041 1,00 1.040,80
29 153 Odlaganje odpadnega asfalta do predelovalca (recikliranje odpadnega asfalta) t 3 1,00 2,88


ODGOVOR
Datum objave: 19.08.2021   08:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Za spodnjo postavko prosimo za podatek katere cevi je potrebno obbetonirati?:
4.4.2. MEŠANI KANAL - MONTAŽNA IN BET. DELA

- Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi. kos 4


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Za spodnjo postavko potrebujemo več podatkov, in sicer:
1. ali so potrebna zemeljska dela? izkop?, zasip z izkkopnim materialom?
2.ali je potrebno dobaviti nove cevi?
3. prosimo za objavo načrta te prestavitve

Postavka:
Izdelava (prestavitev) mešanega kanala sestavljenega iz cevi (EKK f 160, TK f 110 in vodovoda 3"), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 2,0 m - obodna togost SN 8 kN/m2 m1 198


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri tem odgovoru ste združili tri različna vprašanja, odgovorili pa ste samo na drugo vprašanje.
Prosim za malo resnosti in odgovarjajte na vsako vprašanje posebej in ne delajte še večjo zmešnjavo kot je.
Prosim da podaljšate rok za oddajo ponudbe in v tem času uredite popise kot se za stroko spodobi.


Datum objave: 17.08.2021 08:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kakšne nosilnosti so pokrovi na kabelskih jaških?

Kabelski jaški (120x150x190) - izdelan na lokaciji, 1x LTŽ pokrov 60x60 Telekom, z armaturo, ki jo izdela izvajalec in izračun predloži nadzoru v potrditev pred izvedbo, kotno prehodni, ozemljilo - valjanec, z vgrajenimi cevmi in tesnitvijo med gradnjo FeZn25x4, zaščitni trak, vgrajene kabelske cevi, 2x110, izdelava cevne povezave z obstoječo EKK


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Zdravo,
- Izdelava jaška na mešanem kanalu iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m (in prizkus tesnosti jaška) kos 3
- Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi. kos 3
- Dobava in montaža LŽ pokrovov DN800 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep in odprtine za zračenje. PE vložek za preprečitev hrupa. kos 3

Litoželezni pokrovi v popisu so fi 800 mm, v načrtu pa fi 600 mm, prosimo da uskladite načrte in popis.

LP


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali se kanal zasuje z tamponskim materialom ali z izkopanim, kakšne so dimenzije izkopa, globine?

- Izdelava (prestavitev) mešanega kanala sestavljenega iz cevi (EKK f 160, TK f 110 in vodovoda 3"), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 2,0 m - obodna togost SN 8 kN/m2 m1 198


ODGOVOR
Upoštevati pokrove DN600


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Objavili ste samo vprašanje, odgovora pa ni.

Datum objave: 16.08.2021 11:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V večih poglavjih zemeljskih del se pojavlja, da imamo izkop komplet z odvozom v stalno deponijo, potem pa je še dodatno postavka za odvoz v stalno deponijo, prosim da popise uskladite tako, da se ne bodo stvari podvajale.


- Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse.
m3 307
- Dodatni strojni izkop za revizijske jaške, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse.
m3 114
- Odvoz viška izkopanega materiala iz začasnega na stalno odlagališče, vključno s takso za odlaganje.
t 673

LP


ODGOVOR


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

na večih odgovorih navajate; ....je dopolnjena v novo objavljenem popisu del. (zakoličba, posteljica, pasovni temelj......)
V novo objavljenem popisu tega ni razvidno!!
LP

ODGOVOR
Naročnik bo objavil čistopis razpisne tabele skladno s pojasnili tekom objave javnega naročila.

VPRAŠANJE
Pozdrav,
Odsek 2,3, zakoličba trase ceste, odsek 71 m..... v popravljenem popisu del je še vedno navedena dolžina trase 710 m (0,71 km), s tem da trdite, da je opis popravljen v novo objavljenih popisih del.
Komu verjeti v vaših popravkih? Kaj upoštevamo?
Pozivamo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj kakor zgleda, dvoumnih postavk ne bo konca......

LP

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo naročnika, da še enkrat preveri ustreznost popisa ograj - razlikuje se namreč popis ter načrt PZI:

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 46
ETAPA 2.2
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 154
PONUDIMO RES POLNILO IZ PERFORIRANE PLOČEVINE - CENA JE NAMREČ OGROMNA?
JE MIŠLJENA SLUČAJNO PANELNA OGRAJA?

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 170
ETAPA 2.3
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 40
JE PRAVA KOLIČINA TM ALI M2?

Lp


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisih imate količine brez decimalke, v ozadju pa so te decimalke skrite, vsled tega zmnožki niso pravilni, prosim da to popravite.

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v deb. 15 cm - strojno m2 293 1,00 293,33
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 293 1,00 293,33
29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije m3 260 1,00 260,20
29 141 Ureditev deponije zemljine m3 1.041 1,00 1.040,80
29 153 Odlaganje odpadnega asfalta do predelovalca (recikliranje odpadnega asfalta) t 3 1,00 2,88


ODGOVOR
Datum objave: 19.08.2021   08:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Za spodnjo postavko prosimo za podatek katere cevi je potrebno obbetonirati?:
4.4.2. MEŠANI KANAL - MONTAŽNA IN BET. DELA

- Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi. kos 4


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Za spodnjo postavko potrebujemo več podatkov, in sicer:
1. ali so potrebna zemeljska dela? izkop?, zasip z izkkopnim materialom?
2.ali je potrebno dobaviti nove cevi?
3. prosimo za objavo načrta te prestavitve

Postavka:
Izdelava (prestavitev) mešanega kanala sestavljenega iz cevi (EKK f 160, TK f 110 in vodovoda 3"), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 2,0 m - obodna togost SN 8 kN/m2 m1 198


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri tem odgovoru ste združili tri različna vprašanja, odgovorili pa ste samo na drugo vprašanje.
Prosim za malo resnosti in odgovarjajte na vsako vprašanje posebej in ne delajte še večjo zmešnjavo kot je.
Prosim da podaljšate rok za oddajo ponudbe in v tem času uredite popise kot se za stroko spodobi.


Datum objave: 17.08.2021 08:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kakšne nosilnosti so pokrovi na kabelskih jaških?

Kabelski jaški (120x150x190) - izdelan na lokaciji, 1x LTŽ pokrov 60x60 Telekom, z armaturo, ki jo izdela izvajalec in izračun predloži nadzoru v potrditev pred izvedbo, kotno prehodni, ozemljilo - valjanec, z vgrajenimi cevmi in tesnitvijo med gradnjo FeZn25x4, zaščitni trak, vgrajene kabelske cevi, 2x110, izdelava cevne povezave z obstoječo EKK


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Zdravo,
- Izdelava jaška na mešanem kanalu iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m (in prizkus tesnosti jaška) kos 3
- Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi. kos 3
- Dobava in montaža LŽ pokrovov DN800 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep in odprtine za zračenje. PE vložek za preprečitev hrupa. kos 3

Litoželezni pokrovi v popisu so fi 800 mm, v načrtu pa fi 600 mm, prosimo da uskladite načrte in popis.

LP


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali se kanal zasuje z tamponskim materialom ali z izkopanim, kakšne so dimenzije izkopa, globine?

- Izdelava (prestavitev) mešanega kanala sestavljenega iz cevi (EKK f 160, TK f 110 in vodovoda 3"), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 2,0 m - obodna togost SN 8 kN/m2 m1 198


ODGOVOR
Upoštevati pokrove DN600


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Objavili ste samo vprašanje, odgovora pa ni.

Datum objave: 16.08.2021 11:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V večih poglavjih zemeljskih del se pojavlja, da imamo izkop komplet z odvozom v stalno deponijo, potem pa je še dodatno postavka za odvoz v stalno deponijo, prosim da popise uskladite tako, da se ne bodo stvari podvajale.


- Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse.
m3 307
- Dodatni strojni izkop za revizijske jaške, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse.
m3 114
- Odvoz viška izkopanega materiala iz začasnega na stalno odlagališče, vključno s takso za odlaganje.
t 673

LP


ODGOVOR


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

na večih odgovorih navajate; ....je dopolnjena v novo objavljenem popisu del. (zakoličba, posteljica, pasovni temelj......)
V novo objavljenem popisu tega ni razvidno!!
LP

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

2 Jaški na trasi pri drogu svetilke, instalacijski prehodni , AB 60x80 z vencem za LTŽ 60x60, kabelskimi cevmi Ø60mm kos 20

2 Jaški na trasi pri drogu svetilke, instalacijski prehodni , AB 60x80 z vencem za LTŽ 60x60, kabelskimi cevmi Ø40mm kos 19

3 Jašek na spremembi trase, instalacijski prehodni , AB 60x80 z vencem za LTŽ 60x60, kabelskimi cevmi Ø60mm kos 4

Kakšni jaški so to, kaj pomeni AB 60x80?
Kakšne nosilnosti so pokrovi?
V karakterističnih prerezih je videti, da gre za jaške iz betonskih cevi fi 40 cm !?
Prosim za natančnejši opis jaška.

