Dosje javnega naročila 005088/2021
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih v družbi 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 163.835,00 EUR

JN005088/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.07.2021
JN005088/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.08.2021
JN005088/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.08.2021
JN005088/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2021
JN005088/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.09.2021
JN005088/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005088/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
https://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/408025/Za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5071
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija izgradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih v družbi 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Referenčna številka dokumenta: JN-12/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih v družbi 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih v družbi 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.08.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.08.2021   10:05
Kraj: Odpiranje ponudb poteka avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno. Zapisnik o odpiranju ponudb se kreira avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.08.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2021   11:55
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da izključi zahtevo iz razpisne dokumentacije pod točko Tehnična sposobnost ponudnika Reference, ki določa:
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico preveriti predložene reference ter zahteva dodatna dokazila (na primer: zavarovalno polico) za navedene reference oziroma reference preveri neposredno pri zavarovancu. Če referenc naročnik ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.
Zavarovalna polica je stroga poslovna skrivnost med zavarovalnico ter zavarovalcem in je za razkritje tovrstnih podatkov potrebno soglasje obeh pogodbenih strank.

ODGOVOR


Spoštovani,

zahteva ponudnika je upoštevana na način, da je v Navodilih za pripravo ponudbe, pod točko Tehnična sposobnost ponudnika - Reference, vnesena sprememba zahteve, ki se glasi:

»Naročnik si pridržuje pravico, da preveri predložene reference ter zahteva dodatna dokazila za navedene reference oziroma le-te preveri neposredno pri zavarovancu. Če referenc naročnik ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.«

Naročnik ob tem pojasnjuje, da reference ne bo preverjal z vpogledom v vsebino zavarovalne police.

Naročnik bo objavil čistopis razpisne dokumentacije v najkrajšem možnem času.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 06.08.2021   11:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da gre za kompleksno ponudbo, ki obsega veliko podatkov in dejstvo, da je trenutno čas letnih dopustov, vas prosimo za podaljšanje roka tako za postavitev vprašanj kakor roka za oddajo ponudbe.
Prosimo, da omogočite rok za postavitev vprašanj minimalno do 20.8.2021 ter rok za oddajo ponudbe vsaj do 4.9.2021.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 30. 8. 2021 ter rok za postavitev vprašanj do 20. 8. 2021.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 06.08.2021   11:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v točki 2.12 razpisne dokumentacije navajate, da je pogodba veljavna, ko izbrani ponudnik pravočasno in skladno s pogodbo predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V vzorcu pogodbe nismo zasledili zahtevo po predložitvi finančnega zavarovanja, prav tako ni navedeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pod točko 2.6 razpisne dokumentacije, zato prosimo naročnika za potrditev, da finančno zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ni zahtevano. Skladno z navedenim prosimo za popravek razpisne dokumentacije.

ODGOVOR


Spoštovani,

Potrjujemo, da finančno zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ni zahtevano. Naročnik bo črtal zahtevo iz Navodil za pripravo ponudbe in objavil čistopis razpisne dokumentacije v najkrajšem možnem času.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 06.08.2021   11:57
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da opredeli rok veljavnosti ponudbe.

ODGOVOR


Spoštovani,

V Navodilih za pripravo ponudbe je dodana nova točka 2.8 Veljavnost ponudbe, v kateri naročnik določa, da mora ponudba veljati najmanj devetdeset (90) dni od roka za oddajo ponudb. Naročnik bo objavil čistopis razpisne dokumentacije v najkrajšem možnem času.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 19.08.2021   10:13
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za potrditev, da finančno zavarovanje za resnost ponudbe, skladno s točko 2. 6. 1 razpisne dokumentacije, velja do 15. 10. 2021, ne glede na to, da je veljavnost ponudbe 90 dni.

