Dosje javnega naročila 005589/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: NAKUP OPREME ZA RECO TRBOVLJE, OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČE BLAGO
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 94.895,26 EUR

JN005589/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.08.2021
JN005589/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2021
JN005589/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.01.2022
JN005589/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.01.2022
JN005589/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005589/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 157-415665
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Kržišnik Dolores
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-obrambo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/410176/JN_VAB_254_2021_ODP.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5546
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP OPREME ZA RECO TRBOVLJE, OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČE BLAGO
Referenčna številka dokumenta: MORS 254/2021-ODP; 430-295/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP OPREME ZA RECO TRBOVLJE, OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČE BLAGO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: NAKUP IN MONTAŽA OPREME ZA RECO TRBOVLJE
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP IN MONTAŽA OPREME ZA RECO TRBOVLJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 53.278,69 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: NAKUP IN MONTAŽA OPERATIVNIH PULTOV
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP IN MONTAŽA OPERATIVNIH PULTOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 31.967,21 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
SKLADNO Z RAZPISNO DOLUMENTACIJO
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.09.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.09.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.09.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.08.2021   08:20
Vprašanje:
Spoštovani!
Glede na trenutno situacijo na trgu, ko se je izredno podaljšal dobavni rok materialov, pričakujemo težave pri dobavi le teh, kar lahko vpliva na predviden čas dobave in izvedbe montaže blaga.
Ali je možno, da v primeru, če je določen material nedobavljiv ali pa ima izredno dolg dobavni rok, ponudimo drug material ali pa se sorazmerno podaljša rok dobave in izvedbe montaže? Hvala za odgovor.

Odgovor:
Naročnik podaljšuje skrajni rok za izvedbo vseh zahtevanih del za 30 dni, torej do 26.12.2021.


Datum objave: 03.09.2021   08:01
Vprašanje:
Spoštovani,
Za sklop 2 je v tehničnih pogojih navedena oprema, ki se vgrajuje v pult. Po našem mnenju opreme ni možno razporediti kot je prikazano na vzorcu delovnega mesta (skica 16.7.21). Ali je možna alternativna postavitev opreme? (telefonov in radijskih postaj)
Ali je potrebno zagotoviti spreminjanje naklona 21,5 monitorjev (podobno kot je zahtevano za 27'')?
Hvala

Odgovor:
Dodatni element mora biti narejen modularno glede na opremo, ki jo uporabljajo v ReCO Trbovlje.
Oprema bo na posameznem modulu različna glede na naravo dela. Skica je bila predstavljena zaradi lažje predstave in ne odraža zahteve po postavitvi.
Z izbranim ponudnikom se bomo po podpisu pogodbe konkretno dogovorili za razporeditev opreme na posamezno delovno mesto vključno z naklonom monitorjev. Naklon bo po vgradnji fiksen, v kolikor pa bo monitor imel možnost spreminjanje naklona pa bo to nadstandardna rešitev.