Dosje javnega naročila 000488/2021
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Gradnje: Izvedba montaže optičnega kabla: CP Blagovica - ACB Slovenske Konjice
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 482.676,12 EUR

JN000488/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.01.2021
JN000488/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.02.2021
JN000488/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.02.2021
JN000488/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.02.2021
JN000488/2021-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.03.2021
JN000488/2021-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.03.2021
JN000488/2021-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.03.2021
JN000488/2021-K07 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.03.2021
JN000488/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2021
JN000488/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.08.2021
JN000488/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000488/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI034
Celje
Slovenija
Sektor za razpise
irena.pogacnik@dri.si
+386 13068164

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba montaže optičnega kabla: CP Blagovica - ACB Slovenske Konjice
Referenčna številka dokumenta: 000281/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45314300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba montaže optičnega kabla: CP Blagovica - ACB Slovenske Konjice
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 395.636,16 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45314300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI033 - Koroška, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: CP Blagovica - ACB Slovenske Konjice
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba montaže optičnega kabla: CP Blagovica - ACB Slovenske Konjice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
zagotavljanja ključnega kadra z lastnimi kapacitetami10

Cena – Ponder:
90
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000488/2021-B01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 29.01.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 000281/2020
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
14.07.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o.
Cigaletova ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 586.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 395.636,16 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2021