Lep pozdrav!ODGOVOR
Odgovor: Postavka je dopolnjena in dodatno definirana v novo objavljenem popisu del.
Jaški na trasi pri drogu svetilke, instalacijski prehodni , BC fi 40 cm, z vencem za LTŽ pokrov 40/40 cm (nosilnosti 250 kN) in izvedenimi preboji (3 x) za kabelske cevi Ø60mm


VPRAŠANJE
Pozdrav,
Odsek 2,3, zakoličba trase ceste, odsek 71 m..... v popravljenem popisu del je še vedno navedena dolžina trase 710 m (0,71 km), s tem da trdite, da je opis popravljen v novo objavljenih popisih del.
Komu verjeti v vaših popravkih? Kaj upoštevamo?
Pozivamo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj kakor zgleda, dvoumnih postavk ne bo konca......

LP

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo naročnika, da še enkrat preveri ustreznost popisa ograj - razlikuje se namreč popis ter načrt PZI:

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 46
ETAPA 2.2
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 154
PONUDIMO RES POLNILO IZ PERFORIRANE PLOČEVINE - CENA JE NAMREČ OGROMNA?
JE MIŠLJENA SLUČAJNO PANELNA OGRAJA?

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 170
ETAPA 2.3
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 40
JE PRAVA KOLIČINA TM ALI M2?

Lp


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisih imate količine brez decimalke, v ozadju pa so te decimalke skrite, vsled tega zmnožki niso pravilni, prosim da to popravite.

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v deb. 15 cm - strojno m2 293 1,00 293,33
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 293 1,00 293,33
29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije m3 260 1,00 260,20
29 141 Ureditev deponije zemljine m3 1.041 1,00 1.040,80
29 153 Odlaganje odpadnega asfalta do predelovalca (recikliranje odpadnega asfalta) t 3 1,00 2,88


ODGOVOR
Datum objave: 19.08.2021   08:41
VPRAŠANJE
Koliko ima naročnik zagotovljenih sredstev za izvedbo predmetnih del.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
cca 1,8 mio eur.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Za spodnjo postavko prosimo za podatek katere cevi je potrebno obbetonirati?:
4.4.2. MEŠANI KANAL - MONTAŽNA IN BET. DELA

- Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi. kos 4


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Za spodnjo postavko potrebujemo več podatkov, in sicer:
1. ali so potrebna zemeljska dela? izkop?, zasip z izkkopnim materialom?
2.ali je potrebno dobaviti nove cevi?
3. prosimo za objavo načrta te prestavitve

Postavka:
Izdelava (prestavitev) mešanega kanala sestavljenega iz cevi (EKK f 160, TK f 110 in vodovoda 3"), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 2,0 m - obodna togost SN 8 kN/m2 m1 198


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri tem odgovoru ste združili tri različna vprašanja, odgovorili pa ste samo na drugo vprašanje.
Prosim za malo resnosti in odgovarjajte na vsako vprašanje posebej in ne delajte še večjo zmešnjavo kot je.
Prosim da podaljšate rok za oddajo ponudbe in v tem času uredite popise kot se za stroko spodobi.


Datum objave: 17.08.2021 08:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kakšne nosilnosti so pokrovi na kabelskih jaških?

Kabelski jaški (120x150x190) - izdelan na lokaciji, 1x LTŽ pokrov 60x60 Telekom, z armaturo, ki jo izdela izvajalec in izračun predloži nadzoru v potrditev pred izvedbo, kotno prehodni, ozemljilo - valjanec, z vgrajenimi cevmi in tesnitvijo med gradnjo FeZn25x4, zaščitni trak, vgrajene kabelske cevi, 2x110, izdelava cevne povezave z obstoječo EKK


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Zdravo,
- Izdelava jaška na mešanem kanalu iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m (in prizkus tesnosti jaška) kos 3
- Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi. kos 3
- Dobava in montaža LŽ pokrovov DN800 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep in odprtine za zračenje. PE vložek za preprečitev hrupa. kos 3

Litoželezni pokrovi v popisu so fi 800 mm, v načrtu pa fi 600 mm, prosimo da uskladite načrte in popis.

LP


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali se kanal zasuje z tamponskim materialom ali z izkopanim, kakšne so dimenzije izkopa, globine?

- Izdelava (prestavitev) mešanega kanala sestavljenega iz cevi (EKK f 160, TK f 110 in vodovoda 3"), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 2,0 m - obodna togost SN 8 kN/m2 m1 198


ODGOVOR
Upoštevati pokrove DN600


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Objavili ste samo vprašanje, odgovora pa ni.

Datum objave: 16.08.2021 11:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V večih poglavjih zemeljskih del se pojavlja, da imamo izkop komplet z odvozom v stalno deponijo, potem pa je še dodatno postavka za odvoz v stalno deponijo, prosim da popise uskladite tako, da se ne bodo stvari podvajale.


- Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse.
m3 307
- Dodatni strojni izkop za revizijske jaške, v zemljini III. in IV. ktg., globine 0 do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10 km, komplet z raztiranjem in plačilom takse.
m3 114
- Odvoz viška izkopanega materiala iz začasnega na stalno odlagališče, vključno s takso za odlaganje.
t 673

LP


ODGOVOR


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

na večih odgovorih navajate; ....je dopolnjena v novo objavljenem popisu del. (zakoličba, posteljica, pasovni temelj......)
V novo objavljenem popisu tega ni razvidno!!
LP

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

2 Jaški na trasi pri drogu svetilke, instalacijski prehodni , AB 60x80 z vencem za LTŽ 60x60, kabelskimi cevmi Ø60mm kos 20

2 Jaški na trasi pri drogu svetilke, instalacijski prehodni , AB 60x80 z vencem za LTŽ 60x60, kabelskimi cevmi Ø40mm kos 19

3 Jašek na spremembi trase, instalacijski prehodni , AB 60x80 z vencem za LTŽ 60x60, kabelskimi cevmi Ø60mm kos 4

Kakšni jaški so to, kaj pomeni AB 60x80?
Kakšne nosilnosti so pokrovi?
V karakterističnih prerezih je videti, da gre za jaške iz betonskih cevi fi 40 cm !?
Prosim za natančnejši opis jaška.

Lep pozdrav!ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdrav,
Odsek 2,3, zakoličba trase ceste, odsek 71 m..... v popravljenem popisu del je še vedno navedena dolžina trase 710 m (0,71 km), s tem da trdite, da je opis popravljen v novo objavljenih popisih del.
Komu verjeti v vaših popravkih? Kaj upoštevamo?
Pozivamo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj kakor zgleda, dvoumnih postavk ne bo konca......

LP

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo naročnika, da še enkrat preveri ustreznost popisa ograj - razlikuje se namreč popis ter načrt PZI:

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 46
ETAPA 2.2
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 154
PONUDIMO RES POLNILO IZ PERFORIRANE PLOČEVINE - CENA JE NAMREČ OGROMNA?
JE MIŠLJENA SLUČAJNO PANELNA OGRAJA?

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 170
ETAPA 2.3
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 40
JE PRAVA KOLIČINA TM ALI M2?

Lp


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisih imate količine brez decimalke, v ozadju pa so te decimalke skrite, vsled tega zmnožki niso pravilni, prosim da to popravite.

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v deb. 15 cm - strojno m2 293 1,00 293,33
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 293 1,00 293,33
29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije m3 260 1,00 260,20
29 141 Ureditev deponije zemljine m3 1.041 1,00 1.040,80
29 153 Odlaganje odpadnega asfalta do predelovalca (recikliranje odpadnega asfalta) t 3 1,00 2,88


ODGOVOR
Datum objave: 19.08.2021   15:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, vezano na vzorec pogodbe imamo kar nekaj pripomb in prosimo za popravek/uskladitev/pojasnilo:
1.
I. UGOTOVITVENE DOLOČBE - 1. člen
» Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudba izvajalca št. ______ z dne __.__.2021 je sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz razpisne dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi.«

Prosimo, da se točno definira »katera dokumentacija » je mišljena.
Točno se morajo navesti, po katerih projektih se bodo dela izvajala, saj je razvidno, da ste na portalu objavili DGD projekte iz januarja 2019, v gradbenih dovoljenjih so navedeni spet DGD z raznimi dopolnitvami oz. spremembami.

Prosimo, da se zaradi navedenega črta iz pogodbe v 3. členu/ 6 odstavek zadnja alineja kjer od izvajalcev zahtevate » Med temi razlogi ne more biti kakršnakoli nejasnost v tehničnih specifikacijah javnega naročila ali navodilih naročnika izvajalcu, saj ponudnik z oddajo ponudbe jamči, da je preveril, da so zahteve naročnika ustrezne, izvedljive ter v celoti zajete v ponudbeni in kasneje pogodbeni vrednosti;
Torej, nam mora biti vse jasno, z vsem smo seznanjeni, kljub temu, da bomo prejeli projektno dokumentacijo (ali spremembe ali dodatke) komaj po uvedbi v del (8. člen pogodbe).

