Dosje javnega naročila 005248/2021
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD, Črtomirova ulica 12, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe osnovne šole BEŽIGRAD
ZJN-3: Odprti postopek

JN005248/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.07.2021
JN005248/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.08.2021
JN005248/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.11.2021
JN005248/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.01.2022
JN005248/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005248/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 147-390492
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD
Črtomirova ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/408124/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4119
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe osnovne šole BEŽIGRAD
Referenčna številka dokumenta: JN7560-21600027
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz drugih shem kakovosti po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Bežigrad
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr.: izbrana kakovost)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr.: izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SLADOLED
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555000
15555100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SLADOLED
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINA IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15112000
15130000
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PERUTNINA IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINA (npr.: višja kakovost ali izbrana kakovost)
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINA (npr.: višja kakovost ali izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO PIŠČANČJE MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15112000
15130000
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO PIŠČANČJE MESO IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): GOVEJE MESO (npr.: višja kakovost ali izbrana kakovost)
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15111100
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): GOVEJE MESO (npr.: višja kakovost ali izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO GOVEJE IN TELEČJE MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15111000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO GOVEJE IN TELEČJE MESO IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: SVINJSKO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15113000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVINJSKO MESO IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: DRUGE VRSTE MESA
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15118100
15119100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DRUGE VRSTE MESA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENE RIBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE RIBE- LOSOS
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311700
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE RIBE- LOSOS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JAJCA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO JAJCA
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO JAJCA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA IN ZELIŠČA
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽA ZELENJAVA IN ZELIŠČA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): KROMPIR (npr. integrirana pridelava, izbrana kakovost)
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): KROMPIR (npr. integrirana pridelava, izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): SVEŽ OČIŠČEN KROMPIR (npr. integrirana pridelava, izbrana kakovost)
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): SVEŽ OČIŠČEN KROMPIR (npr. integrirana pridelava, izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE SADJE
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): JABOLKA (npr. integrirana pridelava, izbrana kakovost)
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): JABOLKA (npr. integrirana pridelava, izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SVEŽA ZELENJAVA
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO SVEŽA ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SVEŽE SADJE
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO SVEŽE SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: STROČNICE IN SUHO SADJE
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212200
03212220
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
STROČNICE IN SUHO SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15331000
15332000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15321000
15321800
15322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SADNI SOKOVI IN SIRUPI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SADNI SOKOVI
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO SADNI SOKOVI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IN SVEŽI IZDELKI IZ TESTA
Številka sklopa: 28
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15312000
15800000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENI IN SVEŽI IZDELKI IZ TESTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 29
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 30
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: TESTNINE
Številka sklopa: 31
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TESTNINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO TESTNINE
Številka sklopa: 32
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO TESTNINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 33
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 34
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15811000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: IZDELKI IZ TESTA, KEKSI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI
Številka sklopa: 35
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
IZDELKI IZ TESTA, KEKSI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO IZDELKI IZ TESTA, KEKSI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI
Številka sklopa: 36
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO IZDELKI IZ TESTA, KEKSI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 37
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332200
15800000
15821200
15831600
15864000
15872000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 38

II.2.1 Naslov
Naslov: DIETNA ŽIVILA
Številka sklopa: 38
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DIETNA ŽIVILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 39

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO DŽEM
Številka sklopa: 39
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332290
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO DŽEM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.08.2021   14:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.08.2021   14:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.08.2021   14:00

Dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana postopek oddaje javnega naročila izvaja na podlagi pooblastila naročnika, osnovne šole Bežigrad, izdanega na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD
Črtomirova ulica 12
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.08.2021   12:11
VPRAŠANJE
Spoštovani

16. SKLOP: SVEŽA ZELENJAVA IN ZELIŠČA

Prosimo vas, da spremenite popis artiklov - solate, predlagamo vam sledeče:
- solata krhkolistna (gentile, ledenka-kristalka)
- solata mehkolistna (mehka, majniška)
- solata endivija

S tem se izognemo manipulaciji s cenami za napačno interpretirane in poimenovane solate, ter omogočimo vam, kot naročniku, da prejmete kar naročite.
Dodajamo pa še pojasnilo o vrstah solate. Sami smo opravili raziskavo s pomočjo različnih institucij (ministrstvo za kmetijstvo, razne kmetijske zbornice, kmetijsko gozdarski zavodi, kmetijski inštitut Slovenije..) in prišli do naslednje razlage:
- Solata kristalka ali solata ledenka (gre za isti tip solate) pomeni, da gre za tip krhkolistne solate, ki oblikuje glavo v tehnološki zrelosti.
-Solata gentile pa je krhkolistnim tip solate, ki pa ne oblikuje glave ampak le pokončno rozeto v tehnološki zrelosti.


Enako vam predlagamo, da artikel KLEMENTINA, MANDARINA IN MANDORE združite na eno postavko Mandarina-klementina in križanci. V nasprotnem prihaja zaradi okvirnih količin do manipulacije cene.

Prosimo za popravek predračuna.

ODGOVOR
Popis artiklov pri solatah ostaja enak kot je v razpisni dokumentaciji, ker se cena artiklov zelo razlikuje. Prav tako pri artiklih MANDARINE, KLEMENTINA IN MANDORA ostaja vsak artikel posamezno in združitev ni možna.Datum objave: 11.08.2021   12:11
VPRAŠANJE
Spoštovani

17. SKLOP: SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): KROMPIR (npr. integrirana pridelava)
18. SKLOP: SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): SVEŽ OČIŠČEN KROMPIR (npr. integrirana pridelava)
20. SKLOP: SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): JABOLKA (npr. integrirana pridelava, izbrana kakovost)

Opozoriti vam želimo, da so zahteve v sklopih kjer zahtevate zgolj nacionalne sheme kakovosti diskriminatorne glede na objavo razpisa v EU uradnem listu. Glede na dejstvo, da Slovenija pripada EU uniji, kjer je dolžna zagotavljati prost pretok blaga, storitev in ljudi, smatramo, da bi morali zahtevo črtati iz ponudbenega predračuna.
Primerno bi bilo, da bi naročnik dovolil predložitev globalno razširjenega certifikata GLOBALG.A.P., ki je namenjen pridelovalcem, ki so vključeni v postopek certificiranja procesov integrirane pridelave, pridelovalcem in predelovalcem ekoloških pridelkov in živil ter pridelovalcem, ki pridelujejo na konvencionalen način.
Izhajajoč iz trenutne prakse se pojavlja velik dvom po dobavi blaga iz shem kakovosti ker vsi trenutni dobavitelji ponujajo blago od nekaj peščice slovenskih dobaviteljev, ki pa ne morejo zagotavljati potrebnih letnih količin.

