Dosje javnega naročila 005527/2021
Naročnik: OBČINA KOZJE, Kozje 37, 3260 Kozje
Gradnje: IZGRADNJA NADOMESTNEGA MOSTU ČEZ BISTRICO V PODSREDI ponovitev postopka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 334.150,04 EUR

JN005527/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.08.2021
JN005527/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.08.2021
JN005527/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2021
JN005527/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.10.2021
JN005527/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.04.2022
JN005527/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.04.2022
JN005527/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 13.09.2022
JN005527/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.10.2022
JN005527/2021-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.10.2022
JN005527/2021-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 25.10.2022
JN005527/2021-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 17.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005527/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOZJE
Kozje 37
3260
SI
Kozje
Slovenija
Občina Kozje, Andreja Reher
obcina.kozje@siol.net
+386 38001400

Internetni naslovi
http://www.kozje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kozje.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5632
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA NADOMESTNEGA MOSTU ČEZ BISTRICO V PODSREDI ponovitev postopka
Referenčna številka dokumenta: 9/2021-NMV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221119
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja nadomestnega mostu
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221119
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podsreda
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja nadomestnega mostu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.08.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.08.2021   10:01
Kraj: avtomatično v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.08.2021   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.08.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.08.2021   09:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo da popravite predračun, vrstica 27 se ne množi ker ni prave količine.

ODGOVOR

Popravljen popis je objavljen na spletni strani Občine Kozje. Objava se smatra kot sprememba razpisne dokumentacije.


Datum objave: 18.08.2021   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
popis del je v primerjavi s prejšnjim precej drugačen, marsikatera postavka je okrnjena. Prosimo za pojasnilo kaj se spremeni od prejšnjega razpisa oziramo kaj se izvaja v manjšem obsegu.

S spoštovanjem.

ODGOVOR


Glede na razpoložljiva sredstva se spreminja zgornji ustroj mostu.8

Datum objave: 18.08.2021   08:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kolikšna so zagotovljena sredstva naročnika za to javno naročilo?
Prosimo tudi za pojasnilo navodil, točke 2.6., ki pravi da mora ponudnik (alineja 9 v tabeli) predložiti izjavo o predložitvi menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti OBR-10. OBR-10 pa je vzorec menične izjave in ne izjava o predložitvi menice. Kako naj postopamo ponudniki?

ODGOVOR

Ponudniki predložijo OBR-10.