Uskladite zgoraj navedeno.

2.
16. člen - Rok plačila in način plačila: Navajate » Pogodbeni stranki soglašata, da je med njima običajen način plačevanja v obliki asignacije, cesije ali kompenzacije in da se plačila lahko izvajajo tudi na tak način.«

Prosimo, da iz pogodbe črtate navedeno zgoraj.
Občina je javni naročnik in ima za izvedbo projekta zagotovljena sredstva za plačilo.

3.
18. člen
Navajate:
» V znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca: če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;«
Kdo o tem odloča?? Na kakšen način se bo to ugotavljalo?? Potrebno je jasno definirati zahtevo

» V polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni: če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika;

Prosimo, da se ta zahteva črta iz pogodbe.
Kakšni so ukrepi/kazni, v kolikor izvajalec povzroči naročniku škodo, je jasno definirano v 38. členu pogodbe.

4.
Pogodbene kazni:
Prosimo, da iz pogodbe črtate vse navedeno v pravem odstavku 29. člena, saj imate z 29. členom pogodbe definirano kar se tiče kazni in zakaj.
Kar pa se tiče drugega odstavka 29.člena pa lahko naročnik ukrepa skladno z zakonom.
Prosimo, da se črta iz pogodbe navedba » V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu.«

5.
XII. ZAVAROVANJA
Prosimo, da naročnik zniža zahtevo po vrednosti glede zavarovanja splošne civilne odgovornosti in sicer v skladu z GZ.

6.
36. člen - Naročnik sme odstopiti od pogodbe:
Prosimo, da se iz pogodbe črta navedba » če izvajalec brez soglasja naročnika poveča ceno del »

Glej 656. člen - Obligacijski zakonik (OZ)

7. Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe in roka za postavitev vprašanj, saj še vedno niste objavili popravek popisa del, rok za vprašanja pa poteče -
v kolikor želi naročnik pravilno in konkurenčno ponudbo???!!!


Hvala za razumevanje.

Lepo vas pozdravljamo.


ODGOVOR

1.) Naročnik pojasnjuje, da je z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila mišljena in zajeta vsa dokumentacija, ki je bila objavljena pri predmetnem javnem naročilu. Projektna dokumentacija je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in je bila objavljena na spletni strani naročnika.

Naročnik ne bo sledil predlogu ponudnika in ne bo spreminjal vzorca pogodbe. Določba šestega odstavka 3. člena se nanaša na dokumentacijo, na podlagi katere je bila ponudba oddana, ki je bila torej objavljena kot del tehničnih specifikacij.

2.) Naročnik ne bo spreminjal vzorca pogodbe o izvedbi javnega naročila, saj je navedena določba skladna z zakonom in prakso.

3.) To se bo ugotavljalo glede na konkretno situacijo, s strani nadzora naročnika nad izvedbo gradbenih del, ki bo nadzoroval potek gradnje, gradbeni dnevnik, kakovost gradnje, idr. v sodelovanju (usklajevanju) s predstavnikom izvajalca.

Naročnik spreminja določbo 6. alineje tretjega odstavka 18. člena pogodbe na način, da se ta po novem glasi:
» V višini povzročene škode: če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika;

Izvajalec ima v primeru, da meni, da je naročnik neupravičeno zahteval plačilo možnost, da vloži tožbo na povrnitev.

Ostala določila vzorca pogodbe ostajajo enaka in jih naročnik ne bo spreminjal.

4.) Naročnik ne razume očitka/predloga ponudnika iz prvega stavka, zato se do tega ne more podrobneje opredeliti. Naročnik ne bo spreminjal določil vzorca pogodbe, saj je zahteva, ki jo navaja potencialni ponudnik povsem sorazmerna glede na vrednost in pomen predmetnega naročila, skladna z OZ in prakso.

5.) Naročnik pojasnjuje, da je zavarovanje iz 14. člena GZ gradbeno zavarovanje, ki splošne civilne odgovornosti ne pokriva (je ne vsebuje). Vrednost vseh zahtevanih zavarovanja je sorazmerna vrednosti posla, vrsti del in višini potencialne škode, zato naročnik vztraja pri postavljeni zahtevi v točki 8.2.3.2, to je pri vseh zahtevanih zavarovanjih (vrstah) in pri vseh zahtevanih višinah. Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.

6.) Naročnik pojasnjuje, da lahko izvajalec zahteva spremembo cene, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji in na to njegovo pravico citirani del 36. člena vzorca pogodbe ne vpliva. Naročnik pa je tisti, ki ima zaradi takšnega povečanja pravico odstopiti od pogodbe, zaradi česar naročnik pogodbene določbe ne bo spreminjal.

7.) Naročnik bo podaljšal rok za prejem ponudb in bo s tem v zvezi objavil ustrezen popravek.
Datum objave: 19.08.2021   15:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ponudniki se pri pripravi ponudbe srečujemo z neusklajenim popisom del z načrti, prav tako je nerešenih veliko postavk. Ponudniki postavljamo vprašanja glede popisa del, takrat ko do pridemo do posameznega primera, kjer imamo vprašanje. Ker popisa del ni malo, pojavljajo pa se vedno nova vprašanja in nerešene stvari, vas naprošamo, da rok za oddajo ponudbe temu primerno podaljšate. Ponudniki moramo pridobiti tudi ponudbe drugih izvajalcev in pa dobaviteljev materiala, ki pa jih zaradi dopustov dobivamo z zamudo. Želeli bi si oddati kvalitetno pripravljeno ponudbo in vas prosimo, da nam stopite nasproti.

Hvala!

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za prejem ponudb in bo s tem v zvezi objavil ustrezen popravek.


Datum objave: 19.08.2021   15:58
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika k roku podaljšanja oddaje ter posledično roku postavljanja vprašanj zaradi ogromno dodatnih, vprašanj, pojasnil...
Prav tako še nimamo vseh odgovorov!!!

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za prejem ponudb in postavljanje vprašanj in bo s tem v zvezi objavil ustrezen popravek


Datum objave: 19.08.2021   15:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Glede na veliko nejasnosti in nerešenih zadev pri tem projektu, vas vljudno naprošamo za prestavitev roka za oddajo ponudb za teden dni, saj boste le tako pridobili kvalitetne in konkurenčne ponudbe. V kolikor popisa del ponudniki ne bomo imeli pripravljenega tako, da ne bo nejasnosti, si boste pridobili le veliko dodatnih del.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za prejem ponudb in bo s tem v zvezi objavil ustrezen popravek.


Datum objave: 19.08.2021   15:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za vprašanje z dne Datum objave: 16.08.2021 11:09....zemeljska dela, NISTE napisali odgovora.

Glede na splošno zmedo z odgovori, zmedo s formulami in količinami, popravki popisov +++++ zahtevamo,da podaljšate rok.

Smo mnenja, da bi moral investitor že v fazi priprave razpisne dokumentacije pregledati in uskladiti popise z načrti, ne pa da je to stvar nas ponudnikov, ki ga opozarjamo na to pomanjkljivost.

Razmišljamo o vložitvi revizije na nekorektno pripravljen razpis!

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za prejem ponudb in bo s tem v zvezi objavil ustrezen popravek.


Datum objave: 20.08.2021   12:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

3 Kabelski jarek
Kabelski jarek,1x110, Stigmaflex, rumene, strojni izkop do g=80cm, zasitje delno ročno in strojno, utrjevanje, z mivko ali drobnim peskom, granulacije do 5mm in izkopanim materialom, 2-cevni, strojni izkop, delno ročni, obetoniranje kabelske cevi, zasipavanje, utrjevanje, humuziranje, utrjevanje po slojih po slojih 20cm, humuziranje (asfaltiranje) m 450


Kako naj ovrednotimo to postavko, najprej piše,da je ena cev fi 110 mm, nato piše, da je 2-cevni, enkrat piše da so cevi zasute z mivko ali drobnim peskom, drugič pa da so cevi obbetonirane,
potem se omenja še humuziranje oziroma asfalt. Dajte že enkrat popise naredit nekomu, ki se spozna in ve na podlagi kakšnih nedvoumnih podatkov lahko kalkulant izračuna ceno na enoto.

lep pozdrav

ODGOVOR

Postavka je dopolnjena in dodatno definirana v novo objavljenem popisu del.


