Dosje javnega naročila 005606/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Storitve: Ozaveščanje in promocija uporabe javnega potniškega prometa
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005606/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.08.2021
JN005606/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005606/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila MZI
mzi.jn@gov.si
+386 14788000

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/410170/Objava.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/410170/espd/Narocnik_ESPD_Ozavescanje_JPP.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5540
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ozaveščanje in promocija uporabe javnega potniškega prometa
Referenčna številka dokumenta: 2430-21-010
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79341000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba aktivnosti za doseganje ciljev projekta »Ozaveščanje in promocija uporabe javnega potniškega prometa«. Projekt predstavlja pristop k večji uporabi javnega potniškega prometa, kar pomeni aktivnosti namenjene ozaveščanju in promociji uporabe javnega potniškega prometa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79341000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba aktivnosti za doseganje ciljev projekta »Ozaveščanje in promocija uporabe javnega potniškega prometa«. Projekt predstavlja pristop k večji uporabi javnega potniškega prometa, kar pomeni aktivnosti namenjene ozaveščanju in promociji uporabe javnega potniškega prometa in je razdeljen na 4 glavne aktivnosti:
1. Izdelava in objava televizijskega oglasa za ozaveščanje uporabe javnega potniškega prometa ter informiranje o novih vozovnicah in ugodnostih v javnem potniškem prometu.
2. Objava televizijskega oglasa na youtube kanalu za ozaveščanje in informiranje o javnem potniškem prometu (na facebook, twitter, instagram, ministrstvo bo oglas delilo na že ustvarjenih profilih ministrstva).
3. Izdelava in objava radijskega oglasa za ozaveščanje uporabe javnega potniškega prometa ter informiranje o novih vozovnicah in ugodnosti v javnem potniškem prometu.
4. Izdelava brošure z grafično podobo integriranega javnega potniškega prometa za spodbujanje uporabe JPP in informiranje o novih produktih in ugodnosti ter njena distribucija.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Natančni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.09.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.09.2021   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.09.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.08.2021