Dosje javnega naročila 005176/2021
Naročnik: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče pisarniške in druge opreme
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 92.764,29 EUR

JN005176/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.07.2021
JN005176/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.08.2021
JN005176/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2021
JN005176/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.10.2021
JN005176/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.10.2021
JN005176/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.10.2021
JN005176/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 05.10.2021
JN005176/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005176/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Kolodvorska ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nataša Polanc
javna.narocila@zpiz.si
+386 14745367
+386 12326595

Internetni naslovi
http://www.zpiz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/408604/430-18-2021-RD-pohistvo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5179
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče pisarniške in druge opreme
Referenčna številka dokumenta: 430-18/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče pisarniške in druge opreme v treh sklopih, kot je razvidno v nadaljevanju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža pisarniškega in drugega pohištva
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39120000
39130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža pisarniškega in drugega pohištva
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava pisarniških in drugih stolov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pisarniških in drugih stolov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža arhivskih regalov
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39131100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža arhivskih regalov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.08.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.08.2021   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.08.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.08.2021   15:33

1. POJASNILO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik v 1. pojasnilu razpisne dokumentacije daje pojasnilo razpisne dokumentacije, kot je razvidno v nadaljevanju:

Datum prejema: 4. 8. 2021, 09:09

Vprašanje 1:
Zaradi vrhunca poletnih dopustov prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe po možnosti do sredine 33. tedna 2021.

Odgovor 1:
Naročnik v tem pojasnilu obvešča potencialne ponudnike, da bo spremenil:
- rok za prejem ponudb iz 12. 8. 2021 do 12:00 v 19. 8. 2021 do 12:00,
- datum in uro odpiranja ponudb iz 12. 8. 2021 ob 12:01 v 19. 8. 2021 ob 12:01.

Vsi ostali roki/datumi v razpisni dokumentaciji in v obvestilu o naročilu ostanejo nespremenjeni.
----------------------------------------------------------------------
Dodatno pojasnilo naročnika:

Naročnik je pri ponovnem pregledu razpisne dokumentacije ugotovil, da je potrebno spremeniti razpisno dokumentacijo:

- v SKLOPU 2, in sicer:
v podtočki 2.2.2.1.2 (Konferenčni stoli) točke 2.2.2 (Tehnične zahteve za SKLOP 2) se spremeni besedilo tabele »Konferenčni stoli«, in sicer v delih, ki se vežejo na sedež, hrbtni naslon in oblazinjenje konferenčnih stolov,
v razdelku a) (Obvezna tehnična dokumentacija) podtočke 2.2.2.1.2 (Konferenčni stoli) točke 2.2.2 (Tehnične zahteve za SKLOP 2) se v drugi alineji črta zahteva po predložitvi poročila o preizkušanju,
v podtočki 2.2.2.1.3 (Stoli za čakalnice) točke 2.2.2 (Tehnične zahteve za SKLOP 2) se spremeni besedilo tabele »Stoli za čakalnice«, in sicer v delih, ki se vežeta na sedež in hrbtni naslon stolov za čakalnice,
v razdelku a) (Obvezna tehnična dokumentacija) podtočke 2.2.2.1.3 (Stoli za čakalnice) točke 2.2.2 (Tehnične zahteve za SKLOP 2) se v zadnji alineji črta zahteva po predložitvi poročila o preizkušanju,
v OBRAZCU 5/2 (Predračun za SKLOP 2: Dobava pisarniških in drugih stolov) se spremeni besedilo poz. 1;

- v SKLOPU 3, in sicer:
v OBRAZCU 5/3 (Predračun za SKLOP 3: Dobava in montaža arhivskih regalov) naročnik odpravlja napake v formulah za izračun.

Naročnik bo skladno z zgornjim odgovorom in pojasnilom, ki zahtevata spremembo razpisne dokumentacije, le-to ustrezno spremenil (v tehničnem delu in predračunih) ter spremembo objavil na Portalu javnih naročil na obrazcu »EU 14-SL-Popravek«.

1. pojasnilo razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe.