Dosje javnega naročila 005307/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
Storitve: Odstranitev inertnih odpadkov z odlagališča Suhadole
ZJN-3: Odprti postopek

JN005307/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.08.2021
JN005307/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.08.2021
JN005307/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.08.2022
JN005307/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005307/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 149-397490
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 58
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Melina Omrzel Petek
gp.irsop@gov.si
+386 14204488
+386 14204483

Internetni naslovi
http://www.iop.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/408874/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5217
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odstranitev inertnih odpadkov z odlagališča Suhadole
Referenčna številka dokumenta: Odpadki - Suhadole
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Odstranitev inertnih odpadkov z odlagališča Suhadole v okviru izvršbe inšpekcijske odločbe po drugi osebi
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Komenda
II.2.4 Opis javnega naročila
Odstranitev inertnih odpadkov z odlagališča Suhadole v okviru izvršbe inšpekcijske odločbe po drugi osebi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.10.2021
Konec: 31.10.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.09.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.09.2021   10:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN, pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.08.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 58
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.08.2021   10:36
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnika vljudno prosimo za odgovor na spodnje vprašanje:

Ali bo naročnik zagotovil prevzem predmetnih odpadkov po posameznik vrstah odpadkov, kot so določeni v razpisni dokumentaciji (torej na način, da bodo ti medsebojno ločeni)? Z obzirom na dejstvo, da je sicer potrebna naprava za sejanje na licu mesta z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem za vse razpisane odpadke, ki pa je po vedenju ponudnika na trgu v danem trenutku ni ter vezano na dejstvo, da je mešanico odpadkov nemogoče ločiti na razpisane frakcije prosimo za pojasnilo in navodilo glede načina prevzema in oddaje navedenih odpadkov končnim prevzemnikom.


ODGOVOR

Izbrani ponudnik bo zagotovil le prevzem tistih odpadkov, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji. V primeru, da bo za pomešane v razpisu navedene odpadke zagotovljena dokončna predelava oziroma odstranitev, jih med seboj ni potrebno ločevati.Datum objave: 10.08.2021   10:51

VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja seznam točno določenih odpadkov (str. 3 pod naslovom Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) na lokaciji pa so ti odpadki povsem pomešani in jih je strojno ali ročno nemogoče ločiti (presortirati). Odpadki so zelo različni in s tem tudi načini predelave.

Potencialni prevzemniki odpadka opozarjajo, da je mogoče prevzeti samo presortiran, homogen odpadek. Naročnika zato pozivamo, da razpisno dokumentacijo spremeni, saj je po trenutno zastavljenih pogojih iz razpisne dokumentacije storitev nemogoče izvesti skladno z veljavno okoljsko zakonodajo. Na podlagi navedenega predlagamo, da se predmetno javno naročilo ustavi, pripravi ocena pomešanega odpadka, ki bi se lahko klasificirala z EWC kodo 19 12 12 in nato razpiše odstranitev oz. predelavo le-tega.


ODGOVOR
Naročnik smatra da je storitev mogoče izvesti.Datum objave: 10.08.2021   11:00
VPRAŠANJE

Naročnik naj objavi ocene posameznih odpadkov (str. 3 in 15 razpisne dokumentacije ), saj slednje zahtevajo prevzemniki/predelovalci in so nujno potrebne za pripravo ponudbe.


ODGOVOR

Izbrani ponudnik bo zagotovil le prevzem tistih odpadkov in v tisti količini, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji. V primeru, da bodo pri odstranjevanju odkriti odpadki s klasifikacijskimi številkami, ki niso zajeti v razpisni dokumentaciji, jih ponudnik ne sme odstraniti.
Datum objave: 10.08.2021   11:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika vljudno prosimo, da podaljša rok oddaje ponudbe. Prevzem takšne količine odpadka (105.090 ton), upoštevajoč, da gre za zelo različne odpadke, terja veliko število podizvajalcev. Hkrati slednji zahtevajo ocene odpadkov, ki jih naročnik ni predložil.