Datum objave: 23.08.2021   13:45
1) Naročnik spreminja kadrovski pogoj iz točke 8.2.4.2. razpisne dokumentacije, ki se po novem glasi:

Ponudnik mora imenovati vodjo del, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje del po GZ, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- najkasneje ob sklenitvi pogodbe mora biti vpisan v Imenik vodij del za področje gradbeništva ali v Imenik pooblaščenih inženirjev za področje gradbeništva pri IZS;
- mora izpolnjevati pogoj, da lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta (oznaka VZ ali VM);
- imeti mora najmanj eno (1) referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb opravljal funkcijo vodje del oziroma odgovornega vodje del (OVD) ali vodje posameznih del za gradbena dela pri novogradnji, rekonstrukciji ali obnovi ceste, pri čemer je vrednost pogodbe, na podlagi katere so bila izvedena referenčna dela, znašala najmanj 500.000,00 EUR brez DDV po posameznem projektu.

Naročnik bo upošteval uspešno zaključena pogodbena dela, kar pomeni, da je bilo do datuma objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil za objekt, ki ga je ponudnik gradil, pridobljeno uporabno dovoljenje (v kolikor je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo) oziroma da je bila za objekt opravljena primopredaja del (v primeru ko pridobitev uporabnega dovoljenja ni bila potrebna).

Vodja del mora biti na gradbišču prisoten najmanj dvakrat tedensko, obvezno pa mora biti prisoten na vseh koordinacijskih sestankih ter morebitnih drugih sestankih med naročnikom in izvajalcem.

Strokovni kader, ki prispeva reference, mora pri predmetnem javnem naročilu dejansko opravljati funkcijo vodje del.

Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati predložitev dokazil (npr. popis del, pogodba, itd.), iz katerih bo izhajalo, da priglašeni kader izpolnjuje zahteve naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference preveri sam pri investitorju, in jih ne upošteva, v kolikor le-teh ne bo mogoče pridobiti oz. preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in referenčne višine posla).

2) Naročnik potencialne ponudnike obvešča, da v obrazec na Prilogi št. 9 vpišejo št. vpisa pri IZS le, če so ob oddaji ponudbe že vpisani vanj. Sicer pa naročnik skladno s predhodno spremenjenim kadrovskim pogojem zahteva, da bodo morali biti zahtevani kadri vpisani v IZS najkasneje ob sklenitvi pogodbe (in ne nujno šele ob oddaji ponudbe).

Naročnik v obrazec na Prilogi št. 9 dodaja izjavo (velja za tiste subjekte, čigar kadri ob oddaji ponudbe še ne izpolnjujejo pogojev), ki se glasi:

»Ponudnik z oddajo ponudbe zagotavlja, da bo najkasneje do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila pridobil priznanje poklicne kvalifikacije ter izpolnjeval vse druge zahteve za vodjo del v skladu z zahtevami naročnika, sicer se bo štelo, da lahko naročnik uveljavi pogodbeno določene sankcije«.

3) Naročnik v prvem odstavku 29. člena vzorca pogodbe dodaja peto alinejo, ki se glasi:

- pogodbeno kazen v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV za primer, da vodja del ne izpolnjuje zahtev naročnika za vodjo del, ki so bile določene v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 23.08.2021   16:47
VPRAŠANJE
Zdravo,
Pogodba prosimo za pojasnila:

16. člen pogodbe - » Pogodbeni stranki soglašata, da je med njima običajen način plačevanja v obliki asignacije, cesije ali kompenzacije in da se plačila lahko izvajajo tudi na tak način.«

Prosimo za navedbo zakona in člena, po katerem je naročnik upravičen za izplačilo del po navedenih oblikah.

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR

Asigancija je urejena v Obligacijskem zakoniku v členu od 1035 dalje.Datum objave: 23.08.2021   16:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zdravo,
Pogodba prosimo za pojasnila:
1.
19. in 22. člen pogodbe
Kako naj vam ob primopredaji objekta (19.člen) izročimo garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, saj bomo komaj potem pristopili k izdelavi končnega obračuna (22.člen).
Kot je naročniku poznano, potrebujemo za izstavitev finančnega zavarovanja v višini 5% od realizirane pogodbene vrednosti z DDV končno vrednost (prav alineja 22. člena).

2.
30. člen pogodbe

14.člen Gradbenega zakona govori: » imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega oziroma tretjega odstavka tega člena » . Drugi odstavek govori: » Zavarovanje odgovornosti za škodo iz prve alineje prejšnjega odstavka mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov. «

Sprašujemo naročnika, ali je to gradbeno zavarovanje (vaš odgovor 18.8.2021 ob 08:41 uri)

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

1.) Naročnik je predhodno že odgovoril, da vztraja na zahtevi, da mora izvajalec naročniku, kot pogoj za uspešno izvedeno primopredajo, izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak, torej še pred izdelavo končnega obračuna. Finančno zavarovanje mora biti v višini 5% od realizirane pogodbene vrednosti z DDV, kar predstavlja 5% od vrednost vseh (do primopredaje) izvedenih del (ne glede na to ali so bila že obračunana).

2.) Kot je naročnik že pojasnil predhodno je zavarovanje iz 14. člena GZ gradbeno zavarovanje, ki splošne civilne odgovornosti ne pokriva (je ne vsebuje).


Datum objave: 23.08.2021   16:52
VPRAŠANJE
glede na podaljšanje roka oddaje ponudbe, prosim za informacijo, kako je z rokom veljavnosti ponudbe in posledično tudi rokom garancije za resnost ponudbe.

Hvala za vaše hitro pojasnilo .

ODGOVOR

Rok veljavnosti ponudbe ostaja enak, kot je določeno v razpisni dokumentacijo, enako velja tudi za finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki je urejeno v točki 10.1 razpisne dokumentacije.


Datum objave: 24.08.2021   07:30
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo na nevzdržen popis v mešanem kanalu (vse skupaj zajeto v enoti m1 kanala vodovodna cev TK cev (ob tem je TK kanalizacija v ločenem popisu, gradbena dela - mešanje strojnega izkopa in ročnega brez navedbe razmerja med njima ipd..)
v kolikor naročnik ne bo popravil popisa in ločil posamezna dela po enoti mere kot je primer v ostalih postavkah predračuna in jasno razmejil dela po enoti mere in po sklopih (mešani kanal, vodovod, TK )bomo zaradi nejasnosti in suma na nepoštenost in morda celo favoriziranje nekoga, vložili zahtevek za revizijo.

ODGOVOR


Po trasi predmetnih ureditev potekajo komunalni vodi, ki so v zasebni lasti in jih je v skladu z zahtevami potrebno prestaviti v novo (skupno) traso, ki bo v upravljanju in vzdrževanju enega upravljavca. Predmetni komunalni vodi so načrtovani in za izvedbo predvideni v skupnem mešanem kanalu, v katerega se polagajo cevi kot je to navedeno v postavki. Vse predmetne cevi potekajo skozi skupne jaške. Navedeno je razvidno iz objavljene projektne dokumentacije. Za TK vode v upravljanju Telekom-a je pripravljen ločen popis, ki s predhodno opisanim mešanim kanalom nima nobene zveze. Naročnik ne bo spreminjal postavke. Dodatno pojasnilo glede delno strojnega / delno ročnega izkopa upoštevati razmerje strojni : ročni = 80% : 20%.

Datum objave: 24.08.2021   12:10
VPRAŠANJE
POZDRAV,

Ali imate namen odgovoriti na vprašanja pri katerih ste objavili samo ODGOVOR !!!

LP


ODGOVOR
prosimo, da navedete vprašanja na katere niste prejeli odgovora.
lpDatum objave: 25.08.2021   07:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

3 Kabelski jarek
Kabelski jarek,1x110, Stigmaflex, rumene, strojni izkop do g=80cm, zasitje delno ročno in strojno, utrjevanje, z mivko ali drobnim peskom, granulacije do 5mm in izkopanim materialom, 2-cevni, strojni izkop, delno ročni, obetoniranje kabelske cevi, zasipavanje, utrjevanje, humuziranje, utrjevanje po slojih po slojih 20cm, humuziranje (asfaltiranje) m 450


Kako naj ovrednotimo to postavko, najprej piše,da je ena cev fi 110 mm, nato piše, da je 2-cevni, enkrat piše da so cevi zasute z mivko ali drobnim peskom, drugič pa da so cevi obbetonirane,
potem se omenja še humuziranje oziroma asfalt. Dajte že enkrat popise naredit nekomu, ki se spozna in ve na podlagi kakšnih nedvoumnih podatkov lahko kalkulant izračuna ceno na enoto.

lep pozdrav

ODGOVOR


Postavka je dopolnjena in dodatno definirana v novo objavljenem popisu del.

Datum objave: 25.08.2021   07:36
VPRAŠANJE
glede na podaljšanje roka oddaje ponudbe, prosim za informacijo, kako je z rokom veljavnosti ponudbe in posledično tudi rokom garancije za resnost ponudbe.

Hvala za vaše hitro pojasnilo .

