Dosje javnega naročila 001744/2021
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Gradnje: Obnova ceste in objektov AC 0809/0909 Sv.Jurij ob Ščavnici-Vučja vas od km 7.740 do km 8.499, priključka Vučja vas in AC 0810/0910 Vučja vas-Murska Sobota od km 0.000 do km 5.494
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 15.513.103,00 EUR

JN001744/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.03.2021
JN001744/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.04.2021
JN001744/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.04.2021
JN001744/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.04.2021
JN001744/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2021
JN001744/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.08.2021
JN001744/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001744/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2021/S 153-406096

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI034
Celje
Slovenija
Sektor za razpise
irena.pogacnik@dri.si
+386 13068164

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova ceste in objektov AC 0809/0909 Sv.Jurij ob Ščavnici-Vučja vas od km 7.740 do km 8.499, priključka Vučja vas in AC 0810/0910 Vučja vas-Murska Sobota od km 0.000 do km 5.494
Referenčna številka dokumenta: 000013/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233223
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova ceste in objektov AC 0809/0909 Sv. Jurij ob Ščavnici - Vučja vas od km 7.740 do km 8.499, 0174 priključek Vučja vas in AC 0810/0910 Vučja vas - Murska Sobota od km 0.000 do km 5.494
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 12.715.658,20 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233223
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: AC 0809/0909 Sv. Jurij ob Ščavnici - Vučja vas od km 7.740 do km 8.499, 0174 priključek Vučja vas in AC 0810/0910 Vučja vas - Murska Sobota od km 0.000 do km 5.494
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova ceste in objektov AC 0809/0909 Sv.Jurij ob Ščavnici-Vučja vas od km 7.740 do km 8.499, priključka Vučja vas in AC 0810/0910 Vučja vas-Murska Sobota od km 0.000 do km 5.494
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001744/2021-B01
Številka obvestila v UL: 2021/S 058-145584
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 19.03.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 000013/2021
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.06.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.
Bakovska ulica 31
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija

Ne
VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o.
Lava 42
3000
SI
Celje
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 12.800.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 12.715.658,20 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 3.345.663,76 EUR
Delež: %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
prehodi za dvoživke, zapore, tuje storitve, nepredvidena dela, načrtovanje telekomunikacijskih vodov, ...


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2021