Dosje javnega naročila 007429/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
Gradnje: Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Zadrževalnika visokih voda Poljana glavna dela« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga).
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 13.218.243,36 EUR

JN007429/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.10.2021
JN007429/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.11.2021
JN007429/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.02.2022
JN007429/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.05.2022
JN007429/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2022
JN007429/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 05.09.2022
JN007429/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.09.2022
JN007429/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007429/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 212-557903
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Mariborska cesta 88
3000
SI
Celje
Slovenija
gp.drsv@gov.si
+386 14783100
+386 14783199

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/?status=ongoing&titleref=&publisher%5B%5D=579&type=&date=

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5162
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Zadrževalnika visokih voda Poljana glavna dela« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga).
Referenčna številka dokumenta: 43018-75/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45240000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Zadrževalnika visokih voda Poljana glavna dela« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45246000
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Zadrževalnika visokih voda Poljana glavna dela« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga).
Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 720
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Identifikacijska oznaka projekta:
5-1/2/MOP/0
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.12.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.12.2021   10:10
Kraj: Sistem e_JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.11.2021   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Mariborska cesta 88
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.11.2021   14:17
VPRAŠANJE
Želeli bi točno povezavo na razpisno dokumentacijo, ki je nikjer ne najdemo.
Prosimo naročnika, da podaljša rok oddaje ponudbe.
Smo 01.11.2021, naročnik pa še vedno ni razpisal razpisne dokumentacije.
Rok za oddajo ponudbe je 08.11.2021, za pripravo ponudbe imamo natanko 4 delovne dni, pod pogojem, da naročnik danes (01.11.2021) objavi razpisno dokumentacijo.
Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
razpisna dokumentacija je objavljana na
(https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/izvedba-storitev-projektiranja-dobave-opreme-in-gradnja-za-izvedbo-projekta-zadrzevalnika-visokih-voda-poljana-glavna-dela-po-pogodbenih-dolocilih-fidic-rumena-knjiga-211029162002/).

Rok za oddajo ponudbe je 08.12.2021.

Lep pozdrav.Datum objave: 02.11.2021   14:20
VPRAŠANJE
zdravo, kje je RD???

lp

ODGOVOR

Pozdravljeni,
razpisna dokumentacija je objavljana na
(https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/izvedba-storitev-projektiranja-dobave-opreme-in-gradnja-za-izvedbo-projekta-zadrzevalnika-visokih-voda-poljana-glavna-dela-po-pogodbenih-dolocilih-fidic-rumena-knjiga-211029162002/).
Lep pozdrav.


Datum objave: 02.11.2021   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani, vljudno naprošam za objavo razpisne dokumentacije in povezane.

Hvala in lp

ODGOVOR
Pozdravljeni,
razpisna dokumentacija je objavljana na
(https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/izvedba-storitev-projektiranja-dobave-opreme-in-gradnja-za-izvedbo-projekta-zadrzevalnika-visokih-voda-poljana-glavna-dela-po-pogodbenih-dolocilih-fidic-rumena-knjiga-211029162002/).
Lep pozdrav.Datum objave: 10.11.2021   11:14
Pozdravljeni,

naročnik je na svojem portalu objavil dodatne priloge k tehničnim specifikacijam, kot so navedene v tč. 1.3 oz. 1.6, Poglavje 3. Obenem se RD spreminja tako, da se v tč. 1.3 in 1.6 Poglavje 3, izbriše 5. alineja, ki se glasi »Poročilo o recenziji z dne 18.12.2020«.

Dokumentacija je objavljena na
(https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/izvedba-storitev-projektiranja-dobave-opreme-in-gradnja-za-izvedbo-projekta-zadrzevalnika-visokih-voda-poljana-glavna-dela-po-pogodbenih-dolocilih-fidic-rumena-knjiga-211029162002/).

Lep pozdrav.
Datum objave: 26.11.2021   08:26
VPRAŠANJE
Spoštovani

Glede na obseg razpisa in da je potrebno za korektne ponudbe preučiti obsežno dokuemntacijo vas prosimo za podaljšanje roka vsaj za 14 delovnih dni.