V kolikor ima naročnik dodatne ali drugačne informacije s strani pristojnih organov nas prosim o tem obvestite oz. vašo odločitev argumentirajte.

18. SKLOP: SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): SVEŽ OČIŠČEN KROMPIR (npr. integrirana pridelava)
V tem sklopu prijava s shemo kakovosti sploh ni možna saj se za krompir uporablja le EKO certifikat in pa certifikat za integrirano pridelavo, ki pa velja le za pridelavo krompirja, ne pa za PREDELAVO kamor spada očiščen krompir.


ODGOVOR
V predmetni razpisni dokumentaciji je v tretji točki III. poglavja navedeno: ''Naročnik bo dodatno kakovost priznal živilom, ki imajo (certificirano) znak višje kakovosti na podlagi evropskih shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti''. Torej naročnik dopušča vsa dokazila, ki opredeljujejo, da ponujena živila nosijo znak evropske sheme kakovosti in/ali nacionalne sheme kakovosti, predpisane z Zakonom o kmetijstvu. Evropske sheme kakovosti so zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost in ekološka pridelava. Nacionalne sheme kakovosti, ki so predpisane z zakonom o kmetijstvu so izbrana kakovost, označba višje kakovosti in integrirana pridelava. Certifikat GLOBAL G. A. P. ni dokazilo za evropsko ali nacionalno shemo kakovosti, ampak znak o zagotavljanju standarda dobre kmetijske prakse, zato ga naročnik ne bo štel kot ustreznega za dokazovanje uvrstitve živila v shemo kakovosti kot izhaja iz razpisne dokumentacije. Pri opredelitvi shem kakovosti je naročnik sledil Primerom okoljskih zahtev in meril za živila in gostinske storitve (verzija 1.1, januar 2020), ki so bili pripravljeni na podlagi Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21).

Pri sklopu 18 bomo spremenili razpisno dokumentacijo in namesto OČIŠČEN KROMPIR (npr. integrirana pridelava) zahtevali samo OČIŠČEN KROMPIR.
Pri sklopih 17 in 20 pa zahtevamo živila iz shem kakovosti, saj smo do sedaj imeli dobavitelje, ki so nam skozi celotno obdobje zagotovili zahtevane artikle.
Datum objave: 11.08.2021   12:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi odsotnosti in letnih dopustov vljudno prosimo za podaljšenje roka za oddajo vprašanj in prav tako roka za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal rokov, ki so določeni v objavljeni razpisni dokumentaciji z dne 30.07.2021Datum objave: 11.08.2021   12:12
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.ODGOVOR
Razponi in gramature za posamezna živila v sklopih so pripravljeni glede na ponudbo na trgu in potrebe delovnega procesa v kuhinji oz. količine za pripravo obrokov, ki jih načrtuje naročnik. . V kolikor obstaja razlog, da bi naročnik spreminjal pakiranja, potem prosimo navedite posamezno živilo znotraj sklopov, da naročnik preveri kolikšna (če) je možnost odstopanja od razpisanega pakiranja.Datum objave: 11.08.2021   12:12
VPRAŠANJE
Na koliko decimalnih mest moramo podati cene v predračunu za posamezni artikel?

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval vrednost vpisane cene na enoto zaokrožene na štiri decimalna mesta.Datum objave: 11.08.2021   12:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v preteklih letih se je dogajalo, da je naročnik večinoma od nas zahteval dostavo do 7.ure zjutraj, četudi je šlo za artikle, ki imajo daljši rok uporabe in se lahko hranijo na sobni temperaturi ali v hladilnikih/zamrzovalnikih. Take zahteve (predvsem se to tiče večine razpisov, ki jih ima pod okriljem MOL) nam otežujejo delo, ker logistično ne zmoremo oskrbeti vseh javnih zavodov do 7.ure zjutraj. Imamo sicer dokaj velik vozni park, ampak oskrbeti vse šole in vrtce do 7.ure zjutraj je tudi s tako velikim voznim parkom fizično nemogoče. Posledično je slaba volja na obeh straneh, tako pri naročniku kot pri nas izvajalcu. Poleg tega so velikokrat naročila vredna manj kot 10 eur.
Želimo si sodelovanja z vami še naprej, vendar se nam zaradi zgoraj napisanega poraja vprašanje, če se nam ekonomsko sploh splača prijaviti na vaš razpis (in tudi na marsikateri drugi razpis pod okriljem MOL-a).

S spoštovanjem

ODGOVOR
Načeloma morajo biti določeni artikli dostavljeni med 6.30 in 7:30 ure zjutraj zaradi delovnega procesa. Tako je definirano v razpisni dokumentaciji. Vendar seveda se tudi mi kdaj prilagodimo dobaviteljem oz. skupaj najdemo rešitev tako, da artikle naročimo kakšen dan prej ali pa se dogovorimo za kasnejšo uro v primeru, da artikla ne potrebujemo naslednji dan. S strani dobavitelja si želimo, da dogovorjena ura dostave drži (+/-30 min oz. 60 min zamude je še sprejemljivo) vendar zamude kot so 2 uri ali več niso dopustne seveda, če nas dobavitelj pri naročilu oz. tisti dan vnaprej ne opozori, da je pri njih prišlo težav.

Datum objave: 11.08.2021   12:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Razponi in gramature za posamezna živila v sklopih so pripravljeni glede na ponudbo na trgu in potrebe delovnega procesa v kuhinji oz. količine za pripravo obrokov, ki jih načrtuje naročnik. . V kolikor obstaja razlog, da bi naročnik spreminjal pakiranja, potem prosimo navedite posamezno živilo znotraj sklopov, da naročnik preveri kolikšna (če) je možnost odstopanja od razpisanega pakiranja.Datum objave: 11.08.2021   12:13
VPRAŠANJE
12.sklop zamrznjene ribe
artikel 1: želite morske sadeže Z ali BREZ surimija?

ODGOVOR
Morski sadeži naj bodo brez surimija.Datum objave: 11.08.2021   12:13
VPRAŠANJE
24.sklop zamrznjena zelenjava in sadje
artikel 1: želite špinačo v briketih pasirano ali liste?

