Dosje javnega naročila 005456/2021
Naročnik: OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, Center 101, 2393 Črna na Koroškem
Gradnje: Preplastitev cest v občini Črna na Koroškem za leto 2021 - 2. del
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 178.813,50 EUR

JN005456/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.08.2021
JN005456/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2021
JN005456/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.06.2022
JN005456/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005456/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
Center 101
2393
SI
Črna na Koroškem
Slovenija
Mojca Dimnik
mojca.dimnik@crna.si
+386 28704810

Internetni naslovi
http://www.crna.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.crna.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5550
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Preplastitev cest v občini Črna na Koroškem za leto 2021 - 2. del
Referenčna številka dokumenta: 430-0008/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
V sklopu Programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja Zgornje mežiške doline za leto 2021 je predvidena preplastitev JP 552621, JP 552631, JP 552641 (ureditev površin - Rudarjevo)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
430-0008/2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.08.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.08.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.08.2021   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.08.2021