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb. Sprememba bo objavljena na Portalu javnih naročil.

Lep pozdrav.
Datum objave: 26.11.2021   08:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj je razpisan rok za izdelavo ponudbe po rumeni knjigi, kjer je potrebno detajlno preučiti projektno nalogo, projekte in popise, bistveno prekratek.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb. Sprememba bo objavljena na Portalu javnih naročil.

Lep pozdrav.Datum objave: 26.11.2021   08:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi obsežnosti projekta vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe in vprašanj/dodatnih pojasnil.
Hvala!

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik roka za postavitev vprašanj ne bo podaljševal, saj ugotavlja, da so ponudniki imeli na voljo dovolj časa za proučitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb. Sprememba bo objavljena na Portalu javnih naročil.

Lep pozdrav.Datum objave: 26.11.2021   08:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika naprošamo k spremembi pogoja pod točko 14.5 in sicer vrednosti hidromehanske opreme z zdajšnjih 300.000,00 EUR brez DDV na 200.000,00 EUR brez DDV.

ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik navedenega pogoja ne bo spreminjal, saj je sorazmeren predmetu javnega naročila.

Lep pozdrav.Datum objave: 26.11.2021   08:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo naročnika za razlago tabele 3-11: Minimalne zahteve za geosintetično bentonitno bariero (GCL), in sicer podatka za Vlažnost ob dobavi: min 75%, saj je običajna vlažnost ob dobavi 12%.

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

minimalne zahteve za vlažnost ob dobavi za geosintetično bentonitno bariero (GCL) podane v Tabeli 3-11, Poglavje 3: Tehničnih specifikacija točka 3.3.6.2 ponudniku ni potrebno upoštevati in lahko smatra pogoj kot brezpredmeten.

Pri uporabi zemljin se upošteva pogoje, ki so podani v projektantu DGD oz. PZR oz. zahteve, ki jih bo podal projektant PZI. Vse zahteve bo predhodno potrdil tudi inženir.

Ostala določila v Tabeli 3-11, z izjemo podatka o vlažnosti ob dobavi, ostajajo v veljavi.

Lep pozdrav.Datum objave: 26.11.2021   08:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V RD manjka popis del za ureditev prometne signalizacije za gradbiščni priključek na regionalno cesto.
Grafični prikaz ureditve je, popisa pa ni.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

glede na to, da se bodo dela izvajala po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) in bo tako izbrani ponudnik moral izdelati tudi projekt za izvedbo gradnje (PZI), naročnik ugotavlja, da za pripravo ponudbe zadostuje grafični prikaz ureditev prometne signalizacije.

Lep pozdrav.Datum objave: 26.11.2021   08:34
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi več podatkov o tem, koliko zemljišč za gradnjo je pridobljenih in kakšne obveznosti sledijo iz že eventualno sklenjenih služnostnih pogodb. Prosimo vas za spisek parcel, na katerih že imate eventualno pridobljene pravice graditi. Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

ponudniku je na voljo DGD dokumentacija iz katere je razviden seznam potrebnih zemljišč. Seznam zemljišč za katera ima naročnik že pridobljena dokazila, bo izbrani izvajalec prejel ob uvedbi v delo.

Iz že sklenjenih pogodb s katerimi naročnik razpolaga, izhajajo le obveznosti, ki jih mora ponudnik upoštevati pri ponudbeni ceni in so razvidne iz Dokumentacije v zvezi z javnim naročilom, predvsem v točki 25. Navodil ponudniku.

Lep pozdrav.Datum objave: 26.11.2021   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim vas za podatek kdaj je planirana izvedba oz. terminski plan aktivnosti pri izvedbi projektov ZVV Poljana - pripravljalna dela, gradnja kolesarske steze DKP R22 Poljana-Mežica-Črna na Koroškem-Pavličevo sedlo (Odsek 1) ter Ureditev krožišča na Poljani z rekonstrukcijo ceste G2-112/1255 od km 0+080 do km 1+500?

Hvala..

