Dosje javnega naročila 001060/2021
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva cesta 19A, 2250 Ptuj
Blago: Sukcesivna dobava rokavic in igel
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 58.615,61 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001060/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.02.2021
JN001060/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.03.2021
JN001060/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.03.2021
JN001060/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.04.2021
JN001060/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.04.2021
JN001060/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.04.2021
JN001060/2021-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Popravek, objavljeno dne 05.08.2021
JN001060/2021-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.08.2021
JN001060/2021-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001060/2021-X02 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
Potrčeva cesta 19A
2250
SI
Ptuj
Slovenija
ana.starovic@zd-ptuj.si
ana.starovic@zd-ptuj.si
+386 27871606
+386 27871617

Internetni naslovi
http://www.zd-ptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava rokavic in igel
Referenčna številka dokumenta: NMV/B-4/21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava rokavic in igel
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 48.101,62 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava rokavic
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Potrčeva 19a, Ptuj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava igel
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Potrčeva 19a, Ptuj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001060/2021-X01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 09.04.2021


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Sukcesivna dobava rokavic

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
01.04.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
COMBIC Podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d.o.o. Podnanos
Podnanos 66A
5272
SI
Podnanos
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 57.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 47.141,52 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Sukcesivna dobava igel

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
07.04.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 3.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 960,10 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2021