Prav tako pa naročnika pozivamo, da podaljša rok za izvedbo storitve (predelava odpadka). V času, ki ga naročnik določa (za prevzem in predelavo vseh 105.000 ton), je nemogoče zagotoviti kapacitete pri prevzemnikih saj imajo v letu 2022 kapacitete že po večini zasedene z dolgoročnimi pogodbami svojih dobaviteljev, ob tem, pa so njihove kapacitete omejene z okoljevarstvenimi dovoljenji. Letne količine posameznega predelovalca v Sloveniji zatorej ne zadoščajo potrebam naročnika. V kolikor bi izvajalec vključil predelovalce v tujini, slednje pomeni pridobivanje čezmejnih dovoljenj itd., kar dodatno zakasni začetek prevzemov.

S spoštovanjem.


ODGOVOR

Rok za oddajo ponudbe se bo podaljšal do vključno 15. 9. 2021. Rok za izvedbo del ne moremo podaljšati.Datum objave: 10.08.2021   13:18
VPRAŠANJE

Spoštovani,
naročnik v predmetnem javnem naročilu kot predmet storitve razpisuje odstranitev inertnih odpadkov. Prosimo za dokazilo akreditiranega laboratorija, da gre dejansko za inertne odpadke. Ponudnik namreč iz izkušenj in drugih ocen tovrstnih klasifikacij odpadkov (kot na so navedene na str. 3. razpisne dokumentacije) ugotavlja, da določeni odpadki niso inertni, kar pa bistveno spremeni možnosti načinov predelave oz. odstranjevanja.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Inšpektorat je od Občine Komenda pridobil Oceno vrednotenja nevarnih lastnosti odpadka iz odlagališča inertnih odpadkov Suhadole, ki jo je aprila 2015 izdelal ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave d.o.o.. iz poročila je razvidno, da je bila odpadkom določena klasifikacijska številka 17 05 06, izkopni material, ki ni naveden pod 17 05 05. Predmet obravnave je bil povprečni vzorec, odvzet do globine cca 4 m iz petih vzorčnih mest. Z osnovno karakterizacijo je bilo ugotovljeno, da gre za naslednje vrste odpadkov:
17 05 04- zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03
17 01 07-mešanica betona, opeke, ploščic in keramike
10 09 08- odpadne uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni pod 10 09 07
-na dveh od petih mest so zasledili še nedefinirano drobnozrnato do prašnato komponento bele barve, ki je brez posebnega vonja. Ocenjuje se, da gre za kalcit.

Na osnovi ocene vrednotenja nevarnih lastnosti odpadka po kriterijih H1 do H15 je razvidno, da odpadek (vzorec O1-366/15) ne spada med nevarne odpadke, skladno s prilogo 1 Uredbe o odpadkih, Uradni list RS, št. 103/11. Iz rezultatov meritev je razvidno, da so vse izmerjene vrednosti nižje od mejnih vrednosti, na osnovi katerih se odpadek po kriteriju H12 in H15 uvršča med nevarne odpadke. Nadalje je v oceni navedeno: Potrebno je poudariti, da je odpadek heterogen. Rezultati kemijskih analiz predstavljajo vrednosti v enem vzorcu. Torej izražajo enkratno vzorčenje in torej lastnosti trenutnega stanja vzorca. Zaradi tega je potrebno v primeru sprememb, ki bi lahko kakorkoli vplivale na sestavo ali količino, o tem obvestiti ERICo Velenje d.o.o. Tekom nadaljnjega ravnanja z odpadkom (morebitni izkop) se namreč lahko pojavijo še drugi materiali (npr. gradbeni, industrijski..), ki jih v sklopu vzorčenja ni bilo moč zaslediti.


Na odlagališču se je prenehalo odlagati pred letom 2015. Ponudnik lahko v ponudbi predvidi tudi stroške za izdelavo ocene odpadkov.Datum objave: 25.08.2021   10:56
VPRAŠANJE
Javno naročilo predvideva (tudi) odstranitev 93 ton odpadka s klasifikacijsko številko 20 02 02, tj. predelavo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki (postopek predelave z oznako D1, R5 in R10 iz Priloge 2 Uredbe o odpadkih. V nacionalni evidenci obdelovalcev odpadkov (dostop na: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSO/Odpadki/Podatki/Predelovalci-odpadkov.pdf), ni nobenega subjekta, ki razpolaga z dovoljenjem za predelavo odpadka 20 02 02 po postopku D1, R5 in R10 iz Priloge 2 Uredbe o odpadkih.