ODGOVOR
Datum objave: 25.08.2021   08:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri tem odgovoru ste združili tri različna vprašanja, odgovorili pa ste samo na drugo vprašanje.
Prosim za malo resnosti in odgovarjajte na vsako vprašanje posebej in ne delajte še večjo zmešnjavo kot je.
Prosim da podaljšate rok za oddajo ponudbe in v tem času uredite popise kot se za stroko spodobi.


Datum objave: 17.08.2021 08:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kakšne nosilnosti so pokrovi na kabelskih jaških?

Kabelski jaški (120x150x190) - izdelan na lokaciji, 1x LTŽ pokrov 60x60 Telekom, z armaturo, ki jo izdela izvajalec in izračun predloži nadzoru v potrditev pred izvedbo, kotno prehodni, ozemljilo - valjanec, z vgrajenimi cevmi in tesnitvijo med gradnjo FeZn25x4, zaščitni trak, vgrajene kabelske cevi, 2x110, izdelava cevne povezave z obstoječo EKK


ODGOVOR
Upoštevati nosilnosti pokrovov 400 KN (D400).

Postavka je dopolnjena in dodatno definirana v novo objavljenem popisu del.


VPRAŠANJE
Zdravo,
- Izdelava jaška na mešanem kanalu iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m (in prizkus tesnosti jaška) kos 3
- Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi. kos 3
- Dobava in montaža LŽ pokrovov DN800 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep in odprtine za zračenje. PE vložek za preprečitev hrupa. kos 3

Litoželezni pokrovi v popisu so fi 800 mm, v načrtu pa fi 600 mm, prosimo da uskladite načrte in popis.

LP


ODGOVOR
Upoštevati pokrove DN600 ... Naročnik bo po zaključku vprašanj ponudnikov objavil čistopis razpisne tabele skladno s pojasnili tekom objave javnega naročila.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali se kanal zasuje z tamponskim materialom ali z izkopanim, kakšne so dimenzije izkopa, globine?

- Izdelava (prestavitev) mešanega kanala sestavljenega iz cevi (EKK f 160, TK f 110 in vodovoda 3"), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 2,0 m - obodna togost SN 8 kN/m2 m1 198


ODGOVOR
Upoštevati pokrove DN600


ODGOVOR
Teme predmetnih cevi je v skladu s karakterističnimi prečnimi profili na koti -1.00 m pod terenom. V postavki upoštevati zasutje kanala/navedenih cevi s peščenim materialom do 25 cm nad temenom cevi (0.25 m3/m1), v nadaljevanju se kanal do kote obstoječega terena zasuje z izkopanim materialom (0.50 m3/m1).Datum objave: 25.08.2021   08:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri tem odgovoru ste združili tri različna vprašanja, odgovorili pa ste samo na drugo vprašanje.
Prosim za malo resnosti in odgovarjajte na vsako vprašanje posebej in ne delajte še večjo zmešnjavo kot je.
Prosim da podaljšate rok za oddajo ponudbe in v tem času uredite popise kot se za stroko spodobi.


Datum objave: 17.08.2021 08:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kakšne nosilnosti so pokrovi na kabelskih jaških?

Kabelski jaški (120x150x190) - izdelan na lokaciji, 1x LTŽ pokrov 60x60 Telekom, z armaturo, ki jo izdela izvajalec in izračun predloži nadzoru v potrditev pred izvedbo, kotno prehodni, ozemljilo - valjanec, z vgrajenimi cevmi in tesnitvijo med gradnjo FeZn25x4, zaščitni trak, vgrajene kabelske cevi, 2x110, izdelava cevne povezave z obstoječo EKK


ODGOVOR
Upoštevati nosilnosti pokrovov 400 KN (D400).

Postavka je dopolnjena in dodatno definirana v novo objavljenem popisu del.


VPRAŠANJE
Zdravo,
- Izdelava jaška na mešanem kanalu iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m (in prizkus tesnosti jaška) kos 3
- Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi. kos 3
- Dobava in montaža LŽ pokrovov DN800 z zaklepom, nosilnosti C 250, duktilna litina ISO 1083, komplet z izdelavo AB venca. Konstrukcija pokrova: tečaj max. odpiranje 130°, vzmeten zaklep in odprtine za zračenje. PE vložek za preprečitev hrupa. kos 3

Litoželezni pokrovi v popisu so fi 800 mm, v načrtu pa fi 600 mm, prosimo da uskladite načrte in popis.

LP


ODGOVOR
Upoštevati pokrove DN600 ... Naročnik bo po zaključku vprašanj ponudnikov objavil čistopis razpisne tabele skladno s pojasnili tekom objave javnega naročila.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali se kanal zasuje z tamponskim materialom ali z izkopanim, kakšne so dimenzije izkopa, globine?

- Izdelava (prestavitev) mešanega kanala sestavljenega iz cevi (EKK f 160, TK f 110 in vodovoda 3"), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 2,0 m - obodna togost SN 8 kN/m2 m1 198


ODGOVOR
Upoštevati pokrove DN600


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisih imate količine brez decimalke, v ozadju pa so te decimalke skrite, vsled tega zmnožki niso pravilni, prosim da to popravite.

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v deb. 15 cm - strojno m2 293 1,00 293,33
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 293 1,00 293,33
29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije m3 260 1,00 260,20
29 141 Ureditev deponije zemljine m3 1.041 1,00 1.040,80
29 153 Odlaganje odpadnega asfalta do predelovalca (recikliranje odpadnega asfalta) t 3 1,00 2,88


ODGOVOR
Popravki decimalnih mest so upoštevani v dopolnjeni tabeli.Datum objave: 25.08.2021   08:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisih imate količine brez decimalke, v ozadju pa so te decimalke skrite, vsled tega zmnožki niso pravilni, prosim da to popravite.

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v deb. 15 cm - strojno m2 293 1,00 293,33
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 293 1,00 293,33
29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije m3 260 1,00 260,20
29 141 Ureditev deponije zemljine m3 1.041 1,00 1.040,80
29 153 Odlaganje odpadnega asfalta do predelovalca (recikliranje odpadnega asfalta) t 3 1,00 2,88


ODGOVOR
Popravki decimalnih mest so upoštevani v dopolnjeni tabeli.Datum objave: 25.08.2021   08:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

3 Kabelski jarek
Kabelski jarek,1x110, Stigmaflex, rumene, strojni izkop do g=80cm, zasitje delno ročno in strojno, utrjevanje, z mivko ali drobnim peskom, granulacije do 5mm in izkopanim materialom, 2-cevni, strojni izkop, delno ročni, obetoniranje kabelske cevi, zasipavanje, utrjevanje, humuziranje, utrjevanje po slojih po slojih 20cm, humuziranje (asfaltiranje) m 450


Kako naj ovrednotimo to postavko, najprej piše,da je ena cev fi 110 mm, nato piše, da je 2-cevni, enkrat piše da so cevi zasute z mivko ali drobnim peskom, drugič pa da so cevi obbetonirane,
potem se omenja še humuziranje oziroma asfalt. Dajte že enkrat popise naredit nekomu, ki se spozna in ve na podlagi kakšnih nedvoumnih podatkov lahko kalkulant izračuna ceno na enoto.

lep pozdrav

ODGOVOR
Postavka je dopolnjena in dodatno definirana v novo objavljenem popisu del.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisih imate količine brez decimalke, v ozadju pa so te decimalke skrite, vsled tega zmnožki niso pravilni, prosim da to popravite.

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v deb. 15 cm - strojno m2 293 1,00 293,33
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 293 1,00 293,33
29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije m3 260 1,00 260,20
29 141 Ureditev deponije zemljine m3 1.041 1,00 1.040,80
29 153 Odlaganje odpadnega asfalta do predelovalca (recikliranje odpadnega asfalta) t 3 1,00 2,88


ODGOVOR
Popravki decimalnih mest so upoštevani v dopolnjeni tabeli.Datum objave: 25.08.2021   08:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

3 Kabelski jarek
Kabelski jarek,1x110, Stigmaflex, rumene, strojni izkop do g=80cm, zasitje delno ročno in strojno, utrjevanje, z mivko ali drobnim peskom, granulacije do 5mm in izkopanim materialom, 2-cevni, strojni izkop, delno ročni, obetoniranje kabelske cevi, zasipavanje, utrjevanje, humuziranje, utrjevanje po slojih po slojih 20cm, humuziranje (asfaltiranje) m 450


Kako naj ovrednotimo to postavko, najprej piše,da je ena cev fi 110 mm, nato piše, da je 2-cevni, enkrat piše da so cevi zasute z mivko ali drobnim peskom, drugič pa da so cevi obbetonirane,
potem se omenja še humuziranje oziroma asfalt. Dajte že enkrat popise naredit nekomu, ki se spozna in ve na podlagi kakšnih nedvoumnih podatkov lahko kalkulant izračuna ceno na enoto.

lep pozdrav

ODGOVOR
Postavka je dopolnjena in dodatno definirana v novo objavljenem popisu del.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisih imate količine brez decimalke, v ozadju pa so te decimalke skrite, vsled tega zmnožki niso pravilni, prosim da to popravite.

