Dosje javnega naročila 005510/2021
Naročnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik
Blago: NAKUP RADIOLOŠKEGA UZ APARATA Z VZDRŽEVANJEM
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 138.620,66 EUR

JN005510/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.08.2021
JN005510/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2021
JN005510/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.10.2021
JN005510/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005510/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Golnik 36
4204
SI
Golnik
Slovenija
David Stefanović
david.stefanovic@klinika-golnik.si
+386 42569448

Internetni naslovi
https://www.klinika-golnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/410424/UZ_RADIOLOGIJA.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/410424/espd/NMV-8-2021-RADIOLOGIJA_UZ-ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5601
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP RADIOLOŠKEGA UZ APARATA Z VZDRŽEVANJEM
Referenčna številka dokumenta: NMV-8-2021 RADIOLOGIJA UZ
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33112200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP RADIOLOŠKEGA UZ APARATA Z VZDRŽEVANJEM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33112200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP RADIOLOŠKEGA UZ APARATA Z VZDRŽEVANJEM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 102
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.09.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.09.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.08.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.08.2021   13:16
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Tehnična specifikacija: Zahteve za monitor pod točko 8
Vprašanje: Ali vam lahko ponudimo 22 palčni OLED monitor na fleksibilni ročici. Monitor je nastavljiv po višini, vrtljiv v levo in desno z možnostjo nagiba naprej in nazaj tudi v izklopljenem stanju aparata?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
LahkoDatum objave: 17.08.2021   09:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

I. Osnovne lastnosti aparata
6. Glede na to, da boste poleg UZ aparata nabavili 4 sonde, ali vam lahko ponudimo ultrazvočni aparat, ki ima štiri enakovredne brez-pinske priključke za UZ sonde, ter eno neaktivno priključno mesto?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Lahko


Datum objave: 23.08.2021   12:12
VPRAŠANJE
26. Kvantifikacija atenuacij e tkiva (kot na primer Attenuation measurements ATT ali Attenuation Imaging kit ATI ali
enakovredno).

Navedeno tehnično funkcijo, lahko ponudi samo en ponudnik in je v tem primeru izločevalna za ostale ponudnike.

Ali lahko ponudimo tehnologijo strižnih valov, katera uporabniku poda naslednje informacije:

- Mediana (MED) v kPa ali m/s
- IQR/MED v %
- Povprečje (AVG) v kPA ali m/s
- Standardni odklon (SD) v kPpa ali m/s
- Interkvartilno območje (IQR) v kPa ali m/s

Za ponujeno opremo lahko zagotovimo referenco na področju bolnišnične obravnave pacientov s kronično boleznijo jeter.

ODGOVOR
Naročnik je po predhodni opravljeni raziskavi trga se seznanil, da funkciji ATT oz. ATI ponuja več proizvajalcev in ni izločevalen.
Funkcija strižnih valov podaja druge informacije in je tudi v zahtevi za UZ aparat naročnika.


VPRAŠANJE
Na upravljalni plošči mora biti vsaj 10 gumbov, ki se jih lahko poljubno programira za nastavitve različnih funkcij.

Ali lahko ponudimo UZ aparat, kateri omogoča namestitev grafičnih gumbov za dotikalni zaslon in poljubno programiranje funkcij.
Možno število teh grafičnih gumbov je več kot 20.

ODGOVOR
Odgovor je »ne«. Naročnik tehničnih zahtev ne bo spremenil. Za naročnika programirani gumbi na zaslonu za dotik niso enakovredni mehanskim gumbom, saj niso enako praktični (npr. pri punkcijah, ko se uporabljajo rokavice).

VPRAŠANJE
Grelec gela, integriran v upravljalni panel na desni strani UZ aparata. Grelec gela, mora biti originalni del proizvajalca UZ opreme, ki se ponuja in naveden s tehnično oznako v tehnični specifikaciji.

Ali lahko ponudimo grelec za gel, ki je integriran na desni ali levi strani UZ aparata, se napaja skozi napajalne elemente aparata in je vizualno popolnoma usklajen z dizajnom naprave. Grelec je certificiran, vendar ni zaveden v tehnični specifikaciji proizvajalca, ker ga proizvajalec ne smatra za lastno proizvodno enoto.

Podobno stanje predstavlja npr. termični tiskalnik, katerega ne proizvaja noben proizvajalec UZ aparatov, vendar je kljub temu predstavlja segment samega aparata.ODGOVOR
Odgovor je »ne«. Naročnik tehničnih zahtev ne bo spremenil. Grelec gela mora biti originalen, integriran z ultrazvokom.Datum objave: 24.08.2021   08:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali vam lahko ponudimo ultrazvočni aparat, ki je širok 60 cm, saj gre za minimalno odstopanje?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Ne, naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev. Širina aparata zaradi omejenega prostora in transporta ne sme presegati 55 cm.


Datum objave: 26.08.2021   13:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Vprašanje:
V OBR-5 (Pogodba) je v 17. členu navedeno, da je rok za odpravo napake 72 ur po prejemu obvestil o okvari.
V OBR-6 (Tehnična specifikacija) je pri Servisnem vzdrževanju navedeno, da »..odpravo napak v maksimalno 96 urah po prejemu obvestila o napaki«.

Prosimo za pojasnilo, kateri rok je pravilen?

2. Vprašanje:
V OBR-5 (Pogodba) je v 11. členu potrebno navesti ceno pogarancijskega vzdrževanja za obdobje 8. let, medtem ko je v OBR-4 in OBR-4/1 (Predračun) potrebno navesti ceno za preventivno letno vzdrževanje za obdobje 7 let.

Naročnika prosimo za pojasnilo, za koliko let želi vrednost preventivnega letnega vzdrževanja?

Hvala!


ODGOVOR

1. pravilen rok je 96 ur
2. potrebujemo preventivno letno vzdrževanje za 7 let. Pravilno se v pogodbi glasi: Cena za sedem (7) letno pogarancijsko vzdrževanje po preteku garancijske dobe za »PREVENTIVA« znaša ____________ EUR z DDV in vsebuje vse elemente cene.