Dosje javnega naročila 005134/2021
Naročnik: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
Blago: Dobava armiranobetonskih drogovnikov in klešč
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 58.755,20 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005134/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.07.2021
JN005134/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.09.2021
JN005134/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.10.2021
JN005134/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2021
JN005134/2021-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005134/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 3A
4000
SI
Kranj
Slovenija
Špela Sajovic
spela.sajovic@elektro-gorenjska.si
+386 42083000
+386 42083600

Internetni naslovi
https://www.elektro-gorenjska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/408370/RD_-_NMV21-019_Dobava_armiranobetonskih_drogovnikov_in_klesc_-_objava.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/408370/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5124
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava armiranobetonskih drogovnikov in klešč
Referenčna številka dokumenta: NMV21-019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44212223
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava armiranobetonskih drogovnikov in klešč
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44212223
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NMV21-019
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.08.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.08.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.08.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.08.2021   08:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v Razpisni dokumentaciji je na strani 17 v ponudbenem predračunu pod točko 2, navedena količina 150 z nadpisano 3. Zanima nas kaj pomeni tista 3 nad 150? Ali gre zgolj za tiskarsko napako?

ODGOVOR 1
Naročnik je, v izogib nejasnostim, pri tej količini podal opombo (torej, nadpisana številka 3 predstavlja opombo vsebina navedena spodaj na isti strani ponudbenega predračuna), v kateri je navedeno: 150 kosov predstavlja 75 parov armiranobetonskih klešč.
Datum objave: 05.08.2021   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v tehnični specifikaciji, tabela 1, so opredeljene karakteristike armiranobetonskih drogovnikov. Nazivni premer, ki ga zahtevate je je enak ali večji od 26 cm.
Kot potencialni ponudnik vas naprošamo, da spremenite zahtevo in dovolite, da je nazivni premer lahko enak ali večji od 24 cm.
Drogovniki iz naše proizvodnje z nazivnim premerom 24 cm in ostalimi karakteristikami, ki so enake kot v vaši tabeli, so vgrajeni na vseh območjih ostalih elektro distribucij v Sloveniji.

Če boste ugodili naši prošnji boste s tem pridobili enako kvaliteten proizvod in povečali potencialni krog ponudnikov in zagotovili večjo konkurenco, kar je skladno z politiko javnega naročanja, kajti trenutne karakteristike so napisane za točno določenega dobavitelja.

ODGOVOR 2
Ponudnik lahko ponudi betonske drogovnike z nazivnim premerom 24 cm, pod pogojem izpolnjevanja vseh ostalih zahtev, predvsem upogibnega momenta in koeficienta varnosti (kar se ne spreminja).