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v deb. 15 cm - strojno m2 293 1,00 293,33
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 293 1,00 293,33
29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije m3 260 1,00 260,20
29 141 Ureditev deponije zemljine m3 1.041 1,00 1.040,80
29 153 Odlaganje odpadnega asfalta do predelovalca (recikliranje odpadnega asfalta) t 3 1,00 2,88


ODGOVOR
Popravki decimalnih mest so upoštevani v dopolnjeni tabeli.Datum objave: 25.08.2021   09:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

3 Kabelski jarek
Kabelski jarek,1x110, Stigmaflex, rumene, strojni izkop do g=80cm, zasitje delno ročno in strojno, utrjevanje, z mivko ali drobnim peskom, granulacije do 5mm in izkopanim materialom, 2-cevni, strojni izkop, delno ročni, obetoniranje kabelske cevi, zasipavanje, utrjevanje, humuziranje, utrjevanje po slojih po slojih 20cm, humuziranje (asfaltiranje) m 450


Kako naj ovrednotimo to postavko, najprej piše,da je ena cev fi 110 mm, nato piše, da je 2-cevni, enkrat piše da so cevi zasute z mivko ali drobnim peskom, drugič pa da so cevi obbetonirane,
potem se omenja še humuziranje oziroma asfalt. Dajte že enkrat popise naredit nekomu, ki se spozna in ve na podlagi kakšnih nedvoumnih podatkov lahko kalkulant izračuna ceno na enoto.

lep pozdrav

ODGOVOR
Postavka je dopolnjena in dodatno definirana v novo objavljenem popisu del.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo naročnika, da še enkrat preveri ustreznost popisa ograj - razlikuje se namreč popis ter načrt PZI:

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 46
ETAPA 2.2
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 154
PONUDIMO RES POLNILO IZ PERFORIRANE PLOČEVINE - CENA JE NAMREČ OGROMNA?
JE MIŠLJENA SLUČAJNO PANELNA OGRAJA?

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 170
ETAPA 2.3
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 40
JE PRAVA KOLIČINA TM ALI M2?

Lp


ODGOVOR
1. Gre za ograjo na območju novega podpornega zidu, na območju bivalnih objektov. Gre za omenjeno ograjo s polnilom iz perforirane pločevine.

2. Gre za območja z demontirano obstoječo panelno ograjo, ki se nadomestijo z novo. Količina je v m2.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisih imate količine brez decimalke, v ozadju pa so te decimalke skrite, vsled tega zmnožki niso pravilni, prosim da to popravite.

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v deb. 15 cm - strojno m2 293 1,00 293,33
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 293 1,00 293,33
29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije m3 260 1,00 260,20
29 141 Ureditev deponije zemljine m3 1.041 1,00 1.040,80
29 153 Odlaganje odpadnega asfalta do predelovalca (recikliranje odpadnega asfalta) t 3 1,00 2,88


ODGOVOR
Popravki decimalnih mest so upoštevani v dopolnjeni tabeli.Datum objave: 25.08.2021   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

3 Kabelski jarek
Kabelski jarek,1x110, Stigmaflex, rumene, strojni izkop do g=80cm, zasitje delno ročno in strojno, utrjevanje, z mivko ali drobnim peskom, granulacije do 5mm in izkopanim materialom, 2-cevni, strojni izkop, delno ročni, obetoniranje kabelske cevi, zasipavanje, utrjevanje, humuziranje, utrjevanje po slojih po slojih 20cm, humuziranje (asfaltiranje) m 450


Kako naj ovrednotimo to postavko, najprej piše,da je ena cev fi 110 mm, nato piše, da je 2-cevni, enkrat piše da so cevi zasute z mivko ali drobnim peskom, drugič pa da so cevi obbetonirane,
potem se omenja še humuziranje oziroma asfalt. Dajte že enkrat popise naredit nekomu, ki se spozna in ve na podlagi kakšnih nedvoumnih podatkov lahko kalkulant izračuna ceno na enoto.

lep pozdrav

ODGOVOR
Postavka je dopolnjena in dodatno definirana v novo objavljenem popisu del.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo naročnika, da še enkrat preveri ustreznost popisa ograj - razlikuje se namreč popis ter načrt PZI:

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 46
ETAPA 2.2
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in polnilom iz perforirane pločevine z upoštevanjem vgradnje na novi podporni zid; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m1 154
PONUDIMO RES POLNILO IZ PERFORIRANE PLOČEVINE - CENA JE NAMREČ OGROMNA?
JE MIŠLJENA SLUČAJNO PANELNA OGRAJA?

ETAPA 2.1
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 170
ETAPA 2.3
Dobava in vgraditev zaščitne ograje h=2 m s stebrički iz alu profilov in mrežnim polnilom iz aluminijaste plastificirane žice; vključno z vgradnjo temeljev premera 30 cm (h=80 cm) iz betona C16/20 ; komplet izvedba po detajlu dobavitelja m2 40
JE PRAVA KOLIČINA TM ALI M2?

Lp


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisih imate količine brez decimalke, v ozadju pa so te decimalke skrite, vsled tega zmnožki niso pravilni, prosim da to popravite.

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v deb. 15 cm - strojno m2 293 1,00 293,33
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 293 1,00 293,33
29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije m3 260 1,00 260,20
29 141 Ureditev deponije zemljine m3 1.041 1,00 1.040,80
29 153 Odlaganje odpadnega asfalta do predelovalca (recikliranje odpadnega asfalta) t 3 1,00 2,88


ODGOVOR
Datum objave: 25.08.2021   12:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisih imate količine brez decimalke, v ozadju pa so te decimalke skrite, vsled tega zmnožki niso pravilni, prosim da to popravite.

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v deb. 15 cm - strojno m2 293 1,00 293,33
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 293 1,00 293,33
29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije m3 260 1,00 260,20
29 141 Ureditev deponije zemljine m3 1.041 1,00 1.040,80
29 153 Odlaganje odpadnega asfalta do predelovalca (recikliranje odpadnega asfalta) t 3 1,00 2,88


ODGOVOR

Popravki decimalnih mest so upoštevani v dopolnjeni tabeli.


Datum objave: 25.08.2021   12:10
VPRAŠANJE
popravite tudi povezavo za oddajo ponudbe na portalu e-JN in sicer oddajo na dan 3.9.2021.

Hvala in lp

ODGOVOR
Bomo uredili.Datum objave: 25.08.2021   12:13
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Kdaj boste objavili zadnjo verzijo popisa del?
Kako bomo ponudniki vedeli, da je objavljena verzija zadnja verzija? Lepo prosimo, če bi lahko to dopisali zraven excelovih datotek in označili v popisu del kje so te spremembe.

ODGOVOR

Zadnja verzija popisa je bila pravkar objavljena.


Datum objave: 25.08.2021   15:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri (zelo) hitrem pregledu - kontroli objavljenega popisa del, smo ugotovili sledeče:

1. Manjka skupna rekapitulacija (kjer bo razvidna vrednost vseh treh sklopov skupaj)
2. V vseh popisih IPC pozicija 8. DAVKI ni formule za izračun DDV
3. V vseh SKUPNIH REKAPITULACIJAH ni vseh formul in povezav. Poleg tega je samo skupni znesek z DDV (ponavadi se vsaj prikaže tudi znesek brez DDV).
4. popis del faza 2.3_NN V popisu EKK ni formul, ni skupne vrednosti del, ni povezave na REKAPITULACIJA SKUPNA.

Predlagamo, da takoj v ponedeljek (čimprej zjutraj) objavite zaklenjene popise del, pa si potem sami preračunavajte vrednosti. Ponudniki pa vam bomo skladno z zakonodajo podali soglasje za popravek očitnih računskih napak.

Le kaj nas še čaka, ko bomo vnašali cene v objavljene popise del?? Ali res ne morete preveriti kaj objavljate??

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Gre za tri sklope, za vsakega posameznega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Naročnik bo skupno ponudbeno ceno posameznega ponudnika določil s seštevkom vseh treh sklopov.

Formule in povezave so dopolnjene v novo objavljenem popisu. Popisi so v skladu s predlogom zaklenjeni, tako da je mogoče vpisovati samo cene. Ponudniki skladno z zakonodajo podajo soglasje za popravek očitnih računskih napak.Datum objave: 25.08.2021   16:01
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI,

Prosimo da vse zadnje spremembe obarvate/označite (tekst in količine), da ne bo zopet ponovne zmede.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik je objavil dopolnjene popise del na osnovi vseh objavljenih pojasnil. Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upoštevati zadnje objavljene popise del, ki so glede na pojasnila in dopolnila zaklenjeni.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri (zelo) hitrem pregledu - kontroli objavljenega popisa del, smo ugotovili sledeče:

1. Manjka skupna rekapitulacija (kjer bo razvidna vrednost vseh treh sklopov skupaj)
2. V vseh popisih IPC pozicija 8. DAVKI ni formule za izračun DDV
3. V vseh SKUPNIH REKAPITULACIJAH ni vseh formul in povezav. Poleg tega je samo skupni znesek z DDV (ponavadi se vsaj prikaže tudi znesek brez DDV).
4. popis del faza 2.3_NN V popisu EKK ni formul, ni skupne vrednosti del, ni povezave na REKAPITULACIJA SKUPNA.