ODGOVOR
Špinačo želimo v obliki briketov.Datum objave: 11.08.2021   12:13
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji imate na strani 10, točka 13 navedeno, da ponudnik zagotavlja odvoz embalaže, tako transportne, skupinske in odpadne.


Naše podjetje (kakor večina ponudnikov) ni registrirano za odvoz nepovratne embalaže, ki je komunalni odpadek, za to imamo z ustreznimi podjetji, ki se s tem ukvarjajo, podpisane pogodbe.

Prosimo, da ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo, ker menimo, da od nas ponudnikov tega ne morete zahtevati.
Vsa odpadna embalaža šol, vrtcev, domov in drugih ustanov je komunalni odpadek.
Naša vozila so skladna s HACCP-om, zato ne moremo v vozilih, s katerimi vršimo dostavo živil, opravljati tudi dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.
Upamo, da naročnik to razume, saj bi morali torej imeti posebna vozila za odvoz odpadkov - embalaže.

Zato pozivamo naročnika, da popravi in izbriše zahtevo za odvoz nepovratne embalaže, to namreč lahko zahteva le za POVRATNO EMBALAŽO.ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da bo moral dobavitelj odvažati nepovratno embalažo le kadar je to zahtevano v posebnih pogojih naročnika. V posebnih pogojih pa tega naročnik ne zahteva, zato odvoz le-te ni zahtevan. Povratno embalažo pa se odvaža.Datum objave: 13.08.2021   14:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Lepo prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

38. sklop: dietna živila

24 Rižev sladoled brez glutena (okus kakav), pakiranje do 1 kg - proizvajalec je ukinil omenjeni iskani izdelek. Ali lahko ponudimo okus sojin sladoled vanilija-kakav? V kolikor je odgovor negativen, prosimo naročnika za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih.
25 Rižev sladoled brez glutena (sadni okus), pakiranje do 1 kg - proizvajalec je ukinil omenjeni iskani izdelek. Ali lahko ponudimo okus KOKOS MANGO in ANANAS? V kolikor je odgovor negativen, prosimo naročnika za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih.
31 Zelenjavni namaz s porom in bučkami (Tipa GranoVita) brez alergenov, pakiranje do 300 g - proizvajalec je žal ukinil izdelek. Ali lahko naročniku ponudimo mogoče okus paradižnik-rukola, z drobnjakom, z baziliko ali otroški namaz?
33 Zelenjavni namaz z črnimi olivami (Tipa GranoVita) brez alergenov, pakiranje do 300 g- proizvajalec je žal ukinil izdelek. Ali lahko naročniku ponudimo mogoče okus paradižnik-rukola, z drobnjakom, z baziliko ali otroški namaz?
41 Riževi vaflji, pakiranje do 100 g - ali lahko ponudimo pakiranje 110g?

Hvala.


ODGOVOR

24 Rižev sladoled brez glutena (okus kakav), pakiranje do 1 kg - proizvajalec je ukinil omenjeni iskani izdelek. Ali lahko ponudimo okus sojin sladoled vanilija-kakav? V kolikor je odgovor negativen, prosimo naročnika za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih.
Odgovor: DA, sprememba opisa: Sojin sladoled brez glutena (okus kakav, vanilija), pakiranje do 1 kg

25 Rižev sladoled brez glutena (sadni okus), pakiranje do 1 kg - proizvajalec je ukinil omenjeni iskani izdelek. Ali lahko ponudimo okus KOKOS MANGO in ANANAS? V kolikor je odgovor negativen, prosimo naročnika za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih.
Odgovor: DA, lahko nam ponudite okus KOKOS MANGO/ANANAS.

31 Zelenjavni namaz s porom in bučkami (Tipa GranoVita) brez alergenov, pakiranje do 300 g - proizvajalec je žal ukinil izdelek. Ali lahko naročniku ponudimo mogoče okus paradižnik-rukola, z drobnjakom, z baziliko ali otroški namaz?
Odgovor: DA, lahko nam ponudite okus paradižnik- drobnjak.

33 Zelenjavni namaz z črnimi olivami (Tipa GranoVita) brez alergenov, pakiranje do 300 g- proizvajalec je žal ukinil izdelek. Ali lahko naročniku ponudimo mogoče okus paradižnik-rukola, z drobnjakom, z baziliko ali otroški namaz?
Odgovor: DA, lahko nam ponudite otroški namaz.

41 Riževi vaflji, pakiranje do 100 g - ali lahko ponudimo pakiranje 110g?
Odgovor: DA, sprememba opisa: 41 Riževi vaflji, pakiranje do 200 g
Datum objave: 13.08.2021   14:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

37. sklop: splošno prehrambeno blago
28 Muškatni orešček mleti, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo pakiranje 400g?
32 Šetraj, zdrobljeni, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo pakiranje 290g?
33 Timijan, zdrobljeni, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo pakiranje 450g?
40 Poper beli, mleti, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo pakiranje 650g? Manjše doze ne najdemo. Manjše pakiranje je možno samo še v kozarčku.
58 Čokoladno lešnikov namaz (min. 13 % lešnikov, min. 7 % manj masten kakav v prahu), enobarvni, pakiranje od 20 do 50 g - izdelka z omenjeno recepturo ne najdemo v razpisanem pakiranju. Ali lahko ponudimo pakiranje 15g, kot Nutella?
109 Marmelada šipkova, pakiranje do 1 kg - ali ponudimo marmelado brez konzervansov ali lahko vsebuje konzervanse?
121 Kvinojini hrustljavi kruhki, pakiranje 160-180 g - izdelka v razpisanem razponu ne najdemo. Ali lahko ponudimo pakiranje 150g?
122 Polnozrnati hrustljavi kruhki, pakiranje 160-180 g - izdelka v razpisanem razponu ne najdemo. Ali lahko ponudimo pakiranje 125g?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR

28 Muškatni orešček mleti, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo pakiranje 400g?
Odgovor: DA, sprememba opisa: 28 Muškatni orešček mleti, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje

32 Šetraj, zdrobljeni, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo pakiranje 290g?
Odgovor: DA, sprememba opisa: 32 Šetraj, zdrobljeni, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje

33 Timijan, zdrobljeni, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo pakiranje 450g?
Odgovor: DA, sprememba opisa: 33 Timijan, zdrobljeni, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje

40 Poper beli, mleti, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo pakiranje 650g? Manjše doze ne najdemo. Manjše pakiranje je možno samo še v kozarčku.
Odgovor: DA, lahko nam ponudite 650 g, sprememba opisa: 40 Poper beli, mleti, pakiranje do 700 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje

58 Čokoladno lešnikov namaz (min. 13 % lešnikov, min. 7 % manj masten kakav v prahu), enobarvni, pakiranje od 20 do 50 g - izdelka z omenjeno recepturo ne najdemo v razpisanem pakiranju. Ali lahko ponudimo pakiranje 15g, kot Nutella?
Odgovor: DA, sprememba opisa: 58 Čokoladno lešnikov namaz (min. 13 % lešnikov, min. 7 % manj masten kakav v prahu), enobarvni, pakiranje od 15 do 50 g

109 Marmelada šipkova, pakiranje do 1 kg - ali ponudimo marmelado brez konzervansov ali lahko vsebuje konzervanse?
Odgovor: BREZ KONZERVANSOV.

