Dosje javnega naročila 005399/2021
Naročnik: OBČINA KOBARID, Trg svobode 2, 5222 Kobarid
Gradnje: Oživitev ribogojnice v Kobaridu - (II. faza)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005399/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.08.2021
JN005399/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005399/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOBARID
Trg svobode 2
5222
SI
Kobarid
Slovenija
Tomaž Skočir
obcina@kobarid.si
+386 53899200
+386 53899211

Internetni naslovi
http://www.kobarid.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kobarid.si/objave/58
ESPD: https://www.kobarid.si/objave/58
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5426
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Oživitev ribogojnice v Kobaridu - (II. faza)
Referenčna številka dokumenta: 322-33/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Investicijsko vzdrževanje objekta ribogojnice v Kobaridu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kobarid
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za objekt ribogojnice v Kobaridu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljša se samo v primerih naštetih v 11. členu osnutka pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
33153-10/2020/4


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.08.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.08.2021   10:05
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.08.2021   10:00

Dodatne informacije:
Odgovori na pravočasno zastavljena vprašanja bodo podani do najkasneje 18.8.2021 do 15. ure.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.08.2021