Dosje javnega naročila 005558/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: AVDIO VIDEO IN FOTOGRAFSKA OPREMA, okoljsko manj obremenjujoče blago
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 70.945,02 EUR

JN005558/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.08.2021
JN005558/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2021
JN005558/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2021
JN005558/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2021
JN005558/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.11.2021
JN005558/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN005558/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN005558/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005558/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 156-411849
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-obrambo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/409617/JN_VAB_81_ODP_2021.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5357
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: AVDIO VIDEO IN FOTOGRAFSKA OPREMA, okoljsko manj obremenjujoče blago
Referenčna številka dokumenta: MORS 81/2021-ODP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
AVDIO VIDEO IN FOTOGRAFSKA OPREMA, okoljsko manj obremenjujoče blago (videokonferenčna oprema, interaktivni zaslon, fotoaparati in kamere, televizorji in projektorji)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: VIDEOKONFERENČNA OPREMA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
VIDEOKONFERENČNA OPREMA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 30.09.2021
Konec: 22.11.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: INTERAKTIVNI ZASLON
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
INTERAKTIVNI ZASLON
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: FOTOAPARATI IN KAMERE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
FOTOAPARATI IN KAMERE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: TELEVIZORJI IN PROJEKTORJI
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TELEVIZORJI IN PROJEKTORJI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.09.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.09.2021   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Sklop 1: Videokonferenčna oprema - ponovitev sklop 2 JN MORS 111/2021-ODP, Avdio video in fotografska oprema
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.08.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.08.2021   09:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali so zvočniki lahko 2 x 15W?

Hvala.

ODGOVOR
V kolikor ponudnik sprašuje za sklop 2, interaktivni zaslon, se lahko ponudijo zvočniki 2 x 15 W.Datum objave: 30.08.2021   09:41
VPRAŠANJE
V1: Pri 1. sklopu na pozicija 2 je referenčni model Samsung Galaxy Buds+. Ta model žal več ni dobavljiv, je sprejemljiv model SAMSUNG GALAXY BUDS LIVE ali prihajajoč model Samsung Galaxy Buds 2?

ODGOVOR: Lahko se ponudi model SAMSUNG GALAXY BUDS LIVE ali Samsung Galaxy Buds 2.


V2: Pri 1. sklopu na poziciji 6 je referenčni model Logitech c920 Pro z zahtevano 36 mesečno garancijo. Ta model ima samo 24 mesečno garancijo. Je sprejemljiv omenjeni model z 24 mesečno garancijo ali primerljiv, ki nima Carl Zeiss optike in ima 36 mesečno garancijo?

ODGOVOR: Naročnik spreminja zahtevo za garancijo, in sicer na 24 mesecev.


V3:Pri 1. sklopu na poziciji 7 referenčni model C925E ne ustreza zapisanim zahtevam, saj pri 720p nima zahtevanih 60fps.

ODGOVOR: Referenčni model ostaja le Logitech C922 ali enakovredno.


V4: Pri 1. sklopu na poziciji 11 je zapisan referenčni model Logitech C920 pro, ki je mnogo boljši od zahtev, ki ste jih v nadaljevanju navedli. Predvidevam, da je zapisan napačen model in naj bo ponujena kamera po zapisanih specifikacijah in ne enakovredna referenčnemu modelu?

ODGOVOR: Naročnik je navedel pravilni referenčni model Logitech. Ponujena spletna kamera naj bo enakovredna referenčnemu modelu, ki naj ima vgrajen integriran stereo mikrofon (ali dva mikrofona) in 1080p full HD zajem videa. Garancija 24 mesecev.
Datum objave: 30.08.2021   12:08
VPRAŠANJE
Vprašanja za Sklop 2:

- Ali se lahko SD reža nadomesti z SD-USB adapterjem?
- Ali so zadovoljivi 2 x 15W zvočniki?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
Lahko se ponudi tudi USB adapter za kartico SD.
Lahko se ponudijo zvočniki 2 x 15 W.