Dosje javnega naročila 004678/2020
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Gradnje: Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever sklop F - Jenina
ZJN-3: Omejeni postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 45.615.152,93 EUR

JN004678/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.07.2020
JN004678/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.08.2020
JN004678/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.08.2020
JN004678/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.01.2021
JN004678/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2021
JN004678/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.07.2021
JN004678/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004678/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2021/S 144-381968

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
metka.celestina@dars.si, Metka Celestina Češnovar
metka.celestina@dars.si
+386 13009959

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever sklop F - Jenina
Referenčna številka dokumenta: 000150/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever sklop F - Jenina
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 37.389.469,62 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever sklop F - Jenina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004678/2020-B01
Številka obvestila v UL: 2020/S 142-348390
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 21.07.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
21.07.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.
Bakovska ulica 31
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija

Ne
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
Jezerska cesta 20
4000
SI
Kranj
Slovenija

Ne
GARNOL, inženiring, gradnje in kadri, d.o.o.
Laze 18A
4000
SI
Kranj
Slovenija

Da
VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o.
Lava 42
3000
SI
Celje
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 37.389.469,62 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 37.389.469,62 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 375.171,00 EUR
Delež: 1%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
vodovod, energetski vodi, TK omrežje, KVS, regulacije, deviacije, razsvetljava


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.07.2021