Dosje javnega naročila 005479/2021
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: Nabava ultrazvočnega aparata za potrebe Oddelka za ORL in MFK
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 82.099,17 EUR

JN005479/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.08.2021
JN005479/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.09.2021
JN005479/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.11.2021
JN005479/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005479/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 154-408833
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Sanja Belko
sanja.belko@ukc-mb.si
+386 23212569
+386 23212522

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5419
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava ultrazvočnega aparata za potrebe Oddelka za ORL in MFK
Referenčna številka dokumenta: 460-45-(810103)2021-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33112000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava ultrazvočnega aparata za potrebe Oddelka za ORL in MFK
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava ultrazvočnega aparata za potrebe Oddelka za ORL in MFK
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 10.08.2021
Konec: 22.11.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmet javnega naročila bo predvidoma financiran iz evropskih sredstev, in sicer v okviru izvajanja operacije »COVID19 Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije«.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.09.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.09.2021   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu eJN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.08.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.08.2021   13:25
VPRAŠANJE
1. Diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter
strojno in programsko opremo za podporo uporabe UZ sond z aktivno matriko zaradi
natančnejšega fokusiranja UZ snopa po celotni globini.

Različni proizvajalci ponujajo različne tehnologije za doseganje optimalne UZ slike, zato vas prosimo, da dovolite pristop z naslednjo tehnološko rešitvijo:

Diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter strojno in programsko opremo avtomatizirano (AI) upravljanje fokusa, za
natančnejše fokusiranja UZ snopa po celotni globini.

16. Aparat mora omogočati eleastografijo.

Katero tehnologijo elastografije mora omogočati in ali je to zahtevano, kot del konfiguracije ali le možnost nadgradnje?

ODGOVOR

»1. Diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter
strojno in programsko opremo za podporo uporabe UZ sond z aktivno matriko zaradi
natančnejšega fokusiranja UZ snopa po celotni globini.

Različni proizvajalci ponujajo različne tehnologije za doseganje optimalne UZ slike, zato vas prosimo, da dovolite pristop z naslednjo tehnološko rešitvijo:

Diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter strojno in programsko opremo avtomatizirano (AI) upravljanje fokusa, za
natančnejše fokusiranja UZ snopa po celotni globini.

ODGOVOR: NE, zahteva ostane nespremenjena, ker vezana na več-kristalno tehnologijo sonde, ki jo ponuja več proizvajalcev.


16. Aparat mora omogočati eleastografijo.

Katero tehnologijo elastografije mora omogočati in ali je to zahtevano, kot del konfiguracije ali le možnost nadgradnje?«

ODGOVOR: Manuelna elastografija mora biti vključena v ponudbi.Datum objave: 20.08.2021   13:25
VPRAŠANJE
14. Programska oprema za delo s kontrastnimi sredstvi, ter TIC analizo.

Ali lahko ponudimo programsko opremo za s kontrastnimi sredstvi, terkvantifikacijo pridobljenih informacij?


ODGOVOR
Želimo, TIC - time intensity curve - analizo.Datum objave: 20.08.2021   13:26
VPRAŠANJE
27. Širokopasovna intraoperativna linearna (Hockeystick) UZ sonda (4 15 MHz) z vsaj
168 kristalnimi elementi:
- Širina UZ snopa 25 mm.
28. Širokopasovna (4- 15 MHz) linearna UZ sonda z aktivno matriko:
- Širina UZ snopa vsaj 50 mm,
- Vsaj 1000 kristalnih elementov,
- Pripadajoče punkcijsko vodilo.


Ali lahko ponudimo:

27. Širokopasovna intraoperativna linearna (Hockeystick) UZ sonda (6 18 MHz) z vsaj
- Širina UZ snopa 25 mm.

28. Širokopasovna (4- 15 MHz) linearna UZ sonda z mono-kristalno tehnologije:
- Širina UZ snopa vsaj 50 mm,
- Pripadajoče punkcijsko vodilo.ODGOVOR
NE, želimo več-kristalno tehnologijo sonde.Datum objave: 20.08.2021   13:27
VPRAŠANJE

30. Možnost nadgradnje s 3D/4D linearno UZ sondo (6 18 MHz).

Ali lahko ponudimo:

30.. Možnost nadgradnje s 3D/4D linearno UZ sondo (4 13 MHz).

ODGOVOR
DA.