121 Kvinojini hrustljavi kruhki, pakiranje 160-180 g - izdelka v razpisanem razponu ne najdemo. Ali lahko ponudimo pakiranje 150g?
Odgovor: DA, sprememba opisa: 121 Kvinojini hrustljavi kruhki, pakiranje 120-180 g

122 Polnozrnati hrustljavi kruhki, pakiranje 160-180 g - izdelka v razpisanem razponu ne najdemo. Ali lahko ponudimo pakiranje 125g?
Odgovor: DA, sprememba opisa: 122 Polnozrnati hrustljavi kruhki, pakiranje 120-180 g


Pooblaščenec naročnika bo pri artiklih, kjer se opis živil spreminja, objavil popravek popisa blaga.
Datum objave: 13.08.2021   14:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

31. sklop: testenine
3 Široki rezanci - pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg - ali lahko ponudimo pakiranje 8kg?
5 Široki rezanci - pšenični z špinačo, pakiranje do 5 kg - ali lahko ponudimo pakiranje 6kg?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR

3 Široki rezanci - pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg - ali lahko ponudimo pakiranje 8kg?
Odgovor: NE.

5 Široki rezanci - pšenični z špinačo, pakiranje do 5 kg - ali lahko ponudimo pakiranje 6kg?
Odgovor:
DA, sprememba opisa: 5 Široki rezanci - pšenični s špinačo, pakiranje do 6 kg. Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga.
Datum objave: 13.08.2021   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Prosimo, da se navede, da mora oddati naročnik naročila in spremembe naročil ponudniku
v naročniško službo najkasneje do 10.00 ure dopoldan za dostavo za naslednji dan. Težava
se pojavi, ker mnogi naročniki prepozno naročajo, želijo pa dostavo naslednji dan zjutraj.
Menimo, da ima naročnik dovolj časa, da bi zmogel oddati naročilo do 10ih dopoldan. Tudi
ponudniki imamo omejen delovni čas. Zaradi optimizacije delovnega procesa ni sprejemljiva
pozna oddaja naročil.
2. V RD zahtevate, da so cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje 12
mesecev in se lahko spremenijo na podlagi indeksa hrane. Prosimo, da dodate k indeksu
hrane, da se upošteva kumulativni indeks cen glede na vrsto blaga, ki ga ponudnik ponuja,
npr. za meso, mleko, kruh, itd., ki ga uradno objavlja Statistični urad RS. Cene se gibljejo
zelo različno glede na vrsto hrane. Menimo, da ni primerno, da damo v isti koš meso, mleko,
kruh,... in tako računamo indeks. Radi bi se izognili temu, da smo vam primorani ponuditi
višje cene kot bi jih, če bi bil indeks drugačen.
3. Ali se za izračun indeksa vzame začetno obdobje datum začetka veljavnosti sporazuma
21.12.2021 in končno obdobje 12i mesec po podpisu pogodbe 20.12.2022 in je to % za
izračun indeksa ? V drugačnem primeru, se cene spremenijo šele po 2 letih in tudi fiksnost
cen ni le 12 mesecev!?!
4. Ali zahtevate v sklopu 5, 6, 7, 8,9, 10 in 11 da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?
5. Pojasnila po sklopih:
5. SKLOP: PERUTNINA IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
7 Piščančja salama extra razreda, najmanj 70 % piščančjega mesa, brez glutena, v kosu Ali povprašujete po posebni salami?
12 Pečenice iz perutninskega mesa, brez svinjine, brez glutena, 60 do 80 g/kos - Ali povprašujete po piščančjih ali puranjih? Odločite se za eno vrsto. Cene so različne.
10. SKLOP: SVINJSKO MESO IN IZDELKI
3 svinjski kare, BK, - Ali je v kosu?
5 klobasa za kuhanje - Ali zahtevate certificirano ZGO?
11. SKLOP: DRUGE VRSTE MESA
1 kunčji file, I. kat., HLAM, - Pojasnite HLAM.

Hvala za odgovore.


ODGOVOR

1. Kakor opredeljeno v vzorcu okvirnega sporazuma, se naročnik zavezuje, da bo dobavitelju pravočasno naročal potrebne količine živil, vendar pa v predlaganem delu okvirnega sporazuma ne bo spreminjal.

2. Naročnik izbranega indeksa ne bo spreminjal. Navedeni indeks zajema oziroma je primeren za vsa razpisana živila oziroma blago. V zvezi s tem še pojasnjujemo, da Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (UL RS, št. 1/04) naročniku dopušča možnost valorizacije denarnih obveznosti, torej gre za lastno presojo in odločitev naročnika, ali bo valorizacijo cen v okvirnem sporazumu za obdobje trajanja omogočil ali ne. Prav tako navedeni pravilnik določa, da se v pogodbi kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti lahko uporabi indeks cen življenjskih potrebščin, ki pa v primerjavi z izbranim kumulativnim indeksom cen za hrano zajema še širši nabor blaga in storitev.

3. Skladno s 6. členom Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega naročila (Uradni list RS, št. 1/2004) se valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen hrane lahko prvič izvede šele po poteku enega leta od sklenitve pogodbe oz. okvirnega sporazuma in ko kumulativno povečanje tega indeksa cen preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe oziroma okvirnega sporazuma. Povišanje cen lahko znaša največ 80 % povišanja indeksa cen hrane.
Če je sporazum sklenjen 21. 12. 2021, morajo biti cene fiksne do 20. 12. 2022, od takrat naprej pa se lahko izračunava kumulativno povečanje indeksa cen hrane, ki ga objavlja Statistični urad RS.

