Dosje javnega naročila 005651/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: KOTALNI ZABOJNIK, KINOLOŠKA PRIKOLICA IN MINI BAGER
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 94.752,01 EUR

JN005651/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.08.2021
JN005651/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.10.2021
JN005651/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.12.2021
JN005651/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2022
JN005651/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2022
JN005651/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005651/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 159-419921
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Glavna pisarna
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
https://www.mo.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/408575/JN_MORS_251_2021_ODP.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5164
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: KOTALNI ZABOJNIK, KINOLOŠKA PRIKOLICA IN MINI BAGER
Referenčna številka dokumenta: 430-291/2021 (MORS 251/2021-ODP)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34900000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
KOTALNI ZABOJNIK, KINOLOŠKA PRIKOLICA IN MINI BAGER. Vse skladno z razpisno dokumentacijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Kotalni zabojnik - univerzalna ploščad za prevoz tovora
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladno z objavljeno razpisno dokumentacijo.
II.2.4 Opis javnega naročila
Kotalni zabojnik - univerzalna ploščad za prevoz tovora. Skladno z objavljeno razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Kinološka prikolica
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladno z objavljeno razpisno dokumentacijo.
II.2.4 Opis javnega naročila
Kinološka prikolica. Skladno z objavljeno razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Mini bager
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34142200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mini bager. Skladno z objavljeno razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.09.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.09.2021   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.09.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.08.2021   13:44
VPRAŠANJE
Ali naročnik dopušča maks. zunanjo širino KZ-UP (20) SKLOP 1 2550 mm ter posledično povečanje koristne nakladalne širine ?

ODGOVOR
Da. Naročnik dopušča izvedbo kotalnega zabojnika univerzalne ploščadi za prevoz tovora (Flat rack) z maksimalno zunanjo širino 2.550 mm.

VPRAŠANJE
Kotalni zabojnik univerzalna ploščad za prevoz tovora (Flat rack) , želite izvedbo s stranicami na krajši stranici?

ODGOVOR
Ne. Naročnik ne potrebuje izvedbe kotalnega zabojnika univerzalne ploščadi za prevoz tovora (Flat rack) s stranico na zadnji strani.
Datum objave: 07.09.2021   12:06
VPRAŠANJE
V razpisu je naveden rok za dobavo blaga za vse sklope najkasneje 29.11.2021. Zaradi pomanjkanja določenih surovin na svetovnem trgu, velikega povpraševanja po kinoloških prikolicah in posledično podaljšanih čakalnih dob v proizvodnji je trenutni rok dobave po informacijah proizvajalca prekratek. Sprašujemo ali je možno rok dobave za "SKLOP 2: Prikolica za prevoz vojaških psov kinološka prikolica" podaljšati na 30.04.2021?

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za dobavo za SKLOP 2: Prikolica za prevoz vojaških psov kinološka prikolica do 30. 04. 2022.

VPRAŠANJE
V pogodbi je navedeno: "V kolikor dobavitelj naročniku ne dobavi blaga v pogodbenem roku, ki je določen za posamezno dobavo in ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5 (promilov), od vrednosti posamezne dobave za vsak dan zamude posamezne dobave z DDV, vendar ne več kot 15% (odstotkov) od vrednosti celotne zamujene dobave z DDV". Prosimo, da se maksimalno vrednost zamudne kazni za "SKLOP 2: Prikolica za prevoz vojaških psov kinološka prikolica" omeji na 10%, saj negotove razmere povezane z dobavo določenih surovin in spremenljiva epidemiološka slika v jesenskih in zimskih mesecih predstavljajo preveliko tveganje na dobaviteljevi strani.

ODGOVOR
Pogodbena kazen bo obračunana skladno z določili iz razpisne dokumentacije.