ODGOVOR

Spoštovani,

Veljavnost ponudbe in veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe morata biti usklajeni. Naročnik posledično tudi veljavnost ponudbe spreminja na 60 dni, tako da morata biti tako veljavnost ponudbe, kot tudi veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe do 29.10.2021, kar bo naročnik uredil in objavil s spremembo razpisne dokumentacije za oddajo naročila.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 19.08.2021   10:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

navadno sta datuma veljavnosti ponudbe ter veljavnost finančnih zavarovanj za resnost ponudbe usklajena. Prosimo za potrditev, da je ustrezna veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe do 29. 10. 2021, kljub temu, da je veljavnost ponudbe 90 dni.

ODGOVOR


Spoštovani,

Veljavnost ponudbe in veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe morata biti usklajeni. Naročnik posledično tudi veljavnost ponudbe spreminja na 60 dni, tako da morata biti tako veljavnost ponudbe, kot tudi veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe do 29.10.2021, kar bo naročnik uredil in objavil s spremembo razpisne dokumentacije za oddajo naročila.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   10:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji pod tehnično sposobnost ponudnika reference, navajate da bo naročnik priznal sposobnost ponudniku, ki bo izkazal da je po obdobju 1. 1. 2019 izvajal zavarovalne storitve na področju zavarovanja odgovornosti uprave in nadzornega sveta - zavarovalne posle za vsaj tri subjekte s kapitalom vsaj 50 mio EUR.

Prosim, da spremenite oziroma znižate zahtevo po višini kapitala vsaj 50 mio EUR, saj je zahtevana višina kapitala zelo visoka.

Hvala.


ODGOVOR


Spoštovani,

Zahtevana višina ostaja nespremenjena.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   10:17
VPRAŠANJE
Pri izključitvi družbe ali zunanje družbe v ZDA je prišlo do tipkarske napake, lepo prosim za potrditev priložene vsebine izključitve:
Zahtevki družbe ali zunanje družbe v ZDA - so zahtevki družbe, vloženi v ZDA, ki nastanejo iz ali se pripišejo kateremukoli zahtevku iz ZDA, ki ga družba ali zunanja družba vloži proti zavarovani osebi, čeprav ta izključitev ne velja pri / Claims by the company or Outside Entity brought in the US. arising from or attributable to any US Claim that is brought by the Company or Outside Entity against an Insured Person, although this exclusion shall not apply to:
o stroških obrambe, ali / Defence Costs, or
o izvedeni tožbi, ki jo sproži delničar v imenu družbe, pod pogojem, da tožba ni vložena s prostovoljno aktivno pomočjo (v nasprotju z zakonsko zahtevano), aktivnim posredovanjem ali aktivnim napeljevanjem s strani družbe ali zunanje družbe, ali/a derivative action brought in the name of the Company, initiated by a shareholder provided it is not brought with the voluntary (as opposed to legally required) active assistance, active intervention or active solicitation on the part of the Company or Outside Entity, or
o zahtevku v ZDA, ki ga vloži ali vzdržuje stečajni upravitelj ali enakovredna oseba v imenu in za račun družbe, ali / a US Claim brought or maintained by a trustee in bankruptcy or equivalent for the Company; or
o Zahtevku v ZDA za prispevek ali odškodnino v zvezi z ločenim zahtevkom, ki ga vloži tretja oseba, pod pogojem, da je zahtevek tretje osebe vložen brez aktivne pomoči, aktivnega posredovanja ali aktivnega napeljevanja s strani družbe ali zunanje družbe. / a US Claim brought or mantained by trustee in bankruptcy or equivalent for the Company, or a US Claim for a contribution o ran indemnity in relation to a separate claim brought by a third party, provided this third party claim is not brought with the active assistance, active intervention or active solicitation on the part of the company or Outside Entity.ODGOVOR

