Dosje javnega naročila 005504/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Gradnje: Izvedba GOI del pri operaciji »Dnevno varstvo starejših Planina«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 579.325,40 EUR

JN005504/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.08.2021
JN005504/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.09.2021
JN005504/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.09.2021
JN005504/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.09.2021
JN005504/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.09.2021
JN005504/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.10.2021
JN005504/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2021
JN005504/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.04.2022
JN005504/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.06.2022
JN005504/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 01.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005504/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
SI
Kranj
Slovenija
Dejan Dragaš
dejan.dragas@kranj.si
+386 42373199
+386 42373106

Internetni naslovi
http://www.kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kranj.si/mestna-obcina/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5588
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba GOI del pri operaciji »Dnevno varstvo starejših Planina«
Referenčna številka dokumenta: 21-00700
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je: Izvedba GOI del pri operaciji »Dnevno varstvo starejših Planina«.

Predmet javnega naročila obsega spremembo namembnosti trgovine v dnevni center starejših in obsega prilagoditev prostorov za njihovo uporabo, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
45200000
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Objekt stoji na parcelnih številkah 165 in 162/14, oboje k.o. Huje, v Mestni občini Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je: Izvedba GOI del pri operaciji »Dnevno varstvo starejših Planina«.

Predmet javnega naročila obsega spremembo namembnosti trgovine v dnevni center starejših in obsega prilagoditev prostorov za njihovo uporabo, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 2020«, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3. »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo«, Specifični cilj 9.3.1.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljeni na https://www.kranj.si/mestna-obcina/javna-narocila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.09.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.09.2021   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu eJN, https://ejn.gov.si/.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljeni na https://www.kranj.si/mestna-obcina/javna-narocila.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.08.2021   09:00

Dodatne informacije:
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša:
434.875,65 EUR brez DDV oz. 530.548,29 EUR z DDV.

Zagotovljena sredstva naročnika za predmetno javno naročilo znašajo:
631.646,00 EUR z DDV.

Javno naročilo se izvaja v okviru operacije: Dnevno varstvo starejših Planina.
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 2020«, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3. »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo«, Specifični cilj 9.3.1: »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.08.2021   10:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo načrtov oz.shem stavbnega pohištva, ker so popisi zelo pomanjkljivi?

hvala za razumevanje

ODGOVOR

Spoštovani,

kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je projektna dokumentacija na voljo na spodaj navedenem spletnem naslovu, kjer so objavljene tudi sheme oken in vrat (v mapi priloge, 2_PZI, 1_arhitektura, sheme oken in vrat):

https://www.dropbox.com/sh/0ssn8vuy2l4fmwe/AAB5k2EBUIOl7oELN11wxWdca?dl=0

(v primeru težav pri odpiranju povezave naročnik ponudnikom svetuje, da naslov povezave skopirajo in odprejo v spletnem brskalniku).

S spoštovanjemDatum objave: 19.08.2021   10:12
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

prosimo za informacijo kakšna je obstoječa kritina?

hvala,lp

ODGOVOR

Spoštovani,

obstoječa kritina je bitumenska kritina s posipom.

S spoštovanjem


Datum objave: 20.08.2021   10:41
VPRAŠANJE
Spoštovani

naročnika naprošamo da objavi odklenjen zavihek RUŠITVENA DELA. Namreč v objavljenih popisih ni možno napisati ceno na enoto.

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je na spletni strani Mestne občine Kranj, https://www.kranj.si/mestna-obcina/javna-narocila, ob JN IZVEDBA GOI DEL PRI OPERACIJI »DNEVNO VARSTVO STAREJŠIH PLANINA« dodatno objavil Popis GOI dela dnevno varstvo starejših - Planina 10. 8. 2021_odklenjen, v katerem je možen vnos cene na enoto v zavihku RUŠITVENA DELA.

S spoštovanjem


Datum objave: 23.08.2021   07:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na obrazcu izjava o strinjanju razpisnih pogojev je v točki 15. zahtevana:

15. bomo na gradbišču na lastne stroške postavili začasni pano in ga v 30 dneh po zaključku del nadomestili s stalno ploščo ali panojem, oboje v celoti v skladu s točko 3.3. Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ki so dostopna na spletnem naslovu:

Prosim za obrazložitev oz. vse potrebne podatke oglede panoja (velikost, material....) , ravno tako za stalno ploščo???

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

kot je navedeno v točki 3.3. Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ki so dostopna na spletnem naslovu: https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020_1-sprememba_koncno.doc, se navodila za postavitev začasnega panoja ter stalne plošče oz. panoja nahajajo v točkah 3.4.3. in 3.4.4. V prilogah 1 in 2 pa se nahajata tudi primera začasnega in stalnega panoja.

S spoštovanjem


Datum objave: 02.09.2021   11:04
Naročnik bo, zaradi naknadno odkritih napak pri formulah v popisu del, na spletni strani https://www.kranj.si/mestna-obcina/javni-razpisi-narocila objavil čistopis oz. popravek ponudbenega predračuna popisa del (datoteka/dokument: POPRAVEK popis-goi-dela-dnevno-varstvo-starejsih-planina-6.9.21), ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik opozarja ponudnike, da morajo pri oddajanju ponudbe popravek upoštevati in izpolniti popis (ponudbeni predračun) na novem (Excel) obrazcu z datumom 6.9.2021.

Torej ponudniki pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo objavljen čistopis/popravek popisa del in ga predložijo v svojih ponudbah.
V kolikor ponudniki v ponudbah ne bodo predložili čistopisa objavljenega popisa bo naročnik takšne ponudbe kot nedopustne izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik bo upošteval zgolj ponudbe, ki bodo vključevale popravljen popis del z datumom 6.9.2021.

Obenem bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb do 13.09.2021 do 12:00 ure.
Obenem bo naročnik podaljšal rok za odpiranje ponudb na 13.09.2021 ob 13:00 uri.


Datum objave: 08.09.2021   10:16
Naročnik je naknadno ugotovil, da sta v dne 07.09.2021 objavljenem popravku popisa - datoteka/dokument: POPRAVEK popis-goi-dela-dnevno-varstvo-starejsih-planina-6.9.21, pomotoma zaklenjeni celici za vnos cene na enoto v zavihku »knauf« in sicer pri postavkah št. 6 in 7.

Naročnik ponudnike poziva, da zgoraj navedeni popis odklenejo z geslom, ki se glasi: pppp
In vnesejo cene na enoto tudi v zavihku »knauf« pri postavkah št. 6 in 7.

V kolikor ponudniki v ponudbah ne bodo predložili čistopisa objavljenega popravka popisa (datoteka z datumom 6.9.2021) z izpolnjenima cenama na enoto tudi v zavihku »knauf« pri postavkah št. 6 in 7, bo naročnik takšne ponudbe kot nedopustne izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik bo torej upošteval zgolj ponudbe, ki bodo vključevale popravljen in ustrezno izpolnjen popis del (datoteka z datumom 6.9.2021).