Dosje javnega naročila 005168/2021
Naročnik: STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE, družba za upravljanje nepremičnin, investicijski inženiring ter proizvodnjo in distribucijo toplotne energije, d.o.o., Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice
Blago: ZJN-MV-PELETI 2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005168/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.07.2021
JN005168/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005168/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE, družba za upravljanje nepremičnin, investicijski inženiring ter proizvodnjo in distribucijo toplotne energije, d.o.o.
Mestni trg 12
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
bostjan.tasner@spkonjice.si, Boštjan Tašner
bostjan.tasner@spkonjice.si
+386 37592716
+386 35754767

Internetni naslovi
http://www.spkonjice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://spkonjice.si/?page_id=2347
ESPD: http://spkonjice.si/?page_id=2347
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=309
I.4 Vrsta javnega naročnika
d.o.o.
I.5 Glavna področja dejavnosti
energetika


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZJN-MV-PELETI 2021
Referenčna številka dokumenta: ZJN-MV-PELETI 2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava lesnih peletov. Ocenjena letna količina je 1000 ton letno. Pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena za obdobje od 1.9.2021 do 30.9.2022.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenske Konjice
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava lesnih peletov. Ocenjena letna količina je 1000 ton letno. Pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena za obdobje od 1.9.2021 do 30.9.2022.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2021
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.08.2021   15:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.08.2021   15:01
Kraj: Elektronsko na sedežu podjetja

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Boštjan TašnerOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.08.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2021   10:54
Na spletni strani smo dodali obrazec 4, ki ga izpolnite in dodate k razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 06.08.2021   10:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Med obrazci ki jih moramo posredovati v prilogi nisem zasledila obrazca pod zaporedno številko 4- izjava o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti.

Se je obrazec pozabil oddati ali vam mi predložimo kakšno lastno dokazilo ali obrazec ki ga sami sestavimo?

Hvala za odgovor.

Lep dan,
SintijaODGOVOR

Na spletni strani smo dodali obrazec 4, ki ga izpolnite in dodate k razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 11.08.2021   14:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v ponudbenem predračunu pod VARIANTO I je naveden
Prispevek SPTE in OVE (Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije UL RS, št. 46/15 in 76/17)
Če se ne motimo se ta prispevek obračuna za
https://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/prispevek-za-obnovljive-vire/

Pod VARIANTO II, ponudba v MWh, ni specificiran Prispevek za energetsko učinkovitost (uredba o zagotavljanju, prihrankov energije UL RS 96/14, 158/20)?

Hvala za odgovor!
Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik bo dobavitelju energenta podal izjavo po kateri bo naročnik upravičen plačila prispevkov kos ta prispevka v skladu z Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije UL RS, št. 46/15 in 76/17).
Pri varianti I bo naročnik upošteval in primerjal cene energenta brez zgoraj omenjenih prispevkov, ki so fiksno določeni z Uredbo!
Pod varianto II dobavitelj v ceni ne upošteva omenjenih prispevkov, v kolikor jih upošteva mora to tudi pripisati!