Dosje javnega naročila JN12098/2011
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Razna živila
ZJN-2: Odprti postopek

JN12098/2011 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.10.2011
JN12325/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.10.2011
    JN12098/2011 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2011/S 206-335768
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Razna živila

Datum objave: 21. 10. 2011
Številka objave: JN12098/2011


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Meta Bizjak, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 (0)1 306 44 42. Telefaks +386 (0)1 306 44 07. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Oseba javnega prava.
Izobraževanje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: da.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vrtec Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana na naslednjih lokacijah enot:
- Enota Rožle, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana
- Enota Rožle, Pokopališka 30, 1000 Ljubljana,
- Enota Kekec, Ulica Hermana Potočnika 15, 1000 Ljubljana,
- Enota Mojca, Clevelandska 13, 1000 Ljubljana.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: mesecih: 24
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih v obdobju dveh let od začetka veljavnosti okvirnega sporazuma, za potrebe prehrane otrok v Vrtcu Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15800000 (Razna živila)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Predmet javnega naročila je sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za potrebe prehrane v Vrtcu Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana. Ostalo v razpisni dokumentaciji.
II.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
SKLOP ŠT.
NASLOV KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
1)KRATEK OPIS Predmet naročila je nakup in dobava kruha in pekovskega peciva za potrebe prehrane otrok v enotah Vrtca Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Določeno v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Predmet je nakup in dobava mleka in mlečnih izdelkov za prehrano otrok v enotah Vrtca Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Določeno v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV SADNI SOKOVI, NEKTARJI, SADNI SIRUPI IN OSTALE PIJAČE
1)KRATEK OPIS Predmet je nakup in dobava sadnih sokov, nektarjev, sadnih sirupov in ostalih pijač za prehrano otrok v enotah Vrtca Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15980000 (Brezalkoholne pijače)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Določeno v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Predmet naročila je nakup in dobava mesa in mesnih izdelkov za potrebe prehrane otrok v enotah Vrtca Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15110000 (Meso)
15130000 (Mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Določeno v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV PERUTNINSKO MESO IN PERUTNINSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Predmet naročila je nakup in dobava perutninskega mesa in perutninskih izdelkov za potrebe prehrane otrok v enotah Vrtca Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15112000 (Perutnina)
15130000 (Mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Določeno v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA, SUHO SADJE
1)KRATEK OPIS Predmet naročila je nakup in dobava svežega sadja in zelenjave ter suhega sadja za potrebe prehrane otrok v enotah Vrtca Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Določeno v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS Predmet naročila je nakup in dobava ostalega prehrambenega blaga (natančneje specificirano v tabeli “predracun“) za potrebe prehrane otrok v enotah Vrtca Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Določeno v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV ZAMRZNJEN PROGRAM - RIBE, SADJE IN ZELENJAVA
1)KRATEK OPIS Predmet naročila je nakup in dobava zamrznjenih rib, sadja in zelenjave za potrebe prehrane otrok v enotah Vrtca Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Določeno v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV SVEŽE RIBE
1)KRATEK OPIS Predmet naročila je nakup in dobava svežih rib za potrebe prehrane otrok v enotah Vrtca Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15211000 (Ribji fileti)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Določeno v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV BIO IN EKO ŽIVILA, DIETNA ŽIVILA
1)KRATEK OPIS PODSKUPINA 10A: EKO KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
Predmet naročila je nakup in dobava eko kruha in pekovskega peciva za potrebe prehrane otrok v enotah Vrtca Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Določeno v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV PODSKUPINA 10B: EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Predmet naročila je nakup in dobava eko mleka in mlečnih izdelkov za potrebe prehrane otrok v enotah Vrtca Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Dooločeno v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV SKUPINA 10C: EKO SOKOVI
1)KRATEK OPIS Predmet naročila so eko sokovi za potrebe prehrane otrok v enotah Vrtca Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15980000 (Brezalkoholne pijače)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Določeno v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV SKUPINA 10D: EKO MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Predmet naročila je nakup in dobava eko mesa in mesnih izdelkov za potrebe prehrane otrok v enotah Vrtca Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV SKUPINA 10E: SADJE IN ZELENJAVA IZ EKOLOŠKE PRIDELAVE
1)KRATEK OPIS Predmet naročila je sadje in zelenjava iz ekološke pridelave za potrebe prehrane otrok v enotah Vrtca Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Določeno v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV SKUPINA 10F: EKO MLEVSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Predmet naročila so nakup in dobava eko mlevskih izdelkov za potrebe prehrane otrok v enotah Vrtca Jarše, Rožičeva 10, Ljubljana.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Določeno v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV SKUPINA 10.G: EKO KONZERVIRANI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Predmet naročila je nakup in dobava eko konzerviranih izdelkov za potrebe prehrane otrok v enotah Vrtca Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15897000 (Živila v pločevinkah in bojni obroki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Določeno v razpisni dokumentaciji
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV SKUPINA 10H: DIETNA ŽIVILA
1)KRATEK OPIS Predmet naročila je nakup in dobava dietnih živil za potrebe prehrane otrok v enotah Vrtca Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15880000 (Hrana za posebne prehranjevalne potrebe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Določeno v razpisni dokumentaciji.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva FINANČNO ZAVAROVANJE:
- za resnost ponudbe: bianco menica z menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 3.000,00 EUR. Priložijo ponudniki, katerih vrednost ponudbe (za vse sklope/skupine, na katere se prijavljajo) presega vrednost 30.000,00 EUR z DDV (priloga 15)
- za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: bianco menica z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 3.000,00 EUR. Zagotoviti jo bodo morali izbrani ponudniki - dobavitelji, katerih ponudbena vrednost za sklop bo presegala vrednost 30.000,00 EUR z DDV.
Več v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Rok plačila: 30 dni po prejemu zbirnega mesečnega računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2C. DOKAZILO: izjava iz priloge 5 in 6.
2. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2C. DOKAZILO: izjava iz priloge 2.
3. Ponudnik ni v stečajnem postopku. DOKAZILO: izjava iz prliloge 2.
4. Ponudnikov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bi začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. DOKAZILO: Izjava iz priloge 2.
5. Zoper ponudnika na dan roka za oddajo ponudb ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave oziroma ni bil v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov ni upravljalo sodišče oziroma ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni bil v katerem koli podobnem položaju. DOKAZILO: izjava iz priloge 2.
6. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. DOKAZILO: izjava iz priloge 2.
7. Ponudnik ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil. DOKAZILO: izjava iz priloge 2.
8. Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. DOKAZILO: izjava iz priloge 2.
9. Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Če je ponudnik kmet, mora imeti status kmeta. DOKAZILO: izjava iz priloge 2. Za kmete: kopija odločbe o statusu kmeta ALI kopija izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev IN kopija DURS-a o višini katastrskega dohodka za leto 2010.

