Dosje javnega naročila 005204/2021
Naročnik: OBČINA POLZELA, Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Gradnje: Izvedba povezovalne ceste v Občini Polzela in ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2 v km 16+865 regionalne železniške proge Celje-Velenje
ZJN-3: Odprti postopek

JN005204/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.07.2021
JN005204/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005204/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 146-384724

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA POLZELA
Malteška cesta 28
3313
SI
Polzela
Slovenija
magda cilenšek
magda.cilensek@polzela.si
+386 41666647

Internetni naslovi
http://www.polzela.si
http://www.polzela.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.polzela.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5095
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba povezovalne ceste v Občini Polzela in ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2 v km 16+865 regionalne železniške proge Celje-Velenje
Referenčna številka dokumenta: JN-5095
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obstoječa lokalna cesta JP 911-451 se v dolžini 285, 14 m razširi in preko novega premostitvenega objekta priključi na lokalno cesto LK 493-821. Skupna širina ceste znaša 6m ( 2x vozni pas in 2x robni pas) Zaradi različnih nivelet je za in pred premostitvenim objektom predvidena gradnja AB zidu ( najvišji del 1,17 m nad terenom) z vgrajeno jekleno varnostno ograjo. Na levi in desni strani ceste je predviden pločnik širine 1,5 m v skupni dolžini 200 m. Odvodnjavanje je predvideno preko točkovnih požiralnikov z iztokom v ponikovalnice ( predvidenih 6 ). Projekt vključuje tudi zaščito obstoječih komunalnih vodov na predmetni trasi. Izvede se tudi ukinitev istonivojskega železniškega prehoda " Polzela 2" v km 16+865 regionalne železniške proge št. 31 Celje-Velenje.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 784.387,14 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: naselje Polzela pri industrijski coni Garant Polzela.
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-5095
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 784.387,14 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
določeno v DR
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v RD

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Določeno v RD

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v RD

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Določeno v RD

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v RD

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.09.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.09.2021   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.08.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA POLZELA
Malteška cesta 28
3313
Polzela
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.07.2021