Dosje javnega naročila 005235/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Storitve: Izdelava DGD in novelacija PZI za 2. fazo Komunalne ureditve Industrijske cone v Lazah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 21.350,00 EUR

JN005235/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.07.2021
JN005235/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2021
JN005235/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.09.2021
JN005235/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005235/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
SI042
Kranj
Slovenija
Mira Starc
mira.starc@kranj.si
+386 42373120
+386 42373106

Internetni naslovi
http://www.kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kranj.si/mestna-obcina/javna-narocila
ESPD: https://www.kranj.si/mestna-obcina/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5229
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava DGD in novelacija PZI za 2. fazo Komunalne ureditve Industrijske cone v Lazah
Referenčna številka dokumenta: 430-31/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila zajema izdelavo projektne dokumentacije (DGD in novelacijo PZI) za 2. fazo, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki iz Uredbe o zelenem javnem naročanju in bo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja in korekcijo dela PZI dokumentacije za 1. fazo in sicer spremembo poteka meteornega kanala in komplet projekt meteornega zadrževalnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Predmetno javno naročilo se bo izvajalo na lokaciji ponudnika in na lokaciji naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila zajema izdelavo projektne dokumentacije (DGD in novelacijo PZI) za 2. fazo, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki iz Uredbe o zelenem javnem naročanju in bo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja in korekcijo dela PZI dokumentacije za 1. fazo in sicer spremembo poteka meteornega kanala in komplet projekt meteornega zadrževalnika.

Predmet javnega naročila obsega načrt obnove voziščne konstrukcije dovozne ceste do IC Laze, načrt odvodnjavanja, vključno z gradnjo razbremenilnega kanala, načrt tlačnega kanala do priključitve na Ješetovi ulici, načrt vodovoda, projekt prestavitve plinovoda (v kolikor bo to zahteva soglasodajalca), sprememba poteka ceste v 2. fazi glede na nove zahteve lastnikov sosednjih zemljišč in načrt javne razsvetljave.

Podrobnejši opis predmeta naročila je razviden iz priložene Projektne naloge za izdelavo DGD in novelacijo PZI za 2. fazo Komunalne ureditve Industrijske cone v Lazah, št. 351-238/2021-11, julij 2021, izdelovalec MOK, ki je objavljena na spletni strani naročnika www.kranj.si/mestna-obcina/javna-narocila ter na spletnem naslovu:

https://www.dropbox.com/sh/j07viu3yj4w6ihx/AABOyGtn2-f74ZPIWwvfx8Wga?dl=0

(v primeru težav pri odpiranju povezave naročnik ponudnikom svetuje, da naslov povezave skopirajo in odprejo v spletnem brskalniku)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.08.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.08.2021   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/
Informacije o

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljeni na spletni strani naročnika.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.08.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.07.2021