DOKAZILA:
Opredeljena podrobneje v razpisni dokumentaciji.
SKUPNA PONUDBA in PODIZVAJALCI:
Opredeljeno podrobneje v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. DOKAZILO: izjava iz priloge 2.
2. Ponudnik mora imeti na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež. DOKAZILO: Izjava iz priloge 7.
3. Ponudnikovi transakcijski računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila niso bili blokirani iz davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb. DOKAZILO: BON-2 obrazec izdajatelja AJPES ALI potrdilo/a bank/e za vse odprte transakcijske račune ponudnika, ki je/so izdani največ 30 dni od datuma, določenega za odpiranje ponudb. Priloga 9.
4. Ponudnik se zavezuje, da bo fiksnost cen (razen za 6. sklop in 10. E skupino 10. sklopa) zagotavljal najmanj 12 mesecev od datuma začetka uporabe okvirnega sporazuma oz. več, skladno s ponudbo, v času trajanja okvirnega sporazuma po jih bo dvignil največ 1-krat in sicer z utemeljitvijo in ob soglasju naročnika. Povišanje cen je lahko največ do uradno objavljenega indeksa rasti cen hrane in brezalkoholnih pijač, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije. Obvestilo o spremembi cen bo moral izbrani ponudnik naročniku posredovati najkasneje pet dni pred predvideno spremembo cen. Ponudnik za 6. in 10. E sklop pa se zavezuje, da bo fiksnost cen zagotavljal najmanj 3 mesece od datuma začetka uporabe okvirnega sporazuma, kasneje pa jih bo spreminjal največ 1-krat mesečno, v skladu z določili v razpisni dokumentaciji, pri čemer bo naročniku cene za tekoči mesec posredoval najkasneje prvi četrtek v mesecu oz. zadnji delovni dan pred tem. DOKAZILO: izjava iz priloge 2.

