Dosje javnega naročila 005521/2021
Naročnik: AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje omrežne in strežniške infrastrukture 2021-2025
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 73.913,70 EUR

JN005521/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.08.2021
JN005521/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.08.2021
JN005521/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.10.2021
JN005521/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.11.2021
JN005521/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005521/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV
Poljanski nasip 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Erika Molan
webmaster@atvp.si
+386 12800400
+386 12800430

Internetni naslovi
http://www.a-tvp.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje omrežne in strežniške infrastrukture 2021-2025
Referenčna številka dokumenta: 4302-40/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje omrežne in strežniške infrastrukture 2021-2025
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje omrežne in strežniške infrastrukture za obdobje štirih (4) let, ki se nanaša na naslednjo opremo: Stikala, VMWare in RSA.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.09.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.09.2021   10:00
Kraj: Neposredno po izteku roka za oddajo ponudb na spletni strani www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.08.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.08.2021   10:22
VPRAŠANJE 1
V specifikaciji pod točko 2.1.3 (RSA) potrebujemo kodo licenc.
ODGOVOR 1
RSA koda licenc ali tako imenovani Part number je AUT0000250BE1-8.

VPRAŠANJE 2
V specifikaciji pod točko 2.1.2 (VMWare) potrebujemo številke pogodb, katere imate sklenjene s principalom.
ODGOVOR 2
Naročnik ima s principalom sklenjeno pogodbo številka 40198206.

VPRAŠANJE 3
TEHNIČNE ZADEVE, SEZNAM OPREME; STIKALA: prosimo za serijske številke za vso opremo
ODGOVOR 3
Serijske številke za CISCO opremo so naslednje:
a) WS-C2960X-24PS-L: Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base
(1) Serijske številke: FOC1844S8B2
b) C2960X-STACK: Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module optional
(1) Serijska številka: FOC18483J4D
c) SFP-10G-SR (2x): 10GBASE-SR SFP Module
(1) Serijska številka: AGD143064KL
d) GLC-T (4x): 1000BASE-T SFP
(1) Serijska številka: Ob času nakupa serijskih številk še niso izdajali, tako da je ta oprema nima.
e) WS-C2960X-24TS-L: Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base
(1) Serijska številka: FOC2016S0F2
f) WS-C2960X-48TS-L (2x): Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base
(1) Serijska številka: FCW1849A201
g) C2960X-STACK: Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module optional
(1) Serijska številka: FOC18473VPP
h) Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 10G , Network Essentials
(1) Serijska številka: JAE25221DV4
i) C9200L DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
(1) Serijska številka: Ta oprema serijske številke nima, ima pa oznako naročila v CISCO sistemu C9200L-DNA-E-24-3Y.

VPRAŠANJE 4
POGOJI ZA SODELOVANJE, C: Tehnična in strokovna sposobnost, točka 2:
a. CISCO (2x veljaven certifikat za WAN in LAN (CCIE Routing & Switching)) glede na to, da je CISCO spremenil poimenovanje certifikatov prosim za poimenovanje po novem oz. potrdite da se lahko priloži CCIE Certification - Enterprise Infrastructure (CCIE-Enterprise Infrastructure)
ODGOVOR 4
Naročnik bo kot dokaz izpolnjevanja prve alineje točke 7.C.2 Tehnična in strokovna sposobnost obrazca ePRO Navodila ponudnikom, kot ustrezen štel tudi veljaven certifikat CCIE Certification - Enterprise Infrastructure.

Datum objave: 25.08.2021   13:32
VPRAŠANJE 5
V dokumentu ePRO_specifikacije naročnik zahteva pravico do uporabe novih verzij popravkov in posodobitev ter njihovo obdobno nameščanje. Ob enem naročnik zahteva, da ima izvajalec lastno zalogo rezervnih delov. Za področje Cisco opreme je za zagotovitev pravice do novih verzij popravkov in posodobitev nujno potreben zakup Cisco podpore, ki poleg omenjene pravice vključuje tudi zamenjavo okvarjenih sistemov in posameznih delov opreme v zahtevanem režimu. V tem primeru se zaloga rezervnih delov nahaja v skladišču proizvajalca in je izvajalcu dostopna za primere zamenjave, odprave napak. Zanima nas ali za tovrstno Cisco opremo ponudnik izpolni pogoj glede lastne zaloge rezervnih delov z zakupom ustrezne Cisco podpore?
ODGOVOR 5
Naročnik bo glede zahteve po razpolaganju z lastno zalogo rezervnih in nadomestnih delov za Cisco opremo kot ustrezno štel tudi, če se zaloga rezervnih delov nahaja v skladišču proizvajalca z zakupom ustrezne Cisco podpore.