4. Pri vsakem artiklu je v opisu izdelka že natančno navedeno, v kakšni obliki ga želimo ( npr. mleto, narezano na zrezke, v kosu, narezano na rezine), za kar lahko ponudniki navedete enako ceno za artikel v kosu ali narezan ali pa podate za obe obliki istovrstnega artikla različno ceno.
Dodatno dopolnjujemo opis še za dva artikla, kjer ni navedena oblika: 8. SKLOP artikel 5 Meso mlade govedine, roastbeaf I.kat b.k , v kosu;
10. SKLOP artikel 3 svinjski kare, BK, v kosu

5. Pojasnila po sklopih:
5. SKLOP: PERUTNINA IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
7 Piščančja salama extra razreda, najmanj 70 % piščančjega mesa, brez glutena, v kosu Ali povprašujete po posebni salami?
Odg.: DA.

12 Pečenice iz perutninskega mesa, brez svinjine, brez glutena, 60 do 80 g/kos - Ali povprašujete po piščančjih ali puranjih? Odločite se za eno vrsto. Cene so različne.
Odg.: Puranje, sprememba opisa: 12 Pečenice iz perutninskega puranjega mesa, brez svinjine, brez glutena, 60 do 80 g/kos

10. SKLOP: SVINJSKO MESO IN IZDELKI
3 svinjski kare, BK, - Ali je v kosu?
Odg.: DA, v kosu.

5 klobasa za kuhanje - Ali zahtevate certificirano ZGO?
Odg.: Ne.

11. SKLOP: DRUGE VRSTE MESA
1 kunčji file, I. kat., HLAM, - Pojasnite HLAM.
Odg.: Prišlo je do napake namesto HLAM je bilo mišljeno FLAM.

Pooblaščenec naročnika bo pri artiklih, kjer se opis živil spreminja, objavil popravek popisa blaga.Datum objave: 13.08.2021   14:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za odgovor na spodnje vprašanje.

26. sklop: Sadni sokovi in sirupi
7 Breskov sok, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 0,5 do 1 L - izdelek je proizvajalec Fructal ukinil. Ali lahko ponudimo nektar breskev 50% s.d.? V kolikor ne smemo, prosimo, da se izdelek črta iz predračuna.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Izdelek bomo črtali iz razpisne dokumentacije. Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga.Datum objave: 13.08.2021   14:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za odgovor na spodnje vprašanje.

25. sklop: Konzervirana zelenjava in sadje
3 Čičerika, sterilizirana, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 150 do 500 g - ali lahko ponudimo pakiranje 800g?

Hvala za odgovora.

ODGOVOR
DA, sprememba opisa: 3 Čičerika, sterilizirana, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 150 do 800g. Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga.Datum objave: 16.08.2021   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da želite dostavo vsak dan od 6.30 do 7.30 ure
Predvidevamo, da je pogoj dnevne dostave predvsem za sklope svežega programa kot so kruh, meso , sadje in zelenjava.


Prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za naštete sklope živil z daljšim rokom trajanja zadostovala dostava dvakrat tedensko.


23. SKLOP: STROČNICE IN SUHO SADJE
24. SKLOP: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
25. SKLOP: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
26. SKLOP: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
27. SKLOP: EKO SADNI SOKOVI
29. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
30: SKLOP: EKO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
31. SKLOP: TESTNINE
37. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
38. SKLOP: DIETNA ŽIVILA
39: SKLOP: BIO DŽEM


V izrednih primerih se bomo sporazumno dogovorili glede dostave.
Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR
Načeloma morajo biti določeni artikli dostavljeni med 6:30 in 7:30 uro zjutraj zaradi delovnega procesa naročnika. Vendar seveda se tudi mi kdaj prilagodimo dobaviteljem oz. skupaj najdemo rešitev tako, da artikle naročimo kakšen dan prej ali pa se dogovorimo za kasnejšo uro v primeru, da artikla ne potrebujemo naslednji dan. Naročnik namreč nima ustreznih prostorov za skladiščenje takih živil, zato dostava za več dni v naprej, ni možna. S strani dobavitelja si želimo, da dogovorjena ura dostave drži (+/-30 min oz. 60 min zamude je še sprejemljivo) vendar zamude kot so 2 uri ali več niso dopustne seveda, če nas dobavitelj pri naročilu oz. tisti dan vnaprej ne opozori, da je pri njih prišlo težav.Datum objave: 16.08.2021   12:49
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI,