DOKAZILA:
Opredeljena podrobneje v razpisni dokumentaciji.
SKUPNA PONUDBA in PODIZVAJALCI:
Opredeljeno podrobneje v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik, ki ponuja živila živalskega izvora, mora imeti registriran objekt pri Veterinarski upravi Republike Slovenije. V primeru, da živila živalskega izvora ne ponujajo proizvajalci, morajo ponudniki, ki takšno blago ponujajo, priložiti kopijo navedene odločbe svojega dobavitelja oz. proizvajalca. DOKAZILO: kopija odločbe Veterinarske uprave RS o registraciji objekta.
2. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni živil – HACCP sistem (Uradni list RS št. 60/02 in 104/03, s spremembami in dopolnitvami) in:
- upošteva druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, s spremembami in dopolnitvami). DOKAZILO: Izjava iz priloge 4.
3. Ponudnik upošteva Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 63/02, s spremembami in dopolnitvami). DOKAZILO: Izjava iz priloge 2.
4. Ponudnik upošteva Pravilnik z merili kakovosti za živila v vzgojno – izobraževalnih ustanovah. DOKAZILO: Izjava iz priloge 2.
5. Ponudnik upošteva Uredbo o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih (Uradni list RS, št. 27/07 in 38/10), Uredbo sveta (EGS) št. 315/93, o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminante v hrani (UL L št. 37/93, str. 1), Uredbo (ES) komisije št. 1881/06 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L št. 364, str. 5). DOKAZILO: Izjava iz priloge 2.
6. Ponudnik mora zagotavljati dostavo fco skladišče naročnika razloženo (natančneje določeno pri posebnih zahtevah po sklopih), z odzivnim časom en delovni dan (praviloma pa se naročila izvajajo v četrtek za prihodnji teden). Vso embalažo mora ponudnik iz vseh lokacij dostave odpeljati še isti ali najkasneje naslednji delovni dan. Za distribucijo mora imeti zagotovljen vozni park z ustrezno opremo, s katero je zagotovljeno, da se kvaliteta živil med prevozom ne spremeni, skladno s predpisi. DOKAZILO: Izjava iz priloge 11.
7. Ponudnik mora zagotavljati zahtevane količine blaga, I. kvalitete (podrobneje po sklopih), s čim manj dodatki (konzervansov, umetnih sladil, umetnih barvil, umetnih arom, ojačevalcev okusa,…), ob dobavi pa, razen če s posebnimi pogoji ni določeno drugače, ne sme preteči več kot tretjina roka uporabe. DOKAZILO: Izjava iz priloge 2.
8. Ponudnik mora izpolnjevati vse posebne pogoje za posamezen sklop, na katerega se prijavlja. DOKAZILO: Izjava iz priloge 2.
9. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire pod enakimi pogoji (brez višanja cen) živila dobavljal tudi na nove lokacije naročnika, če jih bo naročnik odprl v času veljavnosti okvirnega sporazuma. DOKAZILO: Izjava iz priloge 2.
10. Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku poleg živil iz ponudbe na njegovo zahtevo dobavljal tudi druga živila iste skupine, ki jih bo obračunal po v času naročila veljavnem maloprodajnem ceniku. DOKAZILO: Izjava iz priloge 2.
11. Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku na njegovo zahtevo ponudil drugo istovrstno živilo, če se bo izkazalo, da v ponudbi ponujeno živilo otroci zavračajo. DOKAZILO: Izjava iz priloge 2.
12. Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku pisno posredoval informacije o akcijskih cenah oz. o maloprodajnih cenah v primeru, da bodo te cene za živila, ki bodo predmet okvirnega sporazuma ugodnejše od tistih, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna. DOKAZILO: Izjava iz priloge 2.
13. Ponudnik se zavezuje, da bo reklamacije reševal takoj oziroma najkasneje naslednji delovni dan po prejemu reklamacijskega zapisnika, skladno z določili v okvirnem sporazumu. DOKAZILO: Izjava iz priloge 2.

DOKAZILA:
Opredeljena podrobneje v razpisni dokumentaciji.
SKUPNA PONUDBA in PODIZVAJALCI:
Opredeljeno podrobneje v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 2. 12. 2011
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 2. 12. 2011
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 2. 12. 2011
Čas: 11:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana. II. nadstropje, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb (kjer je to primerno): Da.
Naročniki, ponudniki, ostali.
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki ponudnika, morajo imeti s seboj pisno pooblastilo za zastopanje.
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Merila za izbor ponudbe:
Za sklope od 1 do 5 in od 7 do 9:
1. cena in kakovost (eko artikli): do 94 točk,
2. fiksnost ponudbenih cen: do 6 točk.
Ponudniku, ki bo ponudil ekološko živilo z ustreznim certifikatom, bo naročnik ceno z DDV za to živilo znižal za 10%. Po relativiziranju cen živil zaradi njihove višje kakovosti pa bo na ta način izračunano novo vrednost za sklop primerjal z vrednostjo ponudbe za sklop najugodnejšega ponudnika.
Fiksnost cen je zahtevana za 12 mesecev po začetku uporabe okvirnega sporazuma. Ponudnik, ki bo za določen sklop ponudil najdaljšo fiksnost ponudbenih cen bo prejel 6 točk, ostali pa relativno manj, glede na ponujen rok fiksnosti cen.

za 6. sklop:
1. cena in kakovost (integrirana ali ekološka pridelava): do 100 točk.
Ponudniku, ki bo ponudil ekološko živilo z ustreznim certifikatom, bo naročnik ceno z DDV za to živilo znižal za 10%. Ponudniku, ki bo ponudil integrirano živilo z ustreznim certifikatom, bo naročnik ceno z DDV za to živilo znižal za 5%. Po relativiziranju cen živil zaradi njihove višje kakovosti pa bo na ta način izračunano novo vrednost za sklop primerjal z vrednostjo ponudbe za sklop najugodnejšega ponudnika.

za 10. sklop (razen skupino 10. E):
1. cena: do 94 točk,
2. fiksnost cen: do 6 točk.

za 10 E skupino:
1. najnižja cena.