Spoštovani,

Potrjujemo priloženo vsebino izključitve.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 19.08.2021   10:18
VPRAŠANJE
Prosimo, da se k izključitvam doda naslednje izključitve in potrdi njihovo vsebino, kot predlagano:

a) KLAVZULA O OMEJITVI LIMITA
TIE IN LIMITS ENDORSEMENT

S TEM DODATKOM SE RAZUME IN JE DOGOVORJENO, DA:
IT IS HEREBY UNDERSTOOD AND AGREED THAT:
Najvišja obveznost zavarovatelja v smislu maksimalnega kombiniranega agregata limita kritja iz naslova vseh zavarovalnega kritjij in razširitev po tej zavarovalni polici št. XXXXXXXXXin katerikoli drugi zavarovalni polici za kritje zavarovanja odgovornosti vodilnih delavcev, zavarovanja odgovornosti vodstva dobrodelne oziroma neprofitne organizacije oziroma drugi zavarovalni polici (v nadaljevanju druga zavarovalna polica),ki jo je izdal zavarovatelj , je enaka limitu kritja.
Obveznost zavarovatelja iz naslova vseh zavarovalnih kritij in razširitev po tej zavarovalni polici št. XXXXXXXXXX v zvezi s skupnim celotnim izplačilom se zmanjšuje skladno z izplačili zavarovatelja po drugi zavarovalni polici.


The Insurers maximum combined aggregate limit of liability in respect of all insurance coverages and extensions provided by this Policy no. OD48000918537 and any other directors and officers liability policy, charity or not for profit liability policy, or any other policy (Other insurance Policy), issued by the Insurer , shall be the Limit of Liability.
Payments made by the Insurer under such Other Policy shall reduce, by the amount of that payment, the Insurers liability in respect of all insurance covers and extensions under this Policy no. XXXXXXXXXX.
VSA OSTALA DOLOČILA IN POGOJI OSTANEJO NESPREMENJENI.
ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.¸b) IZKLJUČITEV POSAMIČNE ZADEVE
SPECIFIC MATTERS EXCLUSION
Ne glede na drugačne določbe v tej polici zavarovatelj ni dolžna plačati škode ali stroškov pravnega zastopanja v zvezi s katerimkoli zahtevkom ali uradno preiskavo, ki temelji na ali izhaja iz ali se kakorkoli pripiše zadevam/zahtevkom/postopkom v zvezi z javnim naročilom za izvedbo objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper (št. JN 05/2018 20.6.2019).
Notwithstanding anything contained within this Policy to the contrary the Insurer shall not be liable to pay Loss or Legal Representation Expenses in connection with any Claim or Formal Investigation based on or arising from or in anyway attributable to, matters/claims/proceedings regarding the public tender: Javno naročilo za izvedbo objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper(št. JN 05/2018 20.6.2019).
VSA OSTALA DOLOČILA IN POGOJI OSTANEJO NESPREMENJENI.
ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.¸

c) KLAVZULA O ODVISNIH IN ZUNANJIH DRUŽBAH
SUBSIDIARY AND OUTSIDE ENTITY ENDORSEMENT

S TEM DODATKOM SE RAZUME IN JE DOGOVORJENO, DA:
IT IS HEREBY UNDERSTOOD AND AGREED THAT:
Ta polica ne podaja zavarovalnega kritja za odvisne družbe in/ali zunanje družbe.
This policy shall not provide cover for Subsidiaries and/or Outside Entities.

VSA OSTALA DOLOČILA IN POGOJI OSTANEJO NESPREMENJENI.
ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.¸


ODGOVOR


Spoštovani,

Z dodanimi izključitvami in vsebino se strinjamo.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   10:19
VPRAŠANJE
V osnovnih zahtevah za kritje je v točki 11 in 17 po našem mnenju zahtevano enako kritje, predlagamo, da se točki združita na nasleden način:
»Kriti so nujni stroški, nastali pred nastankom stroškov pravnega zastopanja oz. obrambe (kritje stroškov za nazaj), v breme zavarovanca, če ni mogoče v razumnem času pridobiti predhodne pisne odobritve zavarovalnice in sicer do trenutka, ko bi zavarovanec lahko zaprosil oz. bi bilo utemeljeno pričakovati (trenutek, ki nastopi prvi), da bi lahko zaprosil za pisno soglasje zavarovalnice. Kritje za nujne stroške je podano v višini 10% limita kritja / If the written consent of the Insurer cannot be obtained in a reasonable time before defence costs are incurred by an insured, the insurer agrees to give a retrospective approval for such defense costs to the point in time when the insurer did seek or could rasonably have sought, whichever is the earlier, the insurers' written consent. Coverage for Emergency defence costs for 10% of the Limit of Liability and in aggregate;«