V skladu z načelom transparentnosti in enake obravnave ponudnikov, naročniku predlagamo, da dovoli obdelavo odpadkov tudi po postopku R12.


ODGOVOR

Javno naročilo predvideva odstranitev 968 ton odpadka št. 17 05 04: zemlje in kamenja, ki je nastala z gradbenimi deli in 93 ton odpadka št. 20 02 02: zemlje in kamenja, ki izvira z vrtov in parkov.
V obeh primerih se bo odstranil zemeljski izkop, ki se ga lahko predela po postopku R10.Datum objave: 01.09.2021   12:23
VPRAŠANJE
Javno naročilo predvideva odstranitev 93 ton odpadka št. 20 02 02: zemlje in kamenja, ki izvira z vrtov in parkov.
Odstranil se bo torej zemeljski izkop, ki se ga lahko predela po postopku R10, kot navaja naročnik zgoraj (Datum objave: 25.08.2021 10:56).

Velja pritrditi naročniku, da se lahko odpadek št. 20 02 02 zemlja in kamenje sicer obdela po postopku R10 (Vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje), vendar pa ne glede na navedeno v tem trenutku ni znano ali kateri subjekt v RS razpolaga z dovoljenjem za vnašanje tega konkretnega odpadka 20 02 02 v tla po postopku R10.

Za vnos odpadkov v tla po postopku R10 je potrebno pridobiti OVD. Potencialni ponudnik bi torej v času oddaje ponudbe moral razpolagati z OVD za obdelavo odpadka 20 02 02 po postopku R10. V okoljevarstvenem dovoljenju ministrstvo poleg vsebin iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, glede na določbe Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08, s sprem), določi tudi kraj izkopa, če gre za zemeljski izkop (člen 9/3, točka 2). Navajate, da se bo odstranil zemeljski izkop, ki se ga lahko predela po postopku R10. Vendar pa ponudniku seveda ni znan kraj izkopa, ki ga je potrebno navesti v OVD (ni namreč znano iz katerih vrtov in parkov je odpadek 20 02 02). Ob tem je podlaga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja so poleg vsebin iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, še: ocena kakovosti zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine in ocena kakovosti tal, kamor se zemljina ali izkop vnaša, ki ne smeta biti starejši od šestih mesecev od dneva vložitve vloge. Ocena konkretnega odpadka 20 02 02 razpisni dokumentaciji ni priložena. Vse zgoraj navedeno pomeni, da za konkretni odpadek 20 02 02, ki je predmet javnega naročila, v tem trenutku glede na razpoložljive podatke niti ni mogoče pridobiti OVD za obdelavo odpadka po postopku R10.

V nacionalni evidenci obdelovalcev odpadkov torej ni nobenega subjekta, ki razpolaga z dovoljenjem za predelavo odpadka 20 02 02 po postopku D1, R5 in R10 iz Priloge 2 Uredbe o odpadkih.

V skladu z načelom transparentnosti in enake obravnave ponudnikov, naročniku ponovno predlagamo, da dovoli obdelavo odpadkov tudi po postopku R12


ODGOVOR

Javno naročilo predvideva odstranitev 968 ton odpadka št. 17 05 04: zemlje in kamenja, ki je nastala z gradbenimi deli in 93 ton odpadka št. 20 02 02: zemlje in kamenja, ki izvira z vrtov in parkov. V obeh primerih se bo odstranil zemeljski izkop, ki se ga lahko predela po postopku R10. Z odpadkom št. 20 02 02 se lahko ravna na enak način kot z odpadkom 17 05 04.

Ker je za vnos zemeljskega izkopa v tla (predelava odpadkov po postopku R10) potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, se pri ponudbi vključijo stroški za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov po postopku R10 (strošek izdelave ocene kakovosti zemeljskega izkopa in ocena kakovosti tal, kamor se zemljina ali izkop vnaša, ).