Vljudno prosimo za odgovore na zastavljena vprašanja

37. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
10 Hibiskus, pakiranje od 30 do 100 g Artikel je v kombinaciji šipek hibiskus.Ali ga lahko ponudimo?
19 Kardamom, pakiranje do 40 g Artikel obstaja v pakiranju 159g.Ali ga lahko ponudimo?
25 Koper, zdrobljen, sušen z zamrzovanjem, pakiran do 100 g artiikl sušen z zamrzovanjem kot kotany je v pakiranju 120g. Ali ga lahko ponudimo?
31 Rožmarin, listi, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje artikel kot kotany je v pakiranju 400g.Ali ga lahko ponudimo?
40 Poper beli, mleti, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje artikel je v pakiranju 650g-Ali ga lahko ponudimo?
43 Ekstra sončnično olje, pakiranje so 1 L ali lahko ponudimo sončnično olje kjer ni navedeno na deklaraciji EXTRA vendar vsebuje prav tako z visko vsebnostjo oleinske kisline?
44 Oljčno olje 100 %, ekstra deviško, hladno stiskano, pakiranje do 1 L v stekleni embalaži 100% ekstra deviška olja so hladno stiskana.Artikel imate že na naslednji postavki. Prosimo za izbris postavke oziroma pojasnitev katero blagovno znamko ste imeli vmislih kot informacijo pri izdelavi ponudbe.
55 Kava, pražena, mleta, kot Barcafe in enakovredno, pakirano od 100 g do 250 g V kolikor želite kavo bar navedite minimalno 70%kave vrsta arabika in 30% kave vrsta robusta
59 Čokolada v prahu, min 36% kakav.delež, pakiranje 200 - 1000 g ARTIKEL IMAMO V PAKIRANJU 100G.AliI ga lahko ponudimo?
80 Kvas suhi, pakiranje do 15 g ali lahko ponudimo pakiranje 5*7g
81 Gorčica, mešanica semen bele in črne gorčice, voda, kis, sladkor, sol, začimbe, brez konzervansov, nepekoča od 680 do 1050 g Ali lahko ponudimo gorčico kot npr. Natureta ali Tina. Na deklaraciji je navedeno gorčično seme in ne mešanica semen. Prosimo za izbris mešanica semen črne in bele gorčice. V nasprotnem primeru prosimo za pojasnitev katero blagovno znamko ste imeli v mislih kot pomoč pri izdelavi ponudbe.
90 Polnozrnati piškoti z ovsenimi kosmiči (enakovredni gran cereale clasico), pakiranje do 250 g
91 Piškoti z musliji (enakovredni Gran Cereale Ffrutta), pakiranje do 250 g Ali lahko ponudimo izdelek v sestavi: ovseni kosmiči 37 %, sladkor, pšenična moka 19 %, repično olje, palmino olje, koščki jabolk 5,5 % [zgoščena kaša jabolk 1 %, glukozni-fruktozni sirup, sredstvo za ohranjanje vlage (glicerol), sladkor, pšenične vlaknine, palmino olje, želirno sredstvo (pektini), antioksidant (citronska kislina), arome], glukozni-fruktozni sirup, polnozrnata pšenična moka 2,5 %, sredstva za vzhajanje (E500, E503, E450), jedilna sol, emulgatorja (E472e, sojini lecitini), aroma. Lahko vsebuje jajca, mleko, sezamovo seme in oreščke
93 Masleni polnozrnati keksi (Tipa: Albert, Leibnez), do 500g keksi polnozranati kot leibniz, albert ne vsebujejo masla.Prosimo za popravek.Ali želite maslene kekse ali polnozrnate kekse
94 Pirini keksi z ovsenimi kosmiči, pakirani do 3 kg artikla nismo našli Prosimo za izbris postavk v nasprotnem primeru žal ne bo možna oddaja ponudbe. Ali pa za kekse oblikujte samostojen sklop
95 Keksi iz polnozrnate moke, ovsenih kosmičev in suhega sadja, pakirani do 3 kg (Tipa: Pečjak) artikla nismo našli Prosimo za izbris postavk v nasprotnem primeru žal ne bo možna oddaja ponudbe ali pa za kekse oblikujte samostojen sklop
96 Keksi polnjeni s čokoladnim polnilom ali lahko ponudimo kakavovo ali čokoladno polnilo ali vanilijevo polnilo?
98 Sadna rezina z žiti in temno čokolado, z min 60 % sadnim deležem, 25-35g, pakirana artikel je v pakiranju 44g .Prosimo za popravek
101 Ribja pašteta iz tune. (32-35% tuninega mesa ), 25 do 50 g, kot ARGETA ali enakovredno Ali lahko ponudimo artikel ki ima 30% tuninega mesa in je brez konzervansov in glutena
102 Kokošja pašteta, (min. 25 % kokošjega mesa), kot ARGETA ali enakovredno, 20 do 45 g ali lahko ponudimo pašteto z minimalno 25% piščančjega mesa?
103 File tune v naravnem soku, pakiranje 1 do 2 kg tune v naravnem soku nismo našli Dovolite da ponudimo tuno v rastlinskem olju-sončnično olje. V nasprotnem primeru prosimo za izbris postavke
104 File tune v oljčnem olju, pakiranje 1 do 2 kg dovolite da ponudimo kose tune v olivnem olju?
114 Drobtine, krušne, pirine, pakiranje do 1 kg artikla nismo našli. Dovolite da ponudimo drobtine krušne polbele. Ali artiel uvrstite v sklop žit in mlevskih izdelkov, v nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
120 Koruzni vaflji, 100-130g ali lahko ponudimo koruzne vaflje z dodatkom sezama
122 Polnozrnati hrustljavi kruhki, pakiranje 160-180 g artikel imamo v pakiranju 125g-Ali lahko ponudimo navedeno pakiranje?

29. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
9 Moka ržena polnozrnata, pakiranje do 5 kg Artikel imate na postavki 8. Rž je polnozrnato žito. Prosimo za izbris postavke
23 Musli s čokolado, porcijski od 40 -50 g artikel je v kombinaciji čokolada lešnik ali v kombinaciji jagoda bela čokolada .Kaj ponudimo?

26. SKLOP: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
7 Breskov sok, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 0,5 do 1 L 100% sok breskev je ukinjen Prosimo za izbris. Ali dovolite da ponudim sok kot natur fructal breskev korenje-
8 Zelenjavno - sadni sok (korenček, jabolko pomaranča), brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakirano od 0,5 do 1 L naveden artikel vsebuje antioksidant aksorbinska kislina . Ali ga lahko ponudimo?

25. SKLOP: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
4 Fižol, steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 700 do 5000 g Ali lahko ponudimo beli fižol?

Hvala in lepo pozdravljeni


ODGOVOR
37. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
10 Hibiskus, pakiranje od 30 do 100 g Artikel je v kombinaciji šipek hibiskus. Ali ga lahko ponudimo?
Odgovor: NE

19 Kardamom, pakiranje do 40 g Artikel obstaja v pakiranju 159g.Ali ga lahko ponudimo?
Odgovor: DA, sprememba opisa: 19 Kardamom, pakiranje do 200 g

25 Koper, zdrobljen, sušen z zamrzovanjem, pakiran do 100 g artiikl sušen z zamrzovanjem kot kotany je v pakiranju 120g. Ali ga lahko ponudimo?
Odgovor: DA, sprememba opisa: 25 Koper, zdrobljen, sušen z zamrzovanjem, pakiran do 150 g

31 Rožmarin, listi, pakiranje do 250 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje artikel kot kotany je v pakiranju 400g.Ali ga lahko ponudimo?
Odgovor: DA, sprememba opisa: 31 Rožmarin, listi, pakiranje do 500 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje

40 Poper beli, mleti, pakiranje do 600 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje artikel je v pakiranju 650g-Ali ga lahko ponudimo?
Odgovor: DA, sprememba opisa: 40 Poper beli, mleti, pakiranje do 700 g, gastro pakiranje v embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje

43 Ekstra sončnično olje, pakiranje so 1 L ali lahko ponudimo sončnično olje kjer ni navedeno na deklaraciji EXTRA vendar vsebuje prav tako z visko vsebnostjo oleinske kisline?
Odgovor: NE

44 Oljčno olje 100 %, ekstra deviško, hladno stiskano, pakiranje do 1 L v stekleni embalaži 100% ekstra deviška olja so hladno stiskana. Artikel imate že na naslednji postavki. Prosimo za izbris postavke oziroma pojasnitev katero blagovno znamko ste imeli v mislih kot informacijo pri izdelavi ponudbe.
Odgovor: V primeru, ko na steklenici dodatno piše, da je hladno stiskano to pomeni, da je v 24h tudi obrano in ima vso potrebno dokumentacijo, ker je dodatno pripisano (hladno stiskano). Ta artikel pod zaporedno št. 44 bomo izločili iz razpisa, ker je težko dostopen na slovenskem trgu.

