Dosje javnega naročila 005519/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Sanacija zemeljskega plazu nad Cesto LC 177111 na Markovec v Kopru
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005519/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.08.2021
JN005519/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.10.2021
JN005519/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005519/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Katja Klobas
katja.klobas@koper.si
+386 56646245

Internetni naslovi
https://www.koper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.koper.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5620
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija zemeljskega plazu nad Cesto LC 177111 na Markovec v Kopru
Referenčna številka dokumenta: JN-G-21/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija zemeljskega plazu na Markovcu v Kopru
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper (Markovec)
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sanacija zemeljskega plazu z vsemi spremljajočimi aktivnostmi. Naročilo se izvaja skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, popisi del ter projektno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.08.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.11.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.08.2021   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.08.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.08.2021   12:02
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je določilo: Ponudnik mora preučiti popis del in ob ugotovitvi, da so potrebna dodatna dela ali več dela, na to opozoriti naročnika. V kolikor tega ne bo storil, bo naročnik štel, da nima pripomb na projektno dokumentacijo.

Slednje je nekorektno do ponudnikov, saj se izbranemu ponudniku celotna projektna dokumentacija preda na uvedbi v delo in ne more že v fazi ponudbe, zgolj na podlagi popisa del in objavljenih izsekov projektne dokumentacije, definirati pomanjkljivosti. Določi naj se rok po uvedbi v delo, do katerega mora izvajalec naročnika obvestiti o pomanjkljivostih v projektni dokumentaciji, ki bodo imele za posledico dodatna dela.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Ponudnik mora upoštevati navedene naročnikove zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Lep pozdrav.
Datum objave: 20.08.2021   12:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali ima naročnik izdelan načrt gospodarjenja z odpadki ter ali je določena trajna deponija za odpadke, da lahko ponudniki upoštevamo ustrezno ceno?

Lep pozdravODGOVOR
Pozdravljeni,

Ponudnik mora pripraviti ponudbo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, popisi del in projektno dokumentacijo, kot je objavljeno.

Lep pozdrav.