Podrobneje v razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo okvirni sporazum za posamezen sklop sklenil z enim, najugodnejšim ponudnikom, ki bo izpolnjeval vse pogoje in katerega ponudba bo na podlagi meril ocenjena kot najugodnješa. Izjema sta sklop 6 in sklop 10.E, kjer bo naročnik na enaki podlagi izbral dva najugodnejša ponudnika s katerima bo sklenil okvirni sporazum brez ponovnega odpiranja konkurence. Naročnik bo posamezno živilo iz sklopa kupil pri tistem izmed dveh izbranih ponudnikov, ki ga bo v tistem trenutku ponudil po ugodnejši ceni (z upoštevanjem kvalitete živila).
Natančeje v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2011/10/7989-98651374681728/OBJAVA_ZIVILA.zip
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21. 10. 2011

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN12325/2011, Blago: Razna živila; datum objave: 27. 10. 2011
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.10.2011   09:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Imamo status kmeta in pridelujemo samo jabolka po integriranem načinu pridelave.
Ali izpolnjujemo pogoje za prijavo na razpis?

ODGOVOR:
Kot samostojni ponudnik ne izpolnjujete pogojev za prijavo na razpis.
Jabolja so razpisana v 6. in 10. E sklopu razpisanih živil, pri čemer so v 10. E sklopu zahtevana biološko pridelana jabolka (s certifikatom).
Ponudnik lahko jabolka pridelana po integriranem načinu pridelave ponudi znotraj 6. sklopa, vendar pa lahko ponudbo odda le ponudnik, ki izpolnjuje vse obvezne pogoje in posebne pogoje, zahtevane za 6. sklop, ter ponudi vse postavke oz. živila znotraj 6. sklopa. V vašem primeru lahko navedeno dosežete s povezovanjem z drugimi ponudniki (priloga 13 razpisne dokumentacije) ali pa nastopite kot podizvajalec (priloga 12 razpisne dokumentacije).

Pripravila:
Marjeta Bizjak Tadeja Möderndorfer
Direktorica


Datum objave: 04.11.2011   13:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Vljudno prosim za informacijo katerega dne in pod katero številko je bil razpis objavljen v Uradnem listu EU.

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR:
Obvestilo o naročilu je bilo v Uradnem listu EU objavljeno pod številko 2011/S 206-335768 dne 26. 10. 2011, dopolnilo oz. popravek pa pod številko 2011/S 210-341116 dne 2. 11. 2011.

Pripravila:
Marjeta Bizjak Tadeja Moderndorfer
direktorica

Datum objave: 22.11.2011   15:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na takšen način ste izločili možnost prijave kmetom, ki pridelujemo samo eno vrsto sadja. Kmetje vam lahko ponudimo sadje resnično slovenskega izvora, kvalitetno ter cenovno ugodno, saj cena ne vsebuje marže prodajalca.
Zanima nas razlog.


ODGOVOR:
Možnost prijave kmetom, ki pridelujejo samo eno vrsto sadja, ni izločena. Že z odgovorom na vprašanje z dne 25. 10. 2011 smo pojasnili, da se v takem primeru ponudniki med sabo lahko povežejo in oddajo skupno ponudbo.
Višja kakovost in nižja cena pa skozi opredeljena merila ponudnikom prinašata dodatne točke za izbor.

Datum objave: 22.11.2011   15:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Prosim, da pojasnite na kateri naslov moramo poslati ponudbeno dokumentacijo za dobavo živil. Ali je to Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, ali Vrtec Jarše, Rožičeva 10, kot je bilo navedeno v obvestilu o dodatnih informacijah.
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR:
Ponudbeno dokumentacijo MORA ponudnik posredovati na naslov Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana. (Prejemnik je naveden tudi v Prilogi A razpisne dokumentacije številka 430-1128/2011-4 z dne 21. 10. 2011, ki jo ponudnik nalepi na ovojnico.
Na istem naslovu bo tudi javno odpiranje ponudb.

Pripravila:
Marjeta Bizjak

Datum objave: 28.11.2011   12:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas, ali so potrdila, npr. Bon obrazec, priložena kot fotokopija?

ODGOVOR:
Ponudnik lahko v ponudbo vloži fotokopije potrdil.

Pripravila:
Marjeta Bizjak