Predlagamo, da takoj v ponedeljek (čimprej zjutraj) objavite zaklenjene popise del, pa si potem sami preračunavajte vrednosti. Ponudniki pa vam bomo skladno z zakonodajo podali soglasje za popravek očitnih računskih napak.

Le kaj nas še čaka, ko bomo vnašali cene v objavljene popise del?? Ali res ne morete preveriti kaj objavljate??

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Datum objave: 25.08.2021   16:02
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI,

Prosimo da vse zadnje spremembe obarvate/označite (tekst in količine), da ne bo zopet ponovne zmede.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik je objavil dopolnjene popise del na osnovi vseh objavljenih pojasnil. Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upoštevati zadnje objavljene popise del, ki so glede na pojasnila in dopolnila zaklenjeni.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno vas naprošamo, da v popisu del označite kje so spremembe, ker je popisa del veliko, da ponudniki ne izgubljamo časa z iskanjem sprememb.

Hvala vam.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri (zelo) hitrem pregledu - kontroli objavljenega popisa del, smo ugotovili sledeče:

1. Manjka skupna rekapitulacija (kjer bo razvidna vrednost vseh treh sklopov skupaj)
2. V vseh popisih IPC pozicija 8. DAVKI ni formule za izračun DDV
3. V vseh SKUPNIH REKAPITULACIJAH ni vseh formul in povezav. Poleg tega je samo skupni znesek z DDV (ponavadi se vsaj prikaže tudi znesek brez DDV).
4. popis del faza 2.3_NN V popisu EKK ni formul, ni skupne vrednosti del, ni povezave na REKAPITULACIJA SKUPNA.

Predlagamo, da takoj v ponedeljek (čimprej zjutraj) objavite zaklenjene popise del, pa si potem sami preračunavajte vrednosti. Ponudniki pa vam bomo skladno z zakonodajo podali soglasje za popravek očitnih računskih napak.

Le kaj nas še čaka, ko bomo vnašali cene v objavljene popise del?? Ali res ne morete preveriti kaj objavljate??

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Datum objave: 25.08.2021   16:23
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo na nevzdržen popis v mešanem kanalu (vse skupaj zajeto v enoti m1 kanala vodovodna cev TK cev (ob tem je TK kanalizacija v ločenem popisu, gradbena dela - mešanje strojnega izkopa in ročnega brez navedbe razmerja med njima ipd..)
v kolikor naročnik ne bo popravil popisa in ločil posamezna dela po enoti mere kot je primer v ostalih postavkah predračuna in jasno razmejil dela po enoti mere in po sklopih (mešani kanal, vodovod, TK )bomo zaradi nejasnosti in suma na nepoštenost in morda celo favoriziranje nekoga, vložili zahtevek za revizijo.

ODGOVOR

Po trasi predmetnih ureditev potekajo komunalni vodi, ki so v zasebni lasti in jih je v skladu z zahtevami potrebno prestaviti v novo (skupno) traso, ki bo v upravljanju in vzdrževanju enega upravljavca. Predmetni komunalni vodi so načrtovani in za izvedbo predvideni v skupnem mešanem kanalu, v katerega se polagajo cevi kot je to navedeno v postavki. Vse predmetne cevi potekajo skozi skupne jaške. Navedeno je razvidno iz objavljene projektne dokumentacije. Za TK vode v upravljanju Telekom-a je pripravljen ločen popis, ki s predhodno opisanim mešanim kanalom nima nobene zveze. Naročnik ne bo spreminjal postavke. Dodatno pojasnilo glede delno strojnega / delno ročnega izkopa upoštevati razmerje strojni : ročni = 80% : 20%.


Datum objave: 25.08.2021   16:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
pri skupnih nepredvidenih delih datoteke 2.1 (7.0 OSTALO) , teh 10% ne zajema tudi razdelka 4.4.2 MEŠANI KANAL - MONTAŽNA IN BET. DELA.

Ali se tudi ta del, torej 4.4.2 MEŠANI KANAL - MONTAŽNA IN BET. DELA. upošteva pri nepredvidenih delih ali gre za napako?

ODGOVOR

Gre za napako. Predmetna dela se upošteva v skupno obračunanih nepredvidenih delih. Nepredvidena dela se obračunava na vsa podpoglavja razen na podpoglavje vodovod, kjer so nepredvidena dela upoštevana že v samih podpoglavjih.


Datum objave: 25.08.2021   16:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
pri skupnih nepredvidenih delih datoteke 2.1 (7.0 OSTALO) , teh 10% ne zajema tudi razdelka 4.4.2 MEŠANI KANAL - MONTAŽNA IN BET. DELA.

Ali se tudi ta del, torej 4.4.2 MEŠANI KANAL - MONTAŽNA IN BET. DELA. upošteva pri nepredvidenih delih ali gre za napako?

ODGOVOR

Gre za napako. Predmetna dela se upošteva v skupno obračunanih nepredvidenih delih. Nepredvidena dela se obračunava na vsa podpoglavja razen na podpoglavje vodovod, kjer so nepredvidena dela upoštevana že v samih podpoglavjih.


Datum objave: 25.08.2021   16:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno vas naprošamo, da v popisu del označite kje so spremembe, ker je popisa del veliko, da ponudniki ne izgubljamo časa z iskanjem sprememb.

Hvala vam.

ODGOVOR


Naročnik je objavil dopolnjene popise del na osnovi vseh objavljenih pojasnil. Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upoštevati zadnje objavljene popise del, ki so glede na pojasnila in dopolnila zaklenjeni.

Datum objave: 25.08.2021   16:28
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI,

Prosimo da vse zadnje spremembe obarvate/označite (tekst in količine), da ne bo zopet ponovne zmede.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik je objavil dopolnjene popise del na osnovi vseh objavljenih pojasnil. Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upoštevati zadnje objavljene popise del, ki so glede na pojasnila in dopolnila zaklenjeni.Datum objave: 26.08.2021   09:23
VPRAŠANJE
TOREJ, KJE JE POPIS, KI STE GA PRAVKAR OBJAVILI.
ZDAJ ŠE "TASTARGA" NI VEČ.

lp

ODGOVOR

popravljen popis je objavljen na spletni strani Občine Žiri.


Datum objave: 26.08.2021   09:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

opažem da pri odgovorih sodeluje neustrezen kader, odgovori so preveč splošni in ne ustrezajo vprašanjem. Ne vem koga se izogibate, očitno strokovnost šepa.......
LP

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

opažem da pri odgovorih sodeluje neustrezen kader, odgovori so preveč splošni in ne ustrezajo vprašanjem. Ne vem koga se izogibate, očitno strokovnost šepa.......
LP

ODGOVOR


Na spletni strani Občine Žiri je objavljena dopolnjen popis del.

Datum objave: 26.08.2021   09:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisih imate količine brez decimalke, v ozadju pa so te decimalke skrite, vsled tega zmnožki niso pravilni, prosim da to popravite.

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v deb. 15 cm - strojno m2 293 1,00 293,33
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 293 1,00 293,33
29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije m3 260 1,00 260,20
29 141 Ureditev deponije zemljine m3 1.041 1,00 1.040,80
29 153 Odlaganje odpadnega asfalta do predelovalca (recikliranje odpadnega asfalta) t 3 1,00 2,88


ODGOVOR

Popravki decimalnih mest so upoštevani v dopolnjeni tabeli.


Datum objave: 26.08.2021   09:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisih imate količine brez decimalke, v ozadju pa so te decimalke skrite, vsled tega zmnožki niso pravilni, prosim da to popravite.

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v deb. 15 cm - strojno m2 293 1,00 293,33
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 293 1,00 293,33
29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije m3 260 1,00 260,20
29 141 Ureditev deponije zemljine m3 1.041 1,00 1.040,80
29 153 Odlaganje odpadnega asfalta do predelovalca (recikliranje odpadnega asfalta) t 3 1,00 2,88


ODGOVOR

Popravki decimalnih mest so upoštevani v dopolnjeni tabeli.


Datum objave: 26.08.2021   10:50
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali je v popravljenem in zaklenjenem popisu del, ki ste ga objavili tudi kakšen popravek, ki je vsebinske narave (ne samo formule)? V kolikor je, potem bi vas prosili, da napišete/označite kje je ta popravek. Popisa del ni malo in vas prosimo, da se to napiše oz. označi.