VPRAŠANJE 6
V Navodilih ponudnikom - Pogoji za sodelovanje v točki C - Tehnična in strokovna sposobnost med certificiranimi strokovnjaki navedeno, da mora biti "vsaj en (1) usposobljen strokovnjak, ki ima na dan roka za prejem ponudb veljaven certifikat RSA Certified Security Professional in Authentication Manager".
Glede na to, da proizvajalec tega certifikata kot veljavnega nima navedenega na spletni strani https://community.rsa.com/t5/rsa-certification-program/rsa-proven-professional-certification-program/ta-p/568080, prosimo, za potrditev, da je ustrezen certifikat z nazivom RSA SecurID Access Associate, kot izhaja iz https://home.pearsonvue.com/Clients/RSA-Security/Customer-program.aspx - RSA SecurID Access Associate Exam.
ODGOVOR 6
Naročnik bo kot dokaz izpolnjevanja tretje alineje točke 7.C.2 Tehnična in strokovna sposobnost obrazca ePRO Navodila ponudnikom, kot ustrezen štel tudi veljaven certifikat RSA SecurID Access Associate.

Datum objave: 26.08.2021   10:53
VPRAŠANJE 7
V zahtevah JR so zahtevane podpisane izvaje proizvajalcev, kjer se dokazuje da ima ponudnik status usposobljenosti, ki mu zagotavlja neposredno podporo proizvajalca ter neposreden dostop do proizvajalčevih centrov za za tehnično podporo.
Za vse proizvajalce opreme, ki je predmet JR, so veljavni partnerski statusi dostopni na spletnih straneh proizvajalcev in pokrivajo zgornje zahteve. Prav tako je v tem času, predvsem od tujih proizvajalcev, ki nimajo uradnega zastopstva v Sloveniji, take izjave težko pridobiti v danem času.
K omogočanju pridobitve konkurenčnih ponudb vas zato naprošamo, da omogočite vsem potencialnim ponudnikom oddajo ponudbe na način, da lahko zahtevano izkaže tudi z predložitvijo veljavnega partnerskega statusa, za vse proizvajalce opreme, ki je predmet JR.
ODGOVOR 7
Naročnik bo kot dokaz izpolnjevanja pogoja iz točke 7.C.3 in 7.C.4 Tehnična in strokovna sposobnost obrazca ePRO - Navodila ponudnikom, kot ustrezno štel tudi predložitev veljavnega partnerskega statusa, za vse proizvajalce opreme, ki je predmet javnega naročila.

VPRAŠANJE 8
Za podaljšanje supporta/licenc za VMware Horizon View (poz. 2d v Specifikacijah) je možno urediti maksimalno do avgusta 2025. Glede na to, da se bo sklenila pogodba za obobje 4 let, se ne bo moglo urediti podaljšanje za celoten čas trajanja veljavnosti pogodbe, ampak največ do začetka avgusta 2025. Prosimo za komentar.
ODGOVOR 8
Ponudniki naj v tem primeru podajo ponudbo za točko 2.1.2 d) Basic Support Coverage VMware Horizon View 8 Add-On: 10 pack 2x iz poglavja 2 »Tehnične zahteve« obrazca ePRO Specifikacije za obdobje 45 mesecev: 1.11.2021 31.7.2025.
Naročnik je v 3. členu obrazca ePRO Ponudba-Pogodba v tabeli za postavko 2. VMWare skladno z obrazcem ePRO Specifikacije, spremenil količino na 45, z opombo: »Za opremo podati ponudbo za obdobje 1.11.2021 31.7.2025«.
Naročnik je na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, objavil popravek obrazca ePRO Ponudba-Pogodba (dokument ePRO_ponudba_pogodba_popravek). V kolikor bo ponudnik v ponudbi oddal stari obrazec (ePRO_ponudba_pogodba), bo naročnik kljub temu ponudnikovo ponudbo štel za dopustno in bo štel, da ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je seznanjen s spremembo predmetnega obrazca in z njo soglaša. Naročnik bo v tem primeru na podlagi podane cene na enoto v EUR brez DDV izračunal ceno za celotno količino v EUR brez DDV skladno s popravljeno količino (45 mesecev).

