Dosje javnega naročila 005170/2021
Naročnik: GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE, Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana
Gradnje: JAVNO NAROČILO ZA IZGRADNJO REGIJSKEGA VADBENEGA POLIGONA ZA USPOSABLJANJE GASILCEV - ZAGORJE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005170/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005170/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tržaška cesta 221
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Gasilska zveza Slovenije
dusan.vizintin@gasilec.net
+386 12419759
+386 12419764

Internetni naslovi
http://www.gasilec.net

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/408542/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/408542/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5168
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
zveza društev
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JAVNO NAROČILO ZA IZGRADNJO REGIJSKEGA VADBENEGA POLIGONA ZA USPOSABLJANJE GASILCEV - ZAGORJE
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet konkretnega javnega naročila je izgradnja regijskega vadbenega poligona v Zagorju, namenjenega usposabljanju gasilcev. Projektna dokumentacija je izdelana na podlagi tipske projektne dokumentacije, na podlagi katere je bilo izvedenih oz. se izvaja že več vadbenih poligonov (Ormož, Radlje ob Dravi, Jesenice, Grosuplje). Rok za dokončanje je 150 dni od uvedbe v delo.

Projektna dokumentacija regijskega vadbenega poligona Zagorje je na voljo s poslano zahtevo ponudnika na naslov elektronske pošte: dusan.vizintin@gasilec.net.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet konkretnega javnega naročila je izgradnja regijskega vadbenega poligona v Zagorju, namenjenega usposabljanju gasilcev. Projektna dokumentacija je izdelana na podlagi tipske projektne dokumentacije, na podlagi katere je bilo izvedenih oz. se izvaja že več vadbenih poligonov (Ormož, Radlje ob Dravi, Jesenice, Grosuplje). Rok za dokončanje je 150 dni od uvedbe v delo.

Projektna dokumentacija regijskega vadbenega poligona Zagorje je na voljo s poslano zahtevo ponudnika na naslov elektronske pošte: dusan.vizintin@gasilec.net.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji iz vzorca pogodbe in veljavne zakonodaje.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.08.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.08.2021   09:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 11. 8. 2021 ob 9.01 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter vsem omogoči dostop do PDF dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.08.2021   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.07.2021