Dosje javnega naročila 005425/2021
Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Gradnje: Energetska sanacija poslovne stavbe SE Maribor
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 373.923,66 EUR

JN005425/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.08.2021
JN005425/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.08.2021
JN005425/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.09.2021
JN005425/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.10.2021
JN005425/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005425/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vetrinjska ulica 2
2000
SI
Maribor
Slovenija
danijel.stranjsak@elektro-maribor.si
danijel.stranjsak@elektro-maribor.si
+386 22200292
+386 22200107

Internetni naslovi
http://www.elektro-maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-maribor.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5485
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Energetska sanacija poslovne stavbe SE Maribor
Referenčna številka dokumenta: JN-5485
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Energetska sanacija poslovne stavbe SE Maribor
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-5485
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu z veljavno zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.08.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.08.2021   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.08.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.08.2021   12:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali ni izdelava varnostnega načrta ter nadzor VPD v pristojnosti naročnia

lp

ODGOVOR

Izdelavo varnostnega načrta in projektantski nadzor bo črtano iz tehnične specifikacije.
Naročnik bo objavil spremembo tehnične specifikacije.


Datum objave: 24.08.2021   12:13
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo vas, da definirate barvo oken (RAL - ali je bela oz. druga barva), kar vpliva na ceno oken.

Prav tako navedite katera okna - pozicije so opremljena z žaluzijami.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Definirano bo v spremembi tehnične specifikacije


Datum objave: 24.08.2021   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo za določitev barve PVC okenskih profilov.
LP

ODGOVOR

bela barva


Datum objave: 24.08.2021   12:41
VPRAŠANJE
Spoštovani !

V skladu z veljavno zakonodajo je naloga investitorja izdelati varnostni načrt ter naročiti nadzor VPD. Postavko je potrebno iz popisa izvzeti, saj se ne more prenesti na izvajalca !
Prosimo za objavo varnostnega načrta, da izvajalec lahko ovrednoti dela iz popisa ki jih je varnostni inženir predvidel in na podlagi tega uredi gradbišče, kot navajate v nadaljnih postavkah ! (kje so predvideni , kontajnerji, pisarne, sanitarije skladišča materialov, koliko in kje pride ograja , kje so predvidene transportne poti , kje so predvideni priključki, NN in voda, zaščita pločnika, ...)
Izvajalec glede na varnostni načrt izdela samo načrt ureditve gradbišča !
Tehnologija izvajalca pri tem ne vpliva na izdelavo varnostnega načrta !
Projektantski nadzor je naloga oziroma je neposredni stik in pogodba naročnik in projektant . To postavko je potrebno iz popisa izvzeti !
V kolikor je projekt PZI kvalitetno izveden investitor ne potrebuje projektantskega nadzora !

ODGOVOR
Varnostni načrt, nadzor VPD in projektantski nadzor bosta izvzeta iz tehnične specifikacije.
Naročnik ne bo objavil varnostnega načrta. Varnostni načrt bo izdelan na podlagi znanih in uporabljenih tehnologij izvajalca del in usklajenih dogovorov glede varne izvedbe gradbenih del. V omenjenem primeru bodo varnostni ukrepi usklajeni z UREDBO o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter Gradbenim zakonom in ne bo nikakršnih dodatnih del. Zahteva se postavitev gradbenega odra (skladno s pravili omenjenih zakonov), skupaj se določijo deponije gradbenega materiala in deponije gradbenih odpadkov (glede na tehnologijo gradnje in pregledom terminskega plana). Na podlagi terminskega plan se dogovorimo o smotrnosti uporabe gradbiščnih kontejnerjev ter postavitev sanitarij za delavce. Gradbeni oder mora biti varovan s platnom proti izpadu materiala na mestih, kjer prihaja do interakcije z mimoidočimi. Zaščitni nadstreški so še potrebni nad vhodom v poslovno stavbo. V kolikor se bo izvajalec odločil za uporabo gradbiščnih kontejnerjev in deponijo gradbenega materiala na lokaciji izvedbe del, se mora tudi sledeča ograditi z varovalno ograjo. Vse omenjene ukrepe se naročnik in izvajalec dogovorita in jih vpišeta v Varnostni načrt, na podlagi katerega se pred pričetkom del izvede organizacija gradbišča.

