Dosje javnega naročila 005433/2021
Naročnik: DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE, Ob Grosupeljščici 28, 1290 Grosuplje
Gradnje: NADZIDAVA PROSTOROV ZA ZAGOTOVITEV PRIJAZNEGA IN VARNEGA BIVALNEGA OKOLJA UPORABNIKOV, SVOJCEV IN ZAPOSLENIH V PRIMERU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA ALI DRUGIH NALEZLJIVIH BOLEZNI DOMA STAREJŠIH OBČANOV GROS
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 868.270,96 EUR

JN005433/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.08.2021
JN005433/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2021
JN005433/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.10.2021
JN005433/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2021
JN005433/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.11.2021
JN005433/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.02.2022
JN005433/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005433/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE
Ob Grosupeljščici 28
1290
SI
Grosuplje
Slovenija
mojca.kastelic@dso-grosuplje.si, Mojca Kastelic
grosuplje@ssz-slo.si
+386 17810713
+386 17810720

Internetni naslovi
http://www.dso-grosuplje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/410006/Razpisna_dokumentacija_DSO_Grosuplje_-_NADZIDAVA_PROSTOROV.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5518
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NADZIDAVA PROSTOROV ZA ZAGOTOVITEV PRIJAZNEGA IN VARNEGA BIVALNEGA OKOLJA UPORABNIKOV, SVOJCEV IN ZAPOSLENIH V PRIMERU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA ALI DRUGIH NALEZLJIVIH BOLEZNI DOMA STAREJŠIH OBČANOV GROS
Referenčna številka dokumenta: 4300-1/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
JAVNO NAROČILO NADZIDAVA PROSTOROV ZA ZAGOTOVITEV PRIJAZNEGA IN VARNEGA BIVALNEGA OKOLJA UPORABNIKOV, SVOJCEV IN ZAPOSLENIH V PRIMERU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA ALI DRUGIH NALEZLJIVIH BOLEZNI DOMA STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 800.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Na lokaciji naročnika: Ob Grosupeljščici 28, 1290 Grosuplje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »NADZIDAVA PROSTOROV«, ki obsega dve identični etaži, vsaka po 205,72 m2 neto površine.
Izvedba del je po sistemu »ključ v roke«, skladno s 659. členom Obligacijskega zakonika in razpisno dokumentacijo. Javno naročilo se bo izvajalo na sedežu naročnika in bo obsegalo naslednja dela v osrednjem delu doma:
- v kleti (vhodna etaža-iz parkirišča) posegi niso predvideni
- v pritličju (upravni del pisarne) posegi niso predvideni; predvidena pa je menjava radiatorjev namesto konvektorjev ter odstranitev dveh solarnih tub in nadomestitev svetlobe s svetili
- V 1. nadstropju se odstrani zimski vrt, sestave tlaka zimskega vrta, sestava strehe in odstranitev obstoječega klimata (klimat se opusti, nov klimat prevzame tudi kapaciteto obstoječega). Nad obstoječo ploščo pritličja se izvedejo novi prostori; dve dvoposteljni sobi s kopalnicami, sanitarije za zaposlene in oskrbovance, kadilnica ter shramba; nad 1. nadstropjem se izvede nova stropna plošča
- V 2. nadstropju je program prostorov enak kot v 1. nadstropju; del obstoječe konstrukcije strehe se odstrani in izvede se nova stropna plošča
- V mansardi se med špirovci (namesto strešnega okna) izvede izhod na ravno streho nadzidave, odstrani se spodnji del poševne strehe (se poreže) ter izvede primerne zaključke za stik z ravno streho.
- Ravna streha bo pohodna, del bo namenjen prosto časovni dejavnosti zaposlenih (zgolj v času odmora za malico, množično zbiranje ni predvideno), del pa bo namenjen klimatom.
Podrobneje je opis naveden v razpisni dokumentaciji in gradbeni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 800.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.10.2021
Konec: 30.06.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.08.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.10.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.08.2021   10:01
Kraj: preko portala eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.08.2021   10:00

Dodatne informacije:
olga.strmole@dso-grosuplje.si
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE
Ob Grosupeljščici 28
1290
Grosuplje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.08.2021