ODGOVOR

Pozdravljeni,

izbor izvajalca gradnje za pripravljalna dela ZVV Poljana, ki se bodo izvajala v sklopu JN UREDITEV DKP R22, ODSEK 1: POLJANA - ŠTRIKER (ob G2-112/1255 od km 0,200 do km 0,000 in ob R2-425/1265 od km 0,000 do km 1,190) je v teku, trenutno se izvaja pregled prejetih ponudb. Pogodbeni rok za prestavitev gospodarske javne infrastrukture (obseg pripravljalnih del ZVV Poljana) je 120 dni po sklenitvi pogodbe.

Rok za izvedbo Ureditev krožišča na Poljani z rekonstrukcijo ceste G2-112/1255 od km 0+080 do km 1+500 v tem trenutku ni znan, prav zaradi navedenega mora izvajalec skladno z dokumentacijo v zvezi z JN v sklopu ponudbe predvideti tudi začasne ureditve.

Lep pozdrav.Datum objave: 26.11.2021   08:36
VPRAŠANJE
Ali lahko za referenčni objekt - gradnja objekta za akumulacijo vode, navedemo gradnjo akumulacijskega bazena?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

v kolikor gre za zadrževalnik visokih voda ali hidroenergetski objekt, je akumulacijski bazen ustrezen referenčni objekt.

Naročnik bo ustrezno dopolnil dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom tako, da bodo zahteve naročnika nedvoumno jasne.

Lep pozdravDatum objave: 26.11.2021   11:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno Vas naprošamo, da nam podate informacijo, kdo je vzpostavil centralno nadzorni sistem (CNS) oz. kdo z njim upravlja.
Namreč v predmetni razpisni dokumentacije je navedena nadgradnja centralno nadzornega sistema prav tako smo tudi na drugih razpisih za zadrževalnike visokih voda zasledili, da DRSV kot investitor že razpolaga z obstoječim centralno nadzornim sistemom (CNS).

Lep pozdrav


ODGOVOR

Pozdravljeni,

centralno nadzorni sistem (CNS) je za naročnika DRSV vzpostavilo podjetje Elproing d.o.o. Murska Sobota, ki CNS za naročnika tudi upravlja in vzdržuje.

Lep pozdrav.Datum objave: 26.11.2021   11:18
VPRAŠANJE
V razpisih za zadrževalnike visokih voda, kjer je investitor DRSV smo zasledili, da DRSV že razpolaga z obstoječim centralno nadzornim sistemom (CNS). Z namenom zasledovanja 4. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju se v predmetni razpisni dokumentaciji naročnika, konkretno v obrazcu popisa ( CNS Poljana), podvaja točka III. Centralno nadzorni sistem, tako pri upravitelju, kot pri sami nadgradnji, predlagamo, da naročnik v celoti iz popisa umakne postavko:
III. Centralni nadzorni center - nadgradnja pri upravitelju.
Ob pripravi ponudbe smo namreč ugotovili, da se v zgoraj navedeni postavki točke od 1-9 ponovijo tudi v postavki III. Centralni nadzorni center-nadgradnja.
Prav tako menimo, da naročnik ne potrebuje licenc za:
SCADO (točka 10),
daljinski dostop (točka 11)
sistem za arhiviranje (točka 12)
in strojne opreme:
računalniške opreme (točka 14)
monitorjev (točka 15)
UPS (točka 16)
Video Wall (točka 17)
saj kot je že zapisano DRSV razpolaga s centralno nadzornim sistemom in tako je točka III. Centralno nadzorni sistem - nadgradnja pri upravitelju odveč.

Lp


ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik DRSV že razpolaga z obstoječim centralno nadzornim sistemom (CNS), zato naročnik v celoti iz predmeta razpisanih del izloča postavko »III. Centralno nadzorni center-nadgradnja pri upravitelju« in vse postavke v tej točki od točke 1. do 18. in opomba pod točko 19.

Iz projekta za razpis (PZR, IBE d.d., projekt št. VHPO-D530/143), ki je priloga dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, se iz popisa del (zavihek 5.6 CNS in telemetrijska oprema) v celoti izloči postavko »III. Centralno nadzorni center-nadgradnja pri upravitelju« in vse točke te postavke (od točke 1 do 18 in opomba pod točko 19).

Lep pozdrav.