Prosimo za preveritev zakaj se eno kom okna več vgradi kot odstrani ? Število demontaže oken je 169 število montaže oken je 170 kom. Prav tako s ne ujema število oken na shemah s številom vgradnje !
Pri postavki dobava in montaža oken je navedeno , dobava senčil na palčko, pri detajlu je senčilo na elektro pogon številka risbe 18.
Pri vratih na shemi V1 ni določena velikost krila, vrata V3 ni mogoče izdelati krila s PVC profili v željeni dimenziji, oziroma proizvajalci za željeno dimenzijo iz PVC profilov ne dajejo garancije ( v shemah je naveden PVC profil). V elementu V4 ni definirana velikost kril in odpiranje, harmonika, krilno , ? element V 5 nima definirane velikosti krila ! V7 nima definirane velikosti krila !
Pri vseh vratih je potrebno določiti prag (nizki ali ga ni ), Ali je potrebno vgradnja evakuacijsko okovje? (kljuka ali drog, glede na požarno študijo, preveliko krilo in premajhno krilo pogojujejo evakuacijski drog in kljuko). Ali je potrebno samozapiralo ?
Zaradi velikosti kril priporočamo izvedbo ALU profilacije za vhodna vrata (PVC se zaradi lastne teže in velikosti kril same povesijo) !!!
Potrebno je definirati koliko svetil se odstrani in koliko je napeljave. Ali je podometno ali nadometna napeljava ? Pogodbeno določilo je cena na enoto mere !
Potrebno je definirati velikost nadstreška ki se odstrani !
Potrebno je definirati velikost dostopne lestve !
Potrebno je definirati koliko ograje in kakšne dimenzije se odstarni oziroma predela in ponovno montira !
Prosimo za objavo detajla izvedbe nadstreška.
Izvajalec mora izdelati delavniško risbo po načrtu projektanta, ki jo potrdi !
Potrebno je definirati novo lestev !
Sanacija nakladalne rampe: potrebno je definirati nakladalno rampo, njene dimenzije !
Ureditve odvodnjavanja ! koliko m1 je horizontal koliko je žlote ?
Podati je potrebno dimenzijo talne rešetke pred vhodom kolikšna je dimenzija jaška za pozidavo ?

ODGOVOR

Obdelano/definirano bo v spremembi oziroma dopolnitvi tehnične specifikacije.Datum objave: 24.08.2021   13:14
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Naročnika prosimo, da kot veljaven obrazec glede izkazovanja bonitete s strani AJPES dovoli starost od 1.6 2021, da nam po nepotrebnem ne povzročate
stroškov, saj se boniteta v tem času bistveno ne more spremeniti !

ODGOVOR

Naročnik dopušča izkazovanje bonitete s strani AJPES od 1.6 2021.


Datum objave: 31.08.2021   08:02
VPRAŠANJE
Spoštovani !

V skladu z veljavno zakonodajo je naloga investitorja izdelati varnostni načrt ter naročiti nadzor VPD. Postavko je potrebno iz popisa izvzeti, saj se ne more prenesti na izvajalca !
Prosimo za objavo varnostnega načrta, da izvajalec lahko ovrednoti dela iz popisa ki jih je varnostni inženir predvidel in na podlagi tega uredi gradbišče, kot navajate v nadaljnih postavkah ! (kje so predvideni , kontajnerji, pisarne, sanitarije skladišča materialov, koliko in kje pride ograja , kje so predvidene transportne poti , kje so predvideni priključki, NN in voda, zaščita pločnika, ...)
Izvajalec glede na varnostni načrt izdela samo načrt ureditve gradbišča !
Tehnologija izvajalca pri tem ne vpliva na izdelavo varnostnega načrta !
Projektantski nadzor je naloga oziroma je neposredni stik in pogodba naročnik in projektant . To postavko je potrebno iz popisa izvzeti !
V kolikor je projekt PZI kvalitetno izveden investitor ne potrebuje projektantskega nadzora !

Prosimo za preveritev zakaj se eno kom okna več vgradi kot odstrani ? Število demontaže oken je 169 število montaže oken je 170 kom. Prav tako s ne ujema število oken na shemah s številom vgradnje !
Pri postavki dobava in montaža oken je navedeno , dobava senčil na palčko, pri detajlu je senčilo na elektro pogon številka risbe 18.
Pri vratih na shemi V1 ni določena velikost krila, vrata V3 ni mogoče izdelati krila s PVC profili v željeni dimenziji, oziroma proizvajalci za željeno dimenzijo iz PVC profilov ne dajejo garancije ( v shemah je naveden PVC profil). V elementu V4 ni definirana velikost kril in odpiranje, harmonika, krilno , ? element V 5 nima definirane velikosti krila ! V7 nima definirane velikosti krila !
Pri vseh vratih je potrebno določiti prag (nizki ali ga ni ), Ali je potrebno vgradnja evakuacijsko okovje? (kljuka ali drog, glede na požarno študijo, preveliko krilo in premajhno krilo pogojujejo evakuacijski drog in kljuko). Ali je potrebno samozapiralo ?
Zaradi velikosti kril priporočamo izvedbo ALU profilacije za vhodna vrata (PVC se zaradi lastne teže in velikosti kril same povesijo) !!!
Potrebno je definirati koliko svetil se odstrani in koliko je napeljave. Ali je podometno ali nadometna napeljava ? Pogodbeno določilo je cena na enoto mere !
Potrebno je definirati velikost nadstreška ki se odstrani !
Potrebno je definirati velikost dostopne lestve !
Potrebno je definirati koliko ograje in kakšne dimenzije se odstarni oziroma predela in ponovno montira !
Prosimo za objavo detajla izvedbe nadstreška.
Izvajalec mora izdelati delavniško risbo po načrtu projektanta, ki jo potrdi !
Potrebno je definirati novo lestev !
Sanacija nakladalne rampe: potrebno je definirati nakladalno rampo, njene dimenzije !
Ureditve odvodnjavanja ! koliko m1 je horizontal koliko je žlote ?
Podati je potrebno dimenzijo talne rešetke pred vhodom kolikšna je dimenzija jaška za pozidavo ?