ODGOVOR

Spoštovani,

Z navedenim predlogom dikcije se strinjamo.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   10:20
VPRAŠANJE
Predlagamo, da se naslednji zapis briše iz teksta zavarovalno-tehnične dokumentacije, saj ni predmet javnega naročila:
»Zavarovalna vsota za individualno polico / sum insured for individual policy - Vsakokratni znesek obvezne odbitne franšize korporativne zavarovalne police po osebi po zahtevku / the amount of respective obligatory deductible of the corporate policy per person per claim.«


ODGOVOR


Spoštovani,

Zapis se briše iz teksta zavarovalno-tehnične dokumentacije. Ponudnik se zavezuje zagotoviti možnost sklenitve zavarovanja, ki ureja odkup franšize po strani A.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   10:21
VPRAŠANJE
Prosimo za povratno informacijo koliko znaša najvišji 1,5 kratnik letnega fiksnega bruto prejemka zavarovane osebe. Navedeno informacijo potrebujemo za oblikovanje obvezne odbitne franšize v skladu z ZGD-1I.

ODGOVOR


Spoštovani,

Najvišji 1,5 kratnik letnega fiksnega bruto prejemka zavarovane oseba znaša 12.000,00 EUR.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   10:23
VPRAŠANJE
V zvezi s franšizo na strani A predlagamo zapis:
Člani organov vodenja ali nadzora družbe (skladno z ZGD-1I) 2TDK d.o.o.:
najvišji 1,5 kratnik letnega fiksnega bruto prejemka zavarovane osebe oziroma znesek, ki ga predpisuje ZGD-1I ali katerakoli naknadna sprememba tega zakona ali katerikoli podrejen predpis.


ODGOVOR


Spoštovani,

S predlaganim zapisom se strinjamo.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   10:23
VPRAŠANJE
Med zavarovalnim kritjem razdeljenem po segmentih v drugi točki posebej navajate neizvršne direktorje, lepo prosim za pojasnilo, kaj je s tem mišljeno?

ODGOVOR


Spoštovani,

Mišljeni so bili drugi vodstveni delavci v družbi, med katere sodijo trije vodje sektorjev in štirje vodje projekta.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   10:24
VPRAŠANJE
Za oceno tveganja bi potrebovali naslednje informacije:
- Letno poslovno poročilo 2020 z revizorjevim poročilom
- Trenutni finančni načrt za naslednja 2-3 leta.


ODGOVOR

Spoštovani,

Obveščamo vas, da sta zaprošena dokumenta javno objavljena na sledečih povezavah:

http://www.drugitir.si/resources/files/pdf/letno_porocilo_2020_2tdk.pdf
http://www.drugitir.si/resources/files/Podpisan_NIP_april_2021_2TDK.pdf

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.08.2021   11:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pojasnilo odgovora na vprašanje o najvišjem 1,5 kratniku letnega fiksnega bruto prejemka zavarovane osebe. Ali je 12.000 EUR mesečni fiksni bruto prejemek zavarovane osebe? Prosimo za navedbo najvišjega 1,5 kratnika letnega fiksnega bruto prejemka zavarovane osebe

ODGOVOR


Spoštovani,

Najvišji 1,5 kratnik mesečnega fiksnega bruto prejemka zavarovane osebe znaša 12.000 EUR, tako da najvišji 1,5 kratnik letnega fiksnega bruto prejemka zavarovane osebe znaša 144.000 EUR.

Lep pozdrav,
2TDK