Dosje javnega naročila 005534/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-163/21; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2021 - 3
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 650.767,34 EUR

JN005534/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.08.2021
JN005534/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.09.2021
JN005534/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.09.2021
JN005534/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.12.2021
JN005534/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.12.2021
JN005534/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.12.2021
JN005534/2021-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.12.2021
JN005534/2021-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.12.2021
JN005534/2021-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.12.2021
JN005534/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.01.2022
JN005534/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.01.2022
JN005534/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 27.01.2022
JN005534/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 27.01.2022
JN005534/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN005534/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 156-413400
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-401236/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6598
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-163/21; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2021 - 3
Referenčna številka dokumenta: 43001-323/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2021 - 3
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 7
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 18-0078 REKO Rekonstrukcija ceste Zdole Krško 4. etapa
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
18-0078 REKO Rekonstrukcija ceste Zdole Krško 4. etapa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 43
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 21-0042 REKO Škofljica-Rašica z dodatnimi prehitevalnim pasovi
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
21-0042 REKO Škofljica-Rašica z dodatnimi prehitevalnim pasovi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 43
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: 18-0048 OBNO Obnova ceste Podsreda-Brestanica
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
18-0048 OBNO Obnova ceste Podsreda-Brestanica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 55
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: 98-0865 MODE Žibovt-Podolševa (elementar)
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
98-0865 MODE Žibovt-Podolševa (elementar)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: 18-0085 URED Soteska - Podturn
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
18-0085 URED Soteska - Podturn
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 43
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: 10-0199 OBNO Zreče (terme)-Rogla
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
10-0199 OBNO Zreče (terme)-Rogla
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: 10-0180 URED Regionalna cesta R3-695: ureditev pločnikov na odseku Polzela-Šmartno ob Paki (l = 1,5 km)
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
10-0180 URED Regionalna cesta R3-695: ureditev pločnikov na odseku Polzela-Šmartno ob Paki (l = 1,5 km)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.09.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.09.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.09.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.09.2021   16:24
VPRAŠANJE
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) (Uradni list RS, št. 61/17) v 14. člen;
(2) Dejavnost na področju poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev lahko opravlja gospodarski subjekt, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- da ima v Poslovni register Slovenije vpisano vsaj eno od dejavnosti, ki so s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, opredeljene kot arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje,
- da ima za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zaposlenega vsaj enega pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja; ali če imajo najmanj polovico deležev v družbi družbeniki, ki so pooblaščeni arhitekti ali inženirji ali gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti iz tega zakona in je eden od pooblaščenih arhitektov ali inženirjev hkrati poslovodni organ; ali če je fizična oseba, ki samostojno opravlja arhitekturno ali inženirsko dejavnost za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, sama pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir,
- imeti mora zagotovljeno zavarovanje pred odgovornostjo za škodo v skladu s 15. členom tega zakona in
- da ni v stečajnem postopku.

Glede na drugo alinejo 2 odstavka ZAID menimo, da je vaša zahteva, iz Navodil za pripravo ponudbe iz točke 3.2.3.3 "Zagotovljen mora biti odgovorni nadzornik nad gradnjo cest, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- zaposlen pri ponudniku (samostojnemu ponudniku ali vodilnemu partnerju ali partnerju v skupni ponudbi)", ni skladna s 14. členom ZAID.

S to zahtevo namreč onemogočate gospodarske subjekte, ki imajo po 14.členu dovoljenje za opravljanje dejavnosti, četudi nimajo polno zaposlenih pooblaščenih inženirjev, saj ZAID v 14.členu dovoljuje opravljanje dejavnosti "če imajo najmanj polovico deležev v družbi družbeniki, ki so pooblaščeni arhitekti ali inženirji ali gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti iz tega zakona in je eden od pooblaščenih arhitektov ali inženirjev hkrati poslovodni organ".