55 Kava, pražena, mleta, kot Barcafe in enakovredno, pakirano od 100 g do 250 g V kolikor želite kavo bar navedite minimalno 70%kave vrsta arabika in 30% kave vrsta robusta
Odgovor: Sprememba opisa artikla v razpisni dokumentaciji: Kava, pražena kot BARCAFFE classic original ali enakovredna, pakirano od 100g do 250 g

59 Čokolada v prahu, min 36% kakav.delež, pakiranje 200 - 1000 g ARTIKEL IMAMO V PAKIRANJU 100G. AliI ga lahko ponudimo?
Odgovor: DA, sprememba opisa: 59 Čokolada v prahu, min 36% kakav.delež, pakiranje 100 - 1000 g

80 Kvas suhi, pakiranje do 15 g ali lahko ponudimo pakiranje 5*7g
Odgovor: DA

81 Gorčica, mešanica semen bele in črne gorčice, voda, kis, sladkor, sol, začimbe, brez konzervansov, nepekoča od 680 do 1050 g Ali lahko ponudimo gorčico kot npr. Natureta ali Tina. Na deklaraciji je navedeno gorčično seme in ne mešanica semen. Prosimo za izbris mešanica semen črne in bele gorčice. V nasprotnem primeru prosimo za pojasnitev katero blagovno znamko ste imeli v mislih kot pomoč pri izdelavi ponudbe.
Odgovor: DA, lahko nam ponudite brez mešanice, sprememba opisa: 81 Gorčica, gorčično seme, voda, kis, sladkor, sol, začimbe, brez konzervansov, nepekoča od 680 do 1050 g

90 Polnozrnati piškoti z ovsenimi kosmiči (enakovredni gran cereale clasico), pakiranje do 250 g
91 Piškoti z musliji (enakovredni Gran Cereale Ffrutta), pakiranje do 250 g Ali lahko ponudimo izdelek v sestavi: ovseni kosmiči 37 %, sladkor, pšenična moka 19 %, repično olje, palmino olje, koščki jabolk 5,5 % [zgoščena kaša jabolk 1 %, glukozni-fruktozni sirup, sredstvo za ohranjanje vlage (glicerol), sladkor, pšenične vlaknine, palmino olje, želirno sredstvo (pektini), antioksidant (citronska kislina), arome], glukozni-fruktozni sirup, polnozrnata pšenična moka 2,5 %, sredstva za vzhajanje (E500, E503, E450), jedilna sol, emulgatorja (E472e, sojini lecitini), aroma. Lahko vsebuje jajca, mleko, sezamovo seme in oreščke
Odgovor: NE.

93 Masleni polnozrnati keksi (Tipa: Albert, Leibnez), do 500g keksi polnozranati kot leibniz, albert ne vsebujejo masla. Prosimo za popravek. Ali želite maslene kekse ali polnozrnate kekse
Odgovor: Popis razpisne dokumentacije bomo spremenili samo v Polnozrnate kekse (Tipa: Albert, Leibnez), do 500g

94 Pirini keksi z ovsenimi kosmiči, pakirani do 3 kg artikla nismo našli Prosimo za izbris postavk v nasprotnem primeru žal ne bo možna oddaja ponudbe. Ali pa za kekse oblikujte samostojen sklop
Odgovor: V razpisni dokumentaciji bomo spremenili opis artikla na: 94 Pirini keksi, pakirani do 3 kg

95 Keksi iz polnozrnate moke, ovsenih kosmičev in suhega sadja, pakirani do 3 kg (Tipa: Pečjak) artikla nismo našli Prosimo za izbris postavk v nasprotnem primeru žal ne bo možna oddaja ponudbe ali pa za kekse oblikujte samostojen sklop
Odgovor: V razpisni dokumentaciji bomo spremenili opis artikla na: 94 Keksi iz polnozrnate moke in ovsenih kosmičev, pakirani do 3 kg

96 Keksi polnjeni s čokoladnim polnilom ali lahko ponudimo kakavovo ali čokoladno polnilo ali vanilijevo polnilo?
Odgovor: DA

98 Sadna rezina z žiti in temno čokolado, z min 60 % sadnim deležem, 25-35g, pakirana artikel je v pakiranju 44g .Prosimo za popravek
Odgovor: DA, sprememba opisa: 98 Sadna rezina z žiti in temno čokolado, z min 60 % sadnim deležem, 25-50g

101 Ribja pašteta iz tune. (32-35% tuninega mesa ), 25 do 50 g, kot ARGETA ali enakovredno Ali lahko ponudimo artikel ki ima 30% tuninega mesa in je brez konzervansov in glutena
Odgovor: DA, sprememba opisa: 101 Ribja pašteta iz tune. (30-35% tuninega mesa ), 25 do 50 g, kot ARGETA ali enakovredno

102 Kokošja pašteta, (min. 25 % kokošjega mesa), kot ARGETA ali enakovredno, 20 do 45 g ali lahko ponudimo pašteto z minimalno 25% piščančjega mesa?
Odgovor: NE

103 File tune v naravnem soku, pakiranje 1 do 2 kg tune v naravnem soku nismo našli Dovolite da ponudimo tuno v rastlinskem olju-sončnično olje. V nasprotnem primeru prosimo za izbris postavke
Odgovor: NE

104 File tune v oljčnem olju, pakiranje 1 do 2 kg dovolite da ponudimo kose tune v olivnem olju?
Odgovor: NE

114 Drobtine, krušne, pirine, pakiranje do 1 kg artikla nismo našli. Dovolite da ponudimo drobtine krušne polbele. Ali artiel uvrstite v sklop žit in mlevskih izdelkov, v nasprotnem primeru žal ne moremo oddati ponudbe
Odgovor: NE

120 Koruzni vaflji, 100-130g ali lahko ponudimo koruzne vaflje z dodatkom sezama
Odgovor:NE

122 Polnozrnati hrustljavi kruhki, pakiranje 160-180 g artikel imamo v pakiranju 125g-Ali lahko ponudimo navedeno pakiranje?
Odgovor: DA

29. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
9 Moka ržena polnozrnata, pakiranje do 5 kg Artikel imate na postavki 8. Rž je polnozrnato žito. Prosimo za izbris postavke
Odgovor: Na trgu sta dve vrsti ržene moke navadna in polnozrnata.

