Dosje javnega naročila 005260/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Beljenje poslovnih prostorov v objektu Davčna ulica 1 v Ljubljani
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005260/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.08.2021
JN005260/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005260/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5046
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Beljenje poslovnih prostorov v objektu Davčna ulica 1 v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: NMVBEL-11/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45442100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Beljenje poslovnih prostorov v objektu Davčna ulica 1 v Ljubljani
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45442100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NMVBEL-11/2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 49
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.08.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.08.2021   13:00
Kraj: V sistemu e-jn.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.08.2021   12:00

Dodatne informacije:
Potencialnim ponudnikom bo omogočen obvezen ogled lokacije v naslednjih terminih:
- 10. 8. 2021 med 9.00h - 11.00h in
- 11. 8. 2021 med 14.00h - 16.00h.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.08.2021   09:50
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zamudili smo rok za obvezen ogled lokacije zaradi dopustov, prosimo vas za nov termin ogleda lokacije.

Hvala, lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Naročnik bo omogočil dodaten ogled prostorov v ponedeljek, 16.8.2021 med 9.00 - 10.00 uro.

Datum objave: 13.08.2021   10:56
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali bodo pogajanja? Prosimo vas za jasen odgovor glede pogajanj - DA ali NE.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
V skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3 bodo izvedena pogajanja samo, če naročnik ne bo prejel nobene dopustne ponudbe. Naročnik bo povabil na pogajanja samo ponudnike, katerih ponudbe v celoti izpolnjujejo vse druge zahteve naročnika iz navodil, vendar vrednost njihovih ponudb presega naročnikova zagotovljena sredstva (glej 3. točko Navodil gospodarskim subjektom).Datum objave: 13.08.2021   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zanima nas glede referenc, torej jih samo navedemo na seznam referenčnih poslov in NE potrebujemo imeti podpisane s strani naročnika?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Tako je, samo navedba referenčnih poslov v obrazec "Prijava" (glej točko 9.1.2. Navodil gospodarskim subjektom).Datum objave: 16.08.2021   12:05
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Kakšna so naročnikova zagotovljena sredstva?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ocenjena vrednost tega naročila je 64.965,00 EUR z DDV.Datum objave: 16.08.2021   12:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo vas za podaljšanje roka za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje, ker je ključna oseba za pripravo ponudbe na dopustu. Torej prosimo vas za podaljšanje roka za nekaj dni.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen.Datum objave: 16.08.2021   15:37
VPRAŠANJE
V prijavi na spletu piše da: ''Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2021''
v teh. dokument. pa da do 31.1.2022
kaj je veljavno..
Z lepimi pozdravi.

ODGOVOR
''Ponudba mora biti veljavna do 31. 1. 2022.Datum objave: 16.08.2021   15:42
VPRAŠANJE
Zdravo,
ali boste sprejeli ponudnika za izvedbo del, tudi če bo presegala vrednost naročila je 64.965,00 EUR z DDV., kljub pogajanjem
Hvala


ODGOVOR
Ne. Glej tudi odgovor z dne 13. 8. ob 1056 uri.Datum objave: 17.08.2021   10:30
VPRAŠANJE
Pozdravvljeni,
ali bi lahko termin del prestavili za začetek januarja 2022, s tem pa bi privarčevali lepi znesek, saj je mesec januar in februar, mesec ko imajo pleskarji manj dela in s tem podajo večji popust.


ODGOVOR
Začetka del naročnik ne bo prestavljal.Datum objave: 17.08.2021   10:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v pogodbi piše:
Če izvajalec po svoji krivdi ne izvede del v roku, navedenem v 7. členu te pogodbe, je dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 1,0 % od skupne predvidene pogodbene vrednosti z DDV v EUR.
Ali to pomeni, če bodo dela presegal za 25koledarskih dni, boste vzeli 25% pogodbene vrednosti izvajalcu..
Prosim da popravite da se ne preseže več kot 10% vrednosti pogodbe - odbitka ob morebitni večdnevni zamudi z deli in da se za vsak dan zamude vzame 0,1% ne pa 1% kazni...
Hvala

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da se 10. člen vzorca pogodbe dopolni, in sicer tako, da se na koncu prvega odstavka 10. člena doda stavek, ki se glasi: »Pogodbena kazen lahko znaša največ do vključno 10 odstotkov skupne predvidene pogodbene vrednosti z DDV.«

Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem, pogodbo v tem delu ustrezno dopolnil.
Datum objave: 17.08.2021   10:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zakaj je delo omejeno samo na 49 dni, to je zelo obremenjajoče, prosimo da podaljšate dela vsaj na 60 dni pleskanja..
Lp

ODGOVOR
Naročnik je postavil realen rok izvedbe, ki se Iz opravičljivih /utemeljenih razlogov lahko podaljša za največ 15 dni, če izbrani ponudnik (pogodbeni izvajalec ) pisno zaprosi za podaljšanje roka (glej 7. člen vzorca pogodbe).Datum objave: 17.08.2021   10:49
VPRAŠANJE
Kdaj se prične z deli, glede na to, da se lahko dela 49 dni.
Oz. imate v planu da se dela končajo, ali se lahko zgodi da je čas beljenja tudi v Januarju 2022.

ODGOVOR
Z deli se prične 7 dni po podpisu pogodbe, predvidoma 15.9. 2021. Glej tudi odgovor z dne 17.8. ob 10:35-
Dela se morajo zaključiti v letošnjem letu.