ODGOVOR
1. Prosimo za preveritev zakaj se eno kom okna več vgradi kot odstrani ? Število demontaže oken je 169 število montaže oken je 170 kom. Prav tako s ne ujema število oken na shemah s številom vgradnje !
ODGOVOR: Upoštevati količine v popisu del! Na severni fasadi med osjo 2 in 3 se vgradi novo okno. V ceno vključiti izvedbo preboja v opečno steno deb. 20 cm in zidarsko ter slikopleskarsko obdelavo.

2. Pri postavki dobava in montaža oken je navedeno , dobava senčil na palčko, pri detajlu je senčilo na elektro pogon številka risbe 18.
ODGOVOR: Upoštevati popisno postavko senčila na ročni pogon s teleskopsko palico.

3. Pri vratih na shemi V1 ni določena velikost krila, vrata V3 ni mogoče izdelati krila s PVC profili v željeni dimenziji, oziroma proizvajalci za željeno dimenzijo iz PVC profilov ne dajejo garancije ( v shemah je naveden PVC profil). V elementu V4 ni definirana velikost kril in odpiranje, harmonika, krilno , ? element V 5 nima definirane velikosti krila ! V7 nima definirane velikosti krila !
ODGOVOR:
- V1: odpiranje in delitev po vzoru obstoječega
- V3: ALU izvedba, odpiranje in delitev po vzoru obstoječega
- V4: odpiranje in delitev po vzoru obstoječega - harmonika
- V5,V6,V7: ,odpiranje in delitev po vzoru obstoječega

4. Pri vseh vratih je potrebno določiti prag (nizki ali ga ni ), Ali je potrebno vgradnja evakuacijsko okovje? (kljuka ali drog, glede na požarno študijo, preveliko krilo in premajhno krilo pogojujejo evakuacijski drog in kljuko). Ali je potrebno samozapiralo ?
ODGOVOR:
- Nizki prag po vzoru obstoječih. Določiti na licu mesta pred naročilom.
- Vgradnja evak. okovja ni potrebna. Min širina evakuacijskih vrat znaša 90 cm. Odpiranje po vzoru obstoječih.
- Vgraditi samozapiralo na vhodnih vratih v objekt.

5. Zaradi velikosti kril priporočamo izvedbo ALU profilacije za vhodna vrata (PVC se zaradi lastne teže in velikosti kril same povesijo) !!!
ODGOVOR: ALU izvedba.

6. Potrebno je definirati koliko svetil se odstrani in koliko je napeljave. Ali je podometno ali nadometna napeljava ? Pogodbeno določilo je cena na enoto mere !
ODGOVOR: Zamenjava svetil in napeljave 1 na 1. Nadometna napeljava.

7. Potrebno je definirati velikost nadstreška ki se odstrani !
ODGOVOR: Razvite širine cca. 30,0m×2,0m, površine 60 m2.

8. Potrebno je definirati velikost dostopne lestve !
ODGOVOR: Kovinska lestev za dostop na streho, pritrjena na obstoječo opečno steno. Kovinska lestev s hrbtno zaščito, izdelana iz kovinskih profilov 50×20, višine cca. 350 cm. Kovinski podest z zaščitno ograjo višine 100 cm.

9. Potrebno je definirati koliko ograje in kakšne dimenzije se odstarni oziroma predela in ponovno montira !
ODGOVOR: Odstrani se 2 m ograje po celotni višini. cca. 4 m2

10. Prosimo za objavo detajla izvedbe nadstreška.
ODGOVOR: Objavljeno na spletni strani naročnika

11. Potrebno je definirati novo lestev !
ODGOVOR: Glej odgovor tč. 8..

12. Sanacija nakladalne rampe: potrebno je definirati nakladalno rampo, njene dimenzije !
ODGOVOR: Dimenzije cca. 18,0 × 2,0 m

13. Ureditve odvodnjavanja ! koliko m1 je horizontal koliko je žlote ?
ODGOVOR:
- Horizontal je cca. 50 m
- Žlote je cca. 40 m

14. Podati je potrebno dimenzijo talne rešetke pred vhodom kolikšna je dimenzija jaška za pozidavo?
ODGOVOR: Dimenzije cca. 3.0 × 2,0 m. Dimenzija jaška enaka rešetki predvidena je obzidava po obodu za namen odlaganja nove rešetke.
Datum objave: 31.08.2021   08:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Kdaj bodo objavljene spremembe dokumentacije.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je objavil spremembo dokumentacije

VPRAŠANJE
Spoštovani.
Kje je objavljena sprememba oziroma dopolnitev tehnične specifikacije?
LP

ODGOVOR
Naročnik je objavil spremembo dokumentacijeDatum objave: 31.08.2021   08:59
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali se lahko reference ponudnika in nominiranega podizvajalca seštejejo, da se zadosti pogoju 170.000 .

Npr. ponudnik nudi izolacijsko fasado, nominirani podizvajalec stavbno pohištvo.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da