Dosje javnega naročila 005440/2021
Naročnik: Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava električne energije z deležem električne energije iz OVE
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 262.840,26 EUR

JN005440/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.08.2021
JN005440/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.08.2021
JN005440/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2021
JN005440/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.10.2021
JN005440/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005440/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 153-406487
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Kemijski inštitut
Hajdrihova ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Jasmina Štiftar
jasmina.stiftar@ki.si
+386 14760200
+386 14760300

Internetni naslovi
http://www.ki.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/409813/objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5410
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Raziskovalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije z deležem električne energije iz OVE
Referenčna številka dokumenta: JN-5410
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava električne nergije z deležem energije iz OVE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-5410
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.09.2021   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.09.2021   08:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.08.2021   20:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Kemijski inštitut
Hajdrihova ulica 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.08.2021   13:47
VPRAŠANJE
Prosimo, če navedete predviden začetek dobave in ali se predračun pripravi za obdobje 6 mesecev?

ODGOVOR


V Tehničnih specifikacijah je zapisano, da je predmet javnega naročila dobava električne energije za poslovno stavbo predvidoma od 1.11.2021 do 30.4.2022. Začetek dobave bo predvidoma 1.11.2021, točen datum pa je odvisen od zaključka postopka oddaje javnega naročila in morebitne menjave dobavitelja. Pri pripravi predračuna upoštevajte obdobje 6 mesecev.

Datum objave: 23.08.2021   15:30
1. Naročnik roka veljavnosti ponudb ne bo skrajšal, predvideva pa, da bo Odločitev o oddaji javnega naročila sprejel in objavil v nekaj dneh po izteku roka za oddajo ponudb.

2. Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v točki 11 Tehnične specifikacije, besedilo opombe prilagodil tako, da je kot prvi možen termin začetka dobave določil datum 1.11.2021.

3. Popravek vnesen rok za pošiljanje računa je vsaj do 10. v mesecu.

4. Naročnik želi enotno oblikovano ponudbo, ker gre za relativno kratko obdobje dobave.

5. Popravek vnesen datum začetka dobave predmeta pogodbe je 1.11.2021.

6. Skladno z naročnikovo prakso se zahteva štiri izvode podpisane pogodbe.

7. Novih MM v obdobju od začetka dobave do 30.4.2022 naročnik ne predvideva.