23 Musli s čokolado, porcijski od 40 -50 g artikel je v kombinaciji čokolada lešnik ali v kombinaciji jagoda bela čokolada .Kaj ponudimo?
Odgovor: ČKOLADA-LEŠNIK

26. SKLOP: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
7 Breskov sok, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 0,5 do 1 L 100% sok breskev je ukinjen Prosimo za izbris. Ali dovolite da ponudim sok kot natur fructal breskev korenje-
Odgovor: Izdelek bomo črtali iz razpisne dokumentacije.

8 Zelenjavno - sadni sok (korenček, jabolko pomaranča), brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakirano od 0,5 do 1 L naveden artikel vsebuje antioksidant aksorbinska kislina . Ali ga lahko ponudimo?
Odgovor: DA

25. SKLOP: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
4 Fižol, steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 700 do 5000 g Ali lahko ponudimo beli fižol?
Odgovor: NE

Datum objave: 16.08.2021   12:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


Radi bi se prijavili na vaš razpis. Pri pregledu artiklov smo naleteli na sledeče:

37. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

94 Pirini keksi z ovsenimi kosmiči, pakirani do 3 kg artikel trži samo določen dobavitelj .Prosimo za izbris artikla ali prestavite artikel v drugi sklop. V nasprotnem primeru se žal ne moremo prijaviti na sklop
95 Keksi iz polnozrnate moke, ovsenih kosmičev in suhega sadja, pakirani do 3 kg (Tipa: Pečjak) artikel trži samo določen dobavitelj .Prosimo za izbris artikla ali prestavite artikel v drugi sklop. V nasprotnem primeru se žal ne moremo prijaviti na sklop.

hvala za odgovor ,
Lep pozdrav


ODGOVOR
94 Pirini keksi z ovsenimi kosmiči, pakirani do 3 kg artikel trži samo določen dobavitelj .Prosimo za izbris artikla ali prestavite artikel v drugi sklop. V nasprotnem primeru se žal ne moremo prijaviti na sklop
Odgovor: V razpisni dokumentaciji bomo spremenili opis artikla na: 94 Pirini keksi, pakirani do 3 kg

95 Keksi iz polnozrnate moke, ovsenih kosmičev in suhega sadja, pakirani do 3 kg (Tipa: Pečjak) artikel trži samo določen dobavitelj .Prosimo za izbris artikla ali prestavite artikel v drugi sklop. V nasprotnem primeru se žal ne moremo prijaviti na sklop.
Odgovor: V razpisni dokumentaciji bomo spremenili opis artikla na: 94 Keksi iz polnozrnate moke in ovsenih kosmičev, pakirani do 3 kg
Datum objave: 16.08.2021   12:50
VPRAŠANJE
24.sklop zamrznjena zelenjava in sadje
artikel 1: obstaja špinača pasirana v briketih in špinača list v briketih. Katero želite (list ali pasirano)?

ODGOVOR
Pasirano v briketih.Datum objave: 16.08.2021   12:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo, da spremeni obrazec predračuna v sklopu 16 in izbriše pozicijo zap. št. 3: Solata kristalka, razred I.

Solata kristalka ali solata ledenka (gre za isti tip solate) pomeni, da gre za tip krhkolistne solate, ki oblikuje glavo v tehnološki zrelosti.
Trenutno ima naročnik v popisu živil ločeni postavki 3: Solata kristalka, razred I in 4: Solata ledenka, razred I. Ker gre za isti tip solate, pozivamo naročnika, da pozicijo združi pod naziv:
Solata kristalka, ledenka, razred I.

Naročnika želimo opozoriti, da to ni poslovenjen izraz za solato z odprto rozeto (gentile), ki jo v praksi pogosto zamenjujejo naročniki.
V kolikor zahtevi naročnik ne ugodi, pričakujemo natančno obrazložitev razlike med solato ledenko, kristalko in gentile, ter njihovi dobavljivosti (sezoni) da ne prihaja do manipulacij pri podajanju cen in izvedbi dobave.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Popis živila pri solatah ostaja enak. Naročnik želi solato kristalko, ledenko in gentile. V kolikor postavke združimo v eno, naročnik nima vpliva pri naročilu katero točno želi, ker ponudniki nato največkrat dostavljano le eno in isto.Datum objave: 16.08.2021   12:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V 4.sklopu eko mleko in mlečni izdelki, pod zaporedno št.4 naročnik povprašuje po jogurt,sadni,3,2 do 3,5%mm, pakiranje 120 do 180g.
Katere okuse želi naročnik: malina, češnja, gozdni sadeži, borovnica, jabolko..
hvala za pojasnilo
S spoštovanjem,

ODGOVOR
Naročnik želi različne sadne okuse.Datum objave: 16.08.2021   12:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V 4.sklopu eko mleko in mlečni izdelki pod zap.št.5 naročnik povprašuje po kefir, različni okusi iz tradicionalnih kefirjevih zrn 3.2 do 3.5% m.m. pakiranje 150 do 200g.
Katere okuse želi naročnik: malina, češnja, gozdni sadeži, borovnica, jabolka...
hvala za pojasnilo,


ODGOVOR
Naročnik želi različne sadne okuse.Datum objave: 16.08.2021   12:51
VPRAŠANJE

V 4.sklopu eko mleko in mlečni izdelki pod zap.št.6 naročnik povprašuje po mleko z okusom vanilije.
Ali želi naročnik tudi okuse čokolado in kakav.
hvala za pojasnilo,


ODGOVOR
Želimo samo okus vanilija.Datum objave: 24.08.2021   10:25
Naročnik za javno naročilo »Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Bežigrad« številka objave na Portalu javnih naročil JN005248/2021-B01 z dne 30. 07. 2021, preko Portala javnih naročil RS ponudnikom posreduje naslednjo dodatno informacijo-pojasnilo:

Sklop 25: Konzervirana zelenjava in sadje
- Postavka 21: Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min. 50% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 5kg
Za navedeno živilo v stolpcu 4 manjka navedba enota mere. Pojasnilo naročnika je, da je enota mere kilogram (kg), ki jo upoštevate pri pripravi ponudbene dokumentacije.