Dosje javnega naročila 005279/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov na naslovu Kopitarjeva ulica 5, Maribor
ZJN-3: Odprti postopek

JN005279/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005279/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 148-394562
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5198
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov na naslovu Kopitarjeva ulica 5, Maribor
Referenčna številka dokumenta: ODČIMB-23/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov na naslovu Kopitarjeva ulica 5, Maribor
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
90911000
90919200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kopitarjeva ulica 5, Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov na naslovu Kopitarjeva ulica 5, Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.08.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.08.2021   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.08.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.08.2021   11:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za objavo ESPD obrazca.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

ESPD obrazec je objavljen na spletni strani naročnika http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila pri predmetnem postopku javnega naročila z oznako ODČIMB-23/2021.
Datum objave: 09.08.2021   08:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v vzorcu pogodbe ni predviden dvig cene v skladu z dvigom minimalne plače. Ker to za izvajalce predstavlja največji del strukture ponudbene cene, moramo v primeru da ta dvig ni predviden že v prvem letu in vseh nadaljnjih letih dvignit ponudbeno ceno, zaradi najverjetnejšega dviga minimalne plače. V zadnjih 10 letih se le eno leto minimalna plača ni dvignila z koncem leta.
Ker to za naročnika pomeni, da bodo ponudbene cene višje od realnih (ker bo v ceni predviden dvig plače) za izvajalce pa pomeni to, da ne vemo ali bomo za dovolj visok odstotek v ponudbi dvignili ponudbeno ceno, glede na pretekle dvige minimalne plače, prosimo da se v predlog pogodbe doda člen:

»Na zahtevo izvajalca se lahko cene spremenijo, ko se spremeni minimalna plača od roka za prejem ponudb. Cena se uskladi na način, da se za višino spremembe v % poveča 75% vrednosti postavke. Vrednost se nato nadalje usklajuje na zahtevo izvajalca ob vsakokratni nadaljnji spremembi minimalne plače, in sicer na način, da se poveča 75% vrednosti postavke, oddane na dan roka za prejem ponudb za razliko v povečanju minimalne plače v % od dneva oddaje ponudbe do zadnje spremembe, s katero je bila zahtevana uskladitev cen. Uskladi se torej 75% vrednosti pogodbene cene.
Na enak način se lahko kadarkoli (torej ob vsakokratnem znižanju minimalne plače ) na zahtevo naročnika uskladijo cene, vendar samo v primeru znižanja postavke.

ODGOVOR
Spoštovani,

dokumentacija v zvezi z oddajo naročila ostaja v tem delu nespremenjena. Morebitne stroške s povišanjem minimalne plače, ponudniki upoštevajo v ponudbeni ceni.
Datum objave: 10.08.2021   09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali boste v okviru "Merilo s socialnega vidika" kot enakovreden certifikat upoštevali certifikat Družbeno odgovoren delodajalec pridobljen na področju usklajevanja zasebnega, družinskega in poklicnega življenja?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila naročnik navaja, da ponudnik, ki ima pridobljen polni certifikat »Družini prijazno podjetje« ali enakovreden certifikat, dobi 10 točk. Enakovreden certifikat je vsak certifikat ali drugo dokazilo, izdan/o s strani zunanje neodvisne organizacije, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik sprejete ukrepe, s katerimi ima zagotovljen vsaj enak ali bolj strog sistem, kot je predpisan s predmetnim polnim certifikatom.

Pri »Merilu s socialnega vidika« bo naročnik poleg polnega certifikata »Družini prijazno podjetje« v konkretnem primeru upošteval ekvivalent polnemu certifikatu »Družini prijazno podjetje«, to je pridobljen napredni certifikat »Družbeno odgovoren delodajalec pridobljen na področju usklajevanja zasebnega, družinskega in poklicnega življenja«.
Datum objave: 19.08.2021   11:28
VPRAŠANJE
Prosimo za določitev termina ogleda prostorov.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,
v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila je v točki 7.2 (Neobvezen ogled) dokumenta »Navodila gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe za javno naročilo po odprtem postopku z oznako ODČIMB-23/2021« navedeno:
»Potencialni ponudnik, ki je zainteresiran za ogled lokacije, pošlje zahtevo za ogled, preko vprašanj na Portal javnih naročil, najpozneje pet delovnih dni po objavi obvestila o javnem naročilu. Naročnik bo, ob morebitni zahtevi za ogled, v doglednem času objavil podatke o organiziranju ogleda na Portalu javnih naročil.
Ogled lokacije je informativne narave in ni pogoj za oddajo ponudbe.«.
Obvestilo o objavi javnega naročila je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 2. 8. 2021, kar pomeni, da je rok za oddajo zahteve za ogled lokacije potekel.
Glede na navedeno naročnik ne bo organiziral ogleda. Prav tako ogled lokacije ni pogoj za oddajo ponudbe.Datum objave: 20.08.2021   09:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v opisu objekta je naveden urnik čiščenja med 7. in 15. uro. V nadaljevanju pa so določeni režimi (dnevno; tedensko) in pripadajoče kvadratur.
Ali se pričakuje prisotnost za celoten navedeni čas - pomeni 8 ur dnevno ali kot običajno v navedenem času in skladno z normativi?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
na objektu je obvezna prisotnost čistilnega osebja v času med 7.00 in 15.00 uro, torej 8-urna dnevna prisotnost.