Menimo, da je potrebno omogočiti sodelovanje na razpisu gospodarskim subjektom, ki jim to omogoča veljavna zakonodaja in se zahteva, da mora biti odgovorni nadzornik nad gradnjo cest zaposlen pri ponudniku, ustrezno spremeni.

lep pozdrav

ODGOVOR
Izpolnjevanje zahtev iz 14. člena ZAID, ki gospodarskim subjektom določa pogoje za opravljanje dejavnosti na področju poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev, je Naročnik zapisal v pogoju 3.2.1.1.

Za naročnika so bistvenega pomena kadri, ki bodo javno naročilo izvajali. V tem smislu je za naročnika pomembno, da so ključni kadri zaposleni (naročnik ne določa v kakšnem obsegu) pri gospodarskemu subjektu, ki v ponudbi nastopa kot ponudnik (samostojni ponudnik ali vodilni partner ali partner v skupni ponudbi) saj le-ta prevzema pogodbene obveznosti in nosi odgovornost za pravilno in pravočasno izvedbo naročila ter v ta namen predlaga tudi menično izjavo za dobro izvedbo del. Prav tako je ponudnik (oz. v fazi izvedbe izvajalec) tisti, ki je odgovoren za vso komunikacijo in koordinacijo z naročnikom.
Datum objave: 07.09.2021   16:24
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ugotovili smo, da je sklop 1, projekt št. 18-0078 - Rekonstrukcija ceste Zdole Krško že bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 3. 4. 2018 v sklopu javnega razpisa št. JN002376/2018-B01 Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah, na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo kot sklop št. 3 od 53 sklopov v skupni vrednosti gradbenih del 10.773.145 EUR z DDV (18-0078 REKO Zdole-Krško, od km 11+600 do km 16+350).
Izbran je bil tudi izvajalec inženirskih storitev za ta sklop.

Sedaj je spremenjen naziv sklopa/projekta (18-0078 REKO Zdole-Krško 4. etapa, od km 12+800 do km 16+330) in vrednost GOI del znižana (7.320.000 EUR z DDV).

Pozivamo naročnika, da prouči zadevo in sklop 1 umakne s seznama razpisanih sklopov.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije s katero bo izločil vsebino projekta št. 18-0078 - Rekonstrukcija ceste Zdole Krško.Datum objave: 07.09.2021   16:25
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. Vprašanje
Vzorec pogodbe, 12. člen
Predlagamo, da se določitev roka izročitve finančnega zavarovanja dopolni z besedilom: »Izvajalec se obvezuje, da bo naročnik v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe izročil bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«

2. Vprašanje
Vzorec pogodbe, 12. člen
Menimo, da so navedene določbe v 2, 3 in 4. odstavku 12. člena vzorca pogodbe nesprejemljive, saj sta znesek ter rok veljavnosti zavarovanja bistveni sestavini, ki sta v primeru bianco menice določeni s pooblastilom za unovčitev menice in jih ni mogoče spreminjati z aneksom, temveč je potrebno izdati novo pooblastilo z navedbo ustrezne višine in roka veljavnosti menice.
Prosimo, da se navedeni odstavki črtajo iz vzorca pogodbe.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ad 1)
Naročnik določil 12. člena ne bo spreminjal, saj naveden rok popolnoma zadošča za predložitev bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ad 2)
Kot je naročnik že večkrat pojasnil v predhodnih postopkih za istovrstne storitve zakon ne predpisuje v katerem dokumentu mora biti vsebovano pooblastilo za unovčitev menice. Pooblastilo je torej lahko v ločenem dokumentu ali kot del pogodbe. Veljavnost finančnega zavarovanja pa je v naročnikovih dokumentih vedno pogoj za veljavnost aneksa. V kolikor torej izvajalec ne bo želel izraziti volje podaljšati veljavnosti menice, ne bo sklenil aneksa. Naročnik zahteve ne bo spreminjal.
Datum objave: 14.09.2021   14:03
PONUDNIKE OBVEŠČAMO DA JE TREBA ZA SODELOVANJE POSLATI NA:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6598