ODGOVOR

Naročnik je objavil dopolnjene popise del na osnovi vseh objavljenih pojasnil. Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upoštevati zadnje objavljene popise del, ki so glede na pojasnila in dopolnila zaklenjeni.


Datum objave: 26.08.2021   13:07
VPRAŠANJE
Zdravo,

- Popis del razpis faza 2.2._NN hitri izračun pokaže nepravilnosti oziroma pojasnite:
1. Pozicija 7,00 OSTALO IZRAČUN nepredvidena dela ocena 10%: katere pozicije so zajete v nepredvidenih delih???

Preverite tudi v ostalih popisih faza 2.1. in faza 2.3.

lep pozdrav


ODGOVOR
Nepredvidena dela se obračunava na vsa podpoglavja razen na podpoglavje vodovod, kjer so nepredvidena dela upoštevana že v samih podpoglavjih.Datum objave: 26.08.2021   13:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V popisih imate količine brez decimalke, v ozadju pa so te decimalke skrite, vsled tega zmnožki niso pravilni, prosim da to popravite.

25 112 Humuziranje brežin brez valjanja, v deb. 15 cm - strojno m2 293 1,00 293,33
25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 293 1,00 293,33
29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije m3 260 1,00 260,20
29 141 Ureditev deponije zemljine m3 1.041 1,00 1.040,80
29 153 Odlaganje odpadnega asfalta do predelovalca (recikliranje odpadnega asfalta) t 3 1,00 2,88


ODGOVOR

Popravki decimalnih mest so upoštevani v dopolnjeni tabeli.

lp.


Datum objave: 26.08.2021   15:10
VPRAŠANJE
popravite tudi povezavo za oddajo ponudbe na portalu e-JN in sicer oddajo na dan 3.9.2021.

Hvala in lp

ODGOVOR

na portalu je bil popravljen tudi datum, JN iščite pod št. JN-6024

Lp.Datum objave: 27.08.2021   09:35
VPRAŠANJE
Zdravo,

1. Še vedno niste uredili delujočo povezavo na portalu e-JN za oddajo ponudbe.

2. glede na to, da je javno naročilo objavljeno kot enotno (ni razdeljeno na sklope, neglede na tri GD) prosimo, da se vseeno pripravi SKUPNA REKAPITULACIJA, saj moramo skupno vrednost (vseh treh »sklopov«) vpisati tudi v obrazec PRILOGA št. 1, drugače pa še ta obrazec razdelite po »sklopih«

3. nas zanima tudi, ali (glede na to, da na portalu e-JN tega ne moremo preveriti zaradi že navedenih dejstev) moramo pri oddaji ponudbe vpisati skupni znesek ali po » sklopih« ???

4. objavili ste Datum objave: 25.08.2021 15:59 - » Formule in povezave so dopolnjene v novo objavljenem popisu. Popisi so v skladu s predlogom zaklenjeni, tako da je mogoče vpisovati samo cene. Ponudniki skladno z zakonodajo podajo soglasje za popravek očitnih računskih napak. »

Prosimo, da se tukaj navede, da bomo ponudniki po preverjanju ponudb pozvani k podaji soglasja za popravek očitnih računskih napak.
V kolikor ga želite že ob oddaji ponudbe, prosimo za objavo obrazca.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

1. pPovezava je bila vzpostavljena.

4. Odgovori v vezi navedene zadeve so že bili objavljeni.


Datum objave: 27.08.2021   10:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se lahko predloži garancija za resnost ponudbe kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta?


ODGOVOR

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v ponudbi predloženo kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta ali v obliki originalnega finančnega zavarovanja, ki je bilo izdano v pisni obliki in ga (originalen izvod) mora ponudnik naročniku do poteka roka za oddajo ponudb izročiti po pošti.


Datum objave: 27.08.2021   10:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

še vedno niste odgovorili na vprašanja, ki se nanašajo na vsebino garancije. Prosimo, da jih čim prej objavite.

ODGOVOR

Odgovori so objavljeni.


Datum objave: 27.08.2021   10:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je pri garanciji za resnost ponudbe pod postavko "ZA:" potrebno navajati: OBČINA ŽIRI, Loška cesta 1, 4226 Žiri za javno naročilo »Novogradnja interne povezovalne ceste med obstoječima krakoma Industrijske ceste Odsek 2; Poclain-Etiketa-Žakelj-priključek na LC, etapa 2.1 Poclain Etiketa, etapa 2.2 Etiketa Žakelj in etapa 2.3 Žakelj priključek na LC« - običajno se tukaj navede le naziv in naslov upravičenca. Prosimo za potrditev, da lahko navedemo le naslov upravičenca.

ODGOVOR

Ponudnik tega dela garancije ne sme spreminjati, besedilo se mora glasiti tako, kot je predvideno.


Datum objave: 27.08.2021   11:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

še vedno niste odgovorili na vprašanja, ki se nanašajo na vsebino garancije. Prosimo, da jih čim prej objavite.

ODGOVOR


Ponudnik tega dela garancije ne sme spreminjati, besedilo se mora glasiti tako, kot je predvideno.

Datum objave: 27.08.2021   11:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se lahko predloži garancija za resnost ponudbe kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta?


ODGOVOR

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v ponudbi predloženo kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta ali v obliki originalnega finančnega zavarovanja, ki je bilo izdano v pisni obliki in ga (originalen izvod) mora ponudnik naročniku do poteka roka za oddajo ponudb izročiti po pošti.


Datum objave: 27.08.2021   12:03
VPRAŠANJE
Zdravo,

1. Še vedno niste uredili delujočo povezavo na portalu e-JN za oddajo ponudbe.

2. glede na to, da je javno naročilo objavljeno kot enotno (ni razdeljeno na sklope, neglede na tri GD) prosimo, da se vseeno pripravi SKUPNA REKAPITULACIJA, saj moramo skupno vrednost (vseh treh »sklopov«) vpisati tudi v obrazec PRILOGA št. 1, drugače pa še ta obrazec razdelite po »sklopih«

3. nas zanima tudi, ali (glede na to, da na portalu e-JN tega ne moremo preveriti zaradi že navedenih dejstev) moramo pri oddaji ponudbe vpisati skupni znesek ali po » sklopih« ???

4. objavili ste Datum objave: 25.08.2021 15:59 - » Formule in povezave so dopolnjene v novo objavljenem popisu. Popisi so v skladu s predlogom zaklenjeni, tako da je mogoče vpisovati samo cene. Ponudniki skladno z zakonodajo podajo soglasje za popravek očitnih računskih napak. »

Prosimo, da se tukaj navede, da bomo ponudniki po preverjanju ponudb pozvani k podaji soglasja za popravek očitnih računskih napak.
V kolikor ga želite že ob oddaji ponudbe, prosimo za objavo obrazca.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik je glede na vprašanje pripravil in objavil dodatno skupno rekapitulacijsko tabelo. Ponudniki v predmetno tabelo vpišejo končne seštevke po posameznih etapah/sklopih. V tabeli se bodo posamezne etape/sklopi sešteli v skupni seštevek vseh treh etap/sklopov. Skupni seštevek vseh treh etap/sklopov ponudniki vpišejo v obrazec PRILOGA št. 1.Datum objave: 01.09.2021   14:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za pojasnilo in sicer:
Spoj, ki ga zahtevate v popisu del za vodovod, je zelo specifičen: Universal Novo-Sit ali enakovredno.

Z vaš zahtevo po » zahtevanem spoju « je povezano naprej tudi to, da morajo tudi fazoni imeti isti tip spoja...

Torej dvokomorni, s tem da je v eni komori še sidrno tesnilo.

Torej, po informacijah iz tržišča (dobaviteljev vodovodnega materiala), tak spoj lahko ponudi samo PAM, kot ste že sami navedli v popisu del (poudarek je da lahko material PONUDI SAMO : PAM) saj na tržišču ne obstaja drugega enakovrednega izdelka.

Iz tega sledi, da je v popis del napisana beseda ''ali enakovredno'', isto, kot če ne bi napisali nič.

Prosimo, da navedete vsaj 2 proizvajalca (če ne veste vi, pa povprašajte projektanta), ki lahko ponudijo zgoraj navedeni material skladno s popisom in tehničnimi zahtevami oziroma navedete kateri/ kakšen spoj je temu še enakovreden.

Prosimo, da na to vprašanje podate zelo resen in utemeljen/strokoven odgovor saj močno razmišljamo, da je predmetna zadeva javno naročilo zrelo ne samo za revizijo ampak tudi za prijavo na KPK.

Hvala za zelo hiter odgovor.ODGOVOR
Kot bistveno zahtevo se smatra, da so spoji varovani proti izvleku, zato smatramo standard Vi, tyton-sit plus ipd. kot enakovreden prvotno zahtevanemu spoju.
Glede na navedeno, se zahtevani spoj spremeni v: Standard Vi spoj ali podobno.