Dosje javnega naročila 005225/2021
Naročnik: Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33A, 8250 Brežice
Gradnje: Obnova fasade in namestitev sončne elektrarne na fasado jezovne zgradbe HE Arto Blanca
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005225/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.07.2021
JN005225/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2021
JN005225/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2021
JN005225/2021-ODL02P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005225/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.
Cesta bratov Cerjakov 33A
8250
SI
Brežice
Slovenija
zdenka.kunej@he-ss.si
zdenka.kunej@he-ss.si
+386 74992860
+386 74992880

Internetni naslovi
https://www.he-ss.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.he-ss.si/javna-narocila-aktualna.html
ESPD: https://www.he-ss.si/javna-narocila-aktualna.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5231
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova fasade in namestitev sončne elektrarne na fasado jezovne zgradbe HE Arto Blanca
Referenčna številka dokumenta: JN-5231
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova fasade in namestitev sončne elektrarne na fasado jezovne zgradbe HE Arto Blanca
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Fasaderska dela in dobava ter montaža logotipa
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45410000
45440000
45443000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Posavje - lokalno.
II.2.4 Opis javnega naročila
Fasaderska dela in dobava ter montaža logotipa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža solarnih fasadnih panelov, vključno z ustrezno podkonstrukcijo in razširitvijo obstoječega 0,4 kV stikališča
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45213251
45450000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Posavje - lokalno.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža solarnih fasadnih panelov, vključno z ustrezno podkonstrukcijo in razširitvijo obstoječega 0,4 kV stikališča
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.08.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.11.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.08.2021   09:04


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.08.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.07.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.08.2021   14:42
Spoštovani,

Naročnik podaljšuje rok za najavo ogleda, in sicer do četrtka, 5.8.2021 do 12. ure na e-naslov: info@he-ss.si .

Ostali roki navedeni v dokumentaciji za oddajo javnega naročila ostajajo nespremenjeni.

S spoštovanjem,


Datum objave: 09.08.2021   14:47
Spoštovani,
žal je vaša prošnja prispela že po roku, ko je naročnik že podaljšal rok za prijavo ogleda.
S spoštovanjem,