VPRAŠANJE 9
9.1.Vprašanji vezani na obrazec Specifikacije:
a) Zaporedna številka 5 v točki 2.3. specifikacij javnega naročila določa enak rok za reševanje prijavljenih napak tako za Prioritetni razred 1 kot za Prioritetni razred 3, kar se ne zdi smiselno, saj bi za slednji razred glede na nižjo prioriteto pričakovali ustrezno daljši rok. Prosimo za pojasnilo ali vztrajate pri takšnem roku za Prioritetni razred 3 ali pa za njegov ustrezen popravek.
b )Prosimo, da se zadnja alineja v drugem odstavku točke 2.3. specifikacij javnega naročila dopolni tako, da velja le, če je ponudnik v zvezi z novo opremo spodoben in s strani proizvajalca pooblaščen izpolnjevati ustrezne zahteve iz tega javnega naročila. Namreč brez te dopolnitve lahko naročnik doda katerokoli drugo opremo drugega proizvajalca za katero ponudnik morebiti ne bi bil ustrezno usposobljen in pooblaščen izvajati vseh zahtevanih storitev, hkrati pa je obveznost nedoločljiva kar lahko vodi v ničnost sklenjene pogodbe.
9.2.Vprašanje vezano na obrazec Ponudba-Pogodba:
- osmi odstavek petega člena vzorca pogodbe določa roke za odpravo napake, ki se ne ujemajo z roki določenim pod zaporedno številko 5 v točki 2.3. specifikacij javnega naročila, saj ne upošteva različnih prioritetnih razredov. Prosimo, da se omenjeni odstavek ustrezno popravi.
ODGOVOR 9
Ad 9.1.a)
Naročnik spreminja rok za reševanje prijavljenih napak oz. okvar ter zahtevkov za tehnično podporo za Prioritetni razred 3 v točki 5 poglavja 2.3. »Vzdrževanje« obrazca ePRO Specifikacije, ki se po spremembi glasi: »30 delovnih dni«.
Naročnik je na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, objavil popravek obrazca ePRO Specifikacije (dokument ePRO_specifikacije_popravek). V kolikor bo ponudnik v ponudbi oddal stari obrazec (ePRO_specifikacije), bo naročnik kljub temu ponudnikovo ponudbo štel za dopustno in bo štel, da ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je seznanjen s spremembo predmetnega obrazca in z njo soglaša.
Ad 9.1.b)
Naročnik spreminja zadnjo alinejo drugega odstavka poglavja 2.3. »Vzdrževanje« obrazca ePRO Specifikacije, ki se po spremembi glasi: »V primeru menjave opreme za drugo, funkcionalni namen opreme pa ostane enak, je vzdrževanje za novo opremo vključeno v pogodbo, če je ponudnik v zvezi z novo opremo usposobljen in s strani proizvajalca pooblaščen izpolnjevati ustrezne zahteve iz tega javnega naročila«.
Naročnik je na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, objavil popravek obrazca ePRO Specifikacije (dokument ePRO_specifikacije_popravek). V kolikor bo ponudnik v ponudbi oddal stari obrazec (ePRO_specifikacije), bo naročnik kljub temu ponudnikovo ponudbo štel za dopustno in bo štel, da ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je seznanjen s spremembo predmetnega obrazca in z njo soglaša.
Ad 9.2)
Naročnik spreminja osmi odstavek 5. člena obrazca ePRO Ponudba-Pogodba, ki se po spremembi glasi: »lzvajalec se zavezuje, da bo prijavljeno napako oziroma okvaro prioriteta 1 odpravil še isti delovni dan, če bo prijava s strani naročnika opravljena do 12. ure oziroma najkasneje do konca naslednjega delovnega dne, če bo prijava s strani naročnika opravljena po 12. uri. Za odpravo napak ostalih prioritet veljajo časi odprave napake iz 5. točke poglavja 2.3. »Vzdrževanje« obrazca ePRO Specifikacije«.
Naročnik je na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, objavil popravek obrazca ePRO Ponudba-Pogodba (dokument ePRO_ponudba_pogodba_popravek). V kolikor bo ponudnik v ponudbi oddal stari obrazec (ePRO_ponudba_pogodba), bo naročnik kljub temu ponudnikovo ponudbo štel za dopustno in bo štel, da ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je seznanjen s spremembo predmetnega obrazca in z njo soglaša.

VPRAŠANJE 10
Naročnik zahteva: VMware Certified Advanced Professional Data Center Virtualization Design
Ali bo kot zadovoljiv nivo certifikata priznal tudi VMware Certified Advanced Professional - Data Center Virtualization, glede na to, da gre za vzdrževanje obstoječe rešitve in ne design novega okolja?
ODGOVOR 10
Naročnik bo kot dokaz izpolnjevanja druge alineje točke 7.C.2 Tehnična in strokovna sposobnost obrazca ePRO - Navodila ponudnikom, kot zadovoljiv nivo certifikata priznal tudi VMware Certified